Yangaro

(Dsandsaro), abissziniai hegyvidék az É. sz. 8 ° alatt Godseb és Enarea között. Igen termékeny; a pogány gallák lakják, de vannak keresztény és mohammedán lakosai is. Főhelye Undser.

Yang-ce-kiang

l. Jang-ce-kiang.

Yankee

(ang., ejtsd: jenkí), az északamerikai új-angolok, nevezetesen Maine, Új-Hampshire, Vermont, Massachusetts, Connecticut és Rhode Island hat állam lakosainak elnevezése; Európában általában az északamerikaikakat értik alatt. Némelyek szerint az indusok Y.-nek ejtették ki az «anglais» szót, s innen keletkezett a név. - Y.-Doodle, az északamerikaiak korábbi nemzeti dala (A Yankee boy is trim and tall stb.), melynek szerzője állítólag bizonyos Sheckbury dr. 1750 körül.

Yao

vagy vayao, keletafrikai néptörzs, a déli zulukafferekkel rokonok és azok származottjai. Alattomosak és erélyesek, hatalmas termetüek s mint harcosoktól az arabok igen félnek tőlük. Utóbbiakkal a rabszolgavadászat és kereskedés révén kerültek élénk összeköttetésbe s nagyobbára elfogadták ruházatukat és szokásaikat is.

Yap

(Jab, Cap, Uap), a spanyol nyugati Karolinákhoz tartozó szigetcsoport a Nagy-oceánon; területe 247 km2, lakók száma 4000. (Egy benszülött képét l. az Ausztráliai népfajok mellékletén).

Yapura

az Amazon 1600 km. hosszu, baloldali mellékfolyója; Caqueta néven a Kolumbiai-Andok K-i lejtőjén a Cerro de las Animason és Bordoncillo vulkánon ered; kilépvén a síkságra, őserdőkön folyik keresztül és Teffe városával szemben torkollik. Torkolatától kezdve 10 napi járó földre gőzösök mennek föl rajta, de partjain nincsenek telepek.

Yaqui

(ejtsd: jaki), folyó Sonora mexikói államban, a chihuahuai fensíkon, a 2380 m. magas Cerro Bufa közelében ered, Ny. felé áttör a szegélyhegységen és Guaymastól D-re a Kaliforniai-öbölbe torkollik.

Yaracui

1881-ig külön állam, jelenleg Larához tartozó vidék Venezuelában; a Rio Y. alsó termékeny vidékeit, továbbá a Y. és Aroa közti hegyes tartományt foglalja magában; nagyszerü erdein, szép szavannáin kivül kakao-, kávé-, dohány- és cukorültetvényei vannak. A lakosok száma 57 136; fő helyei San Felipe (6441 lak.) és Yaritagua (4177 lak.).

Yard

angol hosszmérték, 3 láb = 36 hüvelykre van osztva = 0,914 m.; mint tengerészeti mérték l. Fonal.

Yarkand

város, a. m. Jarkand (l. o.).


Kezdőlap

˙