Mándy Gábor

Atlantic Language Bureau szó- és kifejezéstár


...0-9   A-Á   B   C-CS   D   E-É   F   G-GY   H   I   J   K   L-LY

M   N-NY   O-Ö   P   R   S-SZ   T-TY   U-Ü   V   W-X-Y   Z-ZS  
b-vezeték B-line (B line?)
baba :öltöztetőbaba (átv.; nőről) designing doll
bábként rángat vkit had us dancing on strings
bábkormány vezette állam puppet state
babonából for luck
babráltak az iránytűn (változtattak rajta) the compass had been gimmicked
baby elem C-size battery
bacillusgazda (betegség hordozója) carrier
bagóért végzett munka junk-wage job
bágyadtság low energy
baj :a ...-val az a baj, hogy ... The sad thing about ... is that ...
baj :akkor valami baj van a ...-val then something is wrong with the ...
baj :csak az volt a baj, hogy .... the thing was, ....
baj :de ugye nincs baj? You're not in any trouble, are you?
baj :mi bajod? what's up with you?
baj :most meg mi a baj? what now?
báj :női bájak female charms
baj :semmi baj! (nem kell félni) not to worry.
baj :valami baj van? is anything up?
baj :valami baj van? is there something wrong?
baj van! (gáz van) The heat is on.
bajba kever vkit gets sy into trouble
bajkeverő troublemaker
bájt (8-bites) octet [def.]
bájt (félbájt) nibble; nybble
bájt :használó által címezhető bájt user byte
bájt :legkisebb helyértékű bájt least-significant byte (LSB)
bájt :legnagyobb helyértékű bájt most-significant byte (MSB)
bájt alsó fele the low nibble of a byte
bájt felső fele the high nibble bits
bájt üzemmódú működés a byte-mode operation
bájtonként (tárolni) bytewise
bakugrásos részbeni működőképesség-vizsgálat crippled leap-frog test
bal :a centrumtól balra elhelyezkedő (pol.; mn) the left-of-centre (movement)
bal alsó sarokban in the bottom left corner (of ...)
bal alsó sarokban in the lower left hand corner
bal felső sarokban in the upper left-hand corner
bal felső sarokban megjelölt marked on the top left hand corner
bal lábbal keltél fel? did you get out of bed on the wrong side?
balesetek :munkahelyi balesetek accidents on the job
baleseti statisztika accident statistics
balhorog (box) left hook
baljóslatú the place was somehow ill-omened
balkezes left-handed
ballján (tőle balra) on (Lasher's) left
ballonkabátot visel (detektív) they'd all be in trench coats
baloldaliak (fn) left-wingers
balos barátaim my leftie friends
balra, a szélén on the far left
balra, középen on the middle left
balróbb jobbra olvasva horizontal reading shows ...
balszárnya (a Munkáspártnak) the Labour left
balul sikerült akció the ill-fated mission
bámul vkit makes eyes at sy
bámulni vkit to eye (a woman)
bán :akkor hát nem bánom. that's all right then.
banándugó banana plug
banándugós kapcsolótábla pin board
banándugós kapcsolótábla pinboard
Bánfi-hajszesz Bánfi's Lotion
bank :nemzetközi újjáépítési és fejlesztési bank the International Bank for Reconstruction and Development
Bánk bán (Katona J.) Jozsef Katona's Bank Ban
bank-automata (hitelkártyás rendszerben) automatic teller machine; ATM
bankátutalás bank transfer
bankátutalási számla bankgiro accounts
bankbetétek bank deposits
bankbizonylat bank voucher
bankfolyószámlán levő vagyon cash in banks?
bankszámlakivonat bank statement
bánom is én, ha .... I don't give a damn if ....
bánt :senkit nem bánt (kutya) He wouldn't hurt nobody (?)
bánt valami? Is something bothering you?
bantuk (a nép) The Bantu are newcomers
Bányaipari Főiskola (Selmecbánya)(?) the Mining College at Selmec
bányaipari technikum (?) the Technical School for Miners
bár az eredményeknek örülünk, ... though the findings are welcome, ...
Bár igazad lenne! I hope you're right.
bár némi igazság lehet benne while there is probably some truth in it
barát (összetételben) your hacker friend
barát :múzeumbarát museum person
barát :olaszbarát politika the pro-Italian policy
baráti és kölcsönösen előnyös kapcsolatok (államok között) friendly and mutually advantageous relations with all states
Barátság-kőolajvezeték Friendship Pipeline
barátsági egyezmény the Friendship Agreement with Italy
barátsági, együttműködési és kölcsönös segítségnyújtási egyezmény the twenty-year Treaty of Friendship, Cooperation, and Mutual Assistance
barátságot köt vkivel forms a friendship with sy
barátunk (gúny.) our friend
barázdaszélesség (hanglemezen) groove width
bárcsak ...-t volna through only Sam had eaten any breakfast
bárcsak itt lehetne velünk! I wish we could have him here.
bárhogy is nevezze magát (elmélet) by whatever name it called itself
bárhogyan. (így is, úgy is jó) any way.
bárhol any place
bárhol másutt everywhere else
barkácsolás (időtöltés) doing carpentering (?)
bárki önök közül any one of you
bármely épeszű ember anybody in his right mind
bármely használó igényei the needs of any one user
bármelyik esetben (a 2 közül) in either event
bármennyire is új legyen egy tárgykör however new a subject might be
bármi áron at all costs
bármit jelentsen is ez (nem értem) ... an object-oriented language with graphical inheritance. Whatever that meant.
barnaingesek (nácik) the Nazi Brown Shirts
barokk szobabelső baroque interiors
bárszekrény liquor cabinet
bátorság :inába száll a bátorsága gets cold feet
bátorság :összeszedni a bátorságát, hogy ... to pluck up courage to (do)
bavatkozási sebesség floating speed
bázis-időszak (stat.) (index base 1967-1969=100)
báziscím base address
báziscím presumptive address
báziscímzés base addressing
bázisév (index base 1967-1969=100)
bázisévhez viszonyítva (stat.) the increase was 20 percent over the 1967-1969 base years
bázisidőszak (stat.) base period
bázislap base page
bázisutasítás presumptive instruction
bázisutasítás-formátum basic instruction format
be nem avatkozás noninterference
be nem avatkozás nonintervention
be/ki menetkapcsoló (?) input/output switching
be/kimeneti illesztőegység port
be/kimeneti referencia input/output referencing
bead :ruhatárba (kabátot) checks (a coat)
bead csomagot someone handed this parcel in this morning
beadja a csomagját (repülőtéren) checks his luggage
beadja a derekát (?) breaks down
beadja a vonalat (titkárnő) was force to transfer the call
beágyazás nesting
beágyazott ciklus nested loop
beáll (fénymérő, a kapott értek szerint) sets itself accordingly
beállási idő setting time
beállási idő settling time
beállási idő setup time
beállít (gépet, termelésbe) puts (a machine) in
beállít normalizes
beállít vhová (látogatóba) Fred stopped over.
beállítani (bit értékét vmire) to set (validity) bit to 1
beállítani (bitet 0 állapotba) to restore the bit to 0 state
beállítani (változó értékét, program kezdetekor) to initialise [def.]
beállítani a hangszínt to adjust the tonality of the voice
beállítás setup
beállítási idő setting time
beállító :sebesség-beállító (lemezjátszónál) speed select
beállító lap (másológép beállításához) adjustment sheet
beállító potenciométer trim-pot
beállítottságú :kevésbé technikai beállítottságú pedagógusok less technically minded teachers
beáramlás (tömegeké) massive influx
beat zenekar pop group
beavatkozási politika interventionalism
beavatva :be van avatva (tervbe) is in on (a plan)
beavatva :be van avatva (titokba) is in the know
bebizonyít the author demonstrates that ...
bebocsátást nyer vhova gains entry into the ...
becsalogat (könyvtárba) encourages into the library those children who ...
becsalogat vkit vmibe encourages sy into sg
becsatolni a biztonsági övet (autóban) to fasten the seatbelt
becsavarodik (megbolondul) goes insane
becsempészik vhova is smuggled into ...
bécsi döntés the first so-called Vienna Award
Bécsi Fejlesztési Intézet Vienna Institute for Development
becslés (irányár) estimate
becslések szerint on some estimates
becsléseket tesz a ...-val kapcsolatban (könyv) estimates are made of ...
Becslésem szerint körülbelül ... My assessment is about ...
Becsszó? Honest to God?
becsukja a könyvet shuts the book
becsúszik (kazetta, a magnóba) slots into ...
becsületszavamra! (így történt) (the Army released him from the hospital) - my word of honor.
Becsületszavamra, nem tudom. In all honesty I don't kmow.
becsült értékek (adatok) estimates for (books sold)
becsült pontosság estimated accuracy
bedob (érmét, automatába) I deposited a quarter in the slot
bedob néhány sört (felhajt) inhaled a few beers
bedobja a postaládába drops it in the mailbox
bedobja a törülközőt (feladja a harcot) to throw in the towel
bedobja a törülközőt (feladja) throws in the sponge.
bedolgozó outworker
bedolgozó ipar cottage industry
bedugható részegység plug-in unit
bedugni (aljzatba) to slot into ...
beégetés (memóriába) blast
beégetés blow
beégetés burn in (burn-in?)
beégetni (EPROM) to burn
beégetni (memóriába) to etch into (the memory)
beenged :jövök, beengedem. I'm coming to let you in.
beépítés inclusion
beépített avulás "built-in obsolescence"
beépített ellenőrzés built-in check
beépített ember (politikai szervezetben) infiltrator
beépített papírtár built-in paper storage
beépített program (ROM-ban) firmware
beépített tároló inherent memory
beépített tényező (a szituációból fakadó) the factor inbuilt in the ...
beépítve :be van építve a ...-ba the speaker system is contained in the control panel
beérkezés dátuma the date of accession
beérkezés dátuma the date of receipt
beérkezési sorrendben in the original order of arrival
beérkezett (konszolidálódott, mozgalom) has arrived
beérkezett mozgalom an 'arrived' mass movement
beérkezett: ...-án Revised version received 21 July 1977
beérkező számlák incoming invoices
befagyasztás (állásoké) the freezing of posts
befagyasztása (áraké) price freeze
befagyasztáspárti (békeharcos; gúny.) freezenik
befejez :hadd fejezzem be, aztán majd beszélhet. let me finish, and then you can talk.
befejezés (műveleti ciklusé) takedown
befejezés termination
befejezés nem várt módon abnormal termination
befejezési idő (műveleti ciklusé) takedown time
befejezetlen kód (?) skeletal code
befejezett művelet complete operation
befejeződik :6-kor fejeződik be (értekezlet) is to wind up at 6 o'clock
befejeződik :mielőtt befejeződik a hét before the week is out
befejeződő :az 1972. július 3-ával befejeződő hétre for week ending 3 July 1972
befektetett eszközök invested assets
befektetett eszközök investments?
befizetés (számlára) deposit
befogadásvizsgálat research into the reader's response
befogadni menekültet to give refuge to sy ;to take refugees
befogadni vkit (az országba) to take sy in
befogadó (olvasmányé) recipient
befogadó an information recipient
befogja a száját (nem fecseg, nem ellenkezik) I kept my mouth shut.
befogni vkit a munkába to put sy to work
befogóberendezés (integrált áramkörök vizsgálatához) testing jig [def.]
befolyását kiterjeszti a ...-ra extends its influence into areas ...
befolyásos személy a person of influence
befolyást gyakorol a ... felett exercises a significance influence over the ...
befordul az utcába turns up a street
befuccsol (üzlet) when a deal goes sour
befűzőgép (filmvetítésnél) automatic threading machine
befűzőszalag leader
begépelni (konzolon) to key into the system
begépelni (konzolon) to type a command
begépelni (konzolon) to type in
begerjed (áramkör) builds up
begolyózni (különccé válni?) to freak out
begolyózni to freak out
begurul :azért még nem kell begurulni. well, don't get sore about it.
begyűri az inget a nadrágba tucking his shirttail into his pants
beharangozott (film) a heralded film
behasonlít (listát, katalógusban) checks a list against the holdings
behasonlítani rendeléseket (állományban) to check orders against holdings
behasonlítás (megvan-e a könyv a könyvtárban) searching
behatárolás termination
behatárolt vonalvég terminated line
beható elemzés a penetrating analysis
behatóan tárgyalja a ...-kat ... are discussed in depth
behatol vhova (új eljárás) the new methods infiltrated the schools
behatolás elleni biztonsági rendszer its own perimeter protection system
behelyezés leading
behelyezni a kazettát to insert the cassette
behívni (katonának) to call up (are called up at the age of 18)
behívó (katonai) call-up papers
behoz (adatot) fetches
behozatali engedély import licence
behozatali keret (mint engedély) general import licence
behúzás (kezdeti betöltés) boot
behúzófeszültség locking voltage
beiktatni (számsorba) to insert (zeros)
beilleszkedik :nehezen beilleszkedők (fn.) misfits
beindul (működni kezd; gép) is started off ("from cold")
beír az újságba (panaszos levelet) writes to The Times complaining that ...
beírás writing
beírás közvetlen kiolvasása direct read after write
beíratkozik az egyetemre enrolls as a student at the university
beíratkozni (esti tanfolyamra) I've signed up for an evening class
beiratkozott olvasók (száma) registered readers
beírhatóan meghatározott chip writable personalised chip (WPC)
beírni (adatállományba) to enter (numbers)
beírni a memóriába to write to memory
Beirutba térítették (repülőgépet) was hijacked to Beirut
beismerő vallomás (bizonyítékok nélkül) uncorroborated confession
bejárati ajtó entry door
bejárja a munkahelyet (igazgató) walks the job
bejáró :számítógépes bejáró (otthon dolgozik) computer commuter; telecommuter
bejáró tanuló 44 percent of them commuted to towns for study
bejárónő daily woman
bejárónő domestic help
bejárónőnk our daily
bejártam az egész ...-t, csak hogy ...-hassak. I walked all over ... just to (do).
bejegyzett név (márka) trademarked name
bejelentés (rendőrségen, haláleset stb. alkalmával) registration of birth, death, marriage
bejelentett :1972-re bejelentett (kiadói tervben) announced for 1972
bejelentkezés (művelet) log-in [def.]
bejelentkezés (művelet) logging in
bejelentkezés (művelet) logon
bejelentkezés (művelet) signing on to a BBS
bejelentkezés logging-in ;log-in ;logging-on ;log-on
bejelentkezés az adatbázisba logging on to a database
bejelentkezett már a recepcióban? have you booked in at the reception desk?
bejelentkezik (rendőrségen) to register with the police
bejelentkezik (telefonon, orvosnál) makes an appointment
bejelentkezik :szállodába checks in
bejelentkezik vkinek a memóriarészébe There he was, logging into the stolen Sventek account.
bejelentkezni (számítógépbe) to log on
bejelentkezni (újra) to log back in
bejelentkező protokoll (adatbázisnál) signon protocol
bejön (esély) :ez nem jött be but that didn't work out
bejön :be tud jönni ma délután 3-kor? can you come in this afternoon at 3:00?
bejönne értem, amikor ...? Will you pick me up on the way down?
bejövő posta incoming correspondence
bekapcsolási eljárás turn-on procedure
bekapcsoláskor on power-on
bekapcsolja a riasztócsengőt makes the alarm go off
bekapcsolni a melltartót to fasten her bra
bekapja a horgot (csapdába esik; átv.) swallowed the hook
bekarcolás scribing (?)
bekarikázni :kérjük, karikázza be (kérdőíven) please ring
béke :nyugodjanak békében! may they rest in peace.
béke poraikra! may they rest in peace.
Béke Világtanács World Peace Council (WPC)
Béke-világtanács the communist-created World Peace Council
békedíj :Nobel-békedíj the Nobel Peace prize
békediktátum a dictated war settlement
békehadtest the Peace Corps
békeharcos peace activist
békeidőben in peacetime
békekötés the conclusion of peace
békéltető megbeszélés olive-branch meeting
békemenet peace march
békeoffenzíva peace offensive
Békepárt (40-es évek) Hungarian Peace Party (?)
békés egymás mellett élés the concept of peaceful coexistence between countries of different economic systems
békés megoldás peacable solution
békés szándékok peacable intentions
békesség kedvéért for the sake of peace and quiet
bekezdés :új bekezdés! (diktálásnál) make a paragraph.
beköltözik vhová (?) flits in swhere
belát :nem látom be, miért kell ...-ni. I see no reason to (do).
belátható időben for the foreseeable future
belátható jövő the forseeable future
belátható jövőben in the foreseeable future
belbiztonság internal security
beleássa magát Dickensbe plugs Dickens (?)
belebolondul goes insane
belefáradni vmibe soon grew tired of this
belegondol :csak gondoljon bele! think of that.
belegondol :gondoljon bele, mi lenne, ha .... think of what would happen if ....
belegyömöszöl (könyvbe, még egy fejezetet) squeezing into the book a 41-page chapter
belégzése (vegyszeré) inhaling of NMP vapours
belehallgat (más telefonbeszélgetésébe) I listen in on his conversation with ...
beleharap egyet took a bite
belehelyez környezetbe places them in their natural and human setting
beleillik :az 1. kategóriába nem illő not fitting within the confines of number 1
beleillik :szépen beleillik a ...-ba (átv.) fits neatly into the ...
beleillik a ... koncepciójába fits in with the conception of ...
beleillik a ...-ba (átv.) fits into the ...
belejön :ha jobban belejövök as I become more experienced
belekarmol vmibe (macska) clawed at (Paul's suit)
belekeveredik I don't want to get mixed up in politics
belekóstolni (tudományágba) to get into (demography)
belekóstolt vmibe (átv.) has had a taste of sg
beleköp a levesembe upsets my apple cart
belelép (kényes ügybe) Now I've put my foot in it.
belenő vmibe (átv.: átcsap vmibe) develops into sg
belenyúl (fiókba) reached into his desk drawer
beleolvad (egyik részleg a másikba) is absorbed into ...
beleöl vmibe (pénzt, időt; belefeccöl) we've sunk three months into this project
beleőrül goes insane
belép a háborúba enters the war
belépés (?) entry
belépés (folyamatábrán) Entry
belépés ideje (céghez) date of joining
belépése a háborúba the entry of the United States into the war
belépési pont entry point
belépési utasítás entry instruction
belépett a katonasághoz joined the service
belépni tilos (tábla) Private. KEEP OUT
belépőblokk entry block
belépődíj admission charge
beléptidíj admission charge
belesulykolták vkibe (eszmét) it was rubbed into every Party member from childhood onwards
beleszámítva ... volumes, inclusive of ... current periodical subscriptions
beleszólása van (döntésbe) has more say in management decisions
beleszületik vmibe was born into the right environment
beletanul (témakörbe) has mastered the subject
beletemetkezik vmibe (olvasásba) buried himself deep in the wine list
beleültet vmit a fejébe Percival put ideas in my head.
beleütközik a ... problémájába goes to the trouble of ...
belevaló társaság (remek banda) good bunch
belevonni vkit vmilyen munkába to involve its workers in determining ...
belföldi értékesítés domestic realization; home market sales
belföldi értékesítés nettó árbevétele net domestic sales
belföldi kereslet home demand; domestic demand
belharc inflighting among ...-s
belkereskedelmi hálózat the domestic trade network
belkereskedelmi minisztérium the Ministry of Domestic Trade
Belkereskedelmi Minisztérium the Ministry of Home Trade
béllegzőóra (blokkoló óra) employee time clock system
belnémet politika (NSZK-NDK-kapcsolatok) intra-German policy
belövés debugging
belpolitika domestic politics
belpolitikai válság domestic crisis
belső adatátvitel inter-digit carry (IDC)
belső állapot (?) internal pattern
belső áruló internal traitor
belső címke interior label
belső égésű motor (?) Donat Banki invented the carburetor for fuel-burning motors
belső ellenőrzés internal check [def.]
belső ellenzéke internal opposition to ...
belső formátum internal format
belső hang :súg vmit my inner voice told me that ....
belső hangszóró internal loudspeaker
belső használatra (számítógép, nem az olvasók számára) for in-house use
belső használatra for in-house use
belső hurok inner loop
belső kapcsolat internal connection (IC)
belső kapcsolat intimate
Belső Karhatalom the Internal Security Troops
belső kötészet in-house bindery
belső memória internal memory
belső memória local memory
belső művelet (számítógépben) its internal workings
belső nyilvántartások internal files
belső óra (biológiai óra) body clock
belső óra (biológiai) inner clock
belső paritás-ellenőrzés interleaved parity check
belső regisztertömb címregisztere indirect scratchpad address register (ISAR)
belső repeszhatás internal fragmentation
belső tájékoztatás in-house information
belső tár internal memory
belső tár internal storage ;internal store
belső tároló internal storage
belső tároló main storage
belső tároló operating memory
belső tároló operative memory
belső tárolt program internally stored program
belső tényező (a szituációba beépített) the factor inbuilt in the ...
belső újság (vállalati stb.) house journal/organ/magazine
belügye an internal Polish affair
belügyekbe való be nem avatkozás the principles of noninterference in internal affairs
belügyekbe való beavatkozás interference in internal matters
belügyminiszter Interior Minister
belül (a lelke mélyén) inwardly
belül :a lelkük mélyén (meg vannak győződve) (are) at bottom (convinced)
belül :egy órán belül in an hour's time
belül :egy órán belül inside an hour
belül :és ezen belül is egy ... and a ... at that
belül :napokon belül in a matter of days
belül: tíz másodpercen belül 60-ra gyorsult (autó) was at sixty in inder ten seconds
belülről megvizsgál these are investigated both from the inside and from the outside
belvárosban van is downtown
belvárosi ... city-centre ...
belvárosi területek inner-city areas
belvárostól 10 percre 10 minutes to downtown
bélyeggyűjtés stamp collecting
bélyegzőfesték stamp ink
bélyegzőpárna stamp pad
bemegy a városba (elővárosból) goes into town
Bemégy a vízbe? (strandon) Are you going in the water?
bemehetek hozzá? (beteghez) Can I go and see him?
bemelegít (sportban) warms up
bemelegítés (sportban) warm-up
bemenet engedélyezése enable-input (-?)
bemeneti adatfolyam input stream
bemeneti állomás input station
bemeneti átvitel input carry
bemeneti csoportos átvitel input group carry
bemeneti egység input unit
bemeneti ellenállás input resistance
bemeneti előfeszítő áram input bias current
bemeneti impedancia input impedance
bemeneti jelleggörbe input characteristic
bemeneti összeköttetésjelzés inbound tags
bemeneti tár input area
bemeneti tár input storage
bemeneti terhelés fan-in
bemeneti terület input area
bemeneti/kimeneti egység elektronikája peripheral input/output (PIO)
bemenetigényes programosztály (?) input limited (...?)
bemenetihiba-áram input offset current
bemenetihiba-feszültség input offset voltage
bemenetiutasítás-kód input instruction code
bemenő elektromosság (áram) buffers incoming electricity
bemenőadat-aktiváló jel input data strobe (IDS)
bemenőblokk entry block
bemenőjel input signal
bement (házba, udvarról) He went indoors.
bementi előfeszítő áram input bias current
bemérés benchmark [def.]
bemerészkedik (szobába) ventures inside
bemerészkedik ventures inside.
bemerészkedik a ... ismeretlen világába ventures into the unknown world of ...
bemérő pad benchmark [def.]
bemérőpad benchmark [def.]
bemondó (tv-ben) news reader
bemutatja a 3. fejezet are presented in chapter 3
bemutató (filmé) the opening of (Rambo)
bemutató rendszer demonstration system
bemutató terem (új áruknak) show room; exhibition hall
benépesít vmit vmivel (pl. fantáziájában) peoples (the world) with (Jews)
benevezni a versenybe to enter for the race
benn van (házban) she is always indoors
benn van :nincs benn (könyv, könyvtárban) is out.
benne vagyok. (állok elébe, kihívásnak) all right, I'm game.
benne vannak a köztudatban (még mindig) (false ideas) are still in circulation
bennfentes (a kormányzat berkeiben levő; fn) one Administration insider
bennszülött budapesti a native of Budapest
bentlakásos iskola boarding school
bentlakásos tanfolyam (nem helybelieknek) non-residential course
bentlakással (pl. háztartási alkalmazottnál) Live in.
benyomás :az a benyomásom, hogy ...
benyújtott előadás paper presented at the ... conference
benzin :extra premium
benzin :normál regular
benzinfogyasztás (mérföldenként) gas mileage
benzinmotor gasoline engine
benzintank gas tank
beolt vkit vmivel (lelkesedéssel) infuse sy with sg
beolvadni (háttérbe) to merge into the background
beolvas a tárba is read into the store
beolvasás (adatoké read in
beolvasni (adatokat) to read into (the processor)
beolvasva a számítógépbe is read into the computer
beosztott subordinate
bepillantást enged a gazdaság működésébe provides some insight into the workings of the Hungarian economy
bepörög (egy kicsit) who has gone off the rails a bit
bér :kézhez kapott bér ("tisztán", levonások után) an employee's take home pay
bér :reálbérek real wages
berág :nem kell berágni! (nyugi!) keep your shirt on!
beragasztott hibajegyzék paste-in
béralap the wage fund
béralap; bértömeg wage fund
béranya (más gyerekét megszüli) surrogate mother
béranya (más nő gyerekét kihordja) surrogate mother
bérből és fizetésből élők (?) wage-earners
bérből és fizetésből élők (stat.) wage and salary earners
bérelt eszközök (értéke) leasehold
bérelt szoba rented room
bérelt telefonvonal leased telephone line
bérelt vonal leased line
béren kívüli juttatások fringe benefits
berendezés (?) plant
berendezés korszerűsítése the equipment upgrade
berendezések :orvosi berendezések medical equipment
berendezésorientált áramkör custom-design IC
berendezésorientált áramkör total system integration (TSI)
berendezésvezérlő karakter device control character
bérfeladások wages transfers? wages remittances?
bérgarancia-járulék wage guaranty contribution?
bérköltség labor costs
bérköltség staff costs
bérköltség wages and salaries
bérköltség wages costs
bérlet :havi bérlet (buszra) monthly pass
bérletből származó jövedelem rental income
bérleti díj (havi) a monthly rental (of $ 7000)
bérlista payroll
bérlő (lakásé) rentee
bérminimum minimum wage [def.]
bérmunka commission work; jobbing; subcontracting
bérmunkás wageworker
Berni Szerzői Jogi Unió Berne Copyright Union
bérpolitika pay policies
bérpolitika wages policy
berregő buzzer
bérszabályozás the regulation of wages
bérszabályozás wage regulations
bérszabályozás wages regulations
bérszámfejtés (?) payroll
beruházási alap investment fund
beruházási célok (?) Goals of Investment Policy
beruházási hitelek investment credits
beruházási hitelkeret investment credit limits
beruházási hitelkeret investment loan limits
beruházási javak investment goods
beruházási tevékenység investment activity
beruházások (mint vállalkozás, program) investment projects
beruházások assets in course of construction
beruházások capital expenditure?
beruházáspolitika the government's investment policy
besorolás szerinti elérési mód queued access method
besorolási adat filing medium
besorolási érték (szimbólumok besorolásában) ordinal value
besorolási idő range time
besorolási szabályzat filing rules
besorolni (3 csoportba) libraries were stratified into three groupings
bestseller best-selling book
besurranó bombázó (radarral felderíthetetlen) stealth bomber
Beszállni! (Beszállás! - buszba) Board!
beszállókártya boarding pass
beszámol (kérdőíven) many libraries reported that ...
beszámol a kutatásról reporting of this investigation
beszámol vmiről :170 könyvtárról számol be. reports on 170 libraries.
beszámolási kötelezettség obligation of accounting?
beszámoló a könyvtárosképzésről report on training for library service
beszédcsatorna voice channel
beszédelőállítás speech synthesis
beszédes (tárgy: jellemző vmire) with its telltale stamp
beszédfelismerés speech recognition
beszédfelismerés voice recognition
beszédfelismerés voice recognition [def.]
beszédhelyzet language situation
beszédszintézis speech synthesis
beszédszintézis voice synthesis
beszél :...-ról beszélünk, amikor ... a ... is where ...
beszél :az utasítás nem beszél kivételekről The directive said no exceptions.
beszél :azt beszélik, hogy ... There's a rumour that ...
beszél :csak a saját nevében beszéljen! speak for yourself.
beszél :csúnyán beszél ...-ról speaks badly of ...
beszél :csúnyán beszél says dirty words
beszél :hangosabban beszélj! speak up!
beszél :hülyeségeket talks nonsense
beszél :inkább a férjemmel kellene beszélnie (erről; én nem tudok semmit az ügyről) You must see my husband, not me.
beszél :magáért beszél (bizonyíték) speaks for itself
beszél :munkáról talks shop
beszél :nagyon szépen beszélt róla. you were pretty nice about it.
beszél :ne beszéljen hülyeségeket! stop talking foolish.
beszél :nem beszélhetünk ...-ról we cannot talk about ...
beszél :pénz beszél, kutya ugat. money talks.
beszélgetés :interurbán beszélgetés long distance call
beszélgetés :meghívásos beszélgetés person-to-person call
beszélgetés :nem meghívásos beszélgetés station-to-station call
beszélgetés a ...-ra terelődik the talk turned to ...
beszélgetés a hívott fél terhére collect call
beszélgethetnénk valahol? (csendesebb helyen) is there any place we can talk?
beszélj az ördögről, s megjelenik. talk of the devil! here he comes.
beszéljünk másról! Talk about other things.
beszélni kezd (leleplez) begins to speak out
beszélő terminál spoken output computer terminal
beszélőgép (be nem áll a szája) motormouth (noun)
beszélt önről I think Maurice has spoken of you.
beszerezhetetlen (áru) unprocurable
beszerezhető ... ...available for purchase
beszerezhető a ...-tól obtainable from ...
beszerezhető a fenti címen can be obtained at the above address
beszerezhető a legközelebbi ...-ban is available from the ... nearest your home
beszerezhető ezekből a forrásokból is available from these sources
beszerzés éve the date of receipt
beszerzés sorrendjében in accession order
beszerzési ár purchase price
beszerzési ár the purchase price of materials
beszerzési gyakorlat (könyvvásárlási szokások) buying pattern
beszerzési javaslatok (olvasók részéről) patrons' suggestions for purchases
beszerzési politika acquisitional policies
beszerzési politika purchasing policy
beszerzéskor when purchased
beszerző (vásárló) the purchaser
beszúrás (áltétel) dummy
beszúrás insertion
beszúrás kapcsolók működtetésével switch insertion
beszúrt programsor (javítás céljára, ideiglenesen) patch
beszünteti gyártását vminek IBM had discontinued their production
beszűrődik vhova is filtering into ...
betakarni vkit to cover sy up
betanított munkás semi-skilled manual worker
betanított munkások csoportja (stat.) semi-skilled manual groups
betáplálni adatot data is fed into ...
betárolás store; storage
betartandó előírások precautions which need to be taken
betartja a határidőt meets the deadline
beteg :új beteg (orvosnál) new patient
betegek könyvtára patients' library
betegesen gyűlöl vkit has an insane hatred for sy
betegség hordozója (bacillusgazda) carrier
betegségek felsorolása (adatlapon) medical history
betegségi biztosítás (?) disability insurance [def.]
betegségi biztosítás health insurance
betegségre orientált disease-oriented
betegszabadság sick leave [def.]
betekintésre megküldött példány inspection copy
betekintést nyújt vmibe gives insights on sg
betekintő példány (videokazettából) preview copy
betelt a memória (hibaüzenet) OUT OF RAM SPACE AT LINE 30
betervezett gyerek planned child
beteszi a bankba (bevételt) banks the proceeds
beteszi a lábát vhova sets his foot in (the kitchen)
betét (kiadványban) insert
betétes (aki pénzt helyezett el a bankban) depositer
betoldás (adatoké, leírásban) interpolation
betölt loads
betölteni (tárba) is loaded in the store
betölteni (tárba) is loaded into locations
betölteni (újra) to reload programs
betölteni (változóba, értéket) get a number, and put it in A
betölteni (változóba, értéket) to place the contents of the first byte of the ROM into B
betölteni a cartridge-ot to load the cartridge
betölteni a hiányt to fill in gaps
betölteni a programot to load a program file from cassette
betölteni a programot to load a program from tape into the computer
betöltés loading
betöltés és indítás load-and-go
betöltés hívásra load-on-call (local)
betöltés kívánságra load-on-call (local)
betöltés más helyére overlay
betölthető program loadable program
betölti az űrt (átv.) fills a vacuum
betölti funkcióját fulfils its function
betöltő loader
betöltőbillentyű load key
betöltőgomb load key
betöltőprogram load program ;loading program ;loader program
betöltőrutin loading routine
betöltötték az állást that job has been taken.
betömi a rést (átv.) since Mitre had corked up their hole, the hacker would have to find another path
betör (ajtót) breaks down a door
betűhű angolság (szinte anyanyelvi szinten) to speak letter-perfect English
betűíró (Dymo stb.) tapewriter; labeling system
betűírógép (Dymo) tapewriter; labelling system
betűjel (betűkód) letters code
betűkarakter alphabetic character
betűkészlet character font
betűkkel való kiegészítés (szakjelzethez) verbal extension
betűkód code letter
betűkódolás alphabet coding
betűköz space
betűléptetés letter shift
betűnként kiejteni egy szót (?) to spell out a word
betűrendbe rendezve the entries are set out in strict alphabetical order
betűtárcsa daisy wheel
betűtárcsa print wheel
betűtípus font style
betűtörlés letter-out
betűvel jelölt the lettered path on the diagram
betűzze a nevét, legyen szíves! would you please spell your name?
beugrás drop-in
beugrik vhová (pár percre) he dropped in for a few minutes
beutazó (Amerikába, nem bevándorló) nonimmigrant
bevágás kerf
beválik-e a ...? ... - does it work?
bevallás return
bevált :csekket cashes a check
bevált gyakorlat proven practices
bevált megoldás tried-and-true solution
beváltaná nekem ezt a csekket? (készpénzre) would you please cash this cheque for me?
beváltási :a hivatalos beváltási árfolyamon (valuta) at the official exchange rate
beváltja a fenyegetést he made good his threat
bevándorlási hivatal (USA) Immigration and Naturalization Service
bevándorlási hivatalnok immigration and naturalization inspector
bevándorlók (a most érkezettek) recent arrivals
bevásárló kocsi (áruházban) wire trolley
bevásárló kocsi (közértben) grocery cart
bevásárló kosár (stat.: kiadások megoszlása) market basket
bevásárló központ shopping precint
bevásárló negyed shopping precint
bevásárló út (külföldi könyvek beszerzésére) buying trip
bevásárló utca shopping street
bevásárlócédula (mit kell venni) shopping list
bevásárlócsarnok (intézmény) shopping center
bevásárlóközpont (intézmény) shopping center
bevásárlóközpont shopping centre
bevásárlószatyor shopping bag
bevásárolni valók listája shopping list
bevesz (hazugságot: elhisz) She bought it?
bevesz :gyógyszert, vmire takes a medicine for sg
bevételi pénztárnapló cash receipts journal
bevételnövelő tevékenység income-raising activities
bevett gyakorlat accepted practice
bevett módszer (?) accepted method
bevetve (ágy)(?) the bed's not made
bevezet (új eljárást) ... pioneered the new ... methods
bevezet (vendéget; leültet?) I've put him in the study.
bevezetés (áramköré) input line
bevezeti vmi titkaiba initiated him to the secrets of Montmartre
bevezetni az ellenőrzést to institute controls
bevezető mű (témakörbe) a primer (of ...)
bevezető tanfolyam an introductory course (in teaching)
bevezette: ... Instroduction by ...
bevinni (adatot) items are input
bevinni (adatot) to commit an information item to memory
bevinni (adatot) to insert data into the system
bevinni (adatot, lyukszalagon) data are supplied to the computer on punched paper tape
bevinni (kódot, memóriába) to encode into memory
bevisz loads
beviteli egység (mű) input unit
beviteli egység input device
beviteli eszközök means of inputting
beviteli impedancia input impedance
bevivő program input program
bevonat (magnetofonszalag mágnesezhető részén) coating [def.]
bevonó spray coating spray
bevonult Budapestre (Horthy) entered Budapest
bezár (boltot, műveletet) The FBI wanted us to close up shop.
bezár vkit (leültet, börtönbe csuk) to lock them up (under the antisabotage law)
bezárás (iskoláé) the closure of village schools
bezárás :üzembezárások (munkanélküliség idején) plant closings
bezárja az ülést ended the meeting
bezárólag :1970. dec. 12-ig bezárólag kérjük on or before 12.10.70
bezárólag :vasárnapig bezárólag to Sunday inclusive
bezsúfolódtak a ...-ba piled into the ...
bibi :ez a dolog bibije (széápséghibája) That's the catch.
bibiliofil kiadás bibliophile edition; fine paper copy
bibliobusz megállóhely stopping place
bibliobusz megállóhelye stopping place
bibliobuszon dolgozó könyvtáros mobile librarian
bibliográfia (minden dokumentumtípusról) materiography
bibliográfiai adatok bibliographical information
bibliográfiai egység bibliographic item
bibliográfiai egység bibliographic unit
bibliográfiai ellenőrzés bibliographic control
bibliográfiai ellenőrzés bibliographical control
bibliográfiai folyóirat I/A periodical [indexing and abstracting]
bibliográfiai folyóirat periodical bibliography
bibliográfiai kalauz bibliographic guide
bibliográfiai kalauz bibliographic guide to ...
bibliográfiai kalauz guide to (historical) literature
bibliográfiai kapcsolódás bibliographic coupling
bibliográfiai keresés bibliographic searching
bibliográfiai műszer bibliographic tool
bibliográfiai rekordok előállítása bibliographic record production
bibliográfiai segédfájl (online adatbázishoz) bibliographic utility
bibliográfiai szóródás bibliographical scatter
bibliográfiai tétel (hivatkozás) bibliographic reference
bibliográfiai tételeket kiír writes down citations
bibliográfiai vállalkozás bibliographic enterprise
bibliográfiát összeállítani to develop a bibliography (on ...)
bibliometria bibliometrics
bibliometriai tanulmány bibliometric study
biblioterapeuta bibliotherapist
bíboros (hercegprímás?) the arrest of Jozsef Cardinal Mindszenty, Roman Catholic primate of Hungary
biciklista pedal cyclist
bikkfanyelv turgid bureaucratese
bikvináris kód biquinary code
billenőkapcsoló toggle
billenőkapcsoló toggle switch
billenőkör multivibrator
billenőkör toggle
billentyű felső része (sapkája) keycap
billentyű lenyomására at the press of a key
billentyűs berendezés a keyboard device
billentyűzés nélkül vinni be adatokat to input material without keying
billentyűzet keyboard ;keypad
billentyűzetes működtetésű keyboard-operated
billentyűzettel működtetett keyboard-operated
billió dollárban (táblázatban) $bn
bináris dekóder binary decoder
bináris fa binary tree
bináris jel binary signal
bináris jelcsoport gulp
bináris keresés binary search
bináris kóder binary encoder
bináris kódolás binary coding
bináris sejt cell
bináris sor (?) row binary (?)
bináris számábrázolás binary notation
bináris számjegy bit (binary digit)
bináris számláló binary scaler
bináris számpár doublet
bináris változó two-valued variable
bináris-decimális átalakítás binary to decimal conversion
binárisan kódolt decimális ábrázolás binary-coded decimal (representation); BCD
binárisan kódolt decimális ábrázolás binary-coded-decimal represenatation (BCD)
binárisan kódolt decimális szám binary coded decimal number
binárisan kódolt decimális számjegy binary coded decimal digit
bingo-játékterem a Bingo hall
biológiai anyja vkinek (a szülőanyja) sy's womb-mother
biológiai hadviselési szakértők the bacteriological warfare people
biológiai óra (belső óra) body clock
biológiai szülő birth parent
biológiai tudományok the biological sciences
bioritmus biorhythm
biotechnológiai (mn) biotech
bipoláris mikroprocesszor-bitszelet bipolar CPU slice
bír :nem bírom már ezt a ...-t (gyomorral) I won't stomach this ...
bírálja ...-t, amiért ... criticizes Eisenhower for ...
bírja az iramot keeps up the pace
bíró (jarg.) a ref blew his whistle
birodalmi álmok dreams of empire
birodalom :a gonosz birodalma (Reagan) evil empire
bírói függetlenség elve the principle of the independence of judges
bírói kollégiumok one of the collegia of the court
bírók kinevezése appointing career judges
bírósághoz fordul goes to court
bírósági dokumentumok courthouse documents
bírósági döntést hatálytalanít over-rules the court's decision
bírósági felhatalmazás court order
bírósági idézés summons
bírságolási cédula (parkolásért) ticket
birtokbavétel ideje (beköltözés?) date of occupancy
birtokbavétel ideje (beköltözés?) date of occupation
bistabil (áramkör) bistable
bistabil áramkör (billenőkör) bistable trigger circuit
bistabil áramkör (billenőkör) flip-flop; bistable circuit; trigger circuit
bistabil multivibrátor flip-flop (FF)
bit (2) nyp
bit (3) tribit
bit (4) nibble; nybble
bit per másodperc bits per second (bps)
bit-hibaarány bit error rate (BER)
bit/másodperc bit per sec (BPS)
bitáram bit stream
bitátviteli sebesség bit rate
bitcsoport packet
bitellenőrzés bit check
bitenkénti kódolás bit-by-bit encoding (iterative)
bitfolyam bit stream
bitfüzér bit string
bithatékonyság the bit efficiency of programs
bithely bit location
bitméret bit size
bitminta bit pattern
bitpárhuzamos keresés bit-parallel search
bitsáv bit track
bitsebesség bit rate
bitsorozat bit stream
bitsorozat-szint at bit-array level
bitsűrűség bit density
bitszelet bit-slice
bitszelet-mikroprocesszor bit-slice
bittároló rekesz bit location
bittesztelés bit testing
bittöbbesek multiple bits
bizalmas nyilvántartás (korlátozott hozzáféréssel, számítógépen) confidential files
Bizalmas ügyről van szó. This is a matter of some discretion.
bizalmatlanság vmivel szemben suspicion of sg
bizalmi szavazás no-confidence vote
bizalmi szavazás the vote of no confidence
bizalomerősítő egyezmény 'confidence-building' accord
bizalomerősítő intézkedés confidence-building measure
bizalomerősítő intézkedések confidence-building measures
bizalomhiány credibility gap
bizánci birodalom the Byzantine empire
Bízd ezt rám! Leave that to me.
bizony True enough.
bizony isten! I swear to God!
bizony, az vagy. that's what you are.
bizony, már tényleg mennünk kell Yes, we really have to be going.
bizonyára örömmel hallja, hogy .... you'll be pleased to know that ....
bizonyítás :továbbra is bizonyításra szorul is still to be demonstrated
bizonyíték :nem talált meggyőző bizonyítékot arra, hogy ... found no strong evidence that ...
bizonyítékok értelmezése interpretations of this evidence
bizonyítékokkal alá nem támasztott beismerő vallomás uncorroborated confession
bizonyítékot szolgáltat (?) supports testimony that ...
bizonyítékot találhatunk a ...-ban a ...-ra nézve evidence for the ... can be derived from ...
bizonyíthatóan hamis this argument is demonstrably false
bizonyító összeg proof total
bizonyítvány school report
bizonylat (műveletről) document
bizonylat document
bizonylati rend the orderliness of voucher handling?
bizonylati szabályzat the rules of handling vouchers?
bizonylatot kiiratni (nyomtatón) to print documents
bizonylatrendező document sorter
bizonyos ... a Dr. Swagman
bizonyos értelemben in a sense
bizonyos értelemben ez egy ... in a sense this is a ...
Bizonyos értelemben. (nem teljesen) In a sense.
bizonyos körülmények között under certain circumstances
bizonyos mértékig to a certain extent
bizonyossággal állíthatom, hogy ... I can say with certainty that ...
bizonyossággal kijelenthetjük, hogy ... It is safe to say that ...
bizonyossággal kijelenthetjük, hogy ... it seems safe to say, ...
bizonytalanul (tud vmit) tentatively
bizonyul :aminek a ... gyakran bizonyul which ... often turns out to be
bizottságban (benne van, a tagja) is on the committee
bizottsági munka committee work
bizottsági tagok committee members
bizottsági tagság membership on a committee
bizottságot vezeti the committee is chaired by ...
bizton megjósolhatjuk, hogy ... It is a safe profecy that ...
biztonság security
biztonság kedvéért felhívom az állomást. I'll ring the station to make certain.
Biztonságban van. You are quite safe.
biztonsági ellenőrzés (leinformálás, bizalmas álláshoz) security clearance
biztonsági helyiség (értékes dokumentumoknak) strongroom
biztonsági másolat (adatállomány véletlen törlésének megakadályozására) file backup
biztonsági másolat security copy
biztonsági őr (intézményben) security guard
biztonsági papírvágó safe-guide cutter
biztonsági rendszer (áruházban) electronic article surveillance; EAS
biztonsági sáv guard band
biztonsági szelep (átv.) tolerate satire as an escape valve mechanism for the people
biztonságigény (biztonságra vonatkozó) the need for security
biztos :100 %-ig biztos vagyok benne, hogy .... I'm one hundred per cent certain that ....
biztos :egy biztos. one thing is certain.
biztos :nem ..., annyi biztos. not ..., surely.
biztos a dolgában (sohasem) is never sure.
biztos a dolgában (Byrne) was positive.
biztos a dolgában I was on sure ground
biztos jóslat sure-thing prediction
biztos nem a ... Certainly not the ...
biztos vagy ebben? are you sure?
biztos vagy ebben? Oh? Are you sure?
biztos vagyok benne, hogy .... I'm certain ....
biztos? sure?
biztosan hallott már róla. you probably heard of it.
biztosan kinevetnének they would surely have laughed
biztosan rosszul értettem (hallottam) Oh, then I heard it wrong.
biztosan tud knows for sure
biztosan tud vmit knows sg for certain
biztosan vezet (közvéleménykutatásban) has a clear lead (in the polls)
biztosít (ravaszt, pisztolyon) set the safety-catch
biztosítani, hogy ... to make certain that ...(is)
biztosítás :betegségi biztosítás health insurance
biztosítási díjak insurance fees
biztosíték (lakásbérletnél lefizetett összeg) "security" payment
biztosíték :nincs arra biztosíték, hogy ... There is no assurance that ...
biztosítékkiégetéssel programozott ROM fusible read-only memory (FROM)
biztosíthatom ..., I can assure you.
biztosítja a ...-t secures the service
biztosítja a megélhetését (művésznek, állam) society owes the creative artist an assured livelihood
biztosítja vmiről assured the Hungarian leaders of the United States interest in ...
biztosítja, hogy (legyen) ensures that (is)
biztosítja, hogy ... legyen ensures that there is a ...
biztosító insurer
biztosítva van ... ellen is insured against ...
blokk (folyamatábrán) block
blokk kilistázása block list
blokk-készítés blocking
blokk-kód block codes
blokk-köz gap
blokk-közi hézag interblock gap
blokk-szervezésű RAM block oriented random access memory (BORAM)
blokkátvitel block transfer
blokkátvitel vége end-of-transmission block (ETB)
blokkdiagram chart
blokkdiagram schematic
blokkfejléc block header
blokkhossz block length
blokkolás blocking
blokkonként történő dekódolás block-sequential decoding
blokkos átvitel (?) block transfer
blokkrész blockette
blokkséma functional diagram
blokkséma schematic
blokkszerkezet block structure
blokkvázlat flowchart
blokkvázlat program flowchart
bocsánat, azt hittem, ... I'm sorry. I thought ...
bocsánatkérően mondta He told Castle apologetically, "..."
bocsásd meg minden ostobaságomat! Forgive me all my stupidity.
bocsássa meg, amit most mondok If you forgive me saying so, ...
bocsásson meg amiért kertelés nélkül kimondom you must forgive a little plain speaking
bocsásson meg egy percre! excuse me a minute.
bocsásson meg őszinteségemért you must forgive a little plain speaking
bocsásson meg, de nem ön ... úr? excuse me, but are you Mr. ...?
bocsásson meg, hogy zavartam. excuse me for having disturbed you.
bocsásson meg, nem gondoltam komolyan I'm sorry. I didn't mean to say that.
bocsásson meg, összetévesztettem valakivel. excuse me, I mixed you up with someone else.
bohóckodni to clown
bokáig ér (hó) the snow was ankle deep
boldog lehet az a pénzügyminiszter, aki ... happy the finance minister who ...
Boldogan! (ajánlatra) (Would you like me to write to you?) I'd love it.
boldognak, boldogtalannak I offered benedictions left and right
boldogul :köszönöm, magam is boldogulok. no, thank you, I'm fine.
boldogul :magam is boldogulok. I can manage by myself.
boldogul :magam is elboldogulok. I can look after myself.
boldogul :nem boldogulhat ... nélkül can't get along without ...
boldogult apám my late father
bolond lenne, ha ...-na would be foolish to (do)
Bolond lennék, ha azt mondanám, hogy ... I'd be a fool to say ...
bolond, ha ... is foolish to (do)
bolondját járatja vkivel He's been holding out on you.
bolondot csinál magából makes a fool of himself
bolondulok a ...-ért. I'm wild about the ....
bolsevik mozgalom the Bolshevik movement
bolsevikok the Bolsheviki
bolti reklám in-store advertising
bolygóközi űrjármű interplanetary space vehicle
bolygóközi űrjármű interplanetary spacecraft
bolyongó (otthontalan, elmebeteg; fn) skell
bombatámadás; bombázás bombing raid
bombáz vkit (információval) students are bombarded with all kinds of information about ...
bomlástermék (kémia) degradation product
boncolás (vizsgálat) a postmortem shows hemorrhage
bonifikáció rebate
bontható kötésű többrétegű kártya stacked individual laminates
bonyodalmakat okozni to raise hell
booküzenet (több állomásnak egyszerre) book message
borazon borazon
borbélyműhely barber shop
borbélyüzlet barber shop
boríték :felbélyegzett és megcímzett válaszboríték self-addressed, stamped envelope; SASE
boríték :fizetési boríték pay packet
borkóstoló (vendégeknek) wine tasting (party)
borostás bristly
borotválkozom I'm having a shave.
borravalót ad (otthagy az asztalon) leaves tips
borravalót ad :előre tips in advance
borszőlő wine-producing grapes
borzasztó dolgokat tudna mesélni has horrifying tales to tell
borzasztóan aggódom. I'm terribly worried.
borzasztóan ki lehetsz éhezve You're starved, aren't you?
botkormány (számítógépes játékokhoz) game paddle; joystick
botkormányos vezérlés (számítógépes játékokhoz) joystick control
boy (szállodában; londíner) bellboy
bő magyarázat full explanation
bökkenő :hát épp ez a bökkenő. that is the rub.
bölcsek köve (to find) the philosopher's stone
bölcsészettudományi kar (?) the Faculty of Letters of the University of Budapest
bölcsöde (?) nursery
bölcsöde creche [balra döntött ékezet az első e-n)
bölcsöde nurseries, or creches, [crEches with left slash]
bölcsőtől a sírig from the cradle to the grave
böngészés az állományban browsing through the collection
bőrére megy can mean his neck (our necks)
bőrfejűek (fasiszta ifjúsági szekta) the Skinheads
börleszkfilm slapstick film comedy; slapstick
börtön :fiatalkorúak börtöne youth prison
börtönbe vet vkit throw him in jail
börtönben levők (akik "ülnek") shut-ins
börtönbüntetés :életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték was sentenced to life imprisonment
börtönbüntetését letöltötte served his prison term
börtönkönyvtár prison library
börtönkönyvtári ellátás library services to correctional facilities
börtönőr (fegyőr, smasszer) warder
börtönőr:elítélt arány staff-to-inmate ratio
börtöntöltelék jailbird
bőrzakó leather jacket
bőség éveiben in the years of plenty
bőség kora an Age of Plenty
bőségesen megterem (?) Fruit also grows in profusion.
bővebben erről később more about this later
bővíteni (számítógépet, adott teljesítményre) to expand it to 256,000 words
bővíteni (számítógépet, adott teljesítményre) to expand it to the power ...
bővítés (készen vásárolt programhoz) add-on
bővített aritmetikai elem extended arithmetic element (EAE)
bővített binárisan kódolt decimális kódrendszer extended binary coded decimal interchange code (EBCDIC)
bővített újratermelés extended reproduction
bővíthető (számítógép) expandable
bővíthető kapu expandable gate
bővítő expander
bővítő lemezegység (?) external floppy disk expansion unit; disk bay
bővítőkártya (64 kilobájtos) 64K Memory Expansion Board
bővítőkártya (áramköri lap) add-on circuitry card
bővítőkártya (áramköri lap) expansion board
bővítőkártya (áramköri lap) upgrade board
bővítőkártya (áramköri lap) upgrade board [def.]
bővítőkártya (külső, 256 kilobájtos) external 256K expansion board
bővítőkártya-csatlakozó upgrade slot
Bradford szóródási törvénye the Bradford distribution
bratyizik (igazgatóval) to hob-nob with ...
brit kormány the British Government
brit könyvtáros társadalom the UK library community
bronzszobor bronze
brosúra (prospektus) folder
brosúra-szekrény vertical filing cabinet
brosúragyűjtemény pamphjlet collection
brosúrák free and inexpensive materials
brosúrák pamphlets
brosúraszekrény vertical filing cabinet
bruhaha brouhaha
bruttó bérköltség the total salary cost
bruttó elszámolás accounting in gross terms?
bruttó érték acquisition cost
bruttó érték gross book value
bruttó értékű at cost
bruttó hazai termék Gross Domestic Product; GDP
bruttó jövedelem gross income
bruttó módszer szerint gross
bruttó nemzeti össztermék gross national product
bruttó nemzeti termék Gross National Product; GNP
bruttó nemzeti termelés Gross National Output (?)
brüsszeli csipke Brussels lace
buborék (karikatúrán, szöveggel) speech balloon
buborékos rendezési módszer bubble up
buboréktár bubble memory [def.]
búcsúcsók parting kiss
búcsúlevél (öngyilkosé) suicide note
Buda halála (arany J.) the Death of Buda
Budapesti Műszaki Egyetem the Polytechnical Unicersity of Budapest
Budapesti Műszaki Egyetem elődje the Royal Jozsef Nador University of Technology, predecessor of the Polytechnical University of Budapest
budavári palota the old royal palace on Castle Hill in Buda
búgáselnyomás ripple rejection
búgófeszültség ripple voltage
bugyra (Pokolé) section
bújócskázni to play hide-and-seek
bukása (Napóleoné) the fall of Napoleon
bukásra áll ...-ból is failing in ...
bukik rá (nő stb.) the girls didn't go for him
buktatók a ...-ban pitfalls in ...
buli (estély) party
buli (hepaj) scene
buli do
bulvárlap mass paper
bulvárlap ellentéte: komoly, mértékadó hírlap prestige newspaper
bulvárlap; tömeglap mass paper
burkolat envelope
burkolt (dotáció) "hidden" (state subsidies)
burkolt áremelés hidden price increase
burkolt szemrehányás the implied rebuke
búrok (Afrikában) the Boers
busásan megfizetve handsomely paid
busszal megy you never go in a bus
busz (sín) highway; bus [def.]
busz :77-es busz a number 77 bus
busz :77A jelzésű busz a 77A bus
busz :a 20-as éppen oda viszi. a number 20 takes you right there.
busz :milyen busszal mehetek a ...-hoz? what bus do I take to the ...?
busz :városi busz (kék busz) city bus
busz-rendszer bus
buszközlekedés (mint szolgáltatás) bus service
buszközlekedés bus transportation
buszmeghajtó bus driver
buszon on a bus
buszvezérlő egység bus control unit
buta liba ignorant canary
buta terminál (az intelligens t. ellentéte) dumb terminal
búvóhely hiding place
búvóhely hodog place
buzi (férfi, fn) fag
buzi (nő, fn) dyke
buzi (nő, fn) lesbo
büfé snack bar
bűn :a ... nem bűn (flexibility) is no crime
bűnbak scapegoat
bűnös gondtalanság criminal carelessness
bűnözési arány crime rate
bűnöző :a volt bűnözők the ex-cons
büntetés :enyhe büntetést kap is given light sentences
büntetés :szigorú büntetést kap is given stiff sentences
büntetésvégrehajtó intézmény penitentiary institution
büntetlen előélet his lack of a criminal record
büntetlen előéletű a man with no prior criminal record
büntetlenül with impunity
büntetőcédula (parkolásért) ticket
büntetőcédula (tilos parkolásért) parking ticket
büntetőjog criminal law
bűntudat a feeling of guilt
bűnügyi irodalom thriller literature
bűnügyi képregény thriller comics
bűnügyi rendőrség criminal police
büszke vmire prides himself on sg
büszke vmire The people take great pride in their cultural achievements.
Büszke voltam magamra, amiért ... I prided myself on (doing)
bütyköl vmit (pl. programot) I spent the afternoon tinkering with the program.
bűvészkedik a számokkal knew how to make figures jump through hoops
bűvös kocka Rubik's Cube
bűzlik vmitől reeks of ...
byroni haj Byronic hair
byte-szervezésű byte organized (computer)