Vizfok

(hidrográd), a folyóviz magasságának kifejezésére szolgáló jelzés. Ugyanis több vizmérce vizállásának számadatai egymással csak igen tökéletlen összahasonlítást engednek meg s ugyanazon kottáju vizállás valamely mércén már árvizet jelenthet, mig más vizmércén talán csak kis vizet. Ezért minden mércére nézve megállapították az eddig előfordult legkisebb és legnagyobb vizállás közötti magasságkülönbséget s ezt 10 részre, V.-ra osztották. 0 fok tehát minden mércén a legkisebb, 10 fok a legnagyobb vizállást jelenti. Ily módon a V. minden mércére nézve az árviz veszélyessége szempontjából egységes mértékül szolgál.

Vizforgatag

l. Forgószél.

Vizfő

az a hely, hol valamely mesterséges csatorna a természetes vizfolyásból kiszakad; vizkivételnek is hivják. Rendesen parterődítéssel és zsilippal kapcsolatos. A természetes vizfolyásba pedig a V. mellett igen gyakran duzzasztó gát is van, mely azonban már nem része a V.-nek.

Vizfűtés

l. Fűtés.

Vizgáz

(hidrokarbongáz), légnemü, szintelen és szagtalan világító anyag, mely lényegében véve szénoxid és hidrogén keveréke. L. Gáztüzelés (VII. köt. 864. old.).

Vizgém

vagy daru, l. Daru.

Viz geologiai működése

l. Viz.

Vizgyógyászat

l. Hidegvizkúra.

Vizgyüjtő

az a terület, melyről a folyó vizét nyeri, l. Folyó. V. technikai szempontból, l. Gátviz és Gázgyártás.

Vizhajtás

(növ.), a gyümölcsfák derekából vagy ágaiból eredő egyenes és fölfelé növekedő fattyuvessző, gyakran jó erős, de kivált akkor növekedik és vonja el a táplálékot, midőn a fa koronája már beteges.


Kezdőlap

˙