Xeroftalmusz

vagy xerozisz (gör.), a kötőhártya és szaruhártya kiszáradása. Hegedést okozó szemgyulladások, kivált trachoma és szemdiftéria után a kötőhártya annyira zsugorodhatik, hogy a szemhéjak ránőnek a szemtekére (szimblefaron), a szemrésben levő védetlen terület pedig kiszárad; száraz, nedvesíthetetlen, ráncos hártya borítja a szaruhártyát.

Xerxes

(ó-persa nyelven: Kszkajarsa), persa király Dareiosnak Atosszától, Kyros leányától született fia, még atyja életében küzdelmeket folytatott a főhatalomért mostohatestvérével Artabazanesszel, azonban Demaratos (l. o., 2.) segítségével felülkerekedett és apja halála után (Kr. e. 485.) akadálytalanul trónra lépett. Első nagyobb ténye az volt, hogy az elszakadt tartományokat (Egyiptomot és Babiloniát) engedelmességre szorította; azután sógora Mardonios tanácsára, néhány elűzött tirannus-család felhivására, álmokban és jóslatokban bizva, megindította azt a nagyszabásu vállalatot Görögország ellen, mely Persa háboruk néven ismeretes (l. Görögország, VIII. köt., 183. old.). Görög expediciójának kudarca után Susába vonult vissza és a keleti palotaélet gyönyöreinek engedte át magát. Oktalan kicsapongásokkal és felesleges kegyetlenségekkel annyira gyülöletessé tette magát, hogy 465. meggyilkolták. A palotaforradalom vezetője a hirkániai Artabanos volt, aki X. megbuktatására a herélt Mithridatessel szövetkezett. X. három fiút hagyott: Dareiost, Artexerxest és Hystaspest. Az első Artabanos szintén megölette, de a második megelőzte a gyilkost és a belügyek terén erős kézzel ragadta meg a kormány gyeplőit. 2. X. (II.) I. Artaxerxes egyetlen igazi fia, Kr. e. 424. lépett a trónra, de 45 napi uralom után Sogdianos kezétől elvérzett.

Xesztesz

ó-görög ürmérték, folyadékokra = 0,577 lit., száraz tárgyakra = 0,421 lit.

Xikalanka

l. Olmeka.

Xiléma

(gör.), l. Áledény, Farészlet és Megfásodás.

Xilidin

a xilolnak amidovegyülete (amidoxylol) C6H3.(NH2)CH3)2. Van két X.: 1. orto-X., szintelen foyladék, melynek fajsúlya (20 °-nál) 0,994 és 215 °-nál forr. A nitroxilol redukciója által állíttatik elő. 2. Meta-X., szintén folyadék, de fajsúlya (25 °-nál) 0,918, forráspontja pedig 212 °.

Xilofon

a szalmahangszer (l. o.) görög neve.

Xilográfia

l. Fametszet.

Xiloidon

l. Robbanó szerek.

Xilol

v. dimetilbenzol (C6H4(CH3), aromatikus vegyület, mely a kőszénkátrányba fordul elől Több fajtája van. Para-X., szintelen folyadék, 136 °-nál forr, 15 °-nál olvad, fajsúlya (20 °-nál) 0,862. Meta-X., 140 °-nál forr, fajsúlya 0,878 (0 °-nál). Orto-X., 142 °-nál forr. A X.-ok brómmal és klórral is különféle vegyületeket adnak.


Kezdőlap

˙