Veji

Etruriának egyik nevezetes ókori városa, meredek szikla tetején és a Cremera folyónak közelében épült. Livius szerint eredetileg független királyok kormányozták, a rómaiak ostromolták, teljes tiz esztendőn által sem tudták bevenni, mig végre Camillus Kr. e. 396. rohammal elfoglalta és kirabolta. Lakosait (veientes) rabszolgaságra vetették; területök (ager Veiens) állami birtok lett. A város később ismét némi jelentőségre vergődött. Hires volt különösen Juno-temploma, melynek emléke, nemkülönben az Isola Farnese hegyen megmaradt kiklopikus falak folyton vonzották a régiségbuvárokat. 1811-1821. nagyobb szabásu ásatásokat rendeztek ott, melyeket azóta folytatnak és melyek szép sírleleteket, különösen érdekes vázákat hoztak napvilágra. V. ö. Canina, Descrizione dell' antica citta de V. (Róma 1847) és Garucci-Wylie, On the discovery of sepulcral remains at V. and Praeneste (London 1867).

Vejsze

nádfalakból készült, a viz fenekére levert, tehát át nem helyezhető, a halak betévedésére számító szerszám. L. még Halászat.

Vék

(ném. Lucke; ol. boccaporto; ang. hatch), a hajók fedélzetébe vágott, nagyobb vagy kisebb négyszögletes nyilások, melyek mint lejáró vékek az egyes fedélzetek közötti közlekedésre, vagy mint rakodó vékek az áruknak a hajóürbe való lerakására, illetve onnan való kiemelésére szolgálnak, továbbá üvegtáblákkal vagy vasrostokkal fedett világító vékek, melyek célja az, hogy a napvilág a hajó belső részeibe is behatolhasson. Minden véknyilás körül megfelelő, a fedélzetből kiálló gerendákat (kávafa) szögeznek azért, hogy a fedélzeten esetleg meggyülemlett viz a hajó ingásakor a véknyilásba ne folyhasson. A vékek a vékkeretet átfogó fedelekkel elzárhatók.

Véka

ürmérték száraz tárgyakra, a mérőnek fele, harmada vagy negyedrésze.

Véka Lajos

Vajkay Károly (l. o.) álneve.

Vekelő

a. m. jegellő (l. o.).

Vekil

l. Naib.

Veko

indus törzs, l. Páni.

Vékonybél

l. Bél.

Vekturionok

l. Piktek.


Kezdőlap

˙