Vedres

István, mérnök, szül. Szegeden 1765 szept. 22., megh. 1830 nov. 4. 1786. Pesten földmérői oklevelet szerzett s aztán Szegeden mint városi földmérő működött. A városi mérnöki tisztet 1821-ig viselte, mikor nyugalomba vonult, 1826. Varasányi előnévvel nemességet kapott. 1830. az akadémia javára 200 p. forint alapítványt tett. A kiterjedt műszaki gyakorlaton kivül igen szép irodalmi munkásságot is fejtett ki. Nevezetesebb műszaki művei: A Tiszát a Dunával összekapcsoló új hajókázható csatorna iránti értekezés (1805); A sivány homokság használhatása (1825); Túl a tiszai nagyobb árvizek eltéríthetéséről egy-két szó (1830). Ezeken kivül irt költeményeket, szindarabot, nyelvészeti és közgazdasági munkákat, melyek közül nevezetesebbek: A magyar nyelvnek a magyar hazában való szükséges voltát tárgyazó hazafiui vélekedés (1806); A bankócédulák elenyésztethetéséről való vélekedés (1807). V. ö. Sárközy Imre, Régibb vizi mérnökeink életéből.

Vedretta

az olasz alpokban a glecser neve.

Vedro

orosz folyadékmérték = 10 kruska = 12,3 lit., 40 V. = 1 bocska.

Vedrőd

(Vogyeradi), kisközség Pozsony vármegye nagyszombati járásában, (1891) 1013 tót lak., posta- és táviróhivatallal és postatakarékpénztárral. Itt Zichy gróf-féle katély és nagy park van, melyben kereskedelmi kertészetet is űznek.

Védtörvények

a törvényhozó testület által hozott ama határozatok, melyek a véd- és hadkötelezettséget kiszabják, illetőleg megállapítják, hogy az állam erőtényezői a haza védelmének céljaira mikor és mily fokon vehetők igénybe. L. Véderő.

Veduta

(ol.) a. m. látkép, kilátáskép, magasabb nézőpontról szem elé táruló térséges vidéket, p. valamely várost és környékét ábrázoló tájkép. A tájfestők régebben többnyire V.-festők voltak, ma az egyes vidékekből kiszakított tájrészletek a tájképfestészet leggyakoribb tárgyai.

Védvám

l. Vám. - V.-iskola, l. Közgazdaságtan.

Védvám-rendszer

vagy vámvédelem, l. Heemskerk (6).

Veendam

falu Groninger németalföldi tartományban, a Winschoter-diepbe torkolló csatorna mellett, 9824 lak., élénk hajózással és hajóépítéssel.

Veen-kultura

a. m. fénkultura (l. o.).


Kezdőlap

˙