Urfa

(urhoi, Orfa), az ugyanily nevü szandsák fővárosa Haleb török vilajetben, Mezopotámiában, a középső Eufráttól K-re, mintegy 40,000 lak., szövőszékekkel. A régiségek közül csak egy régi erősségnek romjai láthatók, amelyet a hagyomány Nimrod egykori palotájának tart, továbbá a katakombák. Ábrahámnak szentelt mecsetje mellett egy tóban szentelt halakat tartanak.

Urfahr

város Linz felsőausztriai kerületi kapitányságban, a Duna bal partján, Linzcel szemben, amellyel híd és lóvasút köti össze, vasút mellett, (1890) 8289 lak., gép- és spirituszgyárral. Közelében Riesenbad fürdőhely.

Urfé

(ejtsd: ürfé) Honoré, francia regényiró, szül. Marseilleben 1568 febr. 11., megh. 1625 jun. 1. Különösen Astrée címü regényéről hires, melyet halála után Baro nevü titkára fejezett be. Ez az allegorikus pásztorregény, melyet szerzője valószinüleg Tasso Amintája után irt, bizonyos ideális világban játszik s valamennyi hőse és hősnője (akik mind pásztorok vagy pásztornők) alatt az akkori idők egy-egy nevezetes személyisége rejtőzik. E regénynek világszerte nagy hatása volt s majd minden nyelvre lefordították. Az Astrée kiadásai közül említendők az 1637-iki (5 kötet) és az 1647-iki (5 kötet). Rövidített kiadása jelent meg 1713. Nouvelle Astrée cím alatt. U. egyéb művei csak irodalomtörténeti érdeküek. V. ö. Bonafous, Études sur l'Astré et sur Honore d'U. (Páris 1847); Chantelauze, Études sur les d'U. (1860); Beöthy Zs., A szépprózai elbeszélés a magyar irodalomban, I. köt. (Budapest 1886).

Urfede

(ném.), a középkorban Németországban az elitéltnek esküje, hogy az ellene lefolytatott bűnvádi eljárásért s a reá kimért büntetésért bosszut állani nem fog, s kiutasítás esetében a területre, amelyből kiutasíttatott, vissza nem tér.

Urga

(K'in-Lun, Küren), É-i Mongolország fővárosa, a Tola, az Orchon egyik mellékvize mellett, a Kjachtából kalganba vezető úton, mintegy 30,000 lak. Bogdo-Küren vagy Da-Küren mongol és Mai-mai-csön khinai városból áll. Az előbbiben van a buddhista mongolok főpapjának, a khutuktának palotája és vagy 10,000 láma.

Urgel

Séo de (ejtsd: urzsel), püspöki város és az ugyanily nevü járás megerősített székhelye Lerida spanyol tartományban, a Segre jobb partján, (1887) 3083 lak., nagy székesegyházzal. Mint vár védi a Col de Percheen átvezető utat.

Urgenda

l. Orianda.

Urgends

l. Khíva.

Urgens

(lat.) a. m. sürgős, fontos, halaszthatatlan.

Urginea

(növ., U. Scilla Steinheil, Scilla maritima L., tengeri hagyma), a liliomfélék családjának génusza, tojásdad v. gömbölyded hagymával, amely 10 cm. átmérőjüre és 2 kg. súlyura is megnő; külső fedőlevelei vörös-barnák v. halavány-zöld szinüek. Húsos-hártyás 10-20 levele tavasszal hajt ki és ekkor érik a mult őszi termése. Virágja ősszel vagy 1 m. kocsánya végén dús fürtben áll; zölden v. pirosan csíkolt kelyhe és pártája hármastagu, himje 2 × 3, termője háromrekeszü, déli és nyugati Európa, valamint északi Afrika verőfényes helyein terem. Orvosi növény, a magyar nép hite, hogy a nagy beteg sorsa tőle hamarosan jobbra v. halálra változik. L. még Scilla.


Kezdőlap

˙