Vápa

a kádárságban a nagy ászokhordók fenekeinek a homoruságát jelenti. - Vápa, az anatomiában, l. Acetabulum. - Vápaabroncs, vápás hordóknál használt munkaabroncs, mely már ugy van alakítva, mint aminő a hordó orma a fenék vápássága folytán lesz. - Vápaalakszer, szerszám, amellyel a kádár a nagy ászokhordó fenekének vápáját méri. - Vápa az építészetben a. m. fedélhajlás (l. o.); vápaszaru, a fedélvápát alátámasztó szaru.

Vápás csontpók

l. Csontpók.

Vapenica

az Alacsony-Tátrának egy szakasza, a Gyömbér (l. o.) és Királyhegy (l. o.) közt; az előbbitől a Csertovica-hágó (1236 m.) választja el, melynél a hegység főgerince erősen aláereszkedik és átlag csak 1400-1600 m.-t tesz, maga Nagy-V. is csak 1692 m. Rajta túl egy 1407 m. mély nyereg képezi a V. határát a Királyhegy felé. L. Gyömbér és Királyhegy.

Vapereau

(ejtsd: vapró) Lajos Gusztáv, francia iró, lexikográfus, szül. Orléansban 1819 ápr. 4-én. Tanulmányait 1838-ig szülővárosa iskoláiban végezte, azután Párisba ment, ahol 1842. Cousin Viktor magántitkára lett, kinek Pensées de Pascal címü munkájának kiadásában is segédkezett. 1843. Orléansban a bölcsészet és öt éven a német nyelv tanítója volt. 1852. befejezte jogi tanulmányait, 1854. ügyvéd lett, mialatt folyton irodalmi foglalkozásnak is szentelte működését. 1870. Cantal départemant prefektusának nevezték ki, 1871. pedig a Tarn-et-Garonne prefekturájába léptették elő, ahol 1873-ig maradt meg. Egy ideig tanfelügyelő volt Párisban. Éveken át szerkesztette a Dictionnaire universel des contemporains-t (1. kiad. 1858, legújabb kiadás 1893), azonkivül 1859-69. a l'Année littéraire et dramatique c. évkönyvet. Megjelentek tőle: Éléments d'histoire de la littérature française (1883-85, 2 köt.); Dictionnaire universel des littératures (1876).

Vapiti

(állat, Cervus canadensis Br.), lásd Szarvasok.

Vaporiméter

(gör.-lat.), Geisslertől eredő készülék szeszes folyadékok alkoholtartalmának meghatározására. Alkalmazása azon alapszik, hogy szeszes folyadék hevítésekor a fejlődő gőzök feszítő ereje bizonyos hőfok mellett annál nagyobb, mennél több benne az alkohol.

[ÁBRA] Vaporiméter.

A készülék kis üvegcséből áll (l. ábrán a alatt), mely a próba felvételére való és a c edényből fejlődő vízgőzben hevíttetik. Az alkoholos folyadék gőzei egy az üvegcsével összeköttetésben levő barométercső (b) kénesőjére nyomást gyakorolnak és azt annál magasabbra szorítják, mennél nagyobb a feszítő erejök. A barométercső skálája az alkoholtartalmat jelzi. A d csövecske hőmérő, mely a leolvasáskor meglevő hőmérséket jelzi. A készüléket bármely szeszes folyadékra lehet használni, de ha az szénsavat tartalmaz, előbb égetett meszet kell hozzátenni s aztán átszűrni.

Vaporisatio

(lat.) a. m. elgőzölés, l. Elgőzölgés.

Vaporoso

(olasz) a. m. sfumato (l. o.).

Vaqueros

(spanyol, ejtsd: vakéroz), Asturia lakosságának egyik osztálya, kik csak maguk közt házasodnak; télen a tengerparton, nyáron a hegyek közt mint pásztorok élnek.

V. A. R.

a francia Votre Altesse Royale (királyi fenséged) rövidítése.


Kezdőlap

˙