Viaszolvasztó

üvegfedővel légmentesen elzárható szekrény, melynek feneke rézsutosan elhelyezett cinklemez. E fölé finom dróthálót illesztünk, melyre a lépdarabok elhelyeztetnek. A napnak kitett szekrényben kifejlődő magas hő hatása alatt a viasz felolvad és a szekrény alján összegyülemlik, mig a tisztátlanítások visszamaradnak a dróthálón. Ezen aránylag olcsó készülékkel igen tiszta terméket nyerhetünk, melyet a műlép- (l. o.) készitők szivesen vásárolnak.

Viaszopál

l. Opál.

Viaszos ír

v. viasztapasz, l. Ceratum.

Viaszos lapok

l. Diptichon.

Viaszos papiros

cerat-papiros, viasszal v. cerezinnel impregnált papiros, amelyet a gyógyszertárakban kenőcsök, tapaszok és könnyen nyirkosodó porok becsomagolására használnak.

Viaszos vászon

nyomása igen hasonló a tapétanyomáshoz (l. o.). A V.-ra ugyanis domboruan vésett alakzatu famintákkal erősen sűrített, vastag olajfestéket nyomnak. A nagyobb egyszinü mintáket vagy számos apró mintával nyomják, vagy ecsettel festik. Nagyobb ügyesség kell a vászon márványozásához meg különböző fák erezeteinek utánzásához, melyet ecset, spongya, gyapju-pamacsok stb. segítségével szabadkézzel vagy olyan kis kézi géppel végeznek, mely többnyire domboruan mintázott fahengerből áll; ezt, miután durva szövettel begöngyölt festékhengerről festéket felvett, végigvezetik a V.-on, melyet a hosszu nyomóasztalon kiterítettek. Az alakzat finom részleteit fésükkel, teregető ecsetekkel s effélékkel dolgozzák ki, miáltal megadják a természetes lágyságát. A nyomtatott vászon firnásszal bekenve, fényt kap. V. ö. Frecskay, Találmányok könyve.

Viaszpálma

(növ., Beethovenia Engelm., Ceroxylon Humb. et Bonpl.), pálmafa, 5 faja D.-Amerika É-i részén terem. A Klopstockia (l. o.) is hozzá tartozik. Levele szárnyas hasábu, a visszája többé-kevésbbé fehér, virága vegyes, egylaki vagy kétlaki, bogyója apró, egymagu. A C. andicola Humb. et Bonpl. (andesi pálma, l. az Olajtermő növények képmellékletét) Ecuadorban, Új-Granadában. Venezuelában és Ny.-Indiában terem, az Andesen caknem a hó határáig felhat (1500-2500 m.), a pálmák közt a legmagasabbra hat fel. Törzse gyűrüzött, egész 60 m. magas, átmérője több mint 3 dm., a fele magasságában feldagad, feljebb akkorára vékonyodik, mint az alsó része, a kiizzadott fehér viasz vonja be s tőle a fának mintegy márványozott külseje van. Levele több mint 6 m. hosszu, a szine sötétzöld, a visszája ezüstfehérségü. A viaszt, mely nevezetes árucikk, a levágott törzsről vakarják le, egyről mintegy 12 kg.-ot gyüjtenek. E viasz halaványsárga, törékeny, faggyuval keverve jó gyertya lesz. A lehámozott kérgéből is főzik ki. Gyertyája citromszin, nem halaványítható. Fája tartós, egyenes, a hosszasága miatt épületnek alkalmas. Levelével házat fednek. L. Koppenrikus-pálma.

Viaszpomádé

l, Pomádé.

Viaszszén

(ásv.), l. Piropisszit.

Viaszvirág

(növ.), vastagos és kövérlevelü növények: a Begonia, Saxifraga, a szeplőlapu és Hoya népies neve.


Kezdőlap

˙