Winterhalter

Ferenc, német festő, szül. Menzenschwandban 1805 ápr. 20., megh. Majna m. Frankfurtban 1873 jul. 8. Eleinte a rézmetszést tanulta Freiburgban, majd Münchenben Stieler vezetése alatt a képmásfestésre adta magát; badeni udvari festő lett és Olasz- meg Franciaországba tett utazásokon képezte magát tovább. Többnyire az olasz népéletből vett genreképei közül említendők: Aricciai leány; Dolce far niente; Halász család déli melegben; Dekameron; Nápolyi kúti jelenet. Legnagyobb sikereit azonban mint képmásfestő aratta. Lajos Fülöp francia király és neje általa készítették el képmásaikat; Angolországban az egész királyi család csoportképét készítette el. Sokat dolgozott III. Napoleon udvara számára és itt készült legismertebb képe, mely Eugénia császárnőt udvarhölgyei körében ábrázolja. A belga királyi család tagjain, I. Vilmos német császáron és nején kivül lefestette az osztrák császári és m. kir. család számos tagját is (magyar nemzeti muzeum).

Winterkéregfa

(növ.), l. Drimys; hamis winterkéreg, l. Kanélfa és Cinnamodendron.

Winterl

Jakab József, botanikus, szül. a felső-ausztriai Steyrben 1739 ápr. 15., megh. pesten 1809 nov. 29. Bécsben orvosi és Crantz vezetése alatt botanikai tanulmányokkal foglalkozva az orvosi és bölcseleti doktorátust szerezte meg. Eleinte Felső-Ausztriában, majd felsőmagyarországi bányavárosainkban mint gyakorló orvos működött, de már a nagyszombati egyetem alapításakor 1771. u. o. a botanika tanára lett; állását az egyetem áthelyezése után Budán és Pesten 1808-ig töltötte be. Mindenütt füvészkertet is szervezett és belé hazai növényeket ültetgetett. Mint tanár kétszer volt rektor, mint tudós sokat foglalkozott a kémiával és botanikával, sőt 1784. tudós-társaságot is toborzott össze. Irodalmi működése a kémia és a növénytan terjesztését célozta. Maradandó becsü az, hogy számos hazai növényt ismert föl és a füvészkert kiadta névjegyzékeiben képekkel illusztrálva irt először le, az egy baj, hogy csak novus (új) névvel jelölte. Ilyen jegyzékek az 1785-iki Index horti botanici Tyrnaviae, és 1788. Index horti botanici Universitatis Hungaricae, quae Psthini est. Endlicher az Amonnniának egyik szubgénuszát Winterliának nevezte.

Winterstetten

l. Ulrich (5).

Winterswijk

(ejtsd: vinterszvaik), község Geldern németalföldi tartományban, a német határ közelében, vasút mellett, (1890) 9083 lak.

Winterthur

az ugyanily nevü járás székhelye Zürich svájci kantonban, az Eulach völgyében, szőllőkkel és erdőkkel takart dombok közt, vasút mellett, (1888) 15 805 lak., jelentékeny iparral, élénk kereskedéssel. A főbb iparágak a pamutipar, selyemszövés és himzés, fémöntés, gép-, bőr-, sörgyártás, agyag- és kémiai ipar, szappanfőzés és cipőkészítés. A szép, egyenes utcákból, nagy terekből álló és szép sétahelyekkel biró város jelentékenyebb épületeia késői gót Lőrinc-templom, az új kat. Szt.-Pál-templom, a Semper tervei szerint görög ízlésben épült városháza, a műcsarnok svájci festők képeivel, a muzeum a városi könyvtárral és természetrajzi gyüjteményekkel, a felsőbb ipariskola iparmuzeummal, az árvaház, kórház, posta stb. A kies környéken számos a nyaraló és villa; a környék legszebb helyei a Kyburg-, Mörsburg-kastély és Ober-W. falu, amely a római helvét városnak Vitodurumnak helyén áll. W. a középkorban keletkezett és eleinte a Kyburg grófoké volt, akiknek birtokából 1264. a Habsburgok birtokába ment át. 1467. került Zürichhez. V. ö. Troll, Gesch. der Stadt W. (W. 1842 és 1843).

Wintzingerode

Eichsfeld vidékéről származó régi nemes család. György Ernő Levin gróf, szül. 1752 nov. 27., megh. Stuttgartban 1834 okt. 24. Mint katonatiszt a hesseni hadseregben szolgált, majd birodalmi gróffá lett; 1801-1806. württembergi külügyminiszter, 1806-16. pedig miniszterelnök volt. - Henrik Levin, birodalmi őrgróf és württembergi miniszter, az előbbinek fia, szül. 1778 okt. 16., megh. Bodenstein birtokán 1856 szept. 15. Nagykövet volt Karlsruhéban, Münchenben, Párisban, Szt.-Péterváron, Bécsben s az 1814-15-iki hadjáratban a szövetségesek fő hadi szállásán volt beosztva. A bécsi kongresszuson Hardenberg báróval karöltve a szabadelvü eszméket védelmezte. Életrajzát fia, a család mostani feje, Wilko gróf (szül. 1833 jul. 12.) irta meg.

Winzig

város Boroszló porosz kerületben, 2122 lak., V. Henrik császár a lengyelek elleni hadjáratában 1109. e helyet feldúlta.

Wipfeld

falu a bajorországi alsó frank kerületben, a Majna mellett, 684 lak., kéntartalmu ásványvizforrással és Ludwigsbad nevü fürdővel.

Wippach

(Vipava), község Adelsberg krajnai kerületi kaptiányságban, a W. partján, (1890) 2333 lak., nagy gyümölcstermeléssel.


Kezdőlap

˙