Derrida Marx - szelleme
Szerkesztette:
Karikó Sándor

Gondolat - Szegedi Lukács Kör

Budapest - Szeged, 1997

Szerkesztette:
KARIKÓ SÁNDOR

A borítót tervezte:
SZEKERES FERENC

Francia lektorok:
BÁCSKAI MIHÁLY és JEAN-PAUL PAGLIANO

A kötet megjelenését támogatta:
LUKÁCS GYÖRGY ALAPITVÁNY
ALLIANCE FRANCAISE, SZEGED
PROGRESS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTŐ ALAPITVÁNY, SZEGED
JUHÁSZ GYULA TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLA, SZEGED
TERTIUM DATUR ALAPITVÁNY

ISBN 963-282-754-6

© KARIKÓ SÁNDOR, 1997

Megjelenés:
1997 március
TARTALOM

SZERKESZTŐI ELŐZETES
TŐKEI FERENC: DERRIDA MARXRÓL

DEKONSTRUKCIÓ ÉS FELELŐSSÉG

Angyalosi Gergely: A név és az aláírás problematikája Jacques Derrida műveiben
Csizmadia Sándor: Dedikációk egy tükrözötten tükröző fantom-labirintus tükör-képein

IDŐSZERŰEK-E A KÍSÉRTETEK?

Czirják József: Kísértés a kísértetek megragadásának kísérletére
Illés László: Élők vagy holtak a kísértetek?
Loboczky János: "A kizökkent idő"- Derrida kísérteties dialógusai.
Perecz László : Az időszerűtlenség erénye
Somos Róbert: Hat tézis J. Derrida: "Marx kísértetei" című munkájáról
Szabó Tibor: Az élet élésének alkalmazott filozófiai problémája Derridánál
Veress Károly: Derrida Marx-képéről

FILOZÓFIATÖRTÉNETI KITEKINTÉS

Kiss Endre: Derrida, Marx, Fukuyama
Bánfalvi Attila: Marx és Freud: a kísérteties páros
Karikó Sándor: Derrida viszonya Marxhoz
FRANCIA NYELVŰ REZÜMÉK