Magyar-angol szótár

0-9   A-Á   B   C-Cs   D   E-É   F   G   H   I-Í   J   K   L-Ly
M   N   O-Ö   P  R   S-Sz   T-Ty   U-Ü   V   W   X   Y   Z-Zs


a baj megtörtént -» the fat is on the fire
a baj soha nem jár egyedül -» it never rains but it pours
a bal lábára sánta -» lame in the left foot
a Balaton majd helyrehozza egészségét -» Balaton will set her up
a balesetet előidéző személy -» the party at fault
a balsors tőrvetései és csapásai -» the slings and arrows of outrageous fortune
a balszerencse úgy akarta -» as ill luck would have it
a bátorság nem hiányzik belőle -» courage is not wanting in him
a becsületes megtaláló jutalomban részesül -» finder will be rewarded
a beszéd fellelkesítette a hallgatókat -» the speech warmed the hearers
a beteg a biztos gyógyulás útján van -» the patient is making a good recovery
a beteg haldoklik -» the patient is sinking rapidly
a beteg rohamosan hanyatlik -» the patient is sinking rapidly
a beteg szépen gyógyul -» the patient is making a good recovery
a betegek -» the sick
a bibliára esküszöm, hogy -» I promise you on my bible-oath that
a bírálat bosszantotta -» the criticism nettled him
a birtok reá szállt -» the estate devolved upon him
a bizonyítás terhe őt terheli -» the onus of proof lies with him
a biztonság kedvéért -» for safety sake
a biztonság kedvéért -» for safety's sake
a boldogság minden reményét elragadták -» all hope of happiness has been snatched away
a boldogságnak szenvedés az ára -» no cross no crown
a bors csípi a nyelvet -» pepper bites the tongue
a brit parlament alsóháza -» the grand inquest of the nation
a cél érdekében -» for the sake of the cause
a cél szentesíti az eszközt -» the end sanctifies the means
a cél szentesíti az eszközt -» the end justifies the means
a családhoz tartozik -» to be one of the family
a csomagolás költségmentes -» no charge is made for packing
a darab két hónapig volt műsoron -» the play had a run of two months
a darabnak nem volt sikere -» the play failed to get over
á, dehogy! -» good gracious no!
a dér megcsípte a leveleket -» frost has bitten the leaves
a dolgok a döntő stádiumba kerülnek -» things are coming to a head
a dolgok állása -» state of affairs
a dolgok állása -» the lie of the land
a dolgok majd egyenesbe jutnak -» things will straighten out
a dolgok majd rendbe jönnek -» things will straighten out
a dolgok majd tisztázódnak -» things will straighten out
a dolgok rosszul állnak -» things are looking black
a dolog alapos ismeretében -» advisedly
a dolog éppen fordítva van -» the shoe is on the other foot
a dolog így áll -» the idea is this
a dolog lényege -» the root of the matter
a dolog lényege az, hogy -» it boils down to this
a dolog még függőben van -» the matter is still in abeyance
a dolog tárgytalan! -» no go!
a dolognak híre futott -» the news got around
a dolognak híre futott -» the story got around
a döntő pillanat közeledik -» things are coming to a crisis
a döntő pillanat közeledik -» things are drawing to a crisis
a Duna vize -» the waters of the Danube
a dühtől elvörösödik -» to get red with rage
a fájdalom alábbhagyott -» the pain has eased
a fájdalom engedett -» the pain has eased
a fájdalom enyhült -» the pain has eased
a falnak is füle van -» walls have ears
a falvak tömve vannak élelemmel -» the villages are stacked up with food
a fedélzetet elárasztotta a víz -» the deck was afloat
a fejébe kerül -» it costs him his head
a felében kiegyezik -» to split the difference
a félelem elvette a szavát -» fear deprived her of speech
a félelem megnémította -» fear deprived her of speech
a félelemtől elállt a szava -» fear deprived her of speech
a felelős személy -» the party at fault
a felelősség a másik felet terheli -» the boot is on the other leg
a felelősség a másik felet terheli -» the boot is on the wrong leg
a felelősség a másik oldalt terheli -» the boot is on the other leg
a felelősség a másik oldalt terheli -» the boot is on the wrong leg
a felével több a kelleténél -» it is too much by half
a felhők vihart jeleznek -» the clouds prognosticate a storm
a félkaromat odaadnám érte -» I would give my ears for it
a fene egye meg -» blast it!
a fene egye meg! -» blast it!
a fene egye meg! -» blimey!
a fene egye meg! -» blow it!
a fene egye meg! -» damn it!
a fene egye meg! -» darn it!
a fene egye meg! -» darn!
a fene egye meg! -» darned!
a fene egye meg! -» dash it!
a fene egyen meg! -» blast you!
a fene egyen meg! -» pox on you!
a fene essen beléd! -» pox on you!
a fentiek -» the above
a fentiekben -» above
a fény egyenes vonalban terjed -» light is propagated in a straight line
a féreg is védelmezi magát, ha ráhágnak -» even a worm will turn
a fiatalokat nem teheted egyszerre bölcsekké -» you can't put old heads on young shoulders
a fiatalságnak is megvannak a maga gondjai -» youth has its puppy troubles
a fiúcska csak ekkora volt -» the little chap was only so high
a fiúcska csak idáig ért -» the little chap was only so high
a fizika elemivel sincs tisztában -» he does not know the first word about physics
a fizika nem tartozik az érdeklődési körömbe -» physics is out of my range
a foglyot gúnyos kiáltásokkal fogadták -» the captive was whooped
a folyó közepén nem lehet lovat váltani -» don't swap horses in midstream
a folyó közepén nem lehet lovat váltani -» don't swap horses while crossing the stream
a forrás elapadt -» the spring has run dry
a föld minden pontján -» in all corners of the earth
a föld minden táján -» in all corners of the earth
a földet sepri -» to trail
a francba! -» darn!
a francba! -» rats!
a függöny felmegy -» the curtain rises
a függöny legördül -» the curtain falls
a függöny lemegy -» the curtain falls
a gazdagok -» the rich
a golyó behatolt a falba -» the bullet bedded itself in the wall
a golyó megakadt a falban -» the bullet bedded itself in the wall
gondolataiba mélyed -» to be rapt
a gonosz -» the evil one
a gonosz lélek -» the evil one
a gyakorlat felmelegíti a vért -» exercise warms the blood
a gyakorlat felpezsdíti a vért -» exercise warms the blood
a gyászoló család -» the bereaved
a gyengébb nem -» the fair sex
a gyengébb nem -» the gentle sex
a gyengébb nem -» the softer sex
a gyengébb nem -» the weaker sex
a gyerekek játszanak -» the children are playing
a gyereket tehéntejen nevelik -» the baby is on a cow's milk formula
a gyógyvizek kénes ízűek -» medicinal waters smack of sulphur
a gyökereket könnyű kirángatni -» the roots pull easily
a gyökereket könnyű kitépni -» the roots pull easily
a gyümölcséről ismered meg a fát -» the tree is known by its fruit
a háborúk nyomorúságot hoznak maguk után -» wars bring misery in their wake
a háborúkat nyomor követi -» wars bring misery in their wake
a hajó fara felé -» abaft
a hajó jól fel volt szerelve -» the ship was well found
a hajó nyomban elmerült a csatorna közepén -» she sank bunk in the middle of the channel
a hajó nyomban elsüllyedt a csatorna közepén -» she sank bunk in the middle of the channel
a hajó szilárdan ült a zátonyon -» the ship was hard and fast
a halak természetes eleme a víz -» the home of fishes is water
a halál árnyékában voltam -» I was very near dead
a halál torkában volt -» he has been very near to death's door
a halál torkában voltam -» I was very near dead
a hallgatás beleegyezés -» silence gives consent
a halott -» the dead man
a halott -» the dead woman
a halottak -» the dead
a használatban derül ki a minőség -» the proof of pudding is in the eating
a hátramaradottak -» the bereaved
a ház ahonnan kijött -» the house he came out of
a ház az utca másik oldalán van -» the house is on the other side of the street
a ház az utca túlsó oldalán van -» the house is on the other side of the street
a ház előtt -» before the house
a ház már nem áll többé -» the house is no more
a haza érdeke mindennél fontosabb -» the commonweal comes before everything
a haza érdeke mindent megelőz -» the commonweal comes before everything
a helyére -» home
a helyzet -» state of affairs
a helyzet az, hogy -» the fact is
a helyzet az, hogy -» the thing is
a helyzet enyhült -» the situation has eased
a hiba megesett -» the fat is on the fire
a hideg rázott -» a chill came over me
a hír igaznak bizonyul -» the rumor proves to be true
a hír igen megörvendeztetett -» I was overjoyed at the news
a hír nagy örömmel töltött el -» I was overjoyed at the news
a hírességek -» talent
a hold feljött -» the moon is up
a hold felkelt -» the moon is up
a hollandok -» the Dutch
a hollandusok -» the Dutch
a horgony megragad -» the anchor bites
a horgony nem fog -» the anchor is coming home
a horgony nem kapaszkodik a fenékbe -» the anchor is coming home
a horgony nem tart -» the anchor is coming home
a játék eldöntetlen maradt -» the game ended in a draw
a játék elveszett -» the game's up
a jégen még nem lehet járni -» the ice does not bears yet
a jelenkor -» the period
a jelenlegi kormány -» the present government
a jó egészség nagy kincs -» good health is a great asset
a jó házasság szerencse dolga -» marriage is a lottery
a jó isten tudja -» goodness only knows
a jó szív többet ér, mint a nemesi cím -» kind hearts are more than coronets
a jobbik énje -» one's better self
a jobbszárnyuk teljesen védtelen volt -» their right flank was entirely in the air
a jóból sohasem elég -» you can't have too much of a good thing
a jog szerint neked van igazad -» you have the law on your side
a jóhangzás kedvéért -» for the sake of euphony
a jószándék megvan, de hiányzik az erő -» the spirit is willing but the flesh is weak
a jövendő fa benne rejlik a magban -» the tree in posse lies in the seed
a jövő eseményei előre vetítik árnyékukat -» coming events cast their shadows before
a kancsó fenekére néz -» to drink deep
a kávét forrón kell inni -» coffee ought to be drunk hot
a kazán megjavításáért -» to repairing boiler
a kellős közepe -» the very centre
a kemény hó ropog a láb alatt -» the hard snow crunches under foot
a kendőzetlen igazság az -» the blunt fact is
a képen -» in the picture
kérdéses vmi -» in question
a kereskedelem pang -» trade is slack
a keresztrejtvény nagy népszerűségnek örvend -» cross-word puzzles are all the craze
a két kos leszegett fejjel rohant egymásnak -» the two rams came full butt at each other
a kicsinyek -» the little ones
a kihívás megtörtént -» the hat is in the ring
a kikötő könnyen megközelíthető -» the harbour is easy to enter
a kikötőbe könnyű behajózni -» the harbour is easy to enter
a kilátások szerint -» the chances are that
a kimerültség jelei mutatkoznak rajta -» to show sings of distress
a király nem igényli vki szolgálatait -» king has no occasion for services of sy
a kísérlet nem vezetett eredményre -» the attempt was barren of results
a kisgyerekek -» the little ones
a kisujjában van -» to be at one's finger's end
a kisujját sem mozdítaná -» he wouldn't lift a finger
a kisujját sem mozdítaná -» he wouldn't stir a finger
a kisujját sem mozdítja -» he never does a hand's turn
a kiválóak -» talent
a kíváncsiság árt a szépségnek -» curiosity killed the cat
a kocka el van vetve -» the die is cast
a koncert elmarad -» the concert is off
a kormány -» the cabinet
a könnyek elhomályosították a szemét -» her eyes filled with blinding tears
a könyv megjelent -» the book is out
a könyvem -» my book
a következő pár nap eseményeit mellőzöm -» I shall skip the events of the next few days
a következő pár nap eseményeit elhagyom -» I shall skip the events of the next few days
a következőképpen -» as follows
a közelben -» a short way off
a közelben -» about
a közmegbecsülés igen magas fokára emelkedik -» to rise high in public esteem
a közmegbecsülés igen magas fokára jut -» to rise high in public esteem
a közönség az emelvényre tódult -» the audience rushed the platform
a közönség elözönlötte az emelvényt -» the audience rushed the platform
a kritika mérgesítette -» the criticism nettled him
a kritikus pillanat közeledik -» things are coming to a crisis
a kritikus pillanat közeledik -» things are drawing to a crisis
a kurva életbe! -» bugger!
a kurva életbe! -» fuck me!
a kurva életbe! -» shit!
a kutyafáját! -» blimey!
a kutyafáját! -» by george!
a kutyafáját! -» by golly!
a kutyafáját! -» by gosh!
a kutyafáját! -» by Jove!
a kutyafáját! -» crikey!
a kutyafáját! -» dammit!
a kutyafáját! -» gosh!
a kutyafáját! -» marry, come up!
a kutyafáját! -» my!
a kutyafáját! -» well, to be sure!
a különbség abban rejlik -» the difference lies in
a küzdelem elkezdődött -» the hat is in the ring
a labda játékban van -» the ball is in play
a látványtól égnek állt a haja -» the sight set her hair on end
a lavina legördült a hegyoldalon -» the avalanche crashed down the mountain-side
a lavina lezuhant a hegyoldalon -» the avalanche crashed down the mountain-side
a lázmérő 37 fokot jelez -» the thermometer registers 37
a lázmérő 37 fokot mutat -» the thermometer registers 37
a legcsekélyebb kilátás sincs rá -» not a ghost of a chance
a legcsekélyebb remény sincs -» there isn't the faintest hope
a legdivatosabb kávéház a városban -» the poshest café in town
a legelnyomottabb embernek is elfogy a türelme -» even a worm will turn
a legelső -» the very first
a legeslegjobb -» the very best
a legfelkapottabb kávéház a városban -» the poshest café in town
a legjobb -» best
a legjobb a dologban az -» the best of it is
a legjobbakat kívánjuk neked -» our best wishes attend you
a legkevésbé sem! -» not much!
a legközelebb Párizsban tartandó értekezlet -» the coming conference to be held in Paris
a legnagyobb titokban -» on the q.t.
a legrosszabb a dologban az -» the worst of it is that
a legtöbbet ígérő -» the highest bidder
legutóbbi időkig -» until recently
a lehető legderekabb fickó -» he is the best fellow going
a lehető legjobb véleménye van vkiről -» to think no end of sy
a lélek kész, de a test erőtlen -» the spirit is willing but the flesh is weak
a lélek tettre kész, de a test gyarló -» the spirit is willing but the flesh is weak
a lenti lakók -» the tenants below
a lenti lakók -» the tenants of the flat below
a levél, amit elnöki minőségemben írtam -» the letter I wrote as president
a levél három hónapig követte őt -» the letter had been chasing him for three months
a lopást sem veti meg -» he is not above stealing
a ma -» the period
a magafajta ember -» a man of his cast
a magyar bokszolók jól szerepeltek -» the Hungarian boxers did well
a mai lány -» the girl of the period
a makrancos hölgy -» the taming of the shrew
a manóba is! -» by the holy poker!
a másik -» the other one
a másik kettő -» the other two
a második és harmadik alappont közötti játékos -» shortstop
a második ház -» the first house but one
a másvilág -» the other world
a megállapítások -» the findings
a megállapítások -» the finds
a mennyországban -» on high
a menyasszony tanúja -» maid of honour
a mi holmink a legjobb! -» nothing like leather!
a mi kertünket aligha lehet kertnek nevezni -» we have not much garden to speak of
a mi oldalunkon áll -» he is on our side
a mi pártunkon áll -» he is on our side
a mi tájunkon -» over here
a mindenható -» the most high
a mindenható -» the most highest
a mindenit! -» by gosh!
a mindenit! -» gosh!
móka kedvéért -» just for fun
a mozdony beleszaladt a tehervonatba -» the engine crashed into the goods train
a mozdony összeütközött a tehervonattal -» the engine crashed into the goods train
a múlt év -» last year
a múlt évben -» last year
a múlt évben -» yesteryear
a múlt kedvéért -» for old time's sake
a munkások sztrájkolnak -» the workers are out
a mű dicséri a mestert -» the proof of pudding is in the eating
a műsort minden adóállomás közvetíti -» nation-wide hook-up
a nadrágjának a térde kilyukadt -» his trousers are through at the knees
a nagyközönség -» the public at large
a nagyságok -» talent
a nap felmelegítette a levegőt -» the sun has warmed the air
a nap lemegy -» the sun goes down
a nap lemegy -» the sun sets
a nap lövelli sugarait -» the sun darts its beams
a nap magasan áll -» the sun is high
a neheze még hátra van -» breakers ahead
a neje -» his good lady
a "nem" szócska -» no, noes
a nemesség kötelez -» noblesse oblige
a németalföldiek -» the Dutch
a nép széles tömegei -» the gross of the people
a norvég nyelv -» Norse
a nóta vége -» the long and the short
a nők -» the sex
a nők -» womanhood
a nyakunkba ült egy teljes hétre -» she has landed on us for a whole week
a nyers tény az -» the blunt fact is
a nyers valóság az -» the blunt fact is
a nyertes lóra fogadott? -» have you put on the winner?
a nyertes lóra tett? -» have you put on the winner?
a nyúlszívűből ím hős lett -» the worm has turned
a pálya játékra alkalmas -» the ground plays well
a pálya játékra kiválóan alkalmas -» the ground plays well
a pálya jó állapotba van -» the ground plays well
a papiroson szétfolyik a tinta -» the paper does not bears ink
a parancs az parancs -» orders are orders
a parancs eljutott mindenhova -» the word has gone round
a Párizsban tartandó értekezlet -» the coming conference to be held in Paris
a pauperizmus ijesztő mértékben nőtt -» pauperism increased at a fearful rate
a pénz oda megy, ahol már van -» money begets money
a pénz oda megy, ahol már van -» money makes money
a pénz pénztárca nélkül volt a zsebében -» the money was loose in his pocket
a pénz szabadon volt a zsebében -» the money was loose in his pocket
a pénztárcámnak lába kelt -» my purse has taken wings
a pénztárnál tessék fizetni! -» pay at the desk!
a pillanatnyi helyzet -» the lie of the land
a pinka -» the pot
a probléma súlya -» the gravity of the problem
a redőny le van húzva -» the blind is down
a régi garnitúra -» the old gang
a régi idők emlékére -» for old time's sake
a régi közmondás szerint -» as the old tag has it
a régi szólás szerint -» as the old tag has it
a remény örökké él -» hope springs eternal
a reménység megdobogtatta a szívét -» her heart beat high with hope
a rémülettől mozdulni sem bírt -» he stood transfixed with horror
a rend kedvéért -» for order's sake
a rendkívül mulattató Smith -» the scream of a fellow smith
a rendkívül tiszteletre méltó -» the most honourable
a rendőrség elfogta a tolvajt -» the police got the thief
a rendőrség nyomon van -» the police have got a clue
a rossebb egyen meg! -» pox on you!
a rózsafüzért mondja -» to tell one's beads
a rövidebbet húzta -» he came off badly
a rövidebbet húzta -» he was given the short end
a saját kárán -» the hard way
a sajtó legteljesebb támogatásával -» with all-out support of the press
a sav kimarja a fémet -» acid bites metal
a sebből buzgott a vér -» blood sprang from the wound
a sebből szivárog a vér -» blood oozes from the wound
a sebből vér szivárog -» the wound oozes blood
a sír szélén volt -» he has been very near to death's door
a sír szélén voltam -» I was very near dead
a sírba fog vinni -» he'll be the death of me
a sokaság -» the many
a sors büntetése vkire -» judgement on sy
a sors ellen nem lehet küzdeni -» every bullet has its billet
a sors úgy akarja -» fate wills it
a sors úgy akarta -» as luck would have it
a súlyosan megrakott asztal roppant egyet -» the loaded table groaned again
a svájciak -» the Swiss
a szabad ég alatt -» outdoors
a szabadban -» outdoors
a szabály az szabály -» orders are orders
a szája sarka körül mosoly bujkált -» a smile lingered about the corners of his mouth
a szája szöglete körül mosoly bujkált -» a smile lingered about the corners of his mouth
a száját se meri kinyitni -» can't say bo to a goose
a szállítási költségeket mi viseljük -» the cost of transport is borne by us
a szart! -» no way!
a székek felborultak -» seats crashed over
a székek feldőltek -» seats crashed over
a szél fütyül a kéményben -» the wind rushes up the chimney
a szél hátba fogja a hajót -» the wind is astern
a szél süvít a kéményben -» the wind rushes up the chimney
a szellő tovább sodorta a faleveleket -» the leaves were wafted along by the breeze
a szélsőségek találkoznak -» extremes meet
a szeme fénye -» the apple of one's eye
a szemem végigfutott a látványon -» my eye took a run over the scene
a szentírásra esküszik -» to swear by the book
a szentségit! -» shit!
a szép nem -» the fair sex
a szép nem -» the gentle sex
a szép nem -» the softer sex
a szép nem -» the weaker sex
a szépnem -» the fair sex
a szerencse nem kerül el senkit -» every dog has his day
a szerepek felcserélődtek -» the boot is on the other leg
a szerepek felcserélődtek -» the boot is on the wrong leg
a szerző -» the present writer
a szezon éppen véget ért -» the season was just over
a színdarab furorét csinált -» the play was a riot
a színdarab nagy sikert aratott -» the play was a riot
a szív titkos rejtekében -» in the secret recesses of the heart
a szíve mélyéről -» from the bottom of one's heart
a szó legszorosabb értelmében -» in the highest sense of the word
a szó legteljesebb értelmében -» in the highest sense of the word
a szó szoros értelmében -» literally
a szó szoros értelmében éheztek -» they were just starving
a szoba hamarosan felmelegszik -» the room will soon warm up
a szobába lépve -» on entering the room
a szóban forgó -» in question
a szokásos -» run
a szolgáló lompos, piszkos nő volt -» the maiden was a blowzy frowzy wench
a szóvégi betű -» the letter that terminates the word
a szövet színe -» right side of a fabric
a sztár nevét vezető helyen közlik -» a star gets top billing
a sztoa -» the stoic body
a szükséges lépések -» the proper measures to take
a talaj játékra alkalmas -» the ground plays well
a talaj játékra kiválóan alkalmas -» the ground plays well
a te bajod -» it is your loss
a te érdekedben tettem -» I did it on your account
a te hibád! -» it lies with you!
a te hibád! -» the fault lies with you!
a te vén doktorod nem sokat ér -» your old doctor-body is no use
a teherautó nekünk farolt -» the lorry came end on towards us
a téma a földrajz tárgykörébe tartozik -» the subject falls under the head of geography
a teremtésit! -» marry, come up!
a tipikus -» run
a titkárhoz utasítottam -» I referred him to the secretary
a titok kiderült -» the secret is out
a titok kiszivárgott -» the secret is out
a titok kiszivárgott -» the secret was oozing out
a titok kitudódott -» the secret was oozing out
a titok napvilágra jutott -» the secret was oozing out
a tízparancsolat -» the ten commandments
a tolvaj a pénztárca után kapott -» the thief snatched at the purse
a tolvaj a pénztárca után nyúlt -» the thief snatched at the purse
a többi a magáé! -» keep the change!
a többiek -» everybody else
a többiek -» the others
a tömeg -» the many
a tömeg hátrasodort bennünket -» we were borne backwards by the crowd
a tömeg visszaszorított bennünket -» we were borne backwards by the crowd
a tömegek ereje -» the power of numbers
a tömegek hatalma -» the power of numbers
a történet elkezdődik -» the curtain rises
a történetnek vége -» the curtain falls
a törvénnyel szembekerülő -» lawless
a törvény életbe lép -» the law come into force
a törvény előtt -» in the eye of the law
a törvény szerint neked van igazad -» you have the law on your side
a törvényjavaslatot elfogadták -» the bill has gone through
a törvényjavaslatot megszavazták -» the bill has gone through
a túlsó oldal -» the other side
a túlvilág -» the other world
a túlzott dohányzás árthat a hangnak -» too much smoking tends to injure the voice
a túlzott munka ártalmas az egészségre -» excessive work is trying to the health
a túrót! -» no way!
a tűrés még nem megbocsátás -» forbearance is no acquittance
a tűz alábbhagy -» the fire is sinking
a tűz csendesebben ég -» the fire is sinking
a tűz elpusztította az erdőt -» the flames ate up the forest
a tűz kialudt -» the fire is out
a tűz kialvóban van -» the fire is sinking
a tűz nem alszik ki -» the fire keeps in
a tűzijáték gyönyörű látványt nyújtott -» the fireworks offered a fine spectacle
a úgy aránylik b-hez, mint c d-hez -» a is to be as c is to d
a vagyon bajjal jár -» he that has land has trouble at hand
a vak is láthatja, hogy -» that is easy to see
a válságos pillanat közeledik -» things are coming to a crisis
a válságos pillanat közeledik -» things are drawing to a crisis
a válságos pillanatban -» in the critical moment
a várakozás a tetőpontjára hágott -» expectation was fever-high
a város elhagyása után -» having left the town
a város elhagyása után -» leaving the town
a városban -» down town
a várost hó borította -» the town was sheeted over with snow
a várthoz közel álló -» in the ballpark
a vég közeledtét érző -» fey
a vége az, hogy -» the long and the short
a végén még ebédet sem kapunk -» at that rate we shan't get any dinner today
a végítélet napja -» the day of doom
a végletek találkoznak -» extremes meet
a végsőkig harcoltak -» they fought to the bitter end
a végzet ellen nem lehet küzdeni -» every bullet has its billet
a véletlen úgy hozta magával, hogy -» chance so ordained it that
a vétkes fél -» the party at fault
a vidék legnagyobb tehetsége -» the best talent in the country
a vihar az ajtóhoz csapja az esőt -» the gale blows the rain against the door
a vihar elcsendesedett -» the storm blew over
a vihar elült -» the storm blew over
a vihar elvonult -» the storm is over
a vihar elvonult -» the storm blew over
a viharnak vége -» the storm is over
a világ és annak kísértései -» the world the flesh and the devil
a világ minden tengere -» seven seas
a világ összeomlott körülöttünk -» the ceiling fell about our ears
a világ végéig -» to the end of the earth
a vita elmérgesedett -» the discussion became acrimonious
a vita hevessé vált -» the argument was getting warm
a vita megélénkült -» the argument was getting warm
a vita mindinkább elfajult -» words ran high
a vita mindinkább elmérgesedett -» words ran high
a vita mindinkább hevesebbé vált -» words ran high
a víz átjárja a porózus testeket -» water impregnates porous bodies
a víz elpárolog -» water is wasting
a víz elszivárog -» water is wasting
a víz szintje emelkedik -» the waters are gathering head
a vonat beérkezik -» the train pulls in
a vonat bejár -» the train pulls in
a vonat kisiklott -» the train left the tracks
a vonat már elhagyta a pályaudvart -» the train was clear of the station
a vonat megállt az állomáson -» the train pulled up at the station
a whiskyhez szokni kell -» whisky is an acquired taste
a zaj felébresztett -» the noise woke up
a zene az, amit szeretek -» what I like is music
ab rakpart -» ex quay
abaposztó -» frieze
-abb -» more
abbahagy -» to break off
abbahagy -» to can
abbahagy -» to cease
abbahagy -» to chuck
abbahagy -» to chuck up
abbahagy -» to discard
abbahagy -» to discontinue
abbahagy -» to dismiss
abbahagy -» to drop
abbahagy -» to give over
abbahagy -» to give up
abbahagy -» to knock off
abbahagy -» to lay aside
abbahagy -» to lay by
abbahagy -» to lay off
abbahagy -» to leave off
abbahagy -» to quit, quit
abbahagy -» to relinquish
abbahagy -» to sign off
abbahagy -» to stop
abbahagy -» to switch off
abbahagy -» to take a pull
abbahagy vmit -» to get out of sg
abbahagy vmit -» to quit doing sg
abbahagy vmit -» to shut up shop
abbahagy vmit mert nem felel meg -» to give sg up as a bad job
abbahagyás -» surrender
abbahagyja a dohányzást -» to give up smoking
abbahagyja a harcot -» to sheathe the sword
abbahagyja a munkát -» to knock off
abbahagyja a munkát -» to lay off
abbahagyja a munkát -» to quit work
abbahagyja a munkát -» to snatch one's time
abbahagyja az ostromot -» to raise a siege
abbahagyja vki kritizálását -» to get off sy
abbamarad -» to break off
abbamarad -» to cease
abbamarad -» to come to nothing
abbamarad -» to drop
abbamarad -» to give over
abbamarad -» to leave off
abban a pillanatban -» the very moment
abban a pillanatban, amint -» the moment that
abban a valószínűtlen esetben -» on the off chance
abban az értelemben, hogy -» to the effect that
abban az esetben, ha szükséges -» if necessary
abból -» therefrom
abból -» thereof
abból a célból -» to the effect
abból az alkalomból -» on the occasion of
abcúg! -» down with him!
abcúgol -» to barrack
ábécé -» ABC
ábécé -» criss-cross-row
ábécérendbe szed -» to alphabetize
ábécés deszkalap -» ouija
ábécés deszkalap -» ouija board
ábécés könyv -» first reader
ábécéskönyv -» primer
aberráció -» aberration
aberrált -» aberrant
abiogenetikus -» abiogenetic
abiogenézis -» abiogenesis
abiogenézis -» abiogeny
ablak -» window
ablak nélküli -» windowless
ablakbélés -» window-frame
ablakból kidobás -» defenestration
ablakdúc -» jamb
ablakfélfa -» jamb
ablakfülke -» bay
ablakgitt -» lime putty
ablakkeret -» sash-frame
ablakkeret -» stile
ablakkeret -» window frame
ablakkeret -» window-frame
ablakköz -» pier
ablaknyílás -» light
ablakokkal ellátott oldalkarzat -» clerestory
ablakon dob ki vmit -» to make ducks and drakes of sg
ablakon dob ki vmit -» to play ducks and drakes of sg
ablakon hajít ki vmit -» to make ducks and drakes of sg
ablakon hajít ki vmit -» to play ducks and drakes of sg
ablakon szór ki vmit -» to make ducks and drakes of sg
ablakon szór ki vmit -» to play ducks and drakes of sg
ablakos kupola -» lantern
ablakos kupola -» lantern-light
ablakos tornyocska -» lantern
ablakos tornyocska -» lantern-light
ablakot beüvegez -» to glaze in a window
ablakot ökölcsapással bever -» to put one's fist through the window
ablakpárkány -» sill
ablakpárkány -» stool
ablakpárkány -» windowsill
ablakrács -» grate
ablakrács -» grating
ablakragasz -» lime putty
ablakredőny -» blind
ablakredőny -» blinds
ablakszárny -» casement
ablakszárny -» sash
ablaktábla -» panel
ablaktalan -» windowless
ablaktekerő -» window roller
ablaktok -» window-frame
ablaktoküreg -» window-box
ablaktörlő -» windscreen wiper
ablaktörlő -» windshield wiper
ablaküveg -» windowpane
ablatívusz -» ablative
ablatívusz eset -» ablative
ablatívusz eset -» ablative case
abnormális -» abnormal
abortusz -» abortion
ábra -» diagram
ábra -» figure
ábra -» graph
ábra -» graphic
ábra -» illustration
ábra -» picture
ábra -» plan
abradál -» to abrade
abrak -» feed
abrak -» fodder
abrak -» forage
abrakoltat -» to fodder
ábránd -» dream
ábránd -» fancy
ábránd -» fantasia
ábránd -» fantasy
ábránd -» unreality
ábrándkép -» phantom
ábrándkergető -» starry-eyed
ábrándokat kerget -» to catch at shadows
ábrándokat kerget -» to run after shadows
ábrándokat sző -» to romance
ábrándos -» languorous
ábrándos dolog -» romance
ábrándosság -» love of romance
ábrándozás -» day-dream
ábrándozás -» daydream
ábrándozás -» reverie
ábrándozás -» star-gazing
ábrándozás -» wishful thinking
ábrándozik -» to dream, dreamt
ábrándozik -» to dream
ábrándozik -» to moon
ábrándozik -» to moon about
ábrándozik -» to romance
ábrándozik -» to star-gaze
ábrándozó -» moony
ábrándozó ember -» star-gazer
ábrándozó semmittevő -» lotus-eater
ábrándozva -» moonily
ábrándvilág -» cloud-cuckoo-land
ábrázat -» face
ábrázat -» kisser
ábrázat -» pan
ábrázat -» visage
ábrázol -» to delineate
ábrázol -» to depict
ábrázol -» to illustrate
ábrázol -» to limn
ábrázol -» to picture
ábrázol -» to plot
ábrázol -» to portray
ábrázol -» to represent
ábrázol -» to typify
ábrázol -» to write down
ábrázolás -» delineation
ábrázolás -» imagery
ábrázolás -» portrayal
ábrázolás -» presentment
ábrázolás -» representation
ábrázolás görbékkel -» plotting
ábrázolat -» delineation
ábrázoló -» representational
ábrázoló -» representative
ábrázoló festészet -» representational painting
abroncs -» band
abroncs -» hoop
abroncs -» retainer ring
abroncs -» retaining ring
abroncsoz -» to hoop
abroncsoz -» to rim
abroncsozás -» buckle
abroncsszoknya -» crinoline
abrosz -» tablecloth
abszolút -» absolute
abszolút -» sheer
abszolút -» total
abszolút -» unmitigated
abszolút -» utter
abszolút nullafok -» absolute zero
abszolút tisztességes nő -» very respectable woman
abszolút többség -» clear majority
abszolút uralom -» caesarism
abszolúte semmi lehetősége nincs -» not the faintest chance
abszolúte semmi valószínűsége nincs -» not the faintest chance
abszolutizmus -» absolutism
abszorbeál -» to absorb
abszorbeál -» to occlude
abszorbeálás -» occlusion
abszorbeáló -» absorbing
abszorbeáló -» occlusive
abszorbens -» absorbing
abszorpció -» absorption
abszorpció -» occlusion
abszorpció vonal -» absorption line
abszorpciós -» absorbing
absztinencia -» abstinence
absztrahál -» to abstract
absztrakció -» abstraction
abszurd -» absurd
abszurd -» camp
abszurd -» cockeyed
abszurd -» fantastic
abszurd -» nonsensical
abszurd -» preposterous
abszurd humor -» black humour
abszurd módon -» preposterously
abszurd módon szélsőségesek -» lunatic fringe
abszurditás -» incongruence
abszurditás -» incongruity
abszurditás -» preposterousness
abszurdum -» absurdity
acél -» steel
acél- -» steely
acél fűzőmerevítő -» steel
acél mérőszalag -» steel tape
acél torpedó-védőháló -» torpedo-net
acélból való -» steely
acéldrót -» steel wire
acél-élvető -» steel edge
acélhuzal -» steel wire
acélizmú -» as hard as nails
acélkalapács ütése -» rise of the steel-hammer
acéllal bevon -» to steel
acéllal borít -» to steel
acéllemez -» steel sheet
acélos -» steely
acélos izmú -» as hard as nails
acélos izmú -» to be as hard as nails
acéloz -» to steel
acélozott -» steely
acélöntvény -» cast steel
acélsisak -» battle bowler
acélszalag -» steel ribbon
acélt cementál -» to carbozine
acélvázas gyalu -» steel-jack plane
acetil -» acetyl
acetilén -» acetylene
acetilgyök -» acetyl
acetilszalicilsav -» acetylsalicylic acid
acetilszám -» acetyl number
ács -» carpenter
ács -» joiner
ácsfúró -» auger
ácsfűrész -» cross-cut saw
ácsi! -» silence!
ácskapocs -» cramp iron
ácsolat-ék -» lid
ácsolatkötés -» joint
ácsolatrablás -» reclamation
ácsolatszakasz -» section
ácsolóvájár -» builder-up
ácsolt faház -» blockhouse
ácsorog -» to cool one's heels
ácsorog -» to loiter
ácsorog -» to loll about
ácsorog -» to lounge
ácsorog -» to stand about
ácsszeg -» spike
ácsszerkezet -» joists
ad -» to accord
ad -» to afford
ad -» to allow
ad -» to concede
ad -» to contribute
ad -» to extend
ad -» to furnish
ad -» to gift
ad -» to give, gave, given
ad -» to hand
ad -» to inflict
ad -» to lend, lent
ad -» to provide
ad -» to render
ad -» to yield
ad (hangot) -» to give forth
ad (ütést) -» to deal, dealt
ad acta tesz -» to pigeonhole
ad acta tesz -» to shelve
ad hoc -» ad hoc
ad libitum -» ad-lib
ad libitum -» ad-libitum
ad neki -» to crank up
ad neki egy kis kakaót -» to crank up
ad vkinek vmit -» to bung sy sg
ad vmit vkinek -» to give sg to sy
ad vmit vkinek -» to spare sy sg
adag -» dose
adag -» go
adag -» gob
adag -» helping
adag -» portion
adag -» potion
adag -» quantum
adag -» ration
adag -» serving
adagol -» to divide up
adagol -» to dose
adagol -» to feed, fed
adagol -» to gauge
adagol -» to meter
adagoló -» doser
adagoló -» feeder
adagoló automata -» dispenser
adagoló tölcsér -» bunker
adagológarat -» charging hopper
adagológép -» charging machine
adagolótölcsér -» charging hopper
adagonként -» batchwise
adakozás -» contribution
adakozás -» offers
adakozás -» sub
adakozás -» subscription
adakozik -» to contribute
adakozik -» to donate
adakozik -» to subscribe to
adakozó -» giver
adakozó -» subscriber
adalék -» admixture
adalék -» datum, data
adalék hozzáadása -» admixture
adalékanyag -» admixture
adalékanyag -» aggregate
adalékolás -» admixture
adalékos -» incremental
ádámcsutka -» Adam's apple
Ádámnál-Évánál kezdi -» he goes back beyond the flood
adapter -» adapter
adapter -» adaptor
adapter -» interface
adás -» administration
adás -» rendering
adás -» transmission
adás -» transmitting
adásban van -» to be on the air
adásszünet -» silence
adást behangol -» to pick up a wave
adást újra ad -» to relay
adást újra közvetít -» to relay
adásvétel -» chaffer
adásvétel -» traffic
adat -» datum, data
adat -» item
adatállomány -» file
adatbáziskezelő -» spreadsheet
adatelemzés -» induction
adatfeldolgozás -» data processing
adatgyűjtés -» collection of data
adatgyűjtés -» collection of facts
adatgyűjtés -» fact-finding
adatgyűjtés -» investigation
adatközlő -» informant
ádáz -» desperate
ádáz -» fierce
ádáz -» furious
ádáz -» grim
ádáz csata -» grim battle
ádáz ellenség -» mortal enemy
ádáz ellensége -» his mere enemy
ádáz háború -» grim war
ádáz harc -» pitched battle
ádázság -» fierceness
ádázul -» furiously
add ide a kulcsodat -» let me have your key
add ide a praclidat! -» give us your fin!
add ide a praclidat! -» tip us your fin!
add ide vagy sikítok -» give it me or I'll scream
add meg a pénzemet! -» give me my money!
add meg magad! -» hands up!
add nekem azt írásban -» give me that in writing
addig -» thither
addig -» till then
addig is -» till then
addig is amíg meg nem érkezik -» pending his arrival
addig jutott a mondókájában, hogy -» he got as far as saying
addig nem, amíg -» not before
addig nyújtózkodik, ameddig a takarója ér -» to make buckle and tongue meet
addig nyújtózkodik, amíg a takarója ér -» to make both ends meet
addig üsd a vasat, amíg meleg -» strike while the iron is hot
addig veri a vasat, amíg meleg -» to go while the going is good
addig veri a vasat amíg meleg -» to go while the going is good
addigra -» by that time
Addison-kór -» bronzed disease
additív jelleg -» additivity
additivitás -» additivity
addsza-nesze alapon történő dolog -» case of give and take
addsza-nesze alapon történő dolog -» give and take
adekvát -» adequate
adenoid -» adenoid
adhéziós abroncs -» adhesive tyre
adiabatikus -» adiabatic
adipinsav -» adipic acid
adj csipetnyi borsot hozzá -» add a smack of pepper to it
adj egy cigit! -» how's for a smoke?
adja a bankot -» to give oneself airs
adja a bankot -» to put it on
adja a bankot -» to put on the high-and-mighty
adja a bankot -» to put on airs
adja a bankot -» to put on side
adja a bankot -» to put on dog
adja a beteget -» to put on the invalid
adja a buzit -» to camp it up
adja a királynőt -» to queen it
adja a nagyurat -» to be high and mighty
adja a tudatlant -» to play the giddy ox
adja át szívélyes üdvözletemet -» give him my kind regards
adja az aranyifjút -» to spark
adja az aranyifjút -» to spark it
adja az ártatlant -» to put on an innocent air
adja az ártatlant -» to put on an air of innocence
adja az előkelőt -» to put it on
adja az előkelőt -» to put on airs
adja az előkelőt -» to put on side
adja az előkelőt -» to take airs
adja az ostobát -» to play the ass
adja meg az egyes tételeket! -» give the items!
adjunktus -» adjunct
adjunktus -» assistant professor
adjunktus -» senior lecturer
adjusztál -» to get up
adjusztálás -» getting up
adminisztráció -» administration
adminisztrációs őrmester -» staff sergeant
adminisztrációs tiszthelyettes -» staff sergeant
adminisztratív -» administrative
adminisztratív -» executive
adminisztratív munka -» swivel chair job
adminisztrátor -» clerk
admirális -» admiral
admirális lepke -» red admiral
admittancia -» admittance
adó -» contribution
adó -» dues
adó -» duty
adó -» tax
adó -» transmitter
adó -» transmitting
adó -» tribute
adó vivőhullám-teljesítménye -» unmodulated power of the transmitter
adóállományban állapodik meg -» to compound for a tax
adóállomás -» transmitter
adóállomás -» transmitting station
adóantenna -» transmitting aerial
adóbevételek -» inland revenue
adócsökkentés -» relief from taxation
adódik -» to arise, arose, arisen
adódik -» to come about
adódik -» to happen
adódik -» to offer
adódik -» to offer itself
adódik -» to present itself
adódik -» to turn up
adódik vmiből -» to arise, arose, arisen
adódik vmiből -» to arise from
adódik vmiből -» to be derived
adódik vmiből -» to derive
adódik vmiből -» to follow
adódik vmiből -» to follow from
adódik vmiből -» to issue
adódik vmiből -» to proceed
adódik vmiből -» to spring, sprang, sprung
adófelügyelő -» assessor
adófizető -» tax-payer
adófizető -» taxpayer
adófizető -» tributary
adogatás -» service
adogatás -» serving
adogatási lendület -» service swing
adogatási lendületvétel -» service swing
adogató vagy fogadó -» service or end
adogatóudvar -» service court
adogatóvonal -» service line
adogatóvonal -» service-line
adóhivatal -» tax office
adók és illetékek -» taxes and dues
adókészülék -» emitter
adókivetés -» rating
adókkal csökkentett -» after tax
adok-kapok verekedés -» ding-dong fight
adóleszállítás -» relief from taxation
adoma -» anecdote
adomány -» benefaction
adomány -» boon
adomány -» bounty
adomány -» donation
adomány -» gift
adomány -» grant
adomány -» offertory
adománylevél -» deed of gift
adományokat gyűjt -» to take up a collection
adományoz -» to award
adományoz -» to bestow
adományoz -» to confer
adományoz -» to donate
adományoz -» to endow
adományoz -» to grant
adományoz vmit vkinek -» to make a gift of sg to sy
adományozás -» conference
adományozás -» grant
adományozási joga van fölötte -» have in one's gift
adományozási okirat -» deed of gift
adományozó -» donor
adományozó -» founder
adományozó -» giver
adómentes -» free of tax
adómérséklés -» relief from taxation
adoptál -» to affiliate
adoptálás -» adoption
adós -» debtor
adós -» indebted
adós marad vkinek -» to keep sy out of his money
adóslevél -» bond
adóslevél -» debenture
adóslevél -» debenture-bond
adóslevél -» note
adóslevél -» note of hand
adóslevél -» obligation
adósság -» debt
adósság -» indebtedness
adósság -» score
adósság összege -» indebtedness
adóssága van a kocsmában -» to run a score at a public house
adóssága van az italboltban -» to run a score at a public house
adósság-átütemezés -» debt rescheduling
adósságban -» in hock
adósságcsinálás -» contraction of debts
adósságmentes -» unencumbered
adósságot csinál -» to run up a score
adósságot csinál -» to run up a bill
adósságot konszolidál -» to compound a debt
adóstól a teljes összeget könyörtelenül követeli -» to demand one's pound of flesh
adóstól a teljes összeget könyörtelenül követeli -» to exact one's pound of flesh
adóstól a teljes összeget könyörtelenül követeli -» have one's pound of flesh
adószedés -» levy
adót behajt -» to collect a tax
adót kivet -» to tax
adót kivet vmire -» to lay a tax on sg
adót kivet vmire -» to levy a tax on sg
adót leszállít -» to reduce a tax
adót mérsékel -» to reduce a tax
adót vet ki -» to rate
adót vet ki vmire -» to lay a tax on sg
adót vet ki vmire -» to levy a tax on sg
adóteher -» tax
adott -» given
adott esetben -» if necessary
adott esetben -» if there is occasion
adott esetben -» should the occasion arise
adott körülmények között -» under the given circumstances
adott szó -» plighted word
adott szó -» word
adott területen -» onsite
adottság -» aptitude
adottság -» capability
adottság -» endowment
adottság -» facility
adottság -» makings
adottság -» talent
adottságok -» makings
adózás -» tax
adózás -» taxation
adózás utáni nyereség -» profit after tax
adózás utáni veszteség -» loss after tax
adózástól megváltott jobbágytelek tulajdonosa -» freeholder
adrenalin -» adrenaline
adszorbeál -» to mop up
adszorpció -» uptake
adszorpciós sávok -» adsorption bands
adu -» trump
adu király és felső együtt -» matrimony
A-dúr -» A major
aduval üt -» to trump
ad-vesz -» to buy and sell
ad-vesz -» to mart
aeroszol -» aerosol
affektál -» to attitudinize
affektál -» to give oneself airs
affektál -» to give oneself airs and graces
affektál -» to pose
affektál -» to prance and curvet
affektál -» to put on airs
affektál -» to put on airs and graces
affektálás -» frills
affektálás -» self-consciousness
affektáló -» pretty-pretty
affektáló -» self-conscious
affektált -» namby-pamby
affektált -» poncy
affektált -» sophisticated
affektált ember -» namby-pamby
affektáltan -» with airs and graces
affektáltan érzelgős -» lackadaisical
affektáltság -» prettiness
affektáltság -» sophistication
affektálva -» frilly
affektív -» emotive
afféle -» a sort of
afféle -» of a kind
affinitás -» affinity
afgán -» afghan
afgán báránybőrbunda -» poshteen
afgán férfi -» afghan
afgán gyermek -» afghan
afgán nő -» afghan
afgán nyelv -» afghan
afgán szőnyeg -» afghan
Afganisztán -» Afghanistan
aforizma -» maxim
Afrika -» Africa
afrikai -» African
afrikai álomkór -» sleeping-sickness
afrikai törpe papagáj -» love-bird
afrikai törpepapagáj -» love-bird
ág -» arm
ág -» branch
ág -» perch
ág -» shroud
ág -» snub
ág -» sprig
ágacska -» sprig
ágacska -» twig
ágaktól megtisztított fatörzs -» clear bole
agancs -» antler
agancs -» horn
agancs középága -» beam
agancsát elhullatja -» to cast its horns
agancsát levedli -» to cast its horns
agancshegy -» prong
agancs-só -» salt volatile
agancsváltó -» deciduous
agár -» greyhound
agárhas -» greyhound belly
agárverseny -» dogs
agárversenyzés -» greyhound racing
ágasfa -» ear
ágaskodás -» prancing
ágaskodás -» prance
ágaskodik -» to prance
ágaskodik -» to rear
ágaskodik és ívugrást csinál (ló) -» to prance and curvet
ágaskodó ló -» prancer
ágat hoz -» to give off shoots
ágazat -» arm
ágazat -» loft
ágazat -» major
ágazat -» ramification
ágazat -» section
ágazat -» sector
ágazat -» shroud
ágazat -» specialization
ágazat -» study field
ágazat (fáé) -» branches
ágazat (hité) -» article
ágazati -» departmental
ágazati statisztika -» branch statistics
ágcsonk -» snub
aggály -» anxiety
aggály -» qualm
aggály -» query
aggály -» scruple
aggály -» solicitousness
aggály -» solicitude
aggályai vannak -» to scruple
aggályosan gondos -» solicitous
aggályoskodás -» meticulosity
aggályoskodik -» to boggle
aggályoskodik -» to demur
aggályoskodó -» meticulous
aggályoskodó -» religious
aggályoskodó -» scrupulous
aggályoskodó ember -» worrier
aggályosság -» solicitousness
aggályosság -» solicitude
aggaszt -» to alarm
aggaszt -» to disquiet
aggaszt -» to distress
aggaszt -» to trouble
aggaszt -» to worry
aggasztó -» alarming
aggasztó -» disquieting
aggasztó -» distressing
aggasztó -» worrisome
aggasztóan -» distressingly
aggkor -» old age
aggkori -» senile
aggkori gyengeség -» dotage
agglegény -» bachelor
agglegény -» old bachelor
agglegény nagybácsi -» bachelor uncle
agglegényéletet él -» to keep bachelor's hall
agglomeráció -» agglomeration
agglomerál -» to agglomerate
agglomerálás -» agglomeration
agglomerálódás -» agglomeration
agglomerálódik -» to agglomerate
agglomerált -» agglomerate
agglomerátum -» agglomerate
aggodalmas -» agonized
aggodalmas -» fussy
aggodalmas -» solicitous
aggodalmas várakozás -» anxious suspense
aggodalmaskodó -» fussy
aggodalmaskodó -» uneasy
aggodalmaskodó -» uptight
aggodalmat okoz -» to distress
aggodalom -» alarm
aggodalom -» anguish
aggodalom -» anxiety
aggodalom -» care
aggodalom -» concern
aggodalom -» disquietude
aggodalom -» distress
aggodalom -» fear
aggodalom -» flutter
aggodalom -» misgivings
aggodalom -» misgiving
aggodalom -» pucker
aggodalom -» trouble
aggodalom -» vexation
aggodalom -» worry
aggódás -» anxiety
aggódás -» apprehension
aggódás -» disquiet
aggódás -» distress
aggódik -» to anguish
aggódik -» to be uncomfortable
aggódik -» to be worried
aggódik -» to distress oneself
aggódik -» to dread
aggódik -» to fear
aggódik -» to feel uncomfortable
aggódik -» to trouble
aggódik -» to worry
aggódik vki életéért -» to fear for sy
aggódik vkiért -» have fears for sy
aggódik vmi miatt -» to be alarmed at sg
aggódik vmi miatt -» to be alarmed at
aggódik vmi miatt -» to be exercised about sg
aggódik vmi miatt -» to trouble about sg
aggódik vmi miatt -» to worry about sg
aggódik vmi miatt -» to worry over sg
aggódó -» anxious
aggódó -» apprehensive
aggódva -» apprehensively
aggófű -» ragweed
aggregátum -» aggregate
aggszűz -» spinster
aggyal ellát (puskát) -» to stock
agilis -» agile
agilis -» full of action
agilis -» go-ahead
agilis -» kinetic
agilitás -» agility
agitáció -» agitation
agitál vmi mellett -» to agitate for sg
agitátor -» agitator
agitátor -» stirrer
agitátor -» ward heeler
ágon ülő madár -» rooster
agónia -» agony
agónia -» Gethsemane
agónia -» throes
agrár- -» agrarian
agrár szakember -» agrarian
agrárreform -» agrarian reform
agresszió -» aggression
agresszív -» aggressive
agresszív politika -» hardball
agresszív reklám -» hype
agresszív üzletpolitika -» hardball
agresszívan férfias -» hairy-assed
agresszíven -» aggressively
agresszíven kritizál -» to snarl
agresszíven reklámoz -» to hype
agresszor -» aggressor
ágrólszakadt -» seedy
agronómus -» agriculturist
agronómus -» agronomist
agrotechnika -» agricultural technics
ágtetőző -» terminal
ágtetőző levél -» terminal leaf
aguti -» agouti, agouti
aguti -» agouty
ágvessző -» wattle
ágy -» bed
ágy -» berth
agy -» brain
agy- -» cerebral
ágy -» doss
ágy -» kip
ágy -» sack
agy -» seat of learning
agy -» upper story
agy (puskáé) -» mounting
ágy feje -» head of a bed
ágy oldala -» bedside
agyafúrt -» acute
agyafúrt -» astute
agyafúrt -» coony
agyafúrt -» cute
agyafúrt -» fly
agyafúrt -» foxy
agyafúrt -» leery
agyafúrt -» out and out
agyafúrt -» sharp
agyafúrt -» shrewd
agyafúrt -» smart
agyafúrt -» tricksy
agyafúrt -» tricky
agyafúrt -» vulpine
agyafúrt ember -» he is all there
agyafúrt ember -» weasel
agyafúrt fickó -» coon
agyafúrt személy -» shifter
agyafúrtan -» acutely
agyafúrtság -» astuteness
agyafúrtság -» cuteness
agyafúrtság -» vulpinism
agyag -» clay
agyag- -» earthen
agyag -» loam
agyagedény -» earthenware
agyagedény -» jar
agyagedény -» pottery
agyaggal kitapaszt -» to pug
agyaggalamb -» clay-pigeon
agyaggalambdobó gép -» trap
agyaggörgeteg -» till
agyagkorsó -» jar
agyagmárga -» clay marl
agyagmárga -» clayey marl
agyagos -» clayey
agyagos -» loamy
agyagos föld -» loam
agyagos út -» topsoil road
agyagpala -» schist
agyagpala -» shale
agyagpaszta -» pâté
agyagpép -» pug
agyagtálka -» test
agyalapi mirigy -» pituitary gland
ágyállvány -» bed
ágyállvány -» bedstead
agyar -» fang
agyar -» tusk
agyára megy -» to hack
ágyas -» concubine
ágyás -» flowerbed
ágyás -» rectangular bed
agyat elködösít -» to muddle
ágyat vet -» to bed
ágyat vet -» to shake down
ágyaz -» to bed
ágyaz -» to make the beds
ágyazás -» bedding
ágyazat -» pillow
ágyazóanyag -» matrix, matrices
ágyazócsap -» bearing axle
ágyba dug vkit -» to tuck sy in
ágyba dugja a gyereket -» to pack a child off to bed
ágyba fekszik -» to get between the sheets
agyba-főbe dicsér -» to crack up
agyba-főbe dicsér vkit -» to bestow encomiums on sy
ágyban -» abed
ágyban elhelyez -» to bed
ágyban fekszik -» to be in bed
ágyban fekvő -» to be in bed
ágyban hánykolódik -» to toss and tumble in bed
ágyban marad -» to keep one's bed
ágyban marad -» to lie in
ágyban marad -» to lie up
ágyban tart vkit -» to keep sy in bed
ágydeszka -» slat
ágyék -» groin
ágyék -» loin
ágyék- -» lumbar
ágyékcsigolya -» lumbar
ágyékcsigolya -» lumbar vertebra
ágyéki -» lumbar
ágyéki -» pubic
ágyékideg -» lumbar
ágyékkendő -» trunks
ágyékkötő -» breechclout
ágyéksérv -» sciatic hernia
ágyéktáji -» lumbar
ágyéktakaró -» trunks
ágyékzsába -» lumbago
ágyelő -» throw rug
ágyelő-szőnyeg -» throw rug
agyérelmeszesedés -» cerebral sclerosis
ágyfák -» bedstead
ágyfej -» bedhead
ágyfüggöny -» valance
ágyfüggöny -» valence
agyhártyagyulladás -» brain-fever
agyhártyagyulladás -» meningitis
ágyhoz köt -» to lay up
ágyhoz kötött -» bed-ridden
ágyhoz van kötve -» to be confined to bed
agyi -» cerebral
ágykárpit -» valance
ágykárpit -» valence
ágykeret -» bedstead
ágymelegítő -» curate
ágymennyezet -» canopy
ágymennyezetről lelógó rojtos kárpit -» tester valance
agymosás -» brain-washing
agymosás -» brainwashing
ágynak dől -» to go to bed
ágynemű -» bed linen
ágynemű -» bedclothes
ágynemű -» bedding
ágynemű -» linen
ágynemű -» sheets
agyoncsap -» to swat
agyoncsépel -» to hack
agyoncsépel -» to hackney
agyoncsépelt -» hackneyed
agyoncsigáz -» to overwork
agyondicsér -» to puff
agyondicsérés -» puff
agyondíszít vmit -» to gild the lily
agyondolgozott -» overwrought
agyondolgoztat -» to overwork
agyondolgozza magát -» to overwork oneself
agyondolgozza magát -» to overwork
agyondolgozza magát -» to slave
agyondolgozza magát -» to wear oneself to a shadow
agyondolgozza magát -» to work one's head off
agyonéheztet -» to starve
agyonfáradt -» worn-out
agyonfáraszt -» to tucker
agyonfáraszt -» to tucker out
agyonfáraszt vkit járással -» to walk sy off his legs
agyonfogdosott -» shop-soiled
agyonfogdosott -» shop-worn
agyonfogdosott -» shopworn
agyongyötör -» to martyr
agyonhajszol -» to emboss
agyonhajszol -» to hack
agyonhajszol -» to jade
agyonhajszol -» to override, -rode, -ridden
agyonhajszol -» to override, overrode, overridden
agyonhajszol -» to overwork
agyonhajszol -» to wind
agyonhajszol vkit -» to flog a willing horse
agyonhajszolja magát -» to flog oneself
agyonhajszolja magát -» to overwork
agyonhajszolja magát -» to overwork oneself
agyonhajszolt -» to be hard driven
agyonhajszolt -» overworked
agyonhajszoltság -» fatigue-fever
agyonhallgat -» to hush up
agyonhallgatás -» conspiracy of silence
agyonhasznál -» to overuse
agyonhasználás -» overuse
agyonhasznált -» to be worn out
agyonhasznált -» overused
agyonhasznált -» worn-out
agyonkínoz -» to martyrize
agyonlő -» to gun
agyonlő -» to rifle
agyonrak -» to plaster
agyonreklámoz -» to hype
agyonstrapált -» beat-up
agyonszúr vkit -» to stab sy to death
agyontámogat -» to spoonfeed, spoonfed
agyontapos -» to stomp
agyonüt -» to brain
agyonüt -» to kill
agyonüt -» to knock on the head
agyonüt -» to swat
agyonüt (időt) -» to while away
agyonüt vkit -» to strike sy dead
agyonüti az időt -» to kill time
agyonüti az időt -» to put in the time
agyonütöttnek érzi magát, mint egy rongy -» to feel like a boiled rag
agyonver -» to slay, slew, slein
agyonvert -» to feel slack
agyonvertnek érzi magát -» to feel slack
agyonzabálja magát -» to overeat oneself
agyrázkódás -» concussion
agyrázkódás -» concussion of the brain
agyrázkódási -» concussional
agyrázkódást szenvedett -» he was concussed
agyrém -» chimaera
agyrém -» chimera
agyrém -» fantasy
agyrém -» phantasm
agyrém -» phantom
ágyrugó -» bed-spring
ágysátor -» canopy
agysejt -» brain cell
agysérv -» cerebral hernia
ágyszán -» carriage
ágyszekrény oldalán körbefutó rojtos függöny -» base valance
agyszülemény -» fantasy
ágytakaró -» bedspread
ágytakaró -» counterpane
ágytakaró -» coverlet
ágytakaró -» overlay
ágytárs -» bedfellow
ágytartó szárny -» wing
agytekervény -» convolution
agytekervény-rendszer -» gyration
ágytól-asztaltól elválaszt -» to separate from bed and board
ágytól-asztaltól való elválás -» separation from bed and board
agytröszt -» brain trust
agytröszt -» brains trust
ágyú -» cannon
ágyú -» gun
ágyú helye hadihajón -» redoubt
ágyúállás -» emplacement
ágyúbronz -» brass
ágyúcsapszeg -» joint bolt
ágyúcsőfogantyú -» dolphin
ágyúcsőre kötözve megvesszőzik -» to kiss the gunner's daughter
ágyúcsövet huzagol -» to chase a gun
ágyúdörgés -» gunfire
ágyúérc -» brass
ágyúfedélzet -» battery deck
ágyúgolyó -» cannonball
ágyúgolyó -» pill
ágyúgolyó -» shot
ágyúkkal felszerelt lapos fenekű hajó -» pram
ágyúlék -» port
ágyúlövés -» dehydration
ágyúlövés -» gun
ágyúmoraj -» gunfire
ágyúnaszád -» gun-boat
ágyúnaszád -» sloop
ágyúrés felcsapható táblája -» porthole flap
ágyúszó -» gunfire
ágyút felmozdonyoz -» to limber a gun
ágyút lőállásba tol -» to wheel a gun into line
ágyútaliga -» limber
ágyútalp -» trail
ágyútalp alsó része -» train
ágyútalp támaszrésze -» trail spade
ágyútöltelék -» cannon-fodder
ágyútűz -» cannonade
ágyútűz -» gunfire
ágyútűz -» shellfire
ágyútüzet zúdít vmire -» to play the guns on sg
ágyúz -» to batter
ágyúz -» to cannon
ágyúz -» to mortar
ágyúz -» to shell
ágyúzás -» cannonade
ágyúzás -» gunfire
ágyúzás -» shelling
ágyúzástan -» gunnery
ágyváz -» bedstead
agyvelő -» brains
agyvelő -» brain
agyvelő -» cerebrum, cerebra
agyvelőgyulladás -» brain-fever
agyvérzés -» brain haemorrhage
agyvérzés -» cerebral accident
agyvérzés -» cerebral haemorrhage
aha -» yep
aha -» yup
aha! -» I see!
ahhoz -» thereto
áhít -» to wish
áhít vmit -» to wish for sg
áhítat -» piety
áhítatos -» awful
áhítatos -» devotional
áhítatos -» religious
áhítatos -» reverent
áhítatos -» reverential
áhítatosan -» reverently
áhítatosság -» piety
áhítatot keltő -» awe-inspiring
áhítatot keltő -» awful
áhítatot keltően -» awfully
áhítattal -» awfully
áhítattal telt -» awful
áhító -» hungry
áhítozik -» to yammer
áhítozik -» to yearn
áhítozik vmire -» to be eager about sg
áhítozik vmire -» to be eager for sg
ahogy -» as
ahogy a fejét tartja -» the way he poises his head
ahogy akarod! -» just as you please!
ahogy beszélik -» as the story goes
ahogy igazságos -» as is only fair
ahogy illik -» as is only fair
ahogy kedve tartja -» as the fancy takes him
ahogy kell -» ship-shape
ahogy ma a helyzet áll -» as it stands
ahogy méltányos -» as is only fair
ahogy mindenki állítja -» by all accounts
ahogy mondani szokás -» as the phrase goes
ahogy mondják -» by all accounts
ahogy mondják -» reportedly
ahogy önnek megfelel -» at your convenience
ahogy önnek tetszik! -» just as you please!
ahogy öregedett, egyre jótékonyabbá vált -» he grew more charitable as he grew older
ahogy parancsolja -» as you like
ahogy parancsolja! -» just as you please!
ahogy szokott tenni -» as he wonts to do
ahogy szokta tenni -» as he was wont to do
ahogy szokta tenni -» as he wonts to do
ahogy szokta volt -» as was his use
ahogy szokta volt -» as was his custom
ahogy tetszik -» as you like
ahogyan -» as
ahogyan... úgy... -» as... so...
ahol -» whereabout
ahol -» whereabouts
ahol a legnagyobb a kavarodás -» in the thick of the fray
ahol a víz partot ér -» at the water's edge
ahol csak -» wherever
ahol nem érheti veszély -» beyond reach of danger
ahonnan -» from whence
ahonnan -» from where
ahonnan -» whence
ahonnan -» where from
ahonnan csak -» from wherever
ahonnan csak -» whencesoever
ahova -» whither
ahova csak -» wherever
-aik -» their
aisz -» a sharp
ajak -» lip
ajakbiggyesztés -» pout
ajakfény -» lipgloss
ajakír -» rouge
ajakról való leolvasás -» speech-reading
ajakrúzs -» lipstick
ajakrúzs -» rouge
ajándék -» donation
ajándék -» gift
ajándék -» offering
ajándék -» present
ajándék -» presentation
ajándék -» souvenir
ajándék -» testimonial
ajándék lónak ne nézd a fogát -» beggars cannot be choosers
ajándék volt -» it was a gift
ajándékba ad vmit vkinek -» to make a gift of sg to sy
ajándékba kap vmit -» to acquire sg by free gift
ajándékként -» as a present
ajándékoz -» to gift
ajándékoz -» to give, gave, given
ajándékoz -» to present
ajándékoz vmit vkinek -» to present sg to sy
ajándékozás útján jut hozzá vmihez -» to acquire sg by free gift
ajándékozásra alkalmas -» presentable
ajándékszelvény -» gift coupon
ajándéktárgy -» presentation
ajándéktárgy -» souvenir
ajándéktárgyak -» gifts
ajándékutalvány -» gift token
ajánl -» to advise
ajánl -» to bid, bade, bidden
ajánl -» to bid, bid
ajánl -» to commend
ajánl -» to counsel
ajánl -» to dedicate
ajánl -» to exhort
ajánl -» to name
ajánl -» to nominate
ajánl -» to offer
ajánl -» to proffer
ajánl -» to propose
ajánl -» to put up
ajánl -» to recommend
ajánl -» to suggest
ajánlás -» commendation
ajánlás -» nomination
ajánlás -» reference
ajánlással ellát -» to dedicate
ajánlat -» bid
ajánlat -» bidding
ajánlat -» offer
ajánlat -» overture
ajánlat -» overtures
ajánlat -» proffer
ajánlat -» tender
ajánlatos -» advisable
ajánlatos -» expedient
ajánlatos lenne, ha -» it would be well advised to
ajánlatosság -» advisability
ajánlatosság -» expedience
ajánlatosság -» expediency
ajánlatot tesz -» to make an offer
ajánlatot tesz -» to tender
ajánlatot tesz vmire -» to make a bid for sg
ajánlatot visszautasít -» to gag at a proposition
ajánlattevő -» bidder
ajánlható -» commendable
ajánlható -» suggestible
ajánlkozik vmi megtételére -» to offer to do sg
ajánló -» commendatory
ajánló -» dedicatory
ajánló -» sponsor
ajánlólevél -» reference
ajánlólevél -» testimonial
ajánlott -» registered
ajánlott küldemény -» registered post
ajánlott levél -» certified mail
ajánlott levél -» registered letter
ajánlott postai küldemény -» registered post
ajánlottként való feladás -» registration
ajánlva ad fel -» to register
ajánlva ad fel levelet -» to register a letter
ajánlva vesz fel levelet -» to register a letter
ajkait nyújtja -» to offer one's lips
ajkak -» lips
ajkára tódultak a szavak -» the words sprang to his lips
ajkára tolultak a szavak -» the words sprang to his lips
ajkat biggyeszt -» to pout
ajkat biggyeszt -» to purse up
ajkát biggyeszti -» to pucker up one's lips
ajkát harapdálja -» to bite one's lips
ajkbiggyesztés -» pouting
ajkbiggyesztő -» pouting
ajóka -» anchovy
ájtatos -» devout
ájtatos -» godly
ájtatos -» religious
ájtatos manó -» soothsayer
ájtatosan -» devoutly
ájtatosan -» religiously
ájtatoskodó hangon beszél -» to snuffle
ajtó -» door
ajtó fölötti boltív -» cope
ajtódúc -» jamb
ajtófélfa -» door frame
ajtófélfa -» door post
ajtófélfa -» doorjamb
ajtófélfa -» jamb
ajtófélfa -» post
ajtófélfa -» stile
ajtófülke -» bay
ajtóig kikísér vkit -» to bow sy out
ajtóig kísér vkit -» to show sy to the door
ajtókeret -» door frame
ajtókeret -» door post
ajtónál hajlongva búcsút vesz vkitől -» to bow sy out
ajtónálló -» janitor
ajtónyílás -» crack
ajtónyílás -» doorway
ajtórács -» grating
ajtóretesz -» bar of a door
ajtóról ajtóra -» from door to door
ajtósarok -» butt
ajtószárny -» wing
ajtószeg -» doornail
ajtót bereteszel -» to secure a door
ajtót falba illeszt -» to let into
ajtót mutat vkinek -» to show sy the door
ajtót vág -» to let into
ajtótábla -» panel
ajtóveretszeg -» doornail
ájul -» to collapse
ájulás -» collapse
ájulás -» coma
ájulás -» faint
ájulás -» faintness
ájulás -» swoon
ájulás -» syncope
ájulás az egészség megromlásának jele -» fainting is a signal of ill-health
ájulási rohamot kap -» to tumble in a fit
ájult -» insensible
ájult -» swooned
ájult -» swooning
ájult állapotban -» in a state of swoon
ájultan alszik -» to out cold
ájultan esik össze -» to fall down in a faint
ájultan esik össze -» to go off in a faint
ájultság -» faint
ajzószer -» dope
akác -» acacia
akác -» wattle
akácfa -» wattle
akad -» to jam
akad -» to occur
akad -» to stick, stuck
akadály -» balk
akadály -» bar
akadály -» barrier
akadály -» block
akadály -» check
akadály -» clog
akadály -» cross
akadály -» curb
akadály -» difficulty
akadály -» drag
akadály -» handicap
akadály -» hindrance
akadály -» hitch
akadály -» hurdle
akadály -» impediment
akadály -» leap
akadály -» let
akadály -» lion in the path
akadály -» lion in the way
akadály -» object
akadály -» objection
akadály -» obstacle
akadály -» obstruction
akadály -» retardation
akadály -» rock
akadály -» setback
akadály -» shackle
akadály -» traverse
akadály -» wattle
akadály (golfpályán) -» hazard
akadály előtt megtorpan -» to balk at a difficulty
akadály nélkül -» smooth
akadály nélküli -» smooth
akadályba ütközik -» to meet with a check
akadálymentes -» clean
akadálymentes -» clear
akadályokat gördít vki útjába -» to crab
akadályon vaktában átugrik -» to rush a fence
akadályoz -» to balk
akadályoz -» to bottleneck
akadályoz -» to clog
akadályoz -» to clog up
akadályoz -» to cramp
akadályoz -» to detain
akadályoz -» to embarrass
akadályoz -» to encumber
akadályoz -» to hamper
akadályoz -» to hold up
akadályoz -» to impede
akadályoz -» to incapacitate
akadályoz -» to keep from
akadályoz -» to obstruct
akadályoz -» to pocket
akadályoz -» to prohibit
akadályoz -» to put back
akadályoz -» to put off
akadályoz -» to set back
akadályoz -» to stall
akadályoz -» to thwart
akadályoz -» to tie
akadályoz -» to traverse
akadályoz vkit terveinek keresztülvitelében -» to balk sy's plans
akadályoz vmit -» to be a bar to sg
akadályozás -» hindrance
akadályozás -» incapacitation
akadályozás -» obstruction
akadályozatlan -» unchecked
akadályozatlan -» unhampered
akadályozatlan -» unhindered
akadályozó -» interfering
akadályozó -» obstructive
akadályozott -» hampered
akadályozott leszállás -» balked landing
akadályozott leszállási kísérlet -» balked landing
akadályoztatás -» incapacitation
akadályozza a forgalmat -» to obstruct the traffic
akadályozza vkinek a mozdulatait -» to obstruct sy's movements
akadályozza vkinek a mozgását -» to obstruct sy's movements
akadályozza vminek a növését -» to dwarf
akadályozzák -» to be thwarted
akadályt gördít vmi elé -» to fix a bar against sg
akadályt gördít vmi elé -» to set a bar against sg
akadályt vaktában vesz -» to rush a fence
akadálytalan -» expidite
akadálytalan -» free
akadálytalan -» glib
akadálytalan -» unbound
akadálytalan -» unchecked
akadálytalan -» unhampered
akadálytalan -» unhindered
akadálytalan -» unimpeded
akadálytalan -» unobstructed
akadálytalan -» untrammelled
akadálytalan áramlás -» streamline
akadálytalan előretörés -» unchecked advance
akadálytalan folyás -» streamline
akadálytalan folyás -» unresisted flow
akadálytalan kilátás -» panorama
akadálytalanul -» unchecked
akadálytalanul utazik -» to travel without check
akadályverseny -» hurdle-race
akadályverseny -» hurdles
akadályversenyen ugrat -» to hurdle
akadék -» stopper
akadékoskodás -» demur
akadékoskodás -» niggling
akadékoskodik -» to demur
akadékoskodik -» to fuss
akadékoskodó -» to be interfering
akadékoskodó -» martinetish
akadékoskodó -» martinettish
akadékoskodó -» nagging
akadékoskodó -» niggling
akadékoskodó személy -» fuss-box
akadékoskodó személy -» fusspot
akadémiai -» academic
akadémiai tag -» academic
akadémikus -» academic
akadémikusan -» academically
akadozik -» to clog
akadozik -» to clog up
akadozik -» to jam
akadozik -» to stall
akadozó -» erratic
akadozó mozdulatokkal megy -» to hitch
akadozva elmond -» to falter out
akadozva indul (motor) -» to buck
akar -» to like
akar -» to mean, meant
akar -» to want
akar -» to will
akar -» to wish
akár a falnak beszélne -» to talk to deaf ears
akár akarod akár nem -» whether you want it or no
akar csinálni vmit -» to wish to do sg
akár esik akár fúj -» come rain come sun
akár esik akár fúj -» rain or shine
akar hozzánk csatlakozni? -» will you make one of us?
akár igen akár nem -» whether or no
akár így akár úgy -» either way
akár jó, akár rossz az idő -» in rain or fine
akar tenni vmit -» to wish to do sg
akár tetszik, akár nem -» willing or not
akár tetszik akár nem -» willy-nilly
akár... akár -» either... or
akarás -» volition
akarás -» will
akarás -» willing
akarat -» mind
akarat -» volition
akarat -» will
akaratát ráerőszakolja vkire -» to force sy's hand
akaratát rákényszeríti vkire -» to force sy's hand
akaraterő -» power of will
akaraterő -» will-power
akaraterő -» willpower
akaratgyengeség -» debility of purpose
akarati -» volitional
akarati -» voluntary
akarati -» willing
akaratlagos -» voluntary
akaratlagosan -» voluntarily
akaratlan -» accidental
akaratlan -» involuntary
akaratlan -» unwanted
akaratlan -» unwitting
akaratlanul -» by misadventure
akaratlanul -» involuntarily
akaratlanul -» unawares
akaratlanul -» unwittingly
akaratos -» contrary
akaratos -» crabby
akaratos -» headstrong
akaratos -» recalcitrant
akaratos -» stubborn
akaratos -» wayward
akaratos -» wilful
akaratos -» willful
akaratosan -» stubbornly
akaratosság -» stubbornness
akarattal -» deliberately
akaratú -» willed
akárcsak -» same as
akárcsak -» the same as
akárhány -» any number of
akárhányan játszható játék -» round game
akárhogy -» anyway
akárhogy -» just anyhow
akárhogy is alakulnak a dolgok -» however things may turn out
akárhogy is van -» warts and hell
akárhogyan -» anyhow
akárhogyan -» anyway
akárhogyan -» however
akárhol -» anywhere
akárhol -» wherever
akárhol másutt -» anywhere else
akárhova -» wherever
akárki -» any
akárki -» anybody
akárki -» whoever
akárki láthatja, hogy -» that is easy to see
akárki más -» anybody else
akárkinek -» to whomsoever
akárkit -» whomever
akárkit -» whomsoever
akármelyik -» either
akármi -» any
akármi -» whatever
akármi -» whatsoever
akármi az égvilágon -» any mortal thing
akármi legyek, ha -» I'll be blowed if
akármi más -» anything else
akármiként -» just anyhow
akármiképpen -» just anyhow
akármilyen -» whatever
akármilyen -» whatsoever
akármilyen gonosz is volt -» wicked and all as he was
akármilyen kevés -» ever so little
akármilyent -» whatever
akármilyent -» whatsoever
akármit -» whatever
akármit -» whatsoever
akarna -» to long
akarnok -» eager beaver
akarnok -» go-getter
akarnok -» pushing fellow
akarnok -» thruster
akarsz hozzánk csatlakozni? -» will you make one of us?
akart -» deliberate
akartam írni, de elfelejtettem -» I meant to write but forgot to
akarva nem akarva -» willy-nilly
akasztás -» gibbet
akasztás -» hanging
akasztó -» hook
akasztó -» tab
akasztófa -» derrick
akasztófa -» gallows
akasztófa -» gallows-tree
akasztófa -» gibbet
akasztófa -» scaffold
akasztófa -» tree
akasztófahumor -» gallows humour
akasztófahumor -» grim humour
akasztófakötél -» halter
akasztófakötél -» rope
akasztófára jut -» to come to the halter
akasztófáravaló -» gallows-bird
akasztófavirág -» gallows-bird
akasztógyűrű -» retainer ring
akasztógyűrű -» retaining ring
akasztóhorog -» butcher's spread
akasztókapocs -» ratchet
akasztós szekrény -» hanging cupboard
akasztott -» hangee
akcentus -» accent
akció -» action
akcióba lép -» to take action
akciórádiusz -» radius of action
akciót sikerrel keresztülvisz -» to bring off a coup
akciót sikerrel véghezvisz -» to bring off a coup
akciót sikerrel végrehajt -» to bring off a coup
aki -» that
aki bírja marja -» might is right
aki csak -» whoever
aki hazudik az lop -» show me a liar and I'll show you a thief
aki jön -» comer
aki másnak vermet ás, maga esik bele -» harm watch harm catch
aki mer, az nyer -» faint heart never won fair lady
aki mer az nyer -» nothing venture nothing gain
aki mer az nyer -» nothing venture nothing have
aki mer az nyer -» nothing venture nothing win
aki nem halad, visszafejlődik -» there is no standing still
aki sokat beszél, keveset cselekszik -» great talkers are little doers
akik fölöttünk laknak -» our neighbours overhead
akik mindketten -» both of whom
akiket -» whom
akiknek -» whom
akikről -» whereof
akinek -» whom
akinek csak -» to whomsoever
akinek nem inge -» if the cap fits
akinek távollétében -» failing whom
akinek távollétében -» whom failing
akinek van vmije -» haver
akire ráesteledett -» benighted
akiről -» whereof
akit -» that
akit -» whom
akit a kígyó megmart, a gyíktól is fél -» once bitten twice shy
akit csak -» whomever
akit csak -» whomsoever
akit láttam -» all whom I saw
akivel csak beszéltem -» talk with whom I would
akként -» so
akklimatizál -» to acclimatize
akklimatizál -» to season
akklimatizálás -» acclimatization
akklimatizálódás -» acclimatization
akklimatizálódik -» to get acclimatized
akklimatizálódik -» to season
akkor -» at the time
akkor -» at this moment
akkor -» now
akkor -» then
akkorára -» by then
akkord -» chord
akkordban dolgozik -» to work by the job
akkordmunka -» piecework
akkordmunka -» tut
akkordmunkás -» pieceworker
akkori -» then
akkori igazgató -» then director
akkorra -» by then
akkortól kezdve -» from then on
akkreditáció -» accreditation
akkreditál -» to accredit
akkreditálás -» accreditation
akkreditált -» accredited
akku -» battery
akkulemez -» plate
akkumulátor -» accumulator
akkumulátor -» battery
akkumulátor cella -» cell
akkumulátor válaszfala -» diaphragm
akkumulátortelep -» storage battery
akkurátus -» exacting
akna -» mine
akna -» pit
akna -» shaft
akna -» sink
akna -» tunnel
akna -» well
aknabillenőkas -» skip
aknacsatlós -» lander
aknafolyosó -» gallery
aknafolyosó -» gateway
aknafúró rúd -» miner's bar
aknagádor -» collar
aknakamra -» chamber
aknakas -» skip
aknakereső -» mine-detector
aknakereső berendezés -» trawl
aknakereső hajó -» sweep
aknakereső torpedó -» mine-sweeping kites
aknakutató hajó -» minesweeper
aknamélyítő fúrókalapács -» sinker
aknamélység-mutató -» indicator
aknamerevítő abroncs -» band
aknamező -» minefield
aknarács -» grating
aknarakó -» mine-layer
aknarakó hajó -» mine-layer
aknásít -» to mine
aknász -» boss
aknász -» captain
aknász -» miner
aknaszáj -» collar
aknaszedő hajó -» minesweeper
aknaszén -» run coal
aknaszén -» through coal
aknaszén -» through-and-through coal
aknát lerak -» to lay a mine
aknát rak -» to lay a mine
aknát rak -» to mine
aknataposó harckocsi -» flail
aknataposó harckocsi -» flail tank
aknatorok -» collar
aknatorony -» gallows-frame
aknatorony -» headframe
aknatorony -» headgear
aknatorony -» pithead machinery
aknavető -» mortar
aknavető üteg -» trench-mortar battery
aknavetős -» mortarman, mortarmen
aknazár -» barrage
aknazár -» mine barrage
akol -» fold
akol -» kraal
akol -» pen
akolba terel -» to pen up
akolba terel -» to pen
akolba terel -» to pen in
akolba zár -» to kraal
akolba zár -» to pen
akolba zár -» to pen in
akolba zár -» to pen up
ákombákom -» cramped handwriting
akona nyílása -» bung
akonadugó -» bung
akóz -» to gauge
akridin -» acridine
akril- -» acrylic
akrilát gyanta -» acrylate
akrilát műanyag -» acrylate
akrobata -» acrobat
akrobata -» equilibrist
akrobata -» tumbler
akrobata -» vaulter
akt -» nude
akt -» nudity
akta -» file
aktacsomó -» dossier
aktaösszekötő szalag -» red tape
aktaösszekötő zsineg -» red tape
aktatáska -» attaché-case
aktatáska -» briefcase
aktatáska -» portfolio
aktatologatás -» red tape
aktázás -» paperwork
aktív -» acting
aktív -» active
aktív -» activated
aktív -» zippy
aktív részvétellel jellemezhető -» hands-on
aktív szén -» activated-carbon
aktív tag -» acting partner
aktíva -» militant
aktívák -» assets
aktívák -» holding
aktívák és passzívák -» assets and liabilities
aktivál -» to activate
aktivál -» to active
aktivista -» activist
aktivista -» militant
aktivitás -» activity
aktot rajzol -» to draw from the nude
aktuális -» topical
aktuális dal -» topical song
aktuális hírek -» topicalities
aktuális kuplé -» topical song
aktuálisa -» topically
aktuálisan -» acutely
akupunktúra -» acupuncture
akupunkturista -» acupuncturist
akusztika -» acoustics
akusztikai -» acoustic
akusztikai -» acoustical
akusztikus -» acoustic
akusztikus -» acoustical
akusztikus magasságmérő -» sonic altimeter
akusztikus visszacsatolás -» acoustical feedback
akusztikusan átír -» to dub
akut -» acute
akvamarin -» aquamarine
akvarell -» water-colour
akvarell -» water-colour painting
akvarell -» water-coloured
akvarellfesték -» water-colour
akvarellfestés -» water-colours
akvarellfestészet -» water-colours
akvarellfestő -» water-colourist
akvarellista -» water-colourist
akvárium -» aquarium
akvizíció -» acquisition
ál- -» bogus
ál- -» dutch
ál- -» false
ál- -» impersonator
ál- -» mock
ál- -» phantom
ál- -» pseud-
ál- -» pseudo-
ál- -» sham
ál -» simulated
ál -» spurious
al- -» sub
ál -» surreptitious
alá -» beneath
alá -» underneath
alá van vetve vminek -» to be subject to sg
aláaknáz -» to honeycomb
aláaknáz -» to mine
aláaknáz -» to undermine
aláás -» to honeycomb
aláás -» to undermine
aláássa hírnevét -» to disparage
alabárd -» bill
alabástrom -» alabaster
alabástromgipsz -» plaster of Paris
alább adja -» to climb down
alább adja -» to come down a peg
alább adja -» to pipe down
alább adja -» to take in sail
alább idézett szakasz -» passage quoted below
alábbhagy -» to abate
alábbhagy -» to give up
alábbhagy -» to relax
alábbhagy -» to remit
alábbhagy -» to subside
alábbhagy -» to wane
alábbi -» following
alábbi -» undermentioned
alábbi tények -» facts mentioned below
alábbi tények -» facts referred to below
alábbiakban -» as follows
alábbiakban -» hereinafter
alábbiakban idézett szakasz -» passage quoted below
alábbiakban közlöm -» I shall relate as follows
alábbiakban közlöm -» I shall outline as follows
alábbiakban megnevezett -» within named
alábbvaló -» inferior
alábecsül -» to extenuate
alábecsül -» to underestimate
alábecsül -» to underrate
alábukás -» dive
alábukás -» diving
alábukás -» duck
alábukik -» to dive, dove, dived
alábukik -» to dive
alábukik -» to duck
alábukik -» to sub
alábuktatás -» dousing
alácsatornáz -» to underdrain
alacsony -» low
alacsony -» low-down
alacsony -» lowly
alacsony -» pint-sized
alacsony -» shallow
alacsony -» short
alacsony -» titchy
alacsony beosztású személy -» gofer
alacsony dombok -» foothills
alacsony ember -» tich
alacsony ember -» titch
alacsony erkölcsű -» low-living
alacsony fizetése miatt panaszkodik -» to complain on the score of low pay
alacsony hengeres erődítmény -» pillbox
alacsony kerek ülőhely -» pouf
alacsony kerek ülőhely -» pouffe
alacsony légnyomás -» depression
alacsony mennyezetű -» low-pitched
alacsony növésű fa -» scrub
alacsony sorból küzdi fel magát -» to rise form the ranks
alacsony származás -» low birth
alacsony származású -» humble
alacsony származású -» of mean birth
alacsony targonca -» trundle
alacsony vízállás -» low tide
alacsony vízállás -» low water
alacsonyabb -» lower
alacsonyabb kártya kiadása magasabb helyett -» duck
alacsonyabb rangúság -» juniority
alacsonyabb sorba süllyeszt -» to relegate
alacsonyabb színvonalra szállít -» to level down
alacsonyan -» low
alacsonyan fekvő terület -» lowland
alacsonyan támadó vadászrepülőgép -» raider
alacsonyra süllyedt -» he is in low water
alacsonyrendű -» low
alacsonyrendű pamutszövet -» waste cloth
aládúcol -» to pole
aládúcol -» to shore up
aládúcol -» to underpin
aládúcolás -» blinding
aládúcolás -» buttressing
aláesik -» to cascade
aláfalaz -» to underpin
alagcső -» drain
alagcső -» drain-pipe
alagcső -» subdrain
alagcső -» tile underdrain
alagcsövez -» to drain
alagcsövez -» to subdrain
alagcsövezés -» drainage
alagcsövezés -» draining
alagsor -» basement
alagút -» tunnel
alagút alakú hullámbádog épület -» nissen hut
alagút fúrásiránya -» drift
alagutat épít -» to drive a tunnel
alagutat fúr -» to tunnel
alagútfúró gép -» tunnel drill
alagúthajtás -» tunneling
alagút-mintaív bordája -» leg
alagútszelvény -» bench
alágyújtós -» tinder
aláhanyatlik -» to sink, sank, sunk
aláhúz -» to emphasize
aláhúz -» to underline
aláhúz -» to underscore
aláír -» to sign
aláír -» to subscribe
aláír -» to underwrite
aláírás -» autograph
aláírás -» hand
aláírás -» signing
aláírás -» subscription
aláíró -» signatory
aláíró -» subscriber
aláíró -» underwriter
aláíró fél -» signatory
alájátszik vkinek (színész) -» to play up to sy
alak -» beggar
alak -» bloke
alak -» build
alak -» chappie
alak -» chappy
alak -» cod
alak -» configuration
alak -» coon
alak -» cove
alak -» cuss
alak -» dog
alak -» egg
alak -» figure
alak -» form
alak -» format
alak -» number
alak -» shape
alak -» size
alak -» structure
alakesztergálás -» profile turning
alaki -» modal
alaki -» technical
alaki hiba -» flaw
alaki nehézség -» technical difficulty
alakiság -» formality
alakiság -» modality
alakiság -» technicality
alakít -» to act
alakít -» to constitute
alakít -» to develop
alakít -» to fashion
alakít -» to form
alakít -» to model
alakít -» to modulate
alakít -» to play
alakít -» to portray
alakít -» to represent
alakít -» to shape
alakít -» to tool
alakít -» to turn
alakít vmilyen szerepet -» to impersonate
alakít vmit vmihez -» to frame sg into sg
alakítás -» acting
alakítás -» configuration
alakítás -» framing
alakítás -» impersonation
alakítás -» personation
alakítás -» portrayal
alakítás -» proportioning
alakítás -» representation
alakítás -» shaping
alakítható -» plastic
alakíthatóság -» ductility
alakító -» formative
alakító -» impersonator
alakító -» shaping
alakmás -» counterpart
alakmás -» double
alakmás -» wraith
alakoskodó -» dissembler
alakoskodó -» simulator
alakot ölt -» to take shape
alakozás -» molding
alakozás -» moulding
alakra nevelés -» training
alakra nevelt -» trained
alaktalan -» amorphous
alaktalan -» bulky
alaktalan -» cramp
alaktalan -» cramped
alaktalan -» formless
alaktalan -» misshapen
alaktalan -» shapeless
alaktalan -» unshapely
alaktalan -» unshapen
alaktalanság -» deformity
alaktalanság -» formlessness
alaktalanság -» shapelessness
alakul -» to exfoliate
alakul -» to jell
alakul -» to shape
alakul -» to work out
alakulás -» conformation
alakulás -» run
alakulás -» set
alakulat -» corps
alakulat -» corps, corps
alakulat -» formation
alakulat -» outfit
alakulatban repülő szélső gép pilótája -» wingman, wingmen
alakutánzás -» mimicry
alakváltozási munka -» internal energy
alakvas -» shape
alakverő -» dolly
alakzat -» configuration
alakzat -» conformation
alakzat -» figure
alakzat -» shape
alámerít -» to plunge
alámerítés -» submergence
alámerítő -» plunging
alámerül -» to dive
alámerül -» to dive, dove, dived
alámerül -» to sink, sank, sunk
alámerül és megfullad -» to sink and down
alámerülés -» dive
alámerülés -» diving
alámerülés -» duck
alámerülés -» immersion
alámerülés -» submergence
alamizsna -» charity
alamizsna -» dole
alamizsna -» handout
alámos -» to scour
alámos -» to undermine
aláművelés -» tapping
alant -» below
alant idézett szakasz -» passage quoted below
alantas -» earthbound
alantas -» low
alantas -» menial
alantas -» plebeian
alantas -» pokey
alantas -» poky
alantas -» sub
alantas -» underling
alantas alkalmazott -» junior clerk
alantas gondolkodás -» dirty mind
alantas gondolkozású -» petty-minded
alantas gondolkozású -» petty
alantas származású -» ignoble
alantas tisztviselő -» junior clerk
alantasabb -» less
alany -» subjective
alany (ojtáshoz) -» stock
alanya vminek -» object for sg
alanya vminek -» object of sg
alanyeset -» nominative
alanyeset -» subjective case
alanyeseti -» nominative
alanyi -» subjective
alap -» base
alap -» basic
alap -» basis
alap -» bedrock
alap -» bottom
alap- -» elementary
alap -» footing
alap -» foundation
alap -» foundations
alap -» fund
alap- -» fundamental
alap -» ground
alap -» groundwork
alap -» grounding
alap -» occasion
alap -» principle
alap -» substrate
alap -» substratum, substrata
alap -» ultimate
alap (pókerban) -» ante
alapállás -» basic position
alapállás -» home position
alapállás -» on guard
alapállás -» on guard position
alapállás -» starting position
alapanyag -» body
alapanyag -» matrix, matrices
alapanyag -» stock
alapáramkör -» physical circuit
alapárok -» bench
alapbér -» base rate
alapbér -» basic rate
alapdeszka -» baseboard
alapelemek -» fundamentals
alapelemek -» primer
alapelgondolás -» keynote
alapelv -» maxim
alapelv -» principle
alapelvek -» platform
alapeszme -» keynote
alapfal kiugrása -» toe
alapfém -» base metal
alapfestés -» prime
alapfok -» positive degree
alapfok (melléknévé) -» positive
alapfokú -» elementary
alapfokú (melléknév) -» positive
alapgondolat -» leading idea
alaphang -» do
alaphang -» fundamental
alaphang -» keynote
alaphang -» prime
alaphang -» tonic
alaphegység -» substrate
alaphegység -» substratum, substrata
alapigazság -» axiom
alapigazság -» elemental truth
alapismeretek -» fundamentals
alapít -» to base
alapít -» to endow
alapít -» to establish
alapít -» to found
alapít -» to institute
alapít -» to set up
alapít -» to start
alapítás -» establishment
alapítás -» formation
alapítás -» institution
alapítás évi emlékünnepe -» founder's day
alapító -» builder
alapító -» founder
alapító -» parent
alapító -» starter
alapító tag -» charter member
alapítvány -» endowment
alapítványi -» voluntary
alapítványi iskola -» voluntary school
alapítványi vagyon -» trust-estate
alapítványozás -» endowment
alapítványt tesz -» to endow
alapja vminek -» root
alapjában -» fundamentally
alapjában véve -» at bottom
alapjában véve -» fundamentally
alapjában véve -» substantially
alapjában véve jó ember -» at heart he is not bad
alapjaiban meggyengít -» to sap
alapján -» by
alapkőréteg -» bed
alaplap -» base
alaplap -» baseboard
alaplap -» motherboard
alapmázolás -» prime
alapok -» prime agent
alapok -» prime cause
alapok -» prime motive
alapok -» rationale
alapos -» close
alapos -» deep
alapos -» drastic
alapos -» exhaustive
alapos -» extensive
alapos -» mighty
alapos -» narrow
alapos -» painstaking
alapos -» profound
alapos -» solid
alapos -» sound
alapos -» substantial
alapos -» thorough
alapos -» valid
alapos ismeret -» mastery
alapos latolgatás alapján -» advisedly
alapos megfontolás alapján -» advisedly
alapos megvizsgálás -» scrutiny
alapos munkát kívánó -» exacting
alapos okom van -» I have my own peculiar reasons
alapos okom van gyanítani hogy -» I can make a shrewd guess as to
alapos reform -» sweeping reform
alapos szaktudással rendelkezik vmit illetően -» to be adept at doing sg
alapos szaktudással rendelkezik vmit illetően -» to be adept in sg
alapos tévedés -» mare's nest
alapos vallatás alá vet vkit -» to put sy through it
alapos vizsgálat -» inquisition
alapos vizsgálat -» probe
alaposan -» exhaustively
alaposan -» heartily
alaposan -» hot
alaposan -» like old boots
alaposan -» profusely
alaposan -» proper
alaposan -» radically
alaposan -» regularly
alaposan -» roundly
alaposan -» sound
alaposan -» soundly
alaposan -» substantially
alaposan átvizsgál -» to overhaul
alaposan beevett -» to be well primed with a hearty meal
alaposan befűt vkinek -» to jitter
alaposan begyullaszt vkit -» to give sy the jitters
alaposan belakott -» he has had a bellyful
alaposan bezabált -» he has had a bellyful
alaposan elagyabugyál -» to clobber
alaposan eldönget vkit -» to give sy beans
alaposan elintéz vkit -» to give sy beans
alaposan elővette a köhögés -» cough that seemed to rack his whole body
alaposan elpáhol vkit -» to knock spots off sy
alaposan elver -» to lambaste
alaposan elveri ellenfelét -» to iron out an opponent
alaposan elverik -» to get a good beating
alaposan és logikusan indokolt -» closely reasoned
alaposan felsült -» his jig is up
alaposan felsült -» his jig is over
alaposan helybenhagy -» to put sy through it
alaposan helybenhagyták őket -» they got beaten good and proper
alaposan helybenhagyták őket -» they got beaten proper
alaposan indokolt -» legitimate
alaposan ismer -» conversant with
alaposan ismer egy kérdést -» have a good grip of a subject
alaposan ismer egy tárgyat -» have a good grip of a subject
alaposan ismer egy témát -» have a good grip of a subject
alaposan ismer vmit -» to be well up in sg
alaposan jártas -» learned
alaposan képzett -» thoroughbred
alaposan kijavít -» to overhaul
alaposan kikérdez vkit -» to put sy through it
alaposan kitakarít vmit -» to give sg a good turnout
alaposan kivette a részét -» he has had his bellyful of
alaposan leégett -» his jig is up
alaposan leégett -» his jig is over
alaposan lehord vkit -» to give it sy hot
alaposan lehord vkit -» to give sy a curry
alaposan lehord vkit -» to put sy in his place
alaposan lekapják -» to get hauled over the coals
alaposan leteremtik -» to get hauled over the coals
alaposan megdolgozik -» to work hard
alaposan megdolgoztatva megvizsgálja képességeit -» to put through sy's paces
alaposan megdöbbent vkit -» to give sy the shock of his lifetime
alaposan megforgat vmit -» to turn sg over and over
alaposan megindokol -» to show just cause for
alaposan megjárat vkit -» to run sy off his feet
alaposan megkapja a magáét -» to get more than sy bargained for
alaposan megmondja a magáét vkinek -» to tell sy where to get off
alaposan megmondja vkinek a magáét -» to tell sy some home truths
alaposan megmondja vkinek a véleményét -» to tell sy some home truths
alaposan megnevettet -» to shake the midriff
alaposan megnevettet -» to tickle the midriff
alaposan megnéz vkit -» to take a good look at sy
alaposan megtáncoltat vkit -» to lead sy a fine dance
alaposan megtanul -» to master
alaposan megver -» to put sy through it
alaposan megver vkit -» to beat sy hands down
alaposan megver vkit -» to knock spots off sy
alaposan megvitat -» to thrash out
alaposan megvitat -» to thresh out
alaposan megvizsgál -» to scrutinise
alaposan megvizsgál -» to scrutinize
alaposan nekilát vminek -» to knuckle down to sg
alaposan nekilát vminek -» to knuckle to sg
alaposan odamondogat vkinek -» to say hard things to sy
alaposan összekap vkivel -» have a flaming row with sy
alaposan összeráz -» to rack
alaposan ráolvas vkire -» to pick sy up sharply
alaposan tanulmányoz egy tárgykört -» to read up a subject
alaposság -» solidity
alaposság -» soundness
alapot betesz -» to ante
alapoz -» to base
alapoz -» to bed
alapoz -» to bottom
alapoz -» to found
alapoz -» to ground
alapoz -» to predicate
alapoz -» to prime
alapoz vmire -» to build upon
alapoz vmire -» to found in sg
alapoz vmire -» to found on sg
alapozás -» coating
alapozás -» dead colour
alapozás -» ground
alapozás -» ground coat
alapozás -» groundwork
alapozás -» grounding
alapozási rács -» grating
alapozó -» filler
alapozó -» liquid make-up
alapozó -» primer
alapozó -» sub
alapozó -» underlying
alapozó munkás -» grounder
alapozó réteg -» dead colour
alapozófesték -» ground coat
alapozóréteg -» surfacing coat
alapozót alkalmaz -» to sub
alappillér -» keystone
alappont -» point of reference
alappontot rögzítő jelzés -» monument
alapposztó -» dreadnought
alaprács -» grating
alaprajz -» delineation
alaprajz -» layout
alaprajz -» plan
alaprajzot készít -» to plan
alapréteg -» daub
alapréteg -» primer coat
alapréteg -» sub
alapréteget alkalmaz -» to sub
alaprezgésmód -» mode
alapszabály -» constitution
alapszabály -» statutes
alapszerűen kezelt útadó -» road fund tax
alapszik vmin -» to be founded on sg
alapszik vmin -» to bottom
alapszín -» prime colour
alapszint -» datum level
alapszínt felrak -» to prime
alapszínt felrakó -» primer
alapszó -» base
alapszó -» root-word
alapszövet -» matrix, matrices
alapszövezet -» matrix, matrices
alaptalaj -» subgrade
alaptalan -» fictitious
alaptalan -» gratuitous
alaptalan -» it's in the air
alaptalanul -» wrong
alaptárgy -» background course
alaptárgy -» basic subject
alaptárgy -» fundamental subject
alaptárgy -» principal subject
alapterület -» floorspace
alaptétel -» axiom
alaptételek -» fundamentals
alaptőke -» authorized capital
alaptőke -» auxiliary capital
alaptőke -» capital
alaptőke -» capital stock
alaptőke -» invested capital
alaptőke -» joint stock
alaptőke -» registered capital
alaptőke -» stock
alaptőke-csökkentés -» depletion
alaptőkecsökkentés -» depletion
alapul -» to be based
alapul -» to be based upon sg
alapul -» to be founded
alapul -» to rest
alapul -» to rest on sg
alapul szolgál vminek -» from the basis of sg
alapul szolgál vminek -» to underlie sg
alapul szolgáló elv -» underlying principle
alapul tekint -» to postulate
alapul vesz -» to take sg as one's starting point
alapul vesz -» to take sg for one's basis
alapvágat -» road
alapvető -» elemental
alapvető -» elementary
alapvető -» essential
alapvető -» foundational
alapvető -» fundamental
alapvető -» indispensable
alapvető -» primordial
alapvető -» radical
alapvető -» rudimentary
alapvető -» significant
alapvető -» standard
alapvető -» ultimate
alapvető -» vital
alapvető értelem -» rationale
alapvető fontosságú -» of prime importance
alapvető fontosságú -» of prime necessity
alapvetően -» basically
alapvetően -» essentially
alapvetően -» fundamentally
alapvetően -» vitally
alapvizsga -» little go
alapvonal-fejlesztés -» expansion
alapzat -» base
alapzat -» bed
alapzat -» bottom
alapzat -» footing
alapzat -» plinth
alárak -» to substrate
álarc -» mask
álarcos -» masked
álarcos -» masker
álarcos -» masquerader
álarcos menet résztvevője -» masquerader
álarcos mulatság -» masquerade
álarcos mulatság résztvevője -» masquerader
álarcos személy -» mask
álarcosbál -» fancy dress ball
álarcosbál -» fancy-dress ball
álarcosbál -» masked ball
álarcosbál -» masquerade
álarcosbálon vesz részt -» to masquerade
álarcot levesz -» to unmask
álarcoz -» to mask
alárendel -» to subordinate
alárendelés -» subordination
alárendelt -» ancillary
alárendelt -» dependant
alárendelt -» dependent
alárendelt -» inferior
alárendelt -» junior
alárendelt -» minor
alárendelt -» sub
alárendelt -» subject
alárendelt -» subservient
alárendelt -» tributary
alárendelt -» underling
alárendelt helyzetben van -» to play the second fiddle
alárendelt szerepet játszik -» to play second fiddle
alárendelt szerepet játszik -» to take a backseat
alárendelt szerepet vállal -» to take a backseat
alárendelt tisztviselő -» underling
alárendeltek -» people
alárendeltje vkinek -» inferior to sy
alárendeltjei szeretik -» he is popular with his men
alárendeltség -» subservience
alárendeltség -» subserviency
alárésel -» to slot
alarmíroz -» to alarm
alászáll -» to sink, sank, sunk
alászállt -» to bum out
alászállt a kedve -» his spirits sank
alászánt -» to plough back
alászánt -» to plough under
alászór -» to substrate
alátámaszt -» to bolster up
alátámaszt -» to chock
alátámaszt -» to chock up
alátámaszt -» to confirm
alátámaszt -» to corroborate
alátámaszt -» to shore up
alátámaszt -» to stanchion
alátámaszt -» to strengthen
alátámaszt -» to strut
alátámaszt -» to support
alátámaszt -» to underpin
alátámaszt egy érvet -» to buttress up an argument
alátámasztás -» corroboration
alátámasztás -» holding
alátámasztás -» shoulder
alátámasztás -» stanchion
alátámasztás -» stand
alátámasztás -» support
alátámasztás -» supporter
alátámasztható -» supportable
alátámasztó -» corroborative
alátámasztó -» corroboratory
alátámasztó személy -» corroborator
alátámasztó tény -» corroborator
alátart -» to dolly
alátét -» chock
alátét -» jib
alátét -» liner
alátét -» pillow
alátét -» shim
alátét -» strip
alátét betétdarab -» spacer
alátétgyűrű -» spacer
alátétlemez -» shim
alátétlemez -» spacer
alátétszerszám -» counter-tool
alátéttel ellát -» to shim
alátétvas -» spacer
alatt -» a-
alatt -» beneath
alatt -» in
alatt -» pending
alatt -» through
alatt -» under
alatt -» underneath
alatta marad a várakozásnak -» to fall short of expectations
alatta marad vminek -» to fall short of sg
-alatti -» sub
alattomban -» on the sly
alattomban -» surreptitiously
alattomban -» underhand
alattomos -» disingenuous
alattomos -» hang-dog
alattomos -» insidious
alattomos -» shrewd
alattomos -» sly
alattomos -» surreptitious
alattomos -» underhand
alattomos ember -» sneak
alattomosan -» crookedly
alattomosan -» disingenuously
alattomosan -» insidiously
alattomosan -» slyly
alattomosság -» disingenuousness
alattomosság -» shiftiness
alattunk levő lakók -» tenants below
alattunk levő lakók -» tenants of the flat below
alattvaló -» dependant
alattvaló -» dependent
alattvaló -» subject
alátűr -» to tuck in
alávág -» to put sy up the duff
alávaló -» abject
alávaló -» despicable
alávaló -» dirty
alávaló -» foul
alávaló -» ignominious
alávaló -» mean
alávaló -» nefarious
alávaló -» pitiful
alávaló -» rascally
alávaló -» scurvy
alávaló fráter -» skunk
alávaló módon -» ignominiously
alávalóság -» abjection
alávalóság -» abjectness
alávalóság -» foulness
alávalóság -» rascality
alávalóság -» villainy
aláver -» to tamp
alávet -» to bring under
alávet -» to put through
alávet -» to subject
alávet -» to submit
alávet vkinek -» to subject
alávet vminek -» to subject to sg
alávetés -» subjection
alávetés -» submission
alávetettség -» subjection
aláveti magát -» to come to heels
aláveti magát egy szabálynak -» to subject oneself to a rule
aláveti magát vki döntésének -» to refer oneself to sy's decision
alázatos -» humble
alázatos -» lowly
alázatos -» meek
alázatos -» obsequious
alázatos -» servile
alázatos -» submissive
alázatos -» subservient
alázatosan -» hat in hand
alázatosan -» humbly
alázatosan -» in all submissiveness
alázatosan -» lowly
alázatosan -» meekly
alázatosan -» obsequiously
alázatosan -» submissively
alázatosan hajlong -» to cringe
alázatoskodás -» bowing and scraping
alázatosság -» humbleness
alázatosság -» humility
alázatosság -» submission
albán -» Albanian
Albánia -» Albania
albániai -» Albanian
albatrosz -» albatross
albérlet -» sublet
albérletbe ad -» to sublet
albérletben dolgozik -» to devil
albérletben ír vkinek -» to hack for sy
albérletben lakik -» to live in rooms
albérletben lakik -» to room
albérleti szoba -» diggings
albérleti szoba -» digs
albérleti szobában lakik -» to dig, dug
albérlő -» roomer
albérlőket fogad -» to take boarders
albérlőket fogad -» to take in boarders
albérlőket tart -» to take boarders
albérlőket tart -» to take in boarders
albérlőt tart -» to take in lodgers
albínó -» albino
albizottság -» subcommittee
álborda -» asternal ribs
álborda -» false rib
album -» album
album -» scrap-book
álcajáték -» masque
álcáz -» to camouflage
álcáz -» to mask
álcázás -» camouflage
álcázás -» cover-up
álcázás -» dazzle
álcázás -» masking
álcázó füst -» smoke-screen
álcázó zárótűz -» camouflage bar
álcázott -» ambushed
álcázott -» camouflaged
álcázott -» cloaked
álcázottan -» cloaked
alchimista adeptus -» adept
alcím -» subhead
alcím -» subheading
alcím -» subtitle
alcsalád -» subfamily
alcsoport -» subbranch
alcsoport -» subfamily
alcsoport -» subgroup
áld -» to bless, blest
áld -» to bless
áldás -» blessing
áldás -» boon
áldás -» mercy
aldershoti katonai parádé -» aldershot tattoo
aldetermináns -» minor
áldja a szerencséjét -» to bless one's stars
áldja meg az isten! -» god bless you!
áldomás -» pledge
áldomásmester -» toastmaster
áldott -» blessed
áldott -» blissful
áldott állapot -» childbearing
áldoz -» to offer up a sacrifice
áldozás -» communion
áldozás -» holy communion
áldozás -» sacrifice
áldozat -» holocaust
áldozat -» prey
áldozat -» sacrifice
áldozat -» victim
áldozati -» sacrificial
áldozatot hoz -» to make sacrifices
áldozatot követel -» to take toll
áldozatra vadászik -» to be out for scalp
áldozatul esik -» to be prey to
áldozatul esik -» to fall prey to
áldozatul esik egy betegségnek -» to be carried away by a disease
áldozatul esik vminek -» to fall a victim to sg
áldozik -» to commune
áldozik -» to take communion
áldozik -» to take holy communion
áldozócsütörtök -» Ascension Day
áldoztat vkit -» to administer holy communion to sy
áldoztató kehely -» communion cup
alelnök -» veep
alelnök -» vice-president
alélt -» swooned
alélt -» swooning
aléltan -» swooningly
aléltság -» faint
alemelet -» lower story
alépítmény -» bed
alezredes -» lieutenant-colonel
alfaj -» section
alfaj -» subgenus, subgenera
alfejezet -» subsection
alfél -» hams
alfél -» posterior
alfél -» posteriors
alfele vkinek -» can
alfele vkinek -» tail
alfele vminek -» rear end
álfilantróp -» do-gooder
alföld -» flat
alföld -» lowlands
alföld -» plain
alga -» alga, algae
algebra -» algebra
algebrai -» algebraic
algebrai -» algebraical
algebrailag -» algebraically
algebrikusan -» algebraically
Algéria -» Algeria
algériai -» Algerian
Algír partvidékén garázdálkodó kalóz -» algerine
algíri -» Algerian
algíri -» Algerine
algíri bennszülött -» Algerine
algíri lovas katona -» spahi
algoritmus -» algorithm
alhadnagy -» master sergeant
alhadnagy -» sub
alhadnagy -» sub-lieutenant
alhadnagyi rang -» sub-lieutenancy
alhadnagyi rangjelzés -» gold bar
álharc -» sham fight
alhaszonbérlet -» sublet
alhaszonbérletbe ad -» to sublet
álhatatlanság -» shiftiness
álhír -» fake news
álhír -» false news
álhír -» false report
álhűség -» lip-service
alibi -» alibi
alibit igazol -» establish an alibi
alibit igazol -» to establish an alibi
alibit igazol -» to prove an alibi
alifás -» aliphatic
alig -» barely
alig -» by the skin of one's
alig -» hardly
alig -» just
alig -» narrowly
alig -» scantily
alig -» scantly
alig -» scarcely
alig -» slightly
alig -» sparingly
alig áll a lábán -» to be done
alig áll a lábán -» to be scarcely able to keep one's head above water
alig áll a lábán -» to feel wobbly
alig bír magával örömében -» to be overjoyed
alig érezhető -» faint
alig érzékelhető -» faint
alig érzékelhető -» imperceptible
alig érzékelhetően -» imperceptibly
alig észlelhető -» imperceptible
alig észlelhetően -» imperceptibly
alig észrevehető -» blurred
alig észrevehető -» faint
alig észrevehető -» inconspicuous
alig észrevehető -» insensible
alig észrevehető mosoly -» ghost of a smile
alig észrevehető mozgás -» insensible motion
alig észrevehetően -» imperceptibly
alig fér a bőrébe -» to jump out of one's skin
alig hallható -» faint
alig hallhatóan -» below one's breath
alig használt -» hardly used
alig használt -» unused
alig hihető -» inconceivable
alig látható -» faint
alig látható -» inconspicuous
alig múlható felül -» it is hard to beat
alig tengődik -» to drift under bare poles
alig tudja hogyan -» to be at a loss to
alig tudja visszafojtani türelmetlenségét -» to champ the bit with impatience
alig valamikor -» hardly ever
alig van tudatában vminek -» to be hardly aware of sg
alig vár vmit -» to look forward to
alig várja, hogy -» to be all agog to
alig várja, hogy megcsinálhasson vmit -» to be psyched
alig várja, hogy megcsinálhasson vmit -» to be psyched up
alig várja, hogy tehessen vmit -» to be eager to do sg
alig vonszolja magát -» he can hardly crawl
alig vonszolja magát -» to slog along
aligha fogod elhinni -» you'll hardly believe it
alighanem eső lesz -» it looks like rain
alighanem rossz -» hardly other than bad
alighogy leültem -» I had just sat down when
alighogy leültem -» I had only just sat down when
alioszos süppedés -» pan
alizarin -» alizarin
alizarin -» alizarine
alizarinvörös -» alizarin red
alizarinvörös -» alizarine red
alj -» bed
alj -» depth
alj -» dregs
alj -» excrement
alj -» skirt
alja nép -» trash
alja vminek -» bottom
alja vminek -» rump
alja vminek -» stand
aljas -» abject
aljas -» base
aljas -» depraved
aljas -» despicable
aljas -» dirty
aljas -» dirty mean
aljas -» felon
aljas -» foul
aljas -» groveling
aljas -» grovelling
aljas -» ignoble
aljas -» ignominious
aljas -» infamous
aljas -» knavish
aljas -» low
aljas -» low-down
aljas -» mean
aljas -» nefarious
aljas -» scrounging
aljas -» scummy
aljas -» scurvied
aljas -» scurvy
aljas -» shabby
aljas -» sordid
aljas -» unprincipled
aljas -» vile
aljas -» villainous
aljas csel -» mean trick
aljas ember -» polecat
aljas eszközök -» crooked means
aljas féreg -» reptile
aljas fráter -» skunk
aljas gazember -» unprincipled rogue
aljas módon -» ignominiously
aljasság -» atrocity
aljasság -» crookedness
aljasság -» foul deed
aljasság -» ignominy
aljasság -» infamy
aljasság -» meanness
aljasság -» nastiness
aljasság -» turpitude
aljasság -» unprincipledness
aljasság -» vileness
aljasul -» abjectly
aljasul -» crookedly
aljasul -» foully
aljasul -» meanly
aljasul -» nastily
aljasul -» scurvily
aljasul -» vilely
aljnövényzet -» undergrowth
aljvíz -» bilge
aljzat -» bolster
aljzat -» stand
alkáli -» alkali
alkália -» alkali
alkalitás -» alkalinity
alkalma nyílik -» to get an opportunity
alkalmas -» able
alkalmas -» amenable
alkalmas -» appropriate
alkalmas -» apt
alkalmas -» capable
alkalmas -» competent
alkalmas -» congenial
alkalmas -» convenient
alkalmas -» eligible
alkalmas -» expedient
alkalmas -» feasible
alkalmas -» fit
alkalmas -» fitting
alkalmas -» friendly
alkalmas -» good
alkalmas -» handy
alkalmas -» opportune
alkalmas -» proper
alkalmas -» qualified
alkalmas -» right
alkalmas -» serviceable
alkalmas -» to suit
alkalmas -» suitable
alkalmas -» susceptible
alkalmas -» timely
alkalmas idő -» opportunity
alkalmas módon -» suitably
alkalmas pillanatban -» pat
alkalmas vmire -» to be adapted for sg
alkalmas vmire -» to be adapted to sg
alkalmas vmire -» to be suited for sg
alkalmas vmire -» to be suited to sg
alkalmas vmire -» to fit
alkalmas vmire -» to lend itself for sg
alkalmasan -» fittingly
alkalmasnak érzi magát vmire -» to feel up to sg
alkalmassá tesz -» to adapt
alkalmassá tesz -» to fit
alkalmassá tesz vkit vmire -» to qualify sy for sg
alkalmasság -» adequacy
alkalmasság -» appropriateness
alkalmasság -» competence
alkalmasság -» competency
alkalmasság -» efficiency
alkalmasság -» eligibility
alkalmasság -» fitness
alkalmasság -» fittingness
alkalmasság -» neatness
alkalmasság -» seemliness
alkalmasság -» suitability
alkalmassági vizsga -» aptitude test
alkalmat ad -» to occasion
alkalmat ad arra hogy belekössenek -» he is trailing his coat
alkalmat ad vkinek -» to give sy a break
alkalmat ad vkinek vmire -» to give sy a chance
alkalmat ad vmire -» to give a handle to sg
alkalmat ad vmire -» to give rise to sg
alkalmat ad vmire -» to give a handle for sg
alkalmat ad vmire -» to open the door to sg
alkalmat elszalaszt -» to waste a chance
alkalmat nyújt vkinek -» to give sy a break
alkalmat szolgáltat -» to make way for
alkalmat szolgáltat vmire -» to give rise to sg
alkalmatlan -» awkward
alkalmatlan -» ill-fitted
alkalmatlan -» inadequate
alkalmatlan -» inappropriate
alkalmatlan -» inconvenient
alkalmatlan -» inept
alkalmatlan -» inopportune
alkalmatlan -» mistimed
alkalmatlan -» trying
alkalmatlan -» unfeasible
alkalmatlan -» unfit
alkalmatlan -» unsuitable
alkalmatlan -» unwelcome
alkalmatlan -» wrong
alkalmatlan ember -» pest
alkalmatlan időben -» amiss
alkalmatlan időben tesz vmit -» to mistime
alkalmatlan időpontban jön -» to come at the wrong time
alkalmatlan időpontú -» mistimed
alkalmatlan módon -» wrong
alkalmatlan volta vminek -» tryingness
alkalmatlanként elbocsát -» to turn a man down as unfit
alkalmatlankodás -» bother
alkalmatlankodás -» importunity
alkalmatlankodik -» to barge in
alkalmatlankodik -» to bother
alkalmatlankodik -» to discommode
alkalmatlankodik -» to inconvenience
alkalmatlankodik vkinek -» to intrude upon sy
alkalmatlankodó -» interfering
alkalmatlankodó -» intrusive
alkalmatlankodó -» meddler
alkalmatlankodó -» meddlesome
alkalmatlankodó személy -» leech
alkalmatlankodó személy -» nuisance
alkalmatlanná tesz -» to incapacitate
alkalmatlanság -» bother
alkalmatlanság -» botheration
alkalmatlanság -» disability
alkalmatlanság -» incapacitation
alkalmatlanság -» incapacity
alkalmatlanság -» inconvenience
alkalmatlanság -» ineptitude
alkalmatlanság -» nuisance
alkalmatlanságot okoz -» to incommode
alkalmatlanul -» wrong
alkalmaz -» to accommodate
alkalmaz -» to adopt
alkalmaz -» to apply
alkalmaz -» to employ
alkalmaz -» to engage
alkalmaz -» to exert
alkalmaz -» to hire
alkalmaz -» to place
alkalmaz -» to ply
alkalmaz -» to practice
alkalmaz -» to practise
alkalmaz -» to put in
alkalmaz -» to shop
alkalmaz -» to suit
alkalmaz -» to take, took, taken
alkalmaz -» to use
alkalmaz (törvényt) -» to put into force
alkalmazás -» adaptation
alkalmazás -» employ
alkalmazás -» enforcement
alkalmazás -» engagement
alkalmazás -» hire
alkalmazás -» service
alkalmazás -» use
alkalmazásában áll vkinek -» to be on the payroll of sy
alkalmazási terület -» scope
alkalmazhatatlan -» unadaptable
alkalmazhatatlan -» unenforceable
alkalmazható -» adaptable
alkalmazható -» admissible
alkalmazható -» applicable
alkalmazható -» enforceable
alkalmazhatóság -» adaptability
alkalmazhatóság -» applicability
alkalmazkodás -» accommodation
alkalmazkodás -» adaptation
alkalmazkodás -» conformation
alkalmazkodás -» conformity
alkalmazkodás -» deference
alkalmazkodás -» pliableness
alkalmazkodás -» pliancy
alkalmazkodásra képtelen szem -» static eye
alkalmazkodik -» to adapt
alkalmazkodik -» to comply with
alkalmazkodik -» to conform
alkalmazkodik -» to lean, leant
alkalmazkodik -» to lean
alkalmazkodik -» to toe the line
alkalmazkodik -» to toe the mark
alkalmazkodik -» to trim
alkalmazkodik vkihez -» to humor sy
alkalmazkodik vkihez -» to humour sy
alkalmazkodik vmihez -» to adapt oneself to sg
alkalmazkodik vmihez -» to adapt to sg
alkalmazkodik vmihez -» to conform oneself to sg
alkalmazkodik vmihez -» to defer to sg
alkalmazkodik vmihez -» to live up
alkalmazkodó -» accommodating
alkalmazkodó -» acquiescent
alkalmazkodó -» adaptable
alkalmazkodó -» adaptive
alkalmazkodó -» adaptor
alkalmazkodó -» conformable
alkalmazkodó -» easy
alkalmazkodó -» facile
alkalmazkodó -» obsequious
alkalmazkodó -» pliable
alkalmazkodó -» pliant
alkalmazkodó -» supple
alkalmazkodó ember -» conformist
alkalmazkodóan -» pliantly
alkalmazkodóképesség -» adaptability
alkalmazó -» dispenser
alkalmazott -» applied
alkalmazott -» assistant
alkalmazott -» employee
alkalmazott -» operative
alkalmazott -» practical
alkalmazott -» retainer
alkalmazott -» walla
alkalmazott -» wallah
alkalmazottak -» people
alkalmazottak -» personnel
alkalmaztatás -» billet
alkalmi -» ad hoc
alkalmi -» casual
alkalmi -» extemporaneous
alkalmi -» extemporal
alkalmi -» occasional
alkalmi -» odd
alkalmi -» special
alkalmi -» stray
alkalmi -» topical
alkalmi áruk háza -» reject shop
alkalmi ismeretség -» pickup
alkalmi ismeretség -» pick-up
alkalmi könyvvásár -» remainder sale
alkalmi munka -» char
alkalmi munkák -» odd jobs
alkalmi munkákat végez -» to do odd jobs
alkalmi munkákból él -» to do odd jobs
alkalmi munkás -» casual
alkalmi munkás -» casual hand
alkalmi munkás -» casual labourer
alkalmi munkás -» roustabout
alkalmi munkát vállal -» to char
alkalmi munkát vállal -» to go out charring
alkalmi munkát vállal -» to go out charring
alkalmi nyomtatványokat készítő nyomdász -» job printer
alkalmi öltözék -» accoutrement
alkalmi öltözék -» accoutrements
alkalmi piaci csoport -» pool
alkalmi segéderő -» caddie
alkalmi segéderő -» caddy
alkalmi szexuális partner -» pickup
alkalmi teherhajó -» tramp steamer
alkalmi vásár -» bargain sale
alkalmi vétel -» bargain
alkalmi vétel -» pick-up
alkalmilag -» as occasion requires
alkalmilag -» on occasion
alkalom -» break
alkalom -» chance
alkalom -» handle
alkalom -» occasion
alkalom -» opportunity
alkalom -» peg
alkalom -» slant
alkalom -» time
alkalom az erőpróbára -» challenge
alkalomadtán -» if there is occasion
alkalomadtán -» on occasion only
alkalomadtán -» should the occasion arise
alkalomhoz illő -» suitable to the occasion
alkalomhoz illő arcot vág -» to put on a face to suit the occasion
alkalomhoz illő kifejezést ölt -» to put on a face to suit the occasion
alkalomszerű -» opportune
alkalomszerű -» pertinent
alkalomszerű -» seemly
alkalomszerű -» suitable to the occasion
alkalomszerűség -» actuality
alkalomszerűség -» expedience
alkalomszerűség -» expediency
alkar -» forearm
alkar -» lower arm
alkat -» constitution
alkat -» makeup
alkat -» stature
alkat -» temper
alkat -» temperament
alkat -» texture
alkatrész -» component
alkatrész -» detail
alkatrész -» fixture
alkatrész -» piece
alkatrészek -» accessories
alkatrészek -» fittings
alkatrészek -» mountings
álkender -» false hemp
alkímia -» alchemy
alkimista -» alchemist
alkohol -» alcohol
alkohol -» spirit
alkohol kimérésére jogosított vendéglős -» licensed victualler
alkoholból merített bátorság -» Dutch courage
alkoholcsempész -» rum-runner
alkoholcsempész -» rumrunner
alkoholellenes egyesület -» band of hope
alkoholellenes törvény -» dry law
alkoholfogyasztást tiltó ország -» dry country
alkoholista -» alcoholic
alkoholista -» drinker
alkoholizmus -» alcoholism
alkoholizmus -» intemperance
alkoholmentes ital -» soft drink
alkoholos citromos ital -» rickey
alkoholpróba -» breath test
alkoholszonda -» breathalyser
alkoholt önt (alkoholmentes italba) -» to spike
alkoholtilalom-ellenes -» wet
alkoholtól fűtött bátorság -» Dutch courage
alkony -» dusk
alkony -» nightfall
alkony -» sunset
alkony -» twilight
alkonyat -» gloaming
alkonyatkor -» at the darkening
alkonyi -» twilit
alkonyi szürkület -» gloaming
alkonyodik -» the night is falling
alkonyulóban van a csillaga -» his sun is set
alkormányzó -» lieutenant-governor
alkot -» to compose
alkot -» to constitute
alkot -» to create
alkot -» to frame
alkot -» to make up
alkot -» to mint
alkot -» to procreate
alkot -» to produce
alkotás -» coinage
alkotás -» constitution
alkotás -» creation
alkotás -» work
alkotmány -» constitution
alkotmányba ütköző -» unconstitutional
alkotmányellenes -» unconstitutional
alkotmányos jog -» constitutional right
alkotmányos királyság -» limited monarchy
alkotmányosság -» constitutionality
alkotmányozó nemzetgyűlés -» conventional assembly
alkotó -» artificer
alkotó -» builder
alkotó -» constituent
alkotó -» creative
alkotó -» creator
alkotó -» generative
alkotó -» maker
alkotó -» originator
alkotó -» procreative
alkotó folyamat -» creative process
alkotóelem -» component
alkotóelem -» component part
alkotóelem -» factor
alkotóelemek -» makeup
alkotókészség -» creativeness
alkotórész -» constituent
alkotórész -» ingredient
alkotószabadság -» sabbatical year
alkóv -» alcove
alkóv -» bay
alkóv -» cubicle
alkóv -» recess
alku -» bargain
alku -» deal
alku -» dicker
alku -» go
alkudozás -» chaffer
alkudozás -» chaffering
alkudozás -» haggling
alkudozik -» to bargain
alkudozik -» to chaffer
alkudozik -» to dicker
alkudozik -» to haggle
alkudozik vkivel vmin -» to haggle with sy over sg
álkulcs -» betty
álkulcs -» lock pick
álkulcs -» skeleton key
álkulcsos betörő -» picker of locks
álkulcsos tolvaj -» picker of locks
alkura lép -» to make a dicker
alkusz -» broker
alkusz -» stock-broker
alkusz -» stockbroker
alkuszdíj -» brokerage
alkuszik -» to bargain
alkuszik -» to chaffer
alkuszság -» brokerage
alkuszság -» broking
alkut köt vkivel -» to make a bargain with sy
alkut köt vkivel -» to strike a bargain with sy
áll -» to be at a stand
áll -» chin
áll -» to endure
áll -» to stagnate
áll -» to stand, stood
áll (ruha vkin) -» to sit, sat
áll az alku! -» it's a bargain!
áll az alku! -» it's a whiz!
áll az alku! -» it's a whizz!
áll az alku! -» it's a go!
áll az alku? -» is it a go?
áll megveregetése -» chuck
áll, mint a cövek -» to stand stock-still
áll vki mellett -» to stand by a person's side
áll vmi előtt -» to be in for sg
áll vmi előtt -» to stand before sg
áll vmiben -» to consist in sg
áll vmiből -» to be composed of sg
áll vmiből -» to be made up of sg
áll vmiből -» to consist of sg
áll vmilyen oldalra -» to side
áll vmin -» to stand on
áll vmire -» to hold true of sg
áll vmivel szemben -» to stand before sg
álláb -» pro-leg
állag -» consistence
állag -» consistency
állal tart -» to chin
állam -» body politic
állam -» realm
állam -» state
állam- -» state
állam által karbantartott út -» adopted road
állam birtoka -» demesne
állam északi részében levő -» upstate
állam távoli részében levő -» upstate
államadósság -» public debt
államapparátus -» administration
államcsíny -» coup d'état
államférfi -» statesman, statesmen
államférfihoz illő -» statesmanlike
államférfiúi -» statesmanlike
államférfiúi adottságok -» statesmanship
államférfiúi képességek -» statesmanship
államfői kegyelem -» act of grace
államhatalom -» police power
államháztartás -» finances
államháztartás költségvetési előirányzata -» estimate
állami -» state
állami adók -» inland revenue
állami bank -» state bank
állami bevétel -» revenue
állami birtok -» demesne lands
állami fogyasztási adóhivatal -» excise office
állami földbirtok -» demesne lands
állami földön gazdálkodó -» squatter
állami főszámvevő -» accounting general
állami hivatalnok -» civil servant
állami jövedelem -» revenue
állami kegydíj -» civil list pension
állami kisajátítási jog -» eminent domain
állami kötvény -» security
állami szektor -» public sector
állami tulajdonba vétel -» takeover
államigazgatás -» polity
államilag támogat -» to spoonfeed, spoonfed
államkötvény -» state bond
államkötvény -» stock
államközösség -» polity
államok közötti -» interstate
államok közötti megállapodás -» interstate agreement
államosít -» to nationalize
államosít -» to secularize
államosít -» to socialize
államosítás -» secularization
államosítás -» socialization
állampolgár -» citizen
állampolgár -» subject
állampolgári eskü -» oath of allegiance
állampolgári hűség -» allegiance
állampolgári ismeretek -» civics
állampolgári kötelezettség -» allegiance
állampolgárság -» citizenship
állampolgárság megszerzése -» naturalization
állampolgárságot ad -» to naturalize
állampolgárságról lemondás -» declaration of alienation
állampolgárságról való lemondás -» expatriation
államsegély -» bounty
államsegély -» state grant
államszövetség -» confederacy
államszövetség -» confederation
államszövetségbe egyesít -» to federate
államszövetséget alkot -» to federate
államszövetségi -» federal
államszövetségre lép -» to federate
államtitkár -» under-secretary
államtudomány -» political science
államügyek -» affairs of state
államügyek -» state affairs
államvezetés -» policy
államvizsga -» final exam
államvizsga -» final examination
államvizsga -» state exam
államvizsga -» state examination
állandó -» constant
állandó -» continual
állandó -» fixed
állandó -» immutable
állandó -» invariant
állandó -» invariable
állandó -» perennial
állandó -» permanent
állandó -» perpetual
állandó -» persistent
állandó -» regular
állandó -» stable
állandó -» standing
állandó -» staple
állandó -» stationary
állandó -» steady
állandó -» stock
állandó -» uniform
állandó -» unvarying
állandó alkalmazás -» permanency
állandó alkalmazottak -» regular staff
állandó barát -» steady
állandó barátnő -» steady
állandó bizottság -» standing committee
állandó bosszúság vkinek -» to be a thorn in sy's flesh
állandó cikkíró -» columnist
állandó dolog -» ledger
állandó foglalkozás nélkül -» at a loose end
állandó forrpontú elegy -» azeotrope
állandó hadsereg -» regular army
állandó hadsereg -» standing army
állandó háztartási alkalmazott -» resident maid
állandó jelleg -» fixity of tenure
állandó jellegű birtoklás -» fixity of tenure
állandó kapcsolatok nélkül -» at a loose end
állandó kereslet -» persistent demand
állandó készenlétre ösztönöz -» to keep sy on his toes
állandó kiadások -» fixed charges
állandó kíséret -» running accompaniment
állandó kísérő -» shadow
állandó költség -» overhead
állandó költségek -» general expenses
állandó kötélzet -» standing rigging
állandó kötélzet -» standing gear
állandó kötélzet -» standing ropes
állandó követő -» shadow
állandó kuncsaft -» patron
állandó lakhely -» habitation
állandó lakhely -» permanent address
állandó lakhely nélküli -» unsettled
állandó lakos -» resident
állandó lakosság -» resident population
állandó megbízott -» appointed agent
állandó meghatalmazott -» appointed agent
állandó meghívása van -» have a standing invitation
állandó mozgás -» flux
állandó műsordarab -» repertoire piece
állandó műsorszám -» repertoire piece
állandó nehézségekkel küszködve -» beleaguered with annoyances
állandó olvasmány -» pillow book
állandó partner -» steady
állandó rendelés -» standing order
állandó szabály -» standing rule
állandó szép időjárás -» settled weather
állandó társaság -» alter ego
állandó útburkolattal ellát -» to surface
állandó ünnep -» immovable feast
állandó változás -» flux
állandó vásárló -» custom
állandó verejtékezés -» swelter
állandó vevő -» patron
állandó vevő -» regular
állandó vevő -» regular customer
állandó vevőkör -» patronage
állandó zsoldos hadsereg -» standing army
állandóan -» constantly
állandóan -» permanently
állandóan -» perpetually
állandóan -» round the clock
állandóan dolgozik -» to work away
állandóan elkésik -» he is habitually late
állandóan erősödő -» continuously growing
állandóan erősödő -» continuously intensifying
állandóan erősödő -» steadily increasing
állandóan erősödő -» unceasingly growing
állandóan erősödő -» unceasingly intensifying
állandóan fagyott altalaj -» permafrost
állandóan fennakad vmin -» to be a stickler for sg
állandóan ismételt tréfa -» standing joke
állandóan késik -» he is habitually late
állandóan köszvény gyötri -» to be a martyr to gout
állandóan mozgó -» wagging
állandóan műsoron marad -» to hold the boards
állandóan műsoron van -» to hold the boards
állandóan önmagáról beszél -» to egotize
állandóan szép idő -» settled weather
állandóan tartózkodik vhol -» to be resident in a place
állandóan változó szín -» panorama
állandóan változó táj -» panorama
állandóság -» consistence
állandóság -» consistency
állandóság -» constancy
állandóság -» immutability
állandóság -» permanence
állandóság -» permanency
állandóság -» standing
állandóság hiánya -» impermanence
állandóság nélküli -» impermanent
állandósít -» to consolidate
állandósít -» to perpetuate
állandósít -» to stereotype
állandósítás -» perpetuation
állandósító szer -» stabilizer
állandósított alappont -» bench
állandósság -» continuity
állandósult -» fossilized
állandósult szókapcsolat -» locution
állandósult szókapcsolat -» phrase
állandósult szókapcsolat -» standing locution
állandóvá tesz -» to perpetuate
állapot -» estate
állapot -» footing
állapot -» kilter
állapot -» nick
állapot -» plight
állapot -» position
állapot -» repair
állapot -» stage
állapot -» standing
állapot -» state
állapot -» status
állapot -» trim
állapotba juttat -» to get, got
állapotegyenlet -» equation of state
állapotos -» to be bearing a child
állapotos -» to be quick with child
állapotos -» to be with child
állapotos -» pregnant
állapotos -» with child
állapotváltozó -» state variable
állás -» appointment
állás -» berth
állás -» billet
állás -» engagement
állás -» job
állás -» place
állás -» placement
állás -» post
állás -» stagnancy
állás -» stagnation
állás -» stall
állás -» stance
állás -» stand
állás -» standing
állás -» state
állás -» station
állás -» vacancy
állás (istállóban) -» platform
állás (műszeré) -» reading
állás (ruháé) -» hang
állás betöltője -» office-bearer
állás betöltője -» office-holder
állás elvesztése -» loss of service
állás nélkül van -» to be on the road
állás nélküli -» bung
állásába visszahelyez -» to reappoint
állásából elkerget vkit -» to turn sy adrift
állásából elmozdít vkit -» to take away his post from sy
állásához elítélendő praktikák révén jutott -» his being put into that office was a job
állásához elítélendő protekció révén jutott -» his being put into that office was a job
állásához görcsösen ragaszkodó hivatalnok -» limpet
állásához illő dísszel -» in state
állás-alapterület -» floorspace
állásától megfoszt vkit -» to take away his post from sy
állásban elhelyezkedik -» to establish oneself in a job
állásban elhelyezkedik -» to find a job
állásban elhelyezkedik -» to find a place
állásban elhelyezkedik -» to find a position
állásban elhelyezkedik -» to find employment
állásban elhelyezkedik -» to get a situation
állásban elhelyezkedik -» to get one's bearings
állásból eltávolít -» to decapitate
állásból való eltávolítás -» decapitation
álláscsere -» exchange of posts
állásfoglalás -» attitude
állásfoglalás -» attitude of mind
állásfoglalás -» side
állásfoglalásra kényszerít -» to beat to the punch
állásfoglalásra késztető -» challenging
állásgerenda -» upright pole
álláshalmozó -» pooh-bah
álláshely -» stand
állásközvetítés -» placement work
állásokkal felszerelt -» stalled
állásokra osztott -» stalled
álláspont -» side
álláspont -» slant
álláspont -» standpoint
álláspont -» standing-point
álláspont -» stand
álláspontot változtat -» to change sides
álláspont-változtatás -» turnaround
állást betölt -» to fill a vacancy
állást betölt -» to hold down a job
állást foglal -» to commit oneself to sg
állást foglal -» to commit oneself
állást foglal -» to take sides
állást foglal vmi mellett -» to go on record
állást foglal vmi ügyben -» to take a stand on sg
állást foglal vmivel szemben -» to take a stand against sg
állást foglalni nem akarás -» straddle
állást megkaparint -» to grab a job
állást nem foglaló -» non-comittal
állást nem foglaló -» non-committal
állást nem foglaló -» noncommittal
állást nem foglaló -» uncommitted
állástalan -» to be out of the collar
állat -» animal
állat- -» animal
állat -» beast
állat -» brute
állat -» creature
állat- -» zoological
állat erszénye -» pouch
állat homloka -» frontlet
állát kezével feltámasztva -» with one's chin cupped in one's hand
állatállomány -» animal stock
állatállomány -» livestock
állatállomány -» stock
állatból egy példányt kitöm -» to set up a stuffed specimen
állateledel -» pet food
állatfogó verem -» pit
állati -» animal
állati -» animalistic
állati -» beastly
állati -» brutal
állati -» brute
állati -» brutish
állati -» crackajack
állati -» feral
állati -» inhuman
állati -» zoological
állati enyv -» gelatin
állati enyv -» gelatine
állati farok vége -» tag
állati gyomor -» craw
állati kegyetlenség -» beastly cruelty
állati léptek tompa nesze -» pad
állati olaj -» animal oil
állati orvosság -» drench
állati szén -» bone black
állati szén -» char
állati szén -» charcoal
állati ürülék -» droppings
állati ürülék -» dung
állati zsír -» animal fat
állati zsiradék -» animal fat
állatian hisztizik -» to carry on sg awful
állatias -» animalistic
állatias -» bestial
állatias -» brutish
állatias -» feral
állatias -» inhuman
állatiasság -» bestiality
állatiasság -» brutality
állatiasság -» brutishness
állatiasság -» inhumanity
állatka -» beastie
állatkereskedés -» pet shop
állatkert -» menagerie
állatkert -» zoo
állatkert -» zoological garden
állatkísérlet -» animal test
állatkitömő -» taxidermist
állatkodik -» to fuck about
állatkodik -» to fuck around
állatkórház -» banian-hospital
állatkölyök -» cub
állatmese -» fable
állatnyúzó -» skinner
állatocska -» beastie
állatok összeterelése -» drift
állatorvos -» vet
állatorvos -» veterinarian
állatorvos -» veterinary
állatorvos -» veterinary surgeon
állatorvosi -» veterinary
állatorvosi rendelőintézet -» pets' clinic
állatorvostan -» veterinary medicine
állatosztály -» classes of a kingdom
állatot orvossággal megitat -» to drench
állatóvoda -» happy family
állatöv -» zodiac
állatság baromság -» shit
állatsereglet -» menagerie
állatszelídítő -» tamer
állattan -» zoology
állattani -» zoological
állattan-tudós -» zoologist
állattenyészet -» stock-farm
állattenyésztés -» animal husbandry
állattenyésztés -» stock-raising
állattenyésztő -» rancher
állattenyésztő -» stock-breeder
állattenyésztő -» stockman, stockmen
állattenyésztő terület -» run
állatvilág -» animal kingdom
állatvilág -» brute creation
állatvilág -» dumb animals
állatvilág -» fauna
állatvilág -» zoology
állatvilág osztálya -» classes of a kingdom
álldogál -» to hover about
álldogál -» to loiter
álldogál vki körül -» to hover about sy
allé -» vista
allegória -» allegory
allegóriával -» allegorically
allegorikus -» allegoric
allegorikus -» allegorical
allegorikusan -» allegorically
állékony -» self-righting
állékony kőzet -» standing ground
allelopatikus -» allelopathic
allergia -» allergy
allergiás -» allergic
allergiás reakciót nem okozó -» hypoallergenic
allergiás vmire -» to be allergic to sg
állhatatlan -» to blow hot a cold
állhatatlan -» flighty
állhatatlan -» mercurial
állhatatlan -» mobile
állhatatlan -» quavery
állhatatlan -» skittish
állhatatlan -» variable
állhatatlan ember -» quitter
állhatatlan vkivel szemben -» to play fast and loose with sy
állhatatlan vkivel szemben -» to play fast and loose sy
állhatatlanság -» mobility
állhatatlanul viselkedik vkivel szemben -» to play fast and loose with sy
állhatatlanul viselkedik vkivel szemben -» to play fast and loose sy
állhatatos -» blue
állhatatos -» consistent
állhatatos -» enduring
állhatatos -» immovable
állhatatos -» insistent
állhatatos -» persevering
állhatatos -» persistent
állhatatos -» pertinacious
állhatatos -» set
állhatatos -» steadfast
állhatatos -» tenacious
állhatatos -» undeviating
állhatatos vmiben -» to persist
állhatatos vmiben -» to persist in sg
állhatatosan -» steadfastly
állhatatosan -» steadily
állhatatosan -» steady
állhatatosan megmarad vmi mellett -» to stand pat
állhatatosság -» constancy
állhatatosság -» fortitude
állhatatosság -» perseverance
állhatatosság -» persistence
állhatatosság -» persistency
állhatatosság -» pertinacity
állhatatosság -» steadfastness
állhatatosság -» tenacity
állig -» up to the chin
állig felfegyverezve -» armed to the teeth
állig felfegyverkezve -» armed to the teeth
alligátor -» alligator
alligátorteknős -» snapper
alligátorteknős -» snapping turtle
állít -» to affirm
állít -» to allege
állít -» to assert
állít -» to aver
állít -» to claim
állít -» to contend
állít -» have, had
állít -» to have, had
állít -» to make out
állít -» to pitch
állít -» to plead, pled
állít -» to plead
állít -» to post
állít -» to predicate
állít -» to profess
állít -» to purport
állít -» to put in
állít -» to put up
állít -» to set up
állít -» to state
állít -» to submit
állít -» to suggest
állít -» to vouch
állít -» to vow
állít vhova -» to stand, stood
állítani szándékozik -» to purport
állítás -» affirmation
állítás -» allegation
állítás -» assertion
állítás -» predicate
állítás -» representation
állítás -» say-so
állítás -» statement
állításköteles -» draft age
állítást magában foglaló -» assertive
alliterál -» to jingle
alliteráló -» alliterative
állítható -» controllable
állítható csavarkulcs -» monkey-wrench
állítható fényrekesz -» wing
állítható fúró -» paddy drill
állítható támlájú szék -» reclining chair
állítható támlájú szék -» recliner
állítja hogy ismer vkit -» to claim acquaintance with sy
állítmány -» predicate
állítmány kiegészítő -» adjunct
állítmányi -» predicative
állítmánykiegészítő -» complement
állító -» affirmative
állító -» assertive
állító -» positive
állító -» predicative
állító ék -» chock
állító módon -» assertively
állítócsavar -» tangent screw
állítólag -» allegedly
állítólag -» professedly
állítólag -» reportedly
állítólag -» reputedly
állítólag -» supposedly
állítólagos -» alleged
állítólagos -» ostensible
állítólagos -» professed
állítólagos -» reputed
állítólagos -» self-styled
állítólagos -» supposed
állítólagos tengerész -» Swiss admiral
állítólagosan -» professedly
állítsd le magad! -» give me a break!
állítsd le magad! -» wrap up!
állítva -» assertively
állj! -» belay there!
állj! -» belay!
állj! -» ease all!
állj! -» hold on!
állja a sarat -» to hold one's ground
állja a sarat -» to hold one's own
állja a sarat -» to hold the field
állja a sarat -» to keep one's ground
állja a sarat -» to stand one's ground
állja a szavát -» as good as one's word
állja a szavát -» to be as good as one's word
állja a szavát -» to be so good as one's word
állja a szavát -» to keep faith with sy
állja a szavát -» to keep one's word
állja a vadat (kutya) -» to point
állja is amit megígért -» to be so good as one's word
álljon meg a menet! -» steady!
állkapcsú -» jawed
állkapocs -» chop
állkapocs -» jaw
állkapocs -» jaws
állkapocs -» jowl
állkapocs -» mandible
állkapocs előreugrása -» prognathism
állkapocscsont -» jaw-bone
állkapocscsont -» jawbone
állkapocsízület -» mandibular joint
állkapocsnerkózis -» phosphorus nercosis
-álló -» proof
álló -» standing
álló -» stationary
álló -» upstanding
álló dolog -» ledger
álló gallér -» stand-up collar
álló gép -» standing engine
álló gerenda -» standard
álló háború -» linear warfare
álló helyzet -» standing
álló helyzetben -» uprightly
álló helyzetben levő -» standing
álló helyzetben van -» to be in a standing posture
álló kazán -» upright boiler
álló nap -» all day
álló nap -» fixed sun
álló oszlop -» upright
álló ruhafogas -» coat-stand
álló szedés -» fat matter
álló tag -» upright
álló tőke -» fixed assets
álló tőke -» permanent assets
állócsiga -» standing block
állócsiga -» standing pulley
állócsillag -» fixed star
állócsónak -» pontoon
allodiális -» freehold
állódíszlet -» flat
állóeszközök -» fixed assets
állóeszközök többletei -» surplus from fixed assets
állófénykép -» still
állófogas -» coat-and-hat stand
állóhajó -» pontoon
állóhely -» standing room
állóhely -» standing
állóhely -» standing place
állóhengeres motor -» vertical engine
állóhullám -» standing wave
állok rendelkezésére -» yours to command
állókép -» still
állókép -» still picture
állóképes ember -» stayer
állóképesség -» endurance
állóképesség -» fitness
állóképesség -» stamina
állóképesség -» stay
állomány -» head
állomány -» stand
állomány -» strength
állomány -» substance
állomás -» stage
állomás -» stand
állomás -» station
állomásfőnök -» stationmaster
állomáshely -» station
állomási előtér -» platform
állomásnapló -» log sheet
állomáson álló taxik -» standing cabs
állomáson levő taxik -» rank
állomásozás -» standing
állomásozik vhol -» to be stationed at
állomásoztat -» to station
állomást fog (rádión) -» to get a station
állomást meghatároz -» to log
allomer -» allomeric
allomer -» allomerous
állómérce -» standing measure
alloméria -» allomerism
allonzs -» connector
állópofa -» beam
állórész -» stator
-állóság -» fastness
állósít -» to consolidate
állószedés -» standing form
állószedés -» standing matter
állószedés -» standing type
álló-tag -» stud
állótőke -» basic capital
állótőke -» fixed capital
állott -» flat
állott -» stale
állott ízűvé tesz -» to deaden
állott ízűvé válik -» to deaden
állóvédelem -» linear defense
állóvíz -» stagnant water
állóvíz -» standing water
állóvíz -» still water
allövet -» colonics
allövet -» enema
alluviális -» alluvial
alluviális arany -» stream-gold
alluviális képződmény -» alluvium, alluvia
alluviális lelőhely -» placer
alluviális telep -» placer
alluvium -» alluvium, alluvia
alluvium -» alluvion
alluvium -» alluvium
állva -» on foot
állva elmondott pohárköszöntő -» standing toast
állvány -» bearer
állvány -» bridging
állvány -» carriage
állvány -» horse
állvány -» leg
állvány -» mount
állvány -» mounting
állvány -» rack
állvány -» scaffold
állvány -» stage
állvány -» staging
állvány -» stand
állvány -» trestle
állvány -» whatnot
állványbak -» buck
állványcsavar -» standing bolt
állványcső -» standpipe
állványoz -» to scaffold
állványozás -» scaffolding
állványozás -» staging
állványozó -» rigger
állványozott -» staged
állványra helyez -» to rack
állványzat -» bridging
állványzat -» carriage
állványzat -» frame
állványzat -» gantry
állványzat -» leg
állványzat -» scaffold
állványzat -» scaffolding
állványzat -» stage
állványzat -» staging
állványzattal körülvett -» staged
alma -» apple
alma mater -» alma mater
álmában beszél -» to dream-speak
álmából felriad -» to wake with a start
álmából hirtelen felriad -» to wake with a start
almabor -» cider
almaborból készült hűsítő ital -» cider-cup
almabor-készítő hely -» cider-house
almabor-készítő üzem -» cider-mill
almabornak való alma -» cider apples
almabor-prés -» cider-press
almabor-törköly -» cider pomace
almadaráló -» cider-mill
almaecet -» cider viniger
almakompót -» apple souce
almamust -» sweet cider
almanach -» almanac
almanach -» calendar
almás! -» no way!
almáspite -» apple-pie
almásszürke -» dapple-grey
álmatlan -» restless
álmatlan -» sleepless
álmatlan -» wakeful
álmatlan éjszakán át -» in the night watches
álmatlan éjszakán át -» in the watches of the night
álmatlanság -» insomnia
álmatlanság -» sleeplessness
álmatlanság -» wakefulness
álmatlanságban szenvedő egyén -» insomniac
álmélkodó -» dumbfounded
álmodik -» to dream, dreamt
álmodik -» to dream
álmodik -» have a dream
álmodozás -» day-dream
álmodozás -» daydream
álmodozás -» musing
álmodozás -» reverie
álmodozás -» star-gazing
álmodozik -» to be in the clouds
álmodozik -» to fantasize
álmodozó -» dreamy
álmodozó -» fantast
álmodozó -» moping
álmodozó -» musing
álmodozó -» notional
álmodozó ember -» have one's head in the clouds
álmodozó ember -» star-gazer
álmodozó tekintet -» faraway look
álmodozva -» musingly
álmok világa -» land of dreams
álmos -» drowsy
álmos -» heavy
álmos -» sleepy
álmosan -» sleepily
álmosító -» drowsy
álmosító -» sleepy
álmosító -» slumberous
álmosító -» slumbery
álmosító -» somnolent
álmosító csend -» slumberous silence
álmosság -» drowsiness
álmosság -» sleepiness
almot csinál lónak -» to bed a horse
almot készít -» to litter
álmot lát -» have a dream
álmot megfejt -» to riddle a dream
álmot megfejt -» to riddle out a dream
álmot megmagyaráz -» to riddle a dream
álmot megmagyaráz -» to riddle out a dream
almoz -» to litter
alnémet -» low German
alnémet nyelv -» low Dutch
alnémet nyelvjárás -» low Dutch
álnév -» alias
álnév -» anonym
álnév -» feigned name
álnév -» pseudonym
álnév -» sobriquet
álnéven -» incognito
álnéven szerepel -» to go by a false name
álnevet visel -» to go by a false name
álnok -» deceitful
álnok -» deceptive
álnok -» deep
álnok -» disingenuous
álnok -» double
álnok -» false
álnok -» felon
álnok -» viperine
álnok -» viperish
álnok -» viperous
álnokság -» disingenuousness
álnokság -» mendacity
álnokság -» perfidy
álnokság -» viperousness
álnokul -» disingenuously
álokoskodás -» academics
álokoskodás -» sophistication
álokoskodást folytat -» to sophisticate
álokoskodó érveket fejt ki -» to sophisticate
álom -» doss
álom -» dream
alom -» litter
álom -» sleep
álomba merítő -» slumberous
álomba merítő -» slumbery
álomba merült -» to go off to sleep
álomba merült -» slumberous
álomba merült -» slumbery
álomban -» asleep
álomittas -» drowsy
álomkór -» African lethargy
álomország -» land of nod
álomország -» never never land
álomszerű -» dreamy
álomszuszék -» lie-in-bed
álomszuszék -» sleepy-head
álomtól elnehezedett -» slumberous
álomtól elnehezedett -» slumbery
álomtól elnehezült szemhéjak -» slumberous eyelids
álomvilág -» dream-world
álomvilágban él -» to live in a dream
alosztály -» subdivision
alosztályokra tagol -» to compartmentalize
álöltözet -» guise
álöltözet -» masquerade
álpátosz -» affected pathos
álpátosz -» bathos
alperes -» respondent
alpesi -» alpine
alpesi növények -» alpines
alpesi számok -» alpine races
alpesi számok -» alpine events
alpesi versenyszámok -» alpine races
alpesi versenyszámok -» alpine events
alpi -» alpine
alpi növények -» alpines
alpinista -» mountaineer
alpinista -» mountainer
alpinizmus -» mountaineering
alpont -» subpoint
álruha -» disguise
álruha -» guise
alsó -» down
alsó -» low
alsó -» lower
alsó -» nether
alsó ajk -» jib
alsó állkapocs -» jowl
alsó állkapocs -» lower jaw
alsó bíróság -» court below
alsó emelet -» lower story
alsó fokú bíróság -» court below
alsó index -» subscript
alsó konyhaszekrény -» counter
alsó konyhaszekrény -» worktop
alsó lap -» underside
alsó oldal -» downside
alsó oldal -» underside
alsó rész -» downside
alsó rész -» foot, feet
alsó rész -» underside
alsó része vminek -» stand
alsó réteg -» substrate
alsó réteg -» substratum, substrata
alsó szemhéj -» lower lid
alsó talajréteg -» substrate
alsó tollazat -» coverts
alsó vitorlafa -» boom
alsó zsilipkapu -» tail-gate
alsó zsilipkapu utáni csatornarész -» aft-bay
alsó zsilipkapu utáni csatornarész -» tail-bay
alsóbb bírósághoz áttesz -» to remit
alsóbb fokú -» junior
alsóbb osztályba sorol -» to demote
alsóbb osztályos fiú -» petty
alsóbb rendek -» minor orders
alsóbbrendű -» inferior
alsóbbrendű -» low
alsóbbrendű út -» minor road
alsóbbrendűség -» inferiority
alsóéves -» underclassman, underclassmen
alsófedélzet -» lower deck
alsóház -» house of commons
alsóing -» vest
alsónadrág -» pair of drawers
alsónadrág -» pants
alsónadrág -» shorts
alsónadrág -» underpants
alsónadrág -» undershorts
alsónál hosszabb felső állkapcsú (vadászkutya) -» overshot
alsónemű -» underwear
alsópályás híd -» through bridge
alsóruha -» body linen
alsóruházat -» undergarment
alsószoknya -» petticoat
alsószoknya -» petty
álszemérem -» false shame
álszemérem -» prudery
álszemérmes -» demure
álszemérmes -» prude
álszemérmesen -» demurely
álszent -» hypocrite
álszent -» hypocritical
álszent -» pharisaic
álszent -» Pharisee
álszent -» sanctified
álszent -» sanctimonial
álszent -» sanctimonious
álszent -» self-righteous
álszent -» whited sepulchre
álszent frázisok -» cant
álszenteskedés -» hypocrisy
álszenteskedés -» sanctimony
álszenteskedő -» hypocritical
álszentség -» self-righteousness
álszerénység -» false modesty
álszerénység -» mock modesty
alszik -» to be sacked out
alszik -» to doss
alszik -» to kip
alszik -» to roost
alszik -» to sleep, slept
alszik mint a bunda -» to sleep like a top
alszik mint a mormota -» to sleep like a log
alszik rá egyet -» to advise with one's pillow
alszik rá egyet -» to consult with one's pillow
alszik rá egyet -» have another think
alszik rá egyet -» to sleep on sg
alszik vmire, amíg a dolog kiérlelődik -» to cook
altábornagy -» lieutenant-general
altáj -» can
altáj -» rear end
altáj -» tail
által -» by
által -» through
általában -» as a rule
általában -» as usual
általában -» at large
általában -» commonly
általában -» generally
általában -» in general
általában -» in principle
általában -» in the gross
általában -» ordinarily
általában -» overall
általában -» usually
általában így áll neki az ember -» the common or garden way of setting about it
altalaj -» subgrade
altalaj -» substrate
altalaj -» substratum, substrata
általános -» blanket
általános -» common
általános -» current
általános -» general
általános -» generic
általános -» ordinary
általános -» overall
általános -» overhead
általános -» public
általános -» received
általános -» universal
általános -» wholesale
általános bomlás -» skedaddle
általános dicsőítés -» chorus of praise
általános előőrs -» general outpost
általános emberi ösztönök -» instincts proper to mankind
általános érv -» topic
általános érvényűvé tesz -» to generalize
általános fejvesztettség -» skedaddle
általános hadkötelezettség -» selective service
általános használati szerszámok -» general utility tools
általános hódolat tárgya -» toast
általános iskola -» common school
általános iskola -» elementary school
általános iskola -» grade school
általános iskola első osztálya -» first form
általános iskolai osztály -» standard
általános iskolások -» junior school
általános iskolások -» juniors
általános keresztrejtvény-láz van -» cross-word puzzles are all the craze
általános költségek -» general expenses
általános középiskola -» comprehensive school
általános méreg -» systemic poison
általános mérnök -» civil engineer
általános mérnöki munka -» civil engineering
általános mérnöki szak -» civil engineering
általános mérnöki tanulmány -» civil engineering
általános mérnöki tanulmányok -» civil engineering
általános mozgósítás -» mobilization orders
általános örökös -» parched
általános örökös -» residuary legatee
általános statisztika -» general statistics
általános szabályokat lefektet -» to lay down general rules
általános szabályokat megállapít -» to lay down general rules
általános tanulmányi előmenetel -» class standing
általános tapasztalat, hogy -» it is a common experience that
általános taps -» salvo
általános választás -» general election
általános választójog -» universal suffrage
általános verekedés -» free fight
általánosan -» universally
általánosan használt -» vulgar
általánosít -» to generalize
általánosít -» to universalize
általánosítás -» generalisation
általánosítás -» generalization
általánosítás -» universalization
általánosító kijelentés -» sweeping statement
általánossá tesz -» to universalize
általánosság -» generality
általánosság -» ordinariness
általánosság -» universality
áltat -» to flatter
áltatás -» pretence
áltatás -» pretense
áltatja magát -» to kid oneself
altató -» dope
altató -» narcotic
altató -» sedative
altató -» sleeping pill
altató -» sleeping-draught
altató -» sleeping-pill
altató -» slumberous
altató -» slumbery
altatódal -» lullaby
altatószer -» dope
altatószer -» narcotic
altatószer -» opiate
altatószer -» sleeping-draught
altatószer -» sleeping-pill
altéma -» subtopic
altemplom -» crypt
altengernagy -» vice admiral
alteregó -» alter ego
alteregó -» double
alternáló mozgás -» shuttle movement
alternáló mozgás -» throw
alternatív -» alternative
alternatíva -» alternative
altest -» posterior
altest -» posteriors
altestmosó tál -» bidet
altiszt -» beadle
altiszt -» junior officer
altiszt -» leading aircraftman
altiszt -» non-com.
altiszt -» non-commissioned officer
altiszt -» warrant officer
altiszti és legénységi körlet -» mess deck
áltört -» improper fraction
altruista -» altruist
altruista -» altruistic
altruista -» non-profit
aludni megy -» to hit the sack
aludni megy -» to sack in
aludni megy -» to sack out
aludttej -» curd
aludttej -» curds and whey
alufólia -» aluminium foil
alufólia -» aluminum foil
alufólia -» silver foil
alul -» below
alul -» underneath
alul maradó fél -» underdog
alulcsapott -» undershot
alulhívott -» underdeveloped
aluljáró -» tunnel
aluljáró -» underpass
alulmarad -» to be worsted
alulmarad -» to get a good beating
alulmarad -» to get the worst of it
alulmarad -» to go to the wall
alulra -» below
alulról -» underarm
alulról -» underhand
alulról adogatott -» underhand
alulról adott -» underarm
alulról felfelé irányuló -» overhand
alulról szagolja az ibolyát -» to push up the daisies
alulról tol -» to boost
alulról ütött -» underarm
alulról ütött -» underhand
alultáplál -» to underfeed, underfed
alultáplált -» underfed
alultáplált -» undernourished
alulteljesít -» to underachieve
alumínium -» aluminium
alumínium -» aluminum
alumíniumipar -» aluminium industry
alumíniumipar -» aluminum industry
alunit tartalmú agyagpala -» alum shale
alunogén -» alum feather
alunogén -» feather alum
alunogén -» iron alum
aluszékony -» comatose
aluszékony -» somnolent
alva -» asleep
alvadék -» congealment
alvadt állapot -» congelation
alvadt anyag -» congelation
alvadt csomó -» gob
alvadt vér -» congealment
alvadt vér -» gore
alvadt vérrel borított -» gory
alvadtság állapota -» stasis
alvajárás -» moonwalking
alvajárás -» sleep-walking
alvajárás -» sleepwalking
alvajáró -» sleep-walker
alvajáró -» sleepwalker
alvajáró -» somnambulist
alvállalatba adás -» sub-contract
alvállalati szerződés -» sub-contract
alvállalkozásba ad -» to sub-contract
alvállalkozásba vesz -» to sub-contract
alvállalkozó -» subcontractor
alvállalkozó -» sub-contractor
alvás -» doss
alvás -» sleep
alvás -» sleeping
alvás -» slumber
alvás ideje -» sack time
alváshoz elhelyezkedik -» to settle oneself to sleep
alváson kap rajta vkit -» to catch sy napping
alvással elmulaszt -» to sleep away
alvaszt -» to congeal
alvasztás -» congelation
alváz -» chassis
alváz -» frame
alvilág -» gangland
alvilág -» nether regions
alvilág -» nether world
alvilág -» shades
alvilág -» underworld
alvilági nyelv -» cant
alvó -» sleeper
alvó -» sleeping
alvó -» slumberer
alvó -» slumberous
alvó -» slumbery
alvó rügy -» latent bud
ám -» however
ám menjen, ha mennie kell -» let her go and need be
ama -» yon
ama tölgyek -» yonder oaks
amalgám -» amalgam
amatőr -» amateurish
amatőr barlangkutató -» spelunker
amatőr ember -» amateur
amatőr fénykép -» snap
amatőr fénykép -» snapshot
amatőr geológus -» spelunker
amatőr hullámsáv -» amateur band
amatőr magazin -» fanzine
amatőr sportember -» Corinthian
amatőr vitorlázó -» Corinthian
amaz -» that
amaz -» that one
amaz -» yon
amaz -» yonder
amazonhangya -» warrior ant
ambíció -» ambition
ambiciózus -» ambitious
ambivalens -» ambivalent
ámbra -» ambergris
ambrózia -» ambrosia
ambrózia- -» ambrosial
ambrózia -» ragweed
ambrózia illatú -» ambrosial
ambrózia ízű -» ambrosial
ambulatórium -» ambulatory
ameddig -» as long as
ameddig -» so long as
ameddig -» till
ameddig a szem ellát -» as far as the eye can reach
ameddig csak a szem ellát -» as far as the eye can reach
amellett -» besides
amellett -» too
amellett -» withal
amellett vagyok, hogy maradjunk -» I am all for staying here
amely -» what
amely -» which
amelyben -» wherein
amelyet -» what
amelyet -» which
amelyik -» which
amelyiket -» which
amennyi csak kell -» ad-lib
amennyiben -» as long as
amennyiben -» in so far as
amennyiben -» inasmuch as
amennyiben -» insofar as
amennyiben -» so far as
amennyiben -» so long as
amennyire -» as
amennyire -» insofar as
amennyire az engem illet -» for all me
amennyire csak -» as near as
amennyire csak lehet -» as far as possible
amennyire csak lehetséges -» as far as possible
amennyire én meg tudom ítélni -» as far as I can judge
amennyire értesülve vagyok -» for ought I know
amennyire lehetséges -» as far as possible
amennyire tőlem tellett -» as best I could
amennyire vissza tudok emlékezni -» as near as I can remember
amerikai -» American
amerikai -» stateside
amerikai állampolgárságot kap -» to take out American papers
amerikai állampolgárságot szerez -» to take out American papers
amerikai bandita -» hair
amerikai bokrétafa -» fetid buckeye
amerikai fehér kőris -» white American ash-tree
amerikai futball -» American football
amerikai futball -» football
amerikai futókakukk -» roadrunner
amerikai halászlé -» chowder
amerikai hársfa -» bass
amerikai íróasztal -» roll-top desk
amerikai jávorszarvas -» Canadian elk
amerikai kártyajáték-fajta -» euchre
amerikai katona -» sammy
amerikai mérgespók -» black widow
amerikai mormota -» groundhog
amerikai mormota -» woodchuck
amerikai négertánc -» black bottom
amerikai polgárháború -» war of secession
amerikai redőnyös íróasztal -» roll-top desk
amerikai tombolafajta -» beano
amerikai üreginyúl -» cottontail
amerikai vadgesztenyefa -» buckeye
amerikai vadgesztenyefa -» fetid buckeye
amerikai vajdió -» butternut
amerikai vízválasztó -» continental divide
amerikai vörösfenyő -» red fir
amerikai whisky -» bourbon
amerikai zászló -» old glory
amerikaiakra jellemző kifejezések -» expressions peculiar to Americans
amerikáner -» hand drill
amerikázó -» skiver
amerre -» whither
ametiszt -» amethyst
ametiszt- -» amethystine
ametisztből való -» amethystine
ametisztszerű -» amethystine
amfibol -» hornblende
amfiteátrum -» amphitheatre
amfiteátrum -» coliseum
amfiteátrumban lezajló -» amphitheatrical
amfiteátrumi -» amphitheatrical
amfiteátrum-szerű -» amphitheatrical
amfora -» amphora, amphorae
amfora -» dolium, dolia
ami -» that
ami -» what
ami -» which
ami a szívén, az a száján -» to wear one's heart on one's sleeve
ami a tényeket illeti -» in very deed
ami által -» whereby
ami az övé -» to one's name
ami azt illeti -» as for that
ami azt illeti -» as regards that
ami azt illeti -» as to that
ami azt illeti -» from that matter
ami azt illeti -» in so far
ami csak -» whatever
ami csak belefér -» for all it is worth
ami csak benne van -» for all it is worth
ami egyre megy -» which is just as well
ami engem illet -» as far as i'm concerned
ami engem illet -» as far as I am concerned
ami engem illet -» as far as I'm concerned
ami engem illet -» as to myself
ami engem illet -» personally
ami épp oly jó -» which is just as well
ami épp úgy megteszi -» which is just as well
ami ezt illeti -» as far as that goes
ami ezt illeti -» in so far
ami ezt illeti -» on this head
ami felől -» whereabout
ami illik -» cheese
ami kell -» cheese
ami maradt az legyen a tiéd -» you will keep what is left over
ami még fontosabb -» what is more
ami megfelelő -» cheese
ami nekem legkedvesebb -» the thing next my heart
ami nem is baj -» which is just as well
ami pedig engem illet -» as to myself
ami pedig téged illet -» as to you
ami ragyog -» shiner
ami után -» whereupon
ami visszajár, az a tiéd -» you will keep what is left over
ami vmit illet -» as far as sg is concerned
amiatt -» thence
amiben -» wherein
amiből -» whereby
amiből -» whereof
amidokénsav -» sulfamic acid
amidoszulfonsav -» sulfamic acid
amiért -» whereat
amiért -» wherefore
amíg -» as long as
amíg -» pending
amíg -» so long as
amíg -» till
amíg -» until
amíg -» whereas
amíg -» whilst
amíg csak -» while
amíg jól mennek a dolgok -» while the going is good
amikor a dolgok komolyra fordulnak -» when the band begins to play
amikor döntésre kerül a sor -» when the chips are down
amikor én már nem leszek -» when I shall be no more
amikor kedvem van hozzá -» when the spirit moves me
amikor majd kedvem lesz hozzá -» when it suits me
amikor még iskolába jártam -» in my schooldays
amikor megszülettem -» when I was born
amikor minden jól megy -» in the green tree
amikor minden rosszul megy -» in the dry tree
amikor önnek megfelel -» at your convenience
amikorra megérkezett -» by the time he arrived
amilyen az apja olyan a fia -» like sire like son
amilyen az úr, olyan a szolga -» like master like man
amilyen az úr olyan a szolga -» like master like man
amilyen gyorsan csak lehet -» with all speed
amilyen gyorsan lehet -» with all speed
amilyen időket élünk -» as times go
amilyen közel csak -» as near as
amilyen közel csak lehet -» as near as could be
amin -» whereat
amint -» as
amint -» immediately
amint alkalom adódik -» as occasion offers
amint alkalom kínálkozik -» as occasion offers
amint arra lehetőség kínálkozik -» at the first opportunity
amint éppen -» as
amint éppen kinyitottam az ablakot -» as I was opening the window
amint hírlik -» reputedly
amint Shakespeare mondja -» as Shakespeare has it
amire -» whereat
amire -» whereof
amire -» whereupon
amire -» whereabout
amire támaszkodni lehet -» sg to hang one's hat on
amiről -» whereof
amiről -» whereabout
amiről bővebben majd később -» of which more anon
amiről még majd bővebben -» of which more anon
amiről még nem is álmodtak -» undreamed-of
amiről nem illik beszélni -» unmentionables
amiről nem is álmodtak -» undreamed-of
ámít -» to beguile
ámít -» to gouge
ámít -» to put off
ámít -» to sham
amit -» that
amit -» what
amit -» which
ámít -» to wile
amit a jövő hozni fog -» shape of things to come
amit biztos alapnak lehet tekinteni -» sg to hang one's hat on
amit csak -» whatever
amit csak -» whatsoever
amit mondasz, nem igaz -» what you say is not true
ámítás -» bluff
ámítás -» hocus pocus
ámítás -» mystification
ámítás -» sham
ámító beszéd -» cant
amitózis -» fragmentation
amitől -» whereby
amitől leginkább iszonyodom -» my pet aversion
amivel -» whereby
amivel -» wherewith
ammónia- -» amic
ammónia -» ammonia
ammóniák- -» amic
ammónium-alumínium szulfát -» ammonia alum
ammónium-alumínium timsó -» ammonia alum
ammóniumkarbonát -» salt volatile
amnesztia -» act of oblivion
amnesztia -» act of grace
amnesztia -» amnesty
amnesztia -» bill of oblivion
amnézia -» amnesia
ámokfutást rendez -» to run amok
ámokfutást rendez -» to run amuck
A-moll -» A minor
amorf -» amorphous
amortizáció -» amortization
amortizáció -» write-off
amortizál -» to sink, sank, sunk
amott -» there
amott -» yon
amott -» yonder
amott fenn -» up yonder
amott lent -» down yonder
amott túl -» over yonder
amőba -» amoeba
amper -» amp
amperszám -» amperage
amplitúdó -» amplitude
amplitúdó -» swing
ampulla -» ampoule
ampulla -» ampul
ampulla -» ampule
ampulla -» vial
ampullagömb -» ball
amputál -» to amputate
amputálás -» amp
ámulat -» amazement
ámulat -» surprise
ámulatba ejt -» to amaze
ámulatba ejt -» to astound
ámulatba ejt -» to carry sy off his feet
ámulatba ejt -» to sweep sy off his feet
amulett -» amulet
amulett -» charm
ámuló -» amazed
-án -» on
anagramma -» anagram
anagramma módjára -» anagrammatically
anagrammacsináló -» anagrammatist
anagrammákat csinál -» to anagrammatize
anagrammakészítés -» anagrammatism
anagrammás -» anagrammatic
anagrammás -» anagrammatical
anagrammásan -» anagrammatically
anakoréta -» solitary
anakreóni vers -» convivial verse
anakronisztikus -» anachronistic
anakronizmus -» anachronism
analfabéta -» illiterate
analfabéta -» marksman, marksmen
analfabéta ember -» illiterate
analgézia -» analgesia
análisan közösül -» to bug sy
análisan közösül -» to bug sy's ass
analitikai mérleg -» analytical balance
analitikai mérleg -» chemical balance
analitikai mérleg -» precision balance
analizál -» to analyse
analizál -» to analyze
analizál -» to test
analízis -» test
analóg -» analogous
analóg dolog -» analog
analóg dolog -» analogue
analóg eset -» analog
analóg eset -» analogue
analóg számítógép -» analogue computer
analógia -» analogy
analógia alapján -» analogously
analógiája vminek -» analog
analógiája vminek -» analogue
ananász -» pineapple
anarchia -» anarchy
anarchia réme -» hydra of anarchy
anarchia szörnye -» hydra of anarchy
anarchia szörnyetege -» hydra of anarchy
anarchisztikus -» anarchic
anarchisztikus -» anarchical
anasztigmatikus -» stigmatic
anatómia -» anatomy
anatómiai -» anatomical
anatómiai előadóterem -» anatomical theatre
anatómiai készítmény -» anatomy
anatómiai preparátum -» anatomy
anatómiai szemszögből -» anatomically
anatómiai szemszögből nézve -» anatomically
anatómiailag -» anatomically
anatómus -» anatomist
anatómus -» dissector
andalító -» sweet
András-kereszt -» St Andrew's cross
András-kereszt -» tau cross
anekdota -» anecdote
anekdota -» story
anekdotázó -» gossiping
anekdotázó -» gossipy
anélkül, hogy -» and not
anélkül, hogy -» without so much as
anélkül, hogy a sodrából kijönne -» imperturbably
anélkül hogy zavarba jönne -» unabashed
anémia -» anaemia
anémia -» anemia
anémiás -» anaemic
anemóna -» anemone
anemosztát -» diffuser
aneroidszelence -» diaphragm
aneszteziológus -» anaesthetist
aneszteziológus -» anesthetist
aneurizma -» aneurism
aneurizma -» aneurysm
angin -» ticking
Anglia földbirtokkönyve -» Domesday Book
Angliában -» over in England
Angliában készült -» made in England
Angliából jöttek -» they are over from England
angliai helyi önkéntes haderő -» home guard
anglikán egyház híve -» conformist
anglikán lelkész -» clergyman
anglikán lelkész -» vicar
anglikán pap -» clergyman
anglikán pap -» pastor
anglikán plébános -» vicar
angol -» British
angol -» britisher
angol -» English
angol -» Sassenach
angol admiralitás joghatósága alá eső tengerrész -» high seas
angol alsóház -» house of commons
angol alsóház elnöke -» first commoner
angol alsóház tagja -» commoner
angol áru -» made in England
angol bevándorló -» pommy
angol falkakopó -» harrier
angol félszembilincs -» clip shackle
angol főrangúak gyermekeinek címe -» courtesy title
angol harckocsi ezred -» ironsides
angol király legidősebb lánya -» princess royal
angol klasszikusok -» English classics
angol konyha -» English cuisine
angol légierő legalacsonyabb tiszti rangja -» pilot officer
angol mérföld -» British mile
angol mérföld -» statue mile
angol mérföld -» statute mile
angol mustár -» white mustard
angol mustár és kerti zsázsa -» mustard and cress
angol nemzeti bank -» Bank of England
angol nyelvtudása nagy előnyt jelent számára -» his knowledge of English is a great asset to him
angol óra -» English class
angol szalonna -» bacon
angol szárazföldi haderő -» home guard
angol tengerészgyalogság -» royal marines
angol tengerésztiszti tőr -» dirk
angol tudása nagy előnyt jelent számára -» his knowledge of English is a great asset to him
angol tudása nagy kincs számára -» his knowledge of English is a great asset to him
angol tüzérség -» royal artillery
angol úszás -» overarm side-stroke
angol vécé -» closet
angolbarát -» pro-British
angol-búr háború -» Boer war
angol-indiai társaság -» john company
angolkór -» rickets
angolkóros -» rickety
angolna -» eel
angolnavarsa -» buck
angolok -» British
angolosan készített hús -» red meat
angolosan távozik -» to slip away
angolosan távozik -» to slip by
angolspárga -» normal splits
angolspárga -» side split
angolspárga -» side splits
angoltapasz -» court plaster
angolul írni tudó indiai tisztviselő -» baboo
angolvörös -» English red
angolvörös -» venetian red
angóragyapjú-szövet -» mohair
angyal -» angel
angyal -» cherub, cherubim
angyal vagy! -» you are a duck!
angyalarc -» angel face
angyalarcú pufók kisgyermek -» cherub
angyalbőr -» greens
angyalbőrbe bújik -» to get into khaki
angyalcápa -» mermaiden-fish
angyalcápa -» mermaid-fish
angyalcápa -» tiddle-fish
angyalgyökér -» angelica
angyali -» angelic
angyali -» cherubic
angyali nő -» she is an angel of a woman
angyali üdvözlet -» angelus
angyali üdvözlet -» annunciation
angyalos tallér -» angel
animációs film -» animated cartoon
animista -» animist
animista -» animistic
animisztikus -» animistic
animizmus -» animism
Anna királynő korabeli stílus -» Queen Anne style
annak -» it
annak a háznak története van -» there is a story connected with that house
annak a reményében, hogy -» in the hope that
annak a reményében hogy -» in the hope that
annak ellenére -» all the same
annak ellenére -» any the less
annak ellenére -» nevertheless
annak ellenére -» none the less
annak ellenére -» nonetheless
annak ellenére, hogy -» none the less
annak ellenére sem -» any the less
annak következtében -» thereupon
annál a puszta ténynél fogva -» by the mere fact that
annál inkább -» all the more
annál inkább, hogy -» the more so as
annál is inkább -» so much the more
annál is inkább, hogy -» the rather that
annál is inkább, mint -» so much the more as
annál jobb -» all the better
annál jobb -» so much the better
annál jobb számomra -» all the better for me
annál kevésbé -» the less
annál nagyobb szamár vagy, hogy megtetted -» the more fool you are to have done it
annál rosszabb -» more's the pity
annál sajnálatosabb -» more's the pity
annál sajnálatosabb -» the more's the pity
annyi -» as much
annyi -» so much
annyi a pénze, mint a pelyva -» have no end of money
annyi a pénze, mint a szemét -» have no end of money
annyi esze sincs mint egy tyúknak -» she has the brains of a canary
annyi, mint -» as much as
annyi, mint -» so much as
annyi mint -» tantamount
annyi neki -» to be washed up
annyi van, mint a szemét -» they are as common as black berries
annyi van, mint a szemét -» they are as common as black dirt
annyinak néz ki amennyi -» to look one's age
annyira -» so
annyira -» so much
annyira -» that
annyira, amennyire -» as much as
annyira... hogy -» so that
annyit -» as much
annyit mondott, hogy -» he got as far as saying
annyit tudott kinyögni, hogy -» he got as far as saying
annyival jobb -» so much the better
anód -» anode
anódáramkör -» plate circuit
anódkör -» plate circuit
anomália -» anomaly
anorák -» anorak
anorák -» parka
anorák -» windbreaker
anorák -» windcheater
antagonisztikus -» antagonistic
antagonizmus -» antagonism
antantszíj -» Sam Browne belt
antedatál -» to antedate
antenna -» aerial
antenna -» antenna
antenna -» extension line
anti- -» anti-
antialkoholista -» tote
antibébi tabletta -» birth control pills
antibébi tabletta -» pill
antibébi tabletta -» the pill
antibiotikum -» antibiotic
antibiotikus -» antibiotic
antibiózis -» antibiosis
anticiklonális terület -» high area
antigonit -» serpentine
antik -» ancient
antik -» antique
antik bútor -» period furniture
antik holmi -» period piece
antik tárgy -» antique
antikatód -» anode
antiklimax -» bathos
antikvárius -» second-hand bookseller
antikvitás -» antiquities
antikvitások -» old curiosities
antilop -» antelope
antimilitarista -» antimilitarist
antimilitarizmus -» antimilitarism
antimon- -» antimonic
antimon -» antimony
antimon -» stibium
antimon bor -» antimonial wine
antimon tartalmú -» antimonial
antimonérc -» antimony-glance
antimonérc -» grey antimony
antimoniát -» antimoniate
antimonid -» antimonide
antimonit -» antimony-glance
antimonit -» grey antimony
antimonnal ötvözött ólom -» hard lead
antimonos -» antimonial
antimonos -» antimonious
antimonszulfid -» antimony sulphide
antimonszulfid -» black antimony
antipátia -» antipathy
antipatikus -» antipathetic
antipódus -» underworld
antiszemita -» anti-Semite
antiszemitizmus -» anti-Semitism
antiszeptikum -» antiseptic
antiszeptikus -» antiseptic
antiszociális -» sociopathic
antiszociális ember -» sociopath
antitest -» anti-body
antitézis -» antithesis, antitheses
antiutópia -» dystopia
antológia -» anthology
antológia -» garland
antológia -» rosary
antracén -» anthracene
antracit -» blind coal
antracit -» stone coal
antrakinon -» anthraquinone
antrakózis -» collier's lung
antropológia -» anthropology
antropológiai -» anthropological
antropológus -» anthropologist
anya- -» maternal
anya -» mother
anya- -» mother
anya -» parent
anya -» queen
anya jól van, csakúgy, mint a gyerekek -» mother is well as are the children
anyaállat -» dam
anyacsavar -» female screw
anyacsavar -» nut
anyadisznó -» sow
anyaelem -» parent element
anyaforma -» matrix, matrices
anyaföld -» mother earth
anyag -» body
anyag -» material
anyag -» matter
anyag -» shit
anyag -» stuff
anyag -» substance
anyag -» substrate
anyag -» substratum, substrata
anyag -» theme
anyagbeszerző -» shopper
anyagcsata -» war of resources
anyagcsere -» metabolism
anyagellátó hajó -» victualler
anyagelosztó szerkezet -» spreader
anyagfelfutó -» inlet
anyagfelhasználás -» input
anyagfeloldó -» hydropulper
anyagfoszlató -» refiner
anyagi -» corporeal
anyagi -» financial
anyagi -» material
anyagi -» substantial
anyagi -» substantive
anyagi bukást előidéző -» ruinous
anyagi ellátás -» ordnance
anyagi ereje fogytán -» at the end of one's rope
anyagi ereje fogytán van -» to come to the end of one's rope
anyagi eszközök -» means
anyagi gondjai vannak -» to be pushed for money
anyagi gondok -» money worries
anyagi haszonért alkot -» to keep the pot boiling
anyagi helyzet felmérése -» means test
anyagi javak -» material essentials
anyagi javak -» material needs
anyagi javak -» resources
anyagi jog -» substantive law
anyagi jólét -» creature comforts
anyagi kár -» property damage
anyagi nehézségekkel küzd -» to be hard up
anyagi segítséget ad vminek -» to prime the pump
anyagi sikereket ér el -» to make it big
anyagi szolgálat -» ordnance
anyagi támogatás -» subsidy
anyagi világ -» material world
anyagi viszonyok -» circumstances
anyagiak -» wherewithal
anyagiakkal jól ellátott -» well-endowed
anyagias -» earthy
anyagias -» material
anyagias -» materialistic
anyagias -» sordid
anyagias -» wordly
anyagias -» worldly
anyagias ember -» worldling
anyagias gondolkodású -» worldly-minded
anyagigényesség -» material intensity
anyagilag becsap -» to trim
anyagilag megrövidít -» to trim
anyagilag rendbe jön -» to recuperate
anyagilag támogat -» to prime the pump
anyagilag teljesen le van törve -» to be stony broke
anyagilag teljesen le van törve -» to be broke
anyagilag teljesen le van törve -» to be broke to the world
anyagilag teljesen le van törve -» to be dead broke
anyagilag tönkretesz -» to clear out
anyagkifáradás -» ageing
anyagraktár -» dump
anyagtalanít -» to dematerialize
anyagtalanná válik -» to dematerialize
anyagutánpótlási munkakör -» logistics
anyagvizsgálat -» test
anyahajó -» mother ship
anyahajó támaszpontú repülőgép -» deck airplane
anyai -» maternal
anyai -» motherly
anyai ágon -» on one's mother's side
anyai gondját viseli vkinek -» to mother
anyai gondoskodás -» maternal care
anyai nagyanya -» maternal grandmother
anyai örömök elé néz -» to be in the family way
anyaian -» maternally
anyaintézet -» parent company
anyaintézet -» parent concern
anyaintézet -» parent establishment
anyajegy -» mole
anyajogi -» matriarchal
anyajogú társadalom -» matriarchy
anyajuh -» ewe
anyák napja -» mother's day
anyakikötő -» home port
anyakirályné -» queen mother
anyakönyv -» parish register
anyakönyv -» register
anyakönyvez -» to register
anyakönyveztet egy szülést -» to register a birth
anyakönyvi hivatal -» registry
anyakönyvi hivatal -» registry office
anyakönyvvezető -» justice of the peace
anyakönyvvezető -» registrar
anyakőzet -» matrix, matrices
anyakőzet -» parent material
anyakőzet -» parent rock
anyalemez -» plating
anyalúg -» spent liquor
anyalúg -» spent lye
anyalúg -» supernatant
anyámasszony katonája -» milksop
anyámasszony katonája -» mollycoddle
anyámasszony katonája -» namby-pamby
anyanövény -» parent plant
anyanyelv -» mother tongue
anyanyelv -» vernacular
anyányi -» nubile
anyaország -» homeland
anyaország -» metropolitan country
anyaország -» mother country
anyaország -» parent state
anyaországbeli hadsereg -» home forces
anyaországbeli hadsereg -» home army
anyaországbeli szolgálat -» service at home
anyaság -» maternity
anyaság -» motherhood
anyaság -» parenthood
anyáskodik -» to mother
anyáskodó -» motherly
anyaszült meztelen -» bare as the back of my hand
anyaszült meztelen -» in buff
anyaszült meztelen -» in the buff
anyaszült meztelen -» mother naked
anyaszült meztelenül -» in buff
anyaszült meztelenül -» in the buff
anyaszült meztelenül -» in the nude
anyátlan -» motherless
anyátlan árva -» motherless
anyavállalat -» parent company
anyavállalat -» parent establishment
anyázik -» to eff and blind
anyjukom -» my old duchess
anyós -» mother-in-law
anyósülés -» passenger's seat
anyu -» mom
anyu -» mommy
anyu -» mummy
apa -» father
apa -» parent
apa -» pater
apa -» sire
apa nélküli -» sireless
apa nevéből képzett -» patronymic
apaállat -» sire
apáca -» nun
apáca -» religious
apáca fejkendő -» gimp
apácafátyol -» barb
apácafátyol -» gimp
apácafátyol -» wimple
apáca-fejedelemasszony -» abbess
apácafőnöknő -» abbess
apácazárda -» nunnery
apacsgallér -» Byron collar
apad -» to be on the wane
apad -» to dry
apad -» to dwindle
apad -» to dwindle away
apad -» to ebb
apad -» to lessen
apad -» to sink, sank, sunk
apad -» to wane
apád nem volt üveges! -» is your father a glazier?
apadás -» diminution
apadás -» shrinkage
apadás -» ullage
apadás -» wane
apadás -» waning
apadó hold -» moon on the wane
apadó hold -» waning moon
apához illő -» fatherly
apai -» fatherly
apai -» paternal
apai ágon örökölt -» paternal
apai ágon rokon -» paternal
apai név -» patronymic
apai örökség -» patrimony
apaként cselekszik -» to act as a father
apály -» ebb
apály -» ebb-tide
apály -» low tide
apály -» low water
apály és dagály -» ebb and flow
apály idején kiszáradó kikötő -» dry harbour
apamén -» sire
apamén -» stallion
apaság -» fatherhood
apaság -» parenthood
apaság megállapítása -» affiliation order
apaságot elismer -» to father
apaságot megállapít -» to affiliate
apaságot tulajdonít vkinek -» to father
apaszt -» to lessen
apasztás -» diminution
apát -» abbot
apátia -» apathy
apatikus -» apathetic
apatikus -» lethargic
apatikus -» lethargical
apatikus -» torpid
apatikusan -» apathetically
apátlan -» fatherless
apától öröklött -» patrimonial
apátság -» abbey
apja fia -» chip of the old block
apja fia -» chip off the old block
apja fia -» he is a chip of the old block
apja fia -» like sire like son
apjára gondol -» to conceit upon one's father
apjára üt -» he is a chip of the old block
apó -» gaffer
apodiktikus -» indisputable
apokalipszis -» apocalypse
apokrif -» apocryphal
ápol -» to attend
ápol -» to cultivate
ápol -» to curry
ápol -» to groom
ápol -» to keep, kept
ápol -» to nurse
ápol -» to tend
ápolás -» attendance
ápolás -» grooming
ápolás -» medical attendance
ápolás -» nursing
ápolatlan -» frowzy
ápolatlan -» scruffy
ápolatlan -» slovenly
ápolatlan -» unkempt
ápolatlan -» untidy
ápolatlan ember -» sloven
ápolatlanság -» slovenliness
ápolja vki emlékét -» to keep sy's memory green
ápoló -» nurse
ápoló szerek -» grooming articles
ápoló szerek -» grooming materials
apologéta -» apologist
apologetika -» apologetics
apologetikus -» apologetic
ápolónő -» fostress
ápolónő -» nurse
ápolt -» groomed
ápoltság -» neatness
áporodott -» frowsty
áporodott -» frowzy
áporodott -» fusty
áporodott -» stale
áporodott -» stuffy
áporodott levegő -» confined air
áporodott szag -» fustiness
áporodott szag -» reek
áporodott szagú -» rank
áporodott víz -» bilge
áporodottság -» staleness
após -» father-in-law
apostol -» apostle
apostoli -» apostolic
apostoli hivatás -» apostleship
apostoli hivatás -» apostolate
apostoli kettős kereszt -» patriarchal cross
apostoli küldetés -» apostleship
apostoli küldetés -» apostolate
apostoli levél -» epistle
apostolkodás -» apostleship
apostolkodás -» apostolate
apostolok lovai -» shank's mare
aposztróf -» apostrophe
apránként -» bit by bit
apránként -» by driblets
apránként -» by inches
apránként -» inch by inch
apránként eladogat -» to morsel out
április -» April
április elseje -» all fool's day
áprilisi időjárás -» April weather
áprilisi időjárás -» weather proper to April
aprít -» to buck
aprít -» to chop
aprít -» to comminute
aprít -» to hack
aprít -» to hew
aprít -» to hew, hewed, hewn
aprít -» to mill
aprít -» to spal
aprítás -» comminution
aprítás -» grinding
aprítás -» milling
aprítógép -» disintegrator
aprítógép -» shredder
aprítómalom -» cracker mill
apró -» ducky
apró -» fine
apró -» midget
apró -» minuscule
apró -» minute
apró -» nice
apró -» puny
apró -» pygmy
apró -» tiny
apró -» toy
apró aranyhal -» shiner
apró autó -» pillbox
apró betű -» minuscule
apró citromfajta -» lime
apró citromfajtát termő fa -» lime
apró darabka -» dribblet
apró darabka -» driblet
apró darabka -» snippet
apró darabok -» smithereens
apró darabokra tör -» to break to atoms
apró darabokra tör -» to smash to atoms
apró dolog -» midget
apró emberke -» manikin
apró emberke -» mannikin
apró illetéktelen haszon -» profits on the side
apró illetéktelen mellékkereset -» profits on the side
apró jármű -» pillbox
apró jégtörmelék -» pancake
apró jégtörmelék -» pancake ice
apró kocsi -» pillbox
apró léptek -» short steps
apró munka -» chore
apró munkákból él -» to do odd jobs
apró nyomtatványokat készítő nyomdász -» job printer
apró partfutó -» peep
apró régiségek -» bric-a-brac
apró repedéseket idéz elő -» to craze
apró repedéseket okoz -» to crackle
apró rész -» atom
apró szemcséjű -» particulate
apró szemű kőszén -» small coal
apró szemű szén -» small coal
apró szennyeződés -» wog
apró színes flitter -» soufflé
apró színes üveggyöngy -» soufflé
apró tengeri rák -» shrimp
apró tételekben fizetett adó -» nuisance tax
apró tételekben kártyázó -» piker
apró tételekben spekuláló -» piker
apró vegyes nyomdai munka -» job
apróbb kiadásokra félretett pénz -» petty cash
aprócsalán -» stinging nettle
apró-cseprő -» petty
apró-cseprő ház körüli munkák -» odd jobs
apró-cseprő kiadások -» petty expenses
apró-cseprő munkák -» odd jobs
apród -» page
apródként szolgál -» to page
apródnak öltözve -» dressed as a page
apródonként -» in dribs and drabs
aprófa -» kindlings
aprófa -» sticks
aprógyémánt -» diamond spark
aprógyémánt -» spark
apróhal -» fry
apróhal -» whitebait
apróhirdetés -» classified advertisement
apróhirdetés -» want ad
apróhirdetés hivatkozási száma -» box number
apróka -» weeny
aprólék nélkül -» sinking the offal
aprólékos -» exhaustive
aprólékos -» meticulous
aprólékos -» minute
aprólékos -» searching
aprólékos gonddal -» religiously
aprólékos gonddal elkészített -» prepared with meticulous care
aprólékos gonddal kidolgozott -» prepared with meticulous care
aprólékos gonddal kiválogat -» to pick and choose
aprólékos gonddal válogat -» to pick and choose
aprólékos munka -» fine work
aprólékos pontossággal végez vmit -» to do sg with minute detail
aprólékos részletek -» minutiae
aprólékosan -» minutely
aprólékosan -» religiously
aprólékosan gondos -» religious
aprólékosan kidolgozott -» niggling
aprólékoskodás -» meticulosity
aprólékoskodik -» to niggle
aprólékoskodó -» meticulous
aprólékoskodó -» niggling
aprólékoskodó -» niggly
aprólékoskodó -» punctilious
aprólékoskodó személy -» fuss-box
aprólékoskodó személy -» fusspot
aprólékosság -» fussiness
aprólékosság -» meticulosity
aprólékosság -» niggling
aprópénz -» broken money
aprópénz -» change
aprópénz -» chicken-feed
aprópénz -» coppers
aprópénz -» loose change
aprópénz -» loose cash
aprópénz -» posh
aprópénz -» small change
apropó -» apropos
apropó -» by the by
apropó -» by the way
apropó -» by-the-way
apróra -» fine
apróra darabol -» to fritter
apróra szétdörzsölés -» comminution
apróra tör -» to fritter
apróra tör -» to mull
apróra tör -» to pound
apróra tör -» to stamp
apróra törés -» comminution
apróra vág -» to fritter
apróra vagdal -» to chop fine
apróra vagdal -» to mince
apróra vagdalt hús -» mincemeat
apróság -» fillip
apróság -» peewee
apróság -» tiny tot
apróság -» trifle
apróság -» whatnot
apróságok -» small fry
apróságokat elcsenő tolvaj -» snapper-up of trifles
aprószén -» fine coal
aprószén -» slack
apróvad -» small game
apróvad -» winged game
aprózza a lépést -» to take shorter steps
apu -» dad
apu -» daddy
apuci -» tat
apuka -» dad
apuka -» daddy
apuka -» papa
apuka -» tat
apus -» pater
ár -» auger
ár -» cost
ár -» current
ár -» flood
ár -» flow
ár -» high water
ár -» price
ár -» pricker
ár -» prodding tool
ár -» puncheon
ár -» rate
ár -» stream
ár -» torrent
ár -» water
ár -» waves
ár (szerszám) -» awl
ár alatt dob külföldi piacra árukat -» to dump goods on a foreign market
ár ellen -» up-river
ár ellen -» upstream
ár ellen haladó -» up-river
ár ellen úszik -» to swim against the stream
ár ellen úszik -» to swim against the tide
ár megfordulása -» turning of the tide
ára folyólábanként -» prices per foot run
ára van -» to bear a price
arab -» Arab
arab -» arabesque
arab -» wog
arab ember -» Arab
arab ízlésű -» arabesque
arab ló -» arab
arab nyelv -» Arab
arab nyelvtudás -» Arab
arab stílusú -» arabesque
arab számjegy -» digit
arab ünnepi lovasmutatvány -» fantasia
arabeszk -» arabesque
arábiai -» arabesque
arabos -» arabesque
árad -» to diffuse
árad -» to emanate
árad -» to get up
árad -» to rush
árad -» to surge
árad az aranymezőkre -» to rush for gold
árad belőle a szó -» to keep on spouting
áradás -» flush
áradás -» gain of the waters
áradás -» high water
áradás -» sweep
áradás -» swelling
áradat -» deluge
áradat -» flow
áradat -» flush
áradat -» flux
áradat -» freshet
áradat -» gush
áradat -» river
áradat -» stream
áradat -» torrent
áradmány -» accretion
áradmány -» alluvion
áradmány -» drift
áradmányos terület -» slob
áradó -» surging
áradó -» torrential
áradó jókedv -» elation
áradozás -» gush
áradozik -» to gush
áradozik vmiről -» to go into raptures over sg
áradozó -» effusive
áradozó -» exuberant
áradozó -» sloppy
áradozó bókok -» effusive compliments
áradozó stílus -» copious language
áradozó stílus -» copious style
áradozó személy -» gusher
áradozós -» gushy
áradozva -» effusively
árajánlat -» bid
árajánlat -» tender
árajánlatot tesz -» to bid, bade, bidden
árajánlatot tesz -» to bid, bid
árajánlatot tesz -» to quote
árajánlatot tesz vmire -» to make a bid for sg
arak -» arak
árakat felemel -» to chalk up
árakkal spekulál -» to rig the market
áram -» current
áram -» juice
áram -» power
áram -» stream
áram alá helyez -» to energize
áram alá helyez -» to power
áram alatt -» in circuit
áram alatt -» under power
áram alatt levő -» in circuit
áram nélküli vezeték -» dead wire
áramátalakító -» converter
áramátalakító -» inverter
áramátalakító -» transformer
áramátalakító berendezés -» inverter
áramellenőrző jelzőlámpa -» pilot
áramerősség -» amperage
áramfejlesztő készülék -» inductor
áramgerjesztés -» induction
áramgerjesztő -» inductive
áramhálózat -» grid
áramirány-jelző -» direction indicator
áramkör -» circuit
áramkör bekapcsoló -» circuit-closer
áramkör kapcsolási séma -» circuitry
áramkör kikapcsoló -» circuit-breaker
áramkör megszakadása -» break in the circuit
áramkör megszakítása -» break in the circuit
áramkör zárása -» make
áramkörbe iktat -» to insert
áramkörbe kapcsol -» to insert
áramkörbe kapcsol -» to put in circuit
áramlás -» drift
áramlás -» flow
áramlás -» flux
áramlás -» stream
áramlási idő -» drift time
áramlástani -» fluid mechanics
áramlástani -» hydrodynamics
áramlástani -» hydrodynamic
áramlástani -» rheology
áramlat -» current
áramlat -» trend
áramlik -» to flow
áramlik -» to stream
áramló víz -» water-course
áramló víz -» watercourse
áramlopás -» wire-tapping
árammegszakító -» release
árammentes -» out of circuit
áramot ad -» to power
áramot lop -» to tap the current
áramot lop -» to tap the wire
áramot szolgáltat -» to supply current
áramszaggató -» buzzer
áramszedő -» collector
áramszedő -» current collector
áramszedő csuszka -» skate
áramszedő kefe -» brush
áramszedő kefe karja -» rocker
áramtolvaj -» wire-tapper
áramütés -» electric shock
áramütést kap -» to be juiced
áramvezetés -» convection
áramvonal -» streamline
áramvonalas -» streamlined
áramvonalas burkolat -» cowling
áramvonalaz -» to streamline
arannyal átszőtt nehéz brokátselyem -» samite
arannyal kirak -» to inlay
arany -» gold
arany- -» golden
arány -» proportion
arány -» rate
arány -» ratio
arany -» red gold
arány -» relation
arany -» royal metal
arány -» scale
arany -» yellow metal
arany ázsiója -» premium on gold
arany guinea -» yellow george
arany makrahal -» dolphin
arany pénzdarab -» lion
arany talentum -» gold talent
arany tartalmú áradmány -» pay-dirt
arany tartalmú föveny -» pay-dirt
arany tartalmú kőzet -» pay-dirt
arany tartalmú lerakódás -» pay-dirt
arany tojásokat tojó tyúk -» goose with the golden eggs
aranyásó -» dig
aranyásó -» digger
arányba állít -» to proportion
aranyba játszó haj -» hair with glints of gold
arányban áll vmivel -» to be commensurate with sg
arányban áll vmivel -» to bear proportion to sg
aranybányász -» reefer
aranycsinálás -» alchemy
aranycsináló -» alchemist
aranyér -» haemorrhoids
aranyér- -» hemorrhoid
aranyér -» hemorrhoids
aranyérme -» lion
aranyfeltárási jogosítvány -» reef claim
aranyfólia -» metal leaves
aranyfürtös kisleány -» goldilocks
aranyfüst -» Dutch metal
aranyfüst -» tinsel
aranygallérosok -» brass hat
aranygallérosok -» brasses
aranyhajú kisleány -» goldilocks
aranyhal -» goldfish
aranyifjú -» gallant
aranyifjú -» playboy
aranyifjú -» spark
aránykiszámítás -» scaling
aranykitermelési jogosítvány -» reef claim
aranykor -» heyday
aranyköpés -» wisecrack
aránykörző -» sector
aránylag nem rossz -» not so bad considering
aránylagos -» proportional
aránylagos -» proportionate
aranyláz -» gold-fever
aranyláz -» yellow fever
aranylelőhely -» diggings
arány-meghatározás -» quartation
aranymetszés -» gilt edges
aranymező -» diggings
aranymosás -» panning
aranymosó edény -» riffle
aranymosó hely -» lavatory
aranymosó kézi szérke -» rocker
aranymosó vályú -» rocker
aranyműves -» goldsmith
aranynyúl -» agouti, agouti
aranynyúl -» agouty
aranyom -» ducky
aranyom -» my ducky
arányos -» commensurable
aranyos -» cunning
aranyos -» cute
aranyos -» ducky
arányos -» neat
aranyos -» nice
arányos -» proportional
arányos -» proportionate
arányos -» snug
aranyos -» sweet
arányos -» well-proportioned
arányos képviselet -» proportional representation
arányos minta -» nicely proportioned design
aranyos paszomány -» bullion
arányos rész -» quota
aranyos sujtás -» bullion
arányos szétosztás -» proportioning
arányos testalkatú -» well-set-up
arányos vmivel -» commensurable to sg
arányosan -» pro rata
arányosan -» proportionately
arányosan feloszt -» to apportion
arányosan tagolt -» well-proportioned
aranyosan villódzó haj -» hair with glints of gold
aranyosfejű hal -» bream
arányosít -» to gear
arányosít -» to proportion
arányosít -» to scale
arányosít vmihez -» to gear to sg
arányosítás -» proportioning
arányosítás -» scaling
aranyoskám -» cutie
arányosság -» eurhythmy
arányosság -» proportion
arányosság -» proportionality
arányosság -» shapeliness
arányossági tényező -» proportion factor
arányossági tényező -» proportional factor
aranyoz -» to plate
aranyozás -» gilt
aranyozás -» plating
aranyozott -» gilded
aranyozott -» gilt
aranyozott áru -» metal leaves
aranypénz -» lion
aranypénz -» red gold
aranypénz -» yellow boy
aranyrojt -» bullion
aranyrög -» nugget
aranyrög -» pick-up
arányszám -» modulus, moduli
arányszám -» rate
aranyszarv -» golden horn
aranyszér -» rocker
aranyszín -» metal
aranyszőke haj -» yellow hair
aránytalan -» disproportionate
aránytalan -» disproportioned
aránytalan -» ill-proportioned
aránytalan -» lopsided
aránytalan -» undue
aránytalan terítés -» maldistribution
aránytalanság -» disproportion
aránytalanság -» disproportionateness
aránytalanul -» disproportionately
aránytalanul tagolt -» ill-proportioned
aranytartalmú áradmány -» pay dirt
aranytartalmú áradmány -» pay gravel
aranytartalmú föveny -» pay dirt
aranytartalmú föveny -» pay gravel
aranytartalmú telér -» reef
arányú -» proportioned
aranyvályú -» riffle
aranyzab -» flag
árapály -» rise and fall of the sea
árapály -» tidal
árapály sodra -» drift of the tide
árapály változásakor megálló víz -» slack water
árapályt növel (égitestek együttállása) -» to prime
arapapagáj -» macaw
árapasztó zsilip -» waste
arasszal megmér -» to span
árast -» to give forth
arasz -» span
áraszt -» to diffuse
áraszt -» to emanate
áraszt -» to emit
áraszt -» to flush
áraszt -» to give off
áraszt -» to shed, shed
áraszt -» to shed
arat -» to harvest
arat -» to reap
árat megállapít -» to price
árat megállapít -» to prise
árat megállapít -» to valorize
aratás -» harvest
aratás -» reaping
arató munkás -» reaper
aratógép -» reaper
árbevétel -» revenue
arbitrázs -» arbitrage
árboc -» mast
árboc -» pole
árboc -» rig
árboc -» spar
árboc és vitorlák legelőnyösebb beállítása -» trim of the mast
árboc mögött -» aft of the mast
árboccsúcs -» masthead
árbocdaru -» derrick
árbocemelő daru -» masting shears
árbocfa -» hounds
árbocfa -» rig
árbocfa -» spar
árbocfészek -» heel of topmast
árbocfészek -» housing
árbocgomb -» pillow
árbockosár -» crow's-nest
árbockosár -» top
árbocmerevítő kötél -» stay
árbocmerevítő vastag kötés -» shroud
árbocmester -» rigger
árbocok erdeje volt a kikötő -» the harbour bristled with masts
árbocon -» aloft
árbocot felszerel -» to get a mast up
árbocozat -» rig
árbocozat -» rigging
árbocra erősített vitorlavezeték -» jackstay
árbocrúd töve -» heel
árbocsudár -» topgallant mast
árbocszalag -» pennant
árbocszalag -» streamer
árboctalapzat -» housing
árboctalp -» heel
árboctámasz -» spider
árboctámasztó -» clam
árboctámasztó -» clamp
árboctámasztó -» fish
árboctető -» masthead
árbocváll -» shoulder
árboczászlókkal fellobogózva -» with mast-head flags
arbor vitae -» tree of life
arc -» brow
arc -» cheek
arc -» cheeks
arc -» cheer
arc -» face
arc -» front
arc -» jib
arc -» jowl
arc -» kisser
arc -» leer
arc -» mug
arc -» mush
arc -» visage
arc alsó része -» gill
arca lángba borult -» the blood rushed to her face
arca meglepetést fejezett ki -» her face registered surprise
arcába vág a szél -» the wind bites his face
arcába vág vkinek -» to strike sy in the face
arcába vág vkinek vmit -» to cast sg in sy's teeth
arcába vág vkinek vmit -» to throw sg in sy's teeth
arcát elöntötte a pirosság -» the blood rushed to her face
arcát fintorgatja -» to make a mouth
arcát fintorgatja -» to pull faces
arcát fintorgatja vkire -» to make faces
arcátlan -» audacious
arcátlan -» baldface
arcátlan -» bold
arcátlan -» boldfaced
arcátlan -» cock-sure
arcátlan -» forward
arcátlan -» impertinent
arcátlan -» impudent
arcátlan -» insolent
arcátlan -» nervy
arcátlan -» perky
arcátlan -» shameless
arcátlan hazugság -» barefaced mendacity
arcátlan hazugság -» downright lie
arcátlan hazugság -» out-and-outer
arcátlankodik -» to bareface
arcátlanság -» audaciousness
arcátlanság -» audacity
arcátlanság -» boldness
arcátlanság -» bumptiousness
arcátlanság -» cockiness
arcátlanság -» cock-sureness
arcátlanság -» confidence
arcátlanság -» impertinence
arcátlanság -» impudence
arcátlanság -» insolence
arcátlanság -» slack
arcátlanul -» boldly
arcátlanul -» coolly
arcátlanul -» insolently
arcátlanul viselkedik vkivel -» to be impertinent to sy
arcba csapó eső -» driving rain
arcbőr élénksége -» high colour
arccal a földön fekszik -» to grovel
arccal a porban fekszik -» to grovel
arccsont -» cheek bones
arccsont -» cheekbone
arcél -» profile
arcfesték -» dope finish
arcfintor -» mop
arcfintor -» puckering
arcfintorgatás -» mops and mows
arcfintorítást okozó -» puckery
archeológia -» archaeology
archeológia -» archeology
archeológiai -» archaeological
archeológiai -» archeological
archeológus -» archaeologist
archeológus -» archeologist
archetípus -» archetype
archidiakónus -» archdeacon
architráv -» architrave
architráv -» lintel
archívum -» archives
arcidegzsába -» facial neuralgia
arcizma sem rezdül -» to keep a stiff upper lip
arcizomvonaglás -» facial twitch
arcizomvonaglás -» tic
arcjáték -» mimicry
arckép -» likeness
arckép -» portrait
arckép -» portraiture
arcképet készít -» to limn
arcképfestés -» portraiture
arcképfestő -» portraitist
arckifejezés -» air
arckifejezés -» brow
arckifejezés -» cast of features
arckifejezés -» cheer
arckifejezés -» countenance
arckifejezés -» expression
arckifejezés -» look
arckifejezése vkinek -» cut of one's jib
arckrém -» cold cream
arckrém -» face cream
arclemosó -» cleansing cream
arcmás -» image
arcokat vág -» to make faces
arcokat vág -» to mop
arcokat vág -» to mop and mow
arcokat vág -» to pull faces
arcokat vág -» to pull a face
arcon átsuhanó mosoly -» transient smile
arcon felvillanó mosoly -» transient smile
arcot vág -» to pull a face
arcot vág -» to pull faces
arcpirosító -» blush
arcpirosító -» blusher
arcpirosító -» rouge
arcplasztika -» facial reconstruction
arcplasztikai műtét -» facial reconstruction
arcra borult -» prostrate
arcrándulás -» wince
arcrángás -» tic
arcrángatódzás -» tic
árcsökkenés -» fall in prices
árcsőrű csuka -» snipe-fish
arcszesz -» aftershave lotion
arcszín -» complexion
arctámadás -» head-on attack
arctisztító krém -» cleansing cream
arctisztító krém -» cold cream
arcul csap vkit -» to land sy one in the face
arcul üt -» to buffet
arcul üt -» to cuff
arcul üt vkit -» to give sy a punch
arcul üt vkit -» to land sy one in the face
arcul üt vkit -» to slap sy's face
arcul üt vkit -» to strike sy in the face
arculat -» facade
arculcsapás -» smack in the face
arculütés -» bash
arculütés -» cuff
arcvonal -» front
arcvonal -» front line
arcvonal -» front lines
arcvonal -» line
arcvonal -» van
arcvonalba fejlődik -» to front
arcvonalba sorakozik -» to front
arcvonás -» feature
arcvonások -» cast of features
aréka-dió -» areca
aréka-dió -» areca-nut
aréka-pálma -» areca
aréka-pálma -» areca palm
áremelés -» rise in prices
áremelkedés -» advance in price
áremelkedés -» appreciation
áremelkedés -» rise in prices
áremelkedésre játszik -» to speculate on the rise
áremelkedésre spekulál -» to bull
áremelkedésre spekulál -» to speculate on the rise
áremelkedést idéz elő -» to rig up prices
aréna -» amphitheatre
aréna -» arena
aréna -» ring
arénázás -» fireworks
arénázik -» to hit the ceiling
arénázik -» to hit the roof
árendába ad -» to lease out
árendába vesz -» to lease
árendába vesz -» to take by lease
árendába vesz -» to take in lease
árendába vesz -» to take on lease
árengedmény -» allowance
árengedmény -» discount
áresés -» break in prices
áresés -» break in stocks
áresés -» drop in prices
áresésre spekulál -» to deal for a fall
árfolyam -» par
árfolyam -» rate
árfolyamjegyzék -» stock-list
árfolyamlap -» exchange list
ária -» air
Ariadne fonala -» Ariadne's clew
arisztokrácia -» aristocracy
arisztokrácia -» peerage
arisztokrata -» aristocrat
arisztokratikus -» aristocratic
arisztokratikus -» thoroughbred
arisztokratikus magatartású -» courtly
arisztokratikus viselkedésű -» courtly
arisztokratikusan -» aristocratically
aritmetika -» arithmetic
aritmetikai -» arithmetic
aritmetikai -» arithmetical
árja -» Aryan
árja -» Nordic
árjegyzéki ár -» list price
árjegyzőkészülék -» ticker
árkádsor -» arcade
árkádsor -» archway
arkangyal -» archangel
árkász -» pioneer
árkász -» sapper
árkol -» to ditch
árkol -» to groove
árkol -» to gutter
árkon átugrik -» to spring over a ditch
árkon-bokron át -» over hedge and ditch
árkos besüllyedés -» downcast fault
árkos vető -» trough
árkot ás -» to trench
árkot átugrik -» to spring a ditch
árkot átugrik -» to spring over a ditch
arkusz -» arc of a circle
árkülönbözet -» margin
árleszállítás -» cut in prices
árleszállítás -» price cut
árlista -» tariff
armada -» armada
ármány -» intrigue
ármánykodik -» to intrigue
ármánykodik -» to play politics
ármánykodó -» intriguing
ármányos -» insidious
ármányosan -» insidiously
armatúra -» armature
armatúra -» arming
árny -» phantasm
árny -» shade
árny -» shadow
árny -» simulacrum, simulacra
árnyal -» to modulate
árnyal -» to shade
árnyal -» to tincture
árnyal -» to tinge
árnyal -» to tint
árnyal -» to tone
árnyal -» to vignette
árnyalak -» silhouette
árnyalat -» cast
árnyalat -» dye
árnyalat -» gradiation
árnyalat -» nuance
árnyalat -» shade
árnyalat -» tinge
árnyalat -» tone
árnyalatnyi -» a smack of
árnyalatnyi -» smack
árnyalatos -» pliable
árnyas -» adumbral
árnyas -» shady
árnyas sétány -» mall
árnyat vet -» to cast a shadow
árnyat vet vmire -» to cast a shadow over sg
árnyék -» adumbration
árnyék -» cast shadow
árnyék -» cloud
árnyék -» shade
árnyék -» shadow
árnyék -» umbrage
árnyéka önmagának -» to be the mere ghost of one's former self
árnyékáért becsülik az öreg fát -» there is many a good tune played on an old fiddle
árnyékba borít -» to overshadow
árnyékba borít -» to shadow
árnyékban marad -» to keep in the shade
árnyékhatás -» shadow effect
árnyékkormány -» shadow cabinet
árnyékol -» to shade
árnyékol -» to shadow-box
árnyékol -» to shield
árnyékol -» to shroud
árnyékol (rádiócsövet) -» to screen
árnyékolás -» adumbration
árnyékolás -» screening
árnyékolás -» shadow-boxing
árnyékolás -» shield
árnyékolás -» shielding
árnyékolatlan -» unshielded
árnyékoló búra -» cup
árnyékoló előtét -» shadow-box
árnyékoló serleg -» cup
árnyékolódoboz -» shadow-box
árnyékolóköpeny -» shroud
árnyékos -» adumbral
árnyékos -» shaded
árnyékos -» shadowy
árnyékos -» shady
árnyékot vet -» to shadow
árnyékszék -» john
árnyékszék -» lavatory
árnyékszék -» little house
árnyékszék -» necessary
árnyékszék -» necessary house
árnyékszék -» outhouse
árnyékszék -» petty
árnyékszék -» privy
árnyékszék -» privy-midden
árnyékszék -» rear
árnyékszék -» shit-house
árnyhajó -» flying dutchman
árnykép -» shadow
árnykép -» silhouette
árok -» chase
árok -» cut
árok -» dike
árok -» ditch
árok -» duct
árok -» dyke
árok -» furrow
árok -» groove
árok -» pit
árok -» trench
árok -» water gang
árok meredek oldala -» escarp
árokba fordít -» to ditch
árokban hal meg -» to die in a ditch
árokpart -» bank
árokpart -» escarp
árokszerű sánc -» dug-out
aroma -» aroma
aroma -» flavor
aroma -» flavour
aroma -» gust
aroma -» savor
aroma -» savour
aromás -» aromatic
aromás vegyület -» aromatic
áron alul ad el -» to sell at a loss
áron alul exportál -» to dump
áron felül elad -» to dump sg on sy
árpa -» barley
árpacukor -» barley-sugar
árpagyöngy -» pearl barley
árpakása -» hulled barley
árpaliszt -» barley-meal
árpanyák -» barley-water
árpaszem -» barleycorn
árpát csíráztat -» to malt
arpeggiál -» to arpeggio
arpeggiált -» arpeggiated
arpeggio -» arpeggio
arpeggio -» spread chord
arpeggióban játszik -» to arpeggio
arpeggiót játszik -» to arpeggio
arra -» out there
arra gondoltam, hogy -» the idea came across my mind that
arra hajt -» to ride by
arra lovagol -» to ride by
arra menő -» passing
arra mérget vehetsz -» you bet your boots
arra sem vagy méltó, hogy a cipőjét tisztítsad -» you are not fit to black his boots
arra számítva, hogy -» on the chance that
arra ugyan várhatsz -» a fat chance you have
arra ugyan várhatsz! -» a fat chance you have!
arra utal -» to be indicative of sg
arrafelé -» thitherto
arrafelé -» thitherwards
arrafelé viszi az útja -» to happen along
árral kilyukaszt -» to punch in
árrés -» margin
árrés -» spread
arretáló szerkezet -» arrester
arretáló szerkezet -» arrestor
arrogancia -» arrogance
arrogancia -» hubris
arrogancia -» pridefulness
arrogáns -» arrogant
arrogáns -» prideful
arrogáns -» to put on the high-and-mighty
arrogáns személy -» prima donna
arrogánsan -» arrogantly
arról -» thereof
arról az oldalról már nem várok több bajt -» I expect no more trouble from that quarter
árskála -» range of prices
árszabás -» tariff
árt -» to disagree
árt -» to harm
árt -» to hurt, hurt
árt -» to injure
árt -» to wrong
árt vki hírnevének -» to detract from sy's reputation
árt vkinek -» to do harm to sy
árt vkinek -» to do sy harm
ártáblázat -» tariff
ártalmas -» adverse
ártalmas -» deleterious
ártalmas -» destructive
ártalmas -» deteriorative
ártalmas -» harmful
ártalmas -» hurtful
ártalmas -» injurious
ártalmas -» injuroius
ártalmas -» insalubrious
ártalmas -» maleficent
ártalmas -» malign
ártalmas -» miasmal
ártalmas -» miasmatic
ártalmas -» mischievous
ártalmas -» noxious
ártalmas -» pernicious
ártalmas -» pestilent
ártalmas -» pestilential
ártalmas -» unwholesome
ártalmas hatás -» blast
ártalmas hatás -» blight
ártalmas kigőzölgés -» effluvium
ártalmas kigőzölgés -» miasma, miasmata
ártalmas kigőzölgés -» miasma
ártalmasság -» destructiveness
ártalmasság -» hurtfulness
ártalmasság -» insalubrity
ártalmatlan -» harmless
ártalmatlan -» innocuous
ártalmatlan -» inoffensive
ártalmatlan -» unhurting
ártalmatlan -» white
ártalmatlan fegyverek -» arms of courtesy
ártalmatlanít -» to make harmless
ártalmatlanná tesz -» to fix
ártalmatlanná tesz -» to fix up
ártalmatlanul -» inoffensively
ártalom -» harm
ártalom -» hurtfulness
ártalom -» maleficence
ártány -» barrow
ártartomány -» range of prices
ártatlan -» artless
ártatlan -» blameless
ártatlan -» guiltless
ártatlan -» harmless
ártatlan -» ingenuous
ártatlan -» innocent
ártatlan -» white
ártatlan arckifejezés -» angel face
ártatlan arckifejezést ölt magára -» to put on an innocent air
ártatlan arckifejezést vesz fel magára -» to put on an innocent air
ártatlan arcot vág -» to assume an air of innocence
ártatlan arcot vág -» to put on an innocent air
ártatlan hazugság -» white lie
ártatlan képet vág -» to put on an innocent air
ártatlan képet vág -» to put on an air of innocence
ártatlanság -» artlessness
ártatlanság -» innocence
ártatlanság -» naiveté
ártatlanság -» naivety
ártatlanságát bizonygatja -» to assert one's innocence
ártatlanul -» wrongly
ártér -» floodplain
artéria -» artery
artériás -» arterial
árterületi legelő -» river meadow
árterületi rét -» river meadow
artézi -» artesian
artézi kút -» artesian well
arthritis deformans -» rheumatoid arthritis
articsóka -» artichoke
artifiola -» viper's grass
artikuláció -» articulation
artikulációs bázis -» speech basis
artikulál -» to articulate
artikulál -» to enunciate
artikulálás -» enunciation
artikulátlan hangok -» burble
artikulátlan ugatásszerű hang -» woof
artritizmus -» arthritism
áru -» chaffer
áru -» goods
áru -» merchandise
áru -» seller's over
áru -» ware
áru eladását erőlteti -» to push
áru nagy forgási sebessége -» rapid turnover of goods
áruba bocsát -» to prostitute
áruba bocsát vmit -» to put sg up for sale
áruba bocsátás -» pitching
árubehozatal -» import
árubőség -» glut
árucikk -» commodity
árucikk -» line
árucikk -» line of goods
árucikk -» piece
árucikkek -» goods
árucikket piacra dob -» to put an article on the market
árucsere -» barter
árufajta -» line
árufajta -» line of goods
árufetisizmus -» fetishism of commodities
áruforgalom -» goods turnover
árugyűjtő könnyű teherautó -» pick-up truck
áruhalmozó -» grabber
áruhalmozó -» hoarder
áruház -» department store
áruház -» emporium, emporia
áruház -» stores
áruházban lop -» to shoplift
áruházi elárusító -» clerk
áruházi felügyelő -» floor-walker
áruházi felügyelő -» shopwalker
áruházi tolvaj -» booster
áruházi tolvaj -» shoplifter
áruhiányt teremt vmiben -» to make a corner in sg
áruhiányt teremtő felvásárlás -» corner
áruhiányt teremtve összevásárol -» to corner
áruhitel -» commercial credit
áruhitel -» commodity credit
árujegy -» delivery slip
árujegy -» docket
árujegyzék -» invoice
áruk elrendezése -» setout
áruk kirakása -» setout
árukapcsolás -» tie-in sale
árukészlet -» goods on hand
árukészlet -» stock
árukészlet -» stockpile
árukihordó autó -» delivery van
árukihordó autó -» wagon
árukihordó gépkocsi -» wagon
árukihordó kocsi -» delivery van
árukihordó segéd -» van-guard
árukkal törleszt -» to take it out in goods
árul -» to sell, sold
árul -» to vend
árul vmit -» to travel in sg
árulás -» foul play
árulás -» perfidy
árulás -» policy of scuttle
árulás -» treachery
árulás -» treason
árulerakat vezetője -» stockish
árulkodás vkire -» telling on sy
árulkodik -» to blow, blew, blown
árulkodik -» to peep
árulkodik -» to sneak
árulkodik vkire -» to sneak on sy
árulkodó -» sneak
árulkodó -» telltale
áruló -» disloyal
áruló -» rat
áruló -» snitcher
áruló -» squealer
áruló -» telltale
áruló -» traitor
áruló -» traitorous
áruló -» treacherous
áruló jel -» giveaway
áruló lesz -» to rat
áruló módon -» treasonably
áruló nyom -» giveaway
áruösszegyűjtő könnyű teherautó -» pick-up truck
áruraktár -» store
árus -» monger
árus -» vendor
árusít -» to sell, sold
árusít -» to vend
árusítás -» mongering
árusítható -» vendible
árusító automata -» vending machine
árusítóbódé -» stall
áruszállítás -» transit
árut eladásra kínál -» to offer goods for sale
árut felvásárol -» to corner
árut hajóra rak -» to take goods on board
árut kiszolgáltató utalvány -» docket
árut leszállít -» to deliver the goods
árut repülőgépen szállít -» to carry goods by air
árutétel -» lot
árutételeket kipipál -» to keep tally of goods
árutételeket megjelöl -» to keep tally of goods
árutételeket megpontoz -» to keep tally of goods
árutőzsde -» produce exchange
áruval ellát -» to stock
árva -» orphan
árvacsalán -» blind nettle
árvacsalán -» dead nettle
árvácska -» pansy
árvaház -» orphanage
árván született -» posthumous
árván született -» posthumously
árvaság -» orphanage
árverés -» auction
árverés lefelé -» Dutch auction
árverési becsüs -» broker
árverési csarnok -» mart
árverési csarnok -» sale-room
árverési csarnok -» salesroom
árverési helyiség -» sale-room
árverési helyiség -» salesroom
árverési terem -» sale-room
árverési terem -» salesroom
árverésre kerül -» to come under the hammer
árverésvezető -» auctioneer
árverező -» bidder
árvetés -» estimate
árvíz -» flood
árvíz -» freshet
árvíz -» inundation
árvízjárta terület -» floodplain
árvízvédelem -» flood-control
árvízvédelem -» flood-prevention
árvízvédelem -» protection against flood
árvízvédelem -» protection against inundation
arzén -» arsenic
arzén -» arsenium
arzenál -» arsenal
árzuhanás -» crash
as -» as, ases
ás -» to burrow
ás -» to delve
ás -» to dig, dug
ás -» to grub
ás -» to sink, sank, sunk
ás -» to spade
ás egy kicsit a kertben -» have a dig in the garden
ás egy sort a kertben -» have a dig in the garden
ásás után talajvízzel megtelő gödör -» soak hole
ásatás -» excavation
ásató -» dig
ásató -» digger
ásít -» to gape
ásít -» to yawn
ásítás -» gape
ásítás -» yawn
ásító -» gapy
ásítozik -» to gape
ásítozó -» gapy
áskálódás -» intrigue
áskálódik -» to intrigue
áskálódik vki ellen -» to intrigue against sy
áskálódó -» scheming
ásó -» spade
ásó -» spit
ásó gép -» digger
ásó szerszám -» digger
ásónyi -» spit
ásónyomnyi föld -» spit
ásónyomnyi mélység -» spade
áspiskígyó -» asp
asszimetrikus levél -» oblique leaf
asszimiláció -» assimilation
asszimilál -» to assimilate
asszimiláló -» assimilative
asszimilálódás -» assimilation
asszimilálódik -» to assimilate
asszisztens -» adjunct
asszisztens -» surgeon's mate
asszociáció -» association
asszociáció -» coupling
asszociál -» to associate
asszonánc -» assonance
asszonnyá érés -» womanhood
asszony -» girly
asszony -» skirt
asszony -» wife, wives
asszony -» woman, women
asszonybolond -» sucker on dames
asszonyhoz illő -» wifely
asszonyi bájak -» feminine charms
asszonyiság -» womanhood
asszonyos -» womanish
asszonyossá tesz -» to womanize
asszonyt hoz a házhoz -» to get a wife
asszonyt visz a házhoz -» to get a wife
ásvány -» mineral
ásványi -» mineral
ásványi kátrány -» bitumen
ásványi kaucsuk -» elastic bitumen
ásványi zsiradék -» crude paraffin
ásványi zsiradék -» crude paraffine
ásványindikátor -» indicator
ásványkonkréció -» aggregate
ásványolaj -» mineral oil
ásványolaj koncesszió -» oil concession
ásványosít -» to mineralize
ásványösszenövés -» aggregate
ásványvilág osztálya -» classes of a kingdom
ásványvíz -» mineral waters
ásványvíz -» table waters
ásványvíz -» water
asz -» a flat
ász -» ace
ász -» hot
aszal -» to dehydrate
aszal -» to dry
aszal -» to parch
aszal -» to shrivel
aszal -» to wizen
aszalódás -» shrivelling
aszalt -» dried
aszalt -» dry
aszalt -» parched
aszalt alma -» shrunken apple
aszalt füge -» pulled figs
aszalt szilva -» French plums
aszalt szilva -» prune
aszály -» drought
aszbolán -» earthy cobalt
aszbolit -» earthy cobalt
aszfalt -» asphalt
aszfalt -» bitumen
aszfalt -» blacktop
aszfalt teniszpálya -» hard court
aszfaltos -» bituminous
aszfaltos út -» surfaced road
aszfaltoz -» to bitumenize
aszfaltoz -» to blacktop
aszfaltozott futópálya -» tarmac
aszfaltozott gurulópálya -» tarmac
aszfaltozott leszállópálya -» tarmac
aszfaltszőnyeg -» bituminous carpet
aszfaltút -» blacktop
aszimmetria -» skew
aszimmetrikus -» lopsided
aszimmetrikus -» skew
aszimmetrikus -» skewed
aszimmetrikus eloszlás -» asymmetric distribution
aszimmetrikus eloszlás -» skew distribution
aszimptota -» asymptote
aszimptotikus -» asymptotic
aszimptotikus -» asymptotical
aszkéta -» austere
aszociális egyén -» misfit
ászokcsavar -» stud
ászokcsavar anyával -» standing bolt
ászokfa -» bolster
ászokfa -» joist
ászokfa -» sleeper
aszott -» lean
aszott -» weazened
aszott -» withered
aszott -» wizen
aszott -» wizened
aszpirin -» acetylsalicylic acid
ászt tett a királyomra -» he put an ace on my king
ászt tett a királyomra -» he put an ace upon my king
asztag -» stack
asztagba rak -» to stack
asztagot rak -» to stack
asztal -» board
asztal -» dead man
asztal -» desk
asztal -» table
asztal vége felé ül -» to sit below the salt
asztaldísz -» centerpiece
asztaldísz -» centre-piece
asztalfőhöz közel ül -» to sit above the salt
asztalfőn -» at the head of the table
asztalfőn ül -» to pour out
asztalfőn ül -» to preside
asztalfutó -» runner
asztalhoz ül -» to settle down to dinner
asztali áldás -» grace
asztali ecet és olajtartó -» castors
asztali ecet és olajtartó -» pair of castors
asztali edények -» dishes
asztali eszterga -» bench lathe
asztali evőeszköztámasz -» knife-rest
asztali ima -» grace
asztali imát mond -» to say grace
asztali készlet -» service
asztali lámpa -» desk lamp
asztali só -» table salt
asztali számológép -» desk calculator
asztali üveg -» decanter
asztalitenisz -» table tennis
asztallap -» leaf, leaves
asztallap -» tabletop
asztalnál felszolgál -» to wait at table
asztalos -» carpenter
asztalos -» joiner
asztalos csavarfogó -» joiner's cramp
asztalos satu -» joiner's cramp
asztalosmesterség -» joinery
asztalosmunka -» joinery
asztalra kirakja áruját -» to set out the table with one's wares
asztalra tesz -» to table
asztaltárs -» convive
asztaltárs -» mess-mate
asztaltárs -» trencherman, trenchermen
asztaltársaság -» table
aszteroida -» asteroid
asztma -» asthma
asztmás -» asthmatic
asztmás légzés -» wheeze
asztmás lélegzés -» wheezing
asztrahán -» Persian lamb
asztrofizikus -» astrophysicist
át -» across
át -» by
át -» over
át -» through
át -» via
át a határon -» over the border
át ne merje többé lépni a házam küszöbét! -» never darken my doors again!
át nem alakítható -» irreducible
át nem gondolt -» unthinking
át nem ruházható -» not negotiable
át nem ruházható -» unalienable
át nem vett darab -» refuse
át tudod ugrani? -» can you jump over?
átabotában csinál -» to huddle things
átabotában csinál -» to huddle things together
átabotában csinál -» to huddle things up
átad -» to assign
átad -» to consign
átad -» to convey
átad -» to deliver
átad -» to give, gave, given
átad -» to give up
átad -» to hand
átad -» to hand over
átad -» to leave, left
átad -» to pass
átad -» to pass over
átad -» to remit
átad -» to surrender
átad -» to transmit
átad -» to turn in
átad -» to yield
átad vkinek vmit -» to turn sg over to sy
átad vkit a rendőrségnek -» to give sy in charge
átad vmit vkinek -» to give sg over to sy
átadás -» conveyance
átadás -» deliverance
átadás -» delivery
átadás -» livery
átadás -» pass
átadás -» presentation
átadás -» rendition
átadás -» surrender
átadás -» transmission
átadás -» transmitting
átadja magát a kétségbeesésnek -» to give way to despair
átadja magát vmi szenvedélynek -» to be given over to sg
átadja magát vminek -» to abandon oneself to sg
átadja magát vminek -» to give oneself up to sg
átadja magát vminek -» to indulge in sg
átadja ülőhelyét vkinek -» to give up one's seat to sy
átadó -» transmitter
átadó -» transmitting
átalakít -» to adapt
átalakít -» to alter
átalakít -» to convert
átalakít -» to do up
átalakít -» to make over
átalakít -» to realign
átalakít -» to reblock
átalakít -» to redo, redid, redone
átalakít -» to reform
átalakít -» to remake, remade
átalakít -» to reshape
átalakít -» to reshuffle
átalakít -» to retrofit
átalakít -» to transform
átalakít -» to transmogrify
átalakít -» to transmute
átalakít -» to transfigure
átalakít vmilyen célra -» to fit
átalakítás -» alteration
átalakítás -» altering
átalakítás -» conversion
átalakítás -» doing-up
átalakítás -» reconstruction
átalakítás -» reform
átalakítás -» reforming
átalakítás -» remodeling
átalakítás -» reshuffle
átalakítás -» transmogrification
átalakítás -» transformation
átalakítás -» transmutation
átalakítható -» transformable
átalakul -» to alter
átalakul -» to transform
átalakul vmivé -» to change to sg
átalakul vmivé -» to pass into
átalakulás -» alteration
átalakulás -» altering
átalakulás -» conversion
átalakulás -» metamorphosis, metamorphoses
átalakulás -» transmogrification
átalakulás -» transformation
átalakulás -» transmutation
átalakulás -» transition
átalakulás -» transfiguration
átalakulás -» turning
átalakuló -» altering
Atalanta-lepke -» red admiral
átalány -» overhead
átalányár -» flat rate
átalányár -» overhead price
átalánydíj -» flat rate
átalánydíjért dolgozik -» to work by the job
átáll -» to come over
átáll -» to desert
átáll a másik párthoz -» to change sides
átállás -» desertion
átállás -» switch
átalussza az egész telet -» to sleep the whole winter through
átáramoltat -» to circulate
átáramoltat -» to pass in
átáramoltatás -» perfusion
átautózik vkihez látogatóba -» to motor over to see sy
atavisztikus visszaütés -» throwback
atavizmus -» reversion to type
átázás -» leaching
átázik -» to leach
átázott -» soaked
átázott -» sodden
átázott -» soggy
átázott -» spongy
átáztat -» to drench
átáztat -» to steep
átáztat vmivel -» to drench with sg
átáztatás -» leaching
átbasz vkit -» to shit on sy
átbaszik -» to shaft
átbaszik vkit -» to shit, shat
átbaszik vkit -» to shit on sy
átbocsátó vámlevél -» customs permit
átbocsátóképes -» permeable
átboltoz -» to cope
átboltoz -» to cove
átboltozás -» hang
átbújik -» to get through
átbukik -» to tumble over
átcikázik -» to flash
átcsepegtet -» to percolate
átcserél vmit vmire -» to exchange sg for sg
átcsévél -» to wind, wound
átcsomagol -» to repack
átcsoportosít -» to rearrange
átcsoportosítás -» rearrangement
átcsurgás -» ooze
átcsúszik -» to slip through
átcsúszik (vizsgán) -» to scrape through
átcsúsztat vmit a vámon -» to get sg through the customs
átdiffundál -» to permeate
átdolgoz -» to adapt
átdolgoz -» to do over
átdolgoz -» to remake, remade
átdolgoz -» to remodel
átdolgoz -» to reshape
átdolgoz -» to rework
átdolgozás -» adaptation
átdolgozás -» altering
átdolgozás -» reconstruction
átdolgozás -» re-make
átdolgozás -» revision
átdolgozott -» revised
átdolgozott kiadás -» revision
átdöf -» to pierce
átdöf -» to pin
átdöf -» to preen
átdöf -» to transfix
átdöf vkit -» to run sy through
átdöfés -» transfixion
átdörzsöl vmit -» to give sg a rub
ateista -» atheist
ateistának vallja magát -» to set up for an atheist
ateizmus -» atheism
átejt -» to con
átejt -» to gag
átejt -» to get at
átejt -» have sy on
átejt -» to let down
átejt -» to pass the buck
átejt -» to side-track
átejt -» to spoof
átejt vkit -» to do sy brown
átejt vkit -» to do sy in the eye
átejt vkit -» to pull a fast one
átejt vkit -» to sell sy down the river
átejt vkit -» to take sy for a ride
átejt vkit -» to trade sy down the river
átejt vkit -» to trade sy down the rivet
átejtés -» burn
átejtés -» gimmick
átejtés -» letdown
átejtés -» spoof
átejthető -» gullible
átejthetőség -» gullibility
átél -» to live through
átél -» to pass through
átél -» to project
átél -» to project oneself into sg
átél -» to see, saw, seen
átélés -» empathy
átellenben -» in front of
átellenben -» vis-à-vis
átellenesen -» oppositely
átemel -» to lob
átemelés (teniszben) -» lob
átenged -» to assign
átenged -» to cede
átenged -» to concede
átenged -» to give up
átenged -» to let through
átenged -» to transfer
átenged -» to yield
átenged vkit -» to let sy through
átenged vmit vkinek -» to give sg over to sy
átengedés -» abandonment
átengedés -» transfer
átengedés -» transference
átengedi a terepet -» to yield ground
átengedi a teret -» to yield ground
átengedi a vizet -» to let in water
átengedő -» pervious
átengedő okirat -» deed of transfer
átér -» to span
áteresz -» relief
átereszt -» to leak
átereszt -» to let through
áteresztés -» leakage
áteresztő -» pass
áteresztő -» permeable
áteresztő -» pervious
áteresztő -» untight
áteresztő képesség -» permeability
áteresztő képesség -» perviousness
áteresztő képesség -» transmissivity
áteresztő szelep -» by-pass
áteresztőképesség -» transmissivity
átesik -» to come through
átesik -» to get over
átesik a krízisen -» to turn the corner
átesik a vámvizsgálaton -» to get through the customs
átesik a vámvizsgálaton -» to pass the customs
átevez -» to pull over
átevez a zúgón -» to shoot the rapids
átfed -» to overlap
átfedés -» land
átfedés -» overlap
átfedés -» superimposition
átfedik egymást -» to overlap one another
átfedő -» overlapping
átfésül -» to comb
átfésül -» to comb out
átfésül -» to rake
átfésül -» to rake over
átfésül -» to scour
átfésüli a terepet -» to scour the ground
átfog -» to clasp
átfogalmaz -» to rephrase
átfogja a derekát vkinek -» to put one's arm round sy's waist
átfogó -» all-in
átfogó -» broad
átfogó -» comprehensive
átfogó -» expansive
átfogó -» extensive
átfogó -» hypotenuse
átfogó -» large
átfogó -» overall
átfogó -» roundabout
átfogó -» sweeping
átfogó kép -» general idea
átfogó kép -» panoramic view
átfogó kép -» panorama
átfogó leírás -» panorama
átfogóan -» expansively
átfogóképesség -» sweep
átfolyási mennyiség -» throughput
átfon -» to enwreathe
átfordít -» to turn over
átfordít -» to wheel
átfordított -» turned over
átfordul -» to slew round
átfordul -» to slue round
átfordul -» to wheel about
átformál -» to remake, remade
átformál -» to resculpture
átformál -» to reshape
átformál -» to transmogrify
átformálás -» remodeling
átfúr -» to hole
átfúr -» to pierce
átfúr -» to punch
átfúr -» to scour
átfurakodik -» to needle
átfurakodik vmin -» to crush one's way through sg
átfurakodik vmin -» to worm through
átfurakszik vmin -» to thread one's way through sg
átfúródás -» transfixion
átfúródik -» to pierce
átfut -» to give sg the once-over
átfut -» to run over
átfut -» to run through
átfut -» to scan
átfut (könyvet) -» to flip through
átfut vmit -» to give sg the once-over
átfut vmit -» to skim through sg
átfutás -» pass
átfutó fedélzet -» freeboard deck
átfutott a hideg a hátán -» a shudder passed over him
átgázol -» to override, -rode, -ridden
átgázol -» to override, overrode, overridden
átgázol -» to wade
átgázol (folyón) -» to ford
átgázol a sáron -» to splodge through the mud
átgázol egy folyón -» to wade across s stream
átgázoltat -» to wade
átgondol -» to go over
átgondol -» to retrace
átgondol -» to turn over
átgondolt -» deliberate
átgondolt -» mature
átgondolt -» reasoned
áthág -» to contravene
áthág -» to infringe
áthág -» to overrun, overran, overrun
áthág -» to transgress
áthág -» to violate
áthágás -» contravention
áthágás -» infraction
áthágás -» transgression
áthágás -» violation
áthajlik -» to lean over
áthajol -» to lean over
áthajszol egy törvényjavaslatot -» to rush a bill through
áthajt -» to drive through
áthajt -» to pull over
áthalad -» to cross
áthalad -» to go through
áthalad -» to pass
áthalad -» to pass through
áthalad -» to traverse
áthaladás -» crossing
áthaladás -» pass
áthaladás -» passage
áthaladás -» transit
áthaladás -» transition
áthaladás -» traverse
áthaladási elsőbbség -» right of way
átháramlás -» devolution
átharap -» to bite through
áthárít -» to devolve
áthárít -» to shuffle off
áthárítás -» devolution
áthat -» to imbibe
áthat -» to pervade
áthat -» to prepossess
áthat -» to transfix
áthatja vmi -» to be full of sg
átható -» acute
átható -» exquisite
átható -» intent
átható -» obtrusive
átható -» pervasive
átható -» piercing
átható -» searching
átható -» shrill
átható -» trans
átható (fájdalom) -» pungent
átható pillantás -» glare
átható tekintet -» cutting glance
átható tekintetű -» keen-eyed
áthatóan -» piercingly
áthatol -» to break through
áthatol -» to come through
áthatol -» to get through
áthatol -» to percolate
áthatol -» to permeate
áthatol -» to pierce through
áthatol -» to plough through
áthatolás -» permeation
áthatolhatatlan -» impenetrable
áthatolhatatlan -» impermeable
áthatolhatatlan -» impervious
áthatolhatatlan -» solid
áthatolhatatlan vértezet -» armour of proof
áthatolhatatlan vértezet -» proof armour
áthatolható -» passable
áthatolható -» permeable
áthelyez -» to relay in another place
áthelyez -» to relocate
áthelyez -» to shift
áthelyez -» to transfer
áthelyez -» to transpose
áthelyezés -» transfer
áthelyezés -» transference
áthelyezhető -» transferable
áthelyezik hivatalcserével -» to exchange into a new post
áthevült csapágy -» hot bearing
áthidal -» to bridge
áthidal -» to by-pass a jet
áthidal -» to iron out
áthidal -» to span
áthidalás -» bridging
áthidalható -» superable
áthidaló -» lintel
áthidaló gerenda -» lintel
áthidaló megegyezési alap -» modus vivendi
áthidaló tartógerenda -» bearer
áthidalt sínütközés -» bonded joint
áthívat vkit -» to ask sy over
áthoz -» to bring over
áthoz -» to carry forward
áthoz (összeget) -» to bring forward
áthúz -» to black out
áthúz -» to cancel
áthúz -» to cross
áthúz -» to line through
áthúz -» to rule out
áthúz -» to run through
áthúzás -» cancellation
áthúzás -» deletion
áthúzás -» pulling over
átigazol -» to transfer
átigazolás -» transfer
átír -» to transcribe
átirányítás -» changeover
átírás -» notation
átírás -» transcription
átírás -» transcript
átírás jelkulcsba -» coding
átírás más hangnembe -» transposition
átiratkozás -» transfer from a college to another
átiratkozás -» transfer from a faculty to another
átismétel -» to con over
átitat -» to impregnate
átitat -» to saturate
átitat -» to sop
átitat -» to steep
átitatás -» imbibition
átitatás -» permeation
átitatás -» saturation
átitatódik -» to impregnate
átitatódik vmivel -» to steep
átitatódott -» sodden
átitatott -» impregnate
átitatott -» soaked
átitatott -» sodden
átível -» to arc
átível -» to arc, arked
átível -» to arc over
átível -» to overarch
átível -» to span
átívelés szigetelőláncon -» cascading
átizzadt -» sweaty
átjár -» to imbibe
átjár -» to percolate
átjár -» to pervade
átjár -» to pierce
átjárás -» transit
átjárható -» permeable
átjáró -» areaway
átjáró -» gangway
átjáró -» lane
átjáró -» passage
átjáró -» passageway
átjáró -» way through
átjárókocsi -» vestibule-car
átjáróul szolgál vhova -» to give access to
átjavít -» to retouch
átjön -» to come over
átjön vkihez -» to come round
átjut -» to get across
átjut -» to get over
átjut -» to get through
átjut -» to negotiate
átjut a vámon -» to get through the customs
átjut a vámon -» to pass the customs
átjut vmin -» to over
átjutás -» getting across
átjutás -» getting over
átjutás -» getting through
átjuttat -» to get over
atka -» mite
atka -» tick
átka vkinek -» despair
átkapcsol -» to reverse
átkapcsol -» to switch
átkapcsol -» to switch over
átkapcsolás -» shifting
átkapcsoló -» commutator
átkapcsolom Smith úrhoz -» I shall put you on to Mr Smith
átkarol -» to clasp
átkarol -» to hug
átkarol -» to twine
átkarol vkit -» to close in on sy
átkarol vkit -» to put an arm around sy
átkarol vkit -» to take sy round the waist
átkarolás -» clinch
átkarolás -» cole
átkarolás -» hug
átkel -» to come across
átkel -» to cross over
átkel -» to ferry across
átkel -» to ferry over
átkel -» to get across
átkel -» to get over
átkel -» to go over
átkel -» to traverse
átkel a réven -» to cross the ferry
átkel a tengeren -» to cross the water
átkel a zúgón -» to run the rapids
átkel a zúgón -» to shoot the rapids
átkel az óceánon -» to cross the water
átkel az úttesten -» to cross over the road
átkelés -» crossing
átkelés -» getting across
átkelés -» passage
átkelés -» shooting
átkelés -» traverse
átkelés -» traversing
átkelő bárka -» fish
átképzés -» re-training
átkeresztel -» to rename
átkéret vkit -» to ask sy over
átkokat szór -» to belch forth blasphemies
átkokat szór -» to belch out blasphemies
átkokat szór -» to fulminate
átkokat szór vki fejére -» to imprecate curses on sy's head
átkokat szór vki fejére -» to imprecate curses upon sy's head
átkokat szór vkire -» to imprecate curses on sy
átkokat szór vkire -» to imprecate curses upon sy
átkopírozódik -» to dissolve
átkos -» pestilent
átkoz -» to blast
átkoz -» to curse
átkoz -» to cuss
átkoz -» to damn
átkoz -» to swear at
átkozódás -» cursing
átkozódás -» fulmination
átkozódás -» imprecation
átkozódik -» to belch forth blasphemies
átkozódik -» to belch out blasphemies
átkozódik -» to curse
átkozódik -» to cuss
átkozódó -» imprecatory
átkozott -» accursed
átkozott -» bally
átkozott -» blankety-blank
átkozott -» blasted
átkozott -» bloody
átkozott -» confounded
átkozott -» cursed
átkozott -» curst
átkozott -» damn
átkozott -» damned
átkozott -» darn
átkozott -» dashed
átkozott -» deuced
átkozott -» goddam
átkozott -» goddamn
átkozott -» perishing
átkozott bolond vagy -» you are a something fool
átkozott legyen a nap! -» woe worth the day!
átkozottul -» bally
átkozottul -» damned
átkozottul -» deucedly
átkozottul -» perishing
átkozottul rossz -» deuced bad
átköltözés -» transference
átköltözési költség -» travelling expenses
átköltözik -» to transfer
átköltöztet -» to rehouse
átköt -» to tie
átköt -» to tress
átkötés -» envelope
átkúr -» to shaft
átkutat -» to explore
átkutat -» to go through
átkutat -» have a nose round
átkutat -» to rake
átkutat -» to rake over
átkutat -» to ransack
átkutat -» to rummage
átkutat -» to scan
átkutat -» to scour
átkutat -» to search
átkutat vmit -» to give sg the once-over
átkutat vmit -» to search sg over
átkutatás -» rummage
átkutatja a vidéket vki után -» to scour the country for sy
átkutatja vki zsebeit -» to go through sy's pockets
átlábal a sáron -» to splodge through the mud
átlábolt a csikorgó havon -» he crunched his way through the snow
átlag -» mean
átlag -» par
átlag -» run
átlagár -» mean price
átlagban -» on a par
átlagban heti három fontos bér -» wages at the rate of three pounds per week
átlagember -» common man
átlagemberek -» common run of mankind
átlagemberek -» common run of men
átlagemberek -» hoi polloi
átlagemberek -» ordinary run of mankind
átlagérték -» average
átlagol -» to average
átlagolás -» averaging
átlagoló -» averager
átlagon alul -» below the average
átlagon aluli -» to be below par
átlagon aluli -» below par
átlagos -» average
átlagos -» common
átlagos -» mean
átlagos -» ordinary
átlagos -» ornery
átlagos -» run
átlagos -» run of the mill
átlagos -» run-of-the-mill
átlagos ízlésű -» middle-brow
átlagos tengerszint -» mean sea level
átlagosan -» on a par
átlagosan -» on the average
átlagosság -» meanness
átlagosság -» ordinariness
Atlanti-óceánon át közlekedő -» transatlantic
Atlanti-óceánon túli -» transatlantic
Atlanti-óceánt átszelő -» transatlantic
átlapolás -» land
átlapolt palánkolású csónak -» lapstreak
átlapoz -» to flip through
átlapoz egy könyvet -» to leaf through a book
átlapoz vmit -» to skim through sg
átlapozás -» superimposition
átlapozó -» skimmer
atlasz -» atlas
atlaszcsigolya -» atlas
atlaszfényt ad vminek -» to satin
atlaszfényű -» satiny
atlasz-kötésminta -» atlas
atlaszselyem -» satin
atlasz-selyemanyag -» atlas
atlasz-szövet -» atlas
átlát -» to see through
átlátszatlan -» opaque
átlátszatlanság -» opacity
átlátszik -» to show through
átlátszó -» clear
átlátszó -» dioptric
átlátszó -» dioptrical
átlátszó -» gauzy
átlátszó -» glassy
átlátszó -» limpid
átlátszó -» liquid
átlátszó -» see-through
átlátszó -» sheer
átlátszó -» translucent
átlátszó -» transparent
átlátszó húsleves -» clear soup
átlátszó kifogás -» lame excuse
átlátszó kifogás -» thin excuse
átlátszó mentség -» lame excuse
átlátszó műanyag -» perspex
átlátszó üveg -» white glass
átlátszóság -» transparency
átlép -» to step across
átlép -» to step over
atléta -» athlete
atléta -» jock
atlétaing -» singlet
atlétát túledz -» to train an athlete too fine
atlétika -» athletic sports
atlétika -» athletics
atlétika -» sports
atlétika -» track and field
atlétika -» track and field events
atlétikai -» athletic
átló -» diagonal
átlós -» cross
átlós -» diagonal
átlós -» trans
átlós irányban -» diagonally
átlós irányú -» traverse
átlós redő -» transverse fault
átlós vonal -» traverse
átlósan -» diagonally
átlósan -» on the bias
átlósan -» traverse
átlósan vezet -» to crab
átlovagol vkihez -» to ride over
átlőcsöl vmit vkire -» to shrug sg off onto sy
átlyuggat -» to honeycomb
átlyuggatott -» honeycombed
átlyukaszt -» to clip
átlyukaszt -» to hole
átlyukaszt -» to hull
átlyukaszt -» to pierce
átlyukaszt -» to punch
átlyukaszt vmit -» to peck a hole in sg
átmásol -» to trace
átmásol -» to transfer
átmásolás -» transcription
átmásolás -» transfer
átmegy -» to adjourn
átmegy -» to come through
átmegy -» to come across
átmegy -» to cross
átmegy -» to cross over
átmegy -» to get through
átmegy -» to go over
átmegy -» to go through
átmegy -» to knife
átmegy -» to pass across
átmegy -» to pass through
átmegy -» to pierce through
átmegy -» to step across
átmegy (vizsgán) -» to pass
átmegy a cenzúrán -» to be censored
átmegy az utcán -» to cross over the road
átmegy az úton -» to cross over the road
átmegy vmin -» to pass over
átmelegít -» to toast
átmelegszik -» to toast
átmenés -» transit
átmenés -» transition
átmenet -» border-land
átmenet -» transition
átmenetek nélküli -» ungraded
átmeneti -» extemporal
átmeneti -» extemporaneous
átmeneti -» fugacious
átmeneti -» impermanent
átmeneti -» interim
átmeneti -» pro tempore
átmeneti -» pro tem
átmeneti -» temporary
átmeneti -» transient
átmeneti -» transition
átmeneti -» transitional
átmeneti -» transitory
átmeneti állapotban -» betwixt and between
átmeneti derült idő -» bright intervals
átmeneti frekvencia -» turnover frequency
átmeneti ív -» tapering curve
átmeneti jelleg -» transience
átmeneti jelleg -» transiency
átmeneti jellege vminek -» impermanence
átmeneti lecsendesedés -» let-up
átmeneti megoldás -» transient arrangements
átmeneti nyugalmi helyzet -» dwell
átmeneti nyugalom -» lull
átmeneti tartózkodás -» sojourn
átmeneti volta vminek -» impermanence
átmenetileg -» for a short time
átmenetileg -» pro tem
átmenetileg -» pro tempore
átmenetileg nem használ -» to sink, sank, sunk
átmenetileg tartózkodik -» to sojourn
átmenő -» through
átmenő -» transit
átmenő aktívák -» prepayment at year end
átmenő forgalom -» access only
átmenő forgalom -» through traffic
átmenő fővágány -» through line
átmenő hang -» transient note
átmenő pályaudvar -» through station
átmenő teljesítmény -» throughput
átmenő út -» through road
átmenő vendég -» transient
átmenő vendég -» transient visitor
átmenőközpont -» tandem office
átment a vizsgán -» to be through one's examination
átmér -» to mete
átmérő -» diameter
átmetsz -» to intercept
átmetsz -» to intersect
átmetszés -» through cut
átmos -» to leach
átmosás -» leaching
atmoszféra -» atmosphere
atmoszféra -» sky
atmoszférikus -» atmogenic
atmoszférikus -» atmospheric
atmoszferikus zápor -» air shower
átmulatja az éjszakát -» to make a night of it
átnedvesedett -» sodden
átnedvesedett -» waterlogging
átnevel -» to brainwash
átnevelés -» brainwashing
átnéz -» to give sg the once-over
átnéz -» to go through
átnéz -» to look over
átnéz -» to look through
átnéz -» to review
átnéz -» to revise
átnéz -» to sub
átnéz vhova látogatóba -» to step over
átnéz vmit -» to give sg the once-over
átnéz vmit -» to skim through sg
átnézés -» revision
átnézés -» survey
átnézve és jóváhagyva -» read and approved
átnövés -» prolification
átnyom -» to put through
átnyújt -» to hand
átnyújt -» to put in
átnyújtás -» presentation
átok -» ban
átok -» curse
átok -» cuss
átok -» damn
átok -» imprecation
átok- -» imprecatory
átok reá -» curse on him
atoll -» atoll
átolvas -» to go over
átolvas -» to look over
átolvas -» to peruse
átolvas -» to read through
átolvas (pénzt) -» to check
átolvas (pénzt) -» to count over
atom -» atom
atom- -» atomic
atom- -» atomical
atom- -» nuclear
atom aláosztó -» atom scaler
atombiztos -» nuclear-proof
atombomba -» atom bomb
atombomba -» atomic bomb
atombomba-robbanás -» atomic blast
atombomba-robbanás légnyomása -» atomic blast
atombombázó repülőgép -» atomic bomber
atombombázó repülőgép -» atomic destroyer
atombomlás -» atomic disintegration
atombontás -» atomic fission
atomcsapadék -» fall-out
atomcsapás -» atomic strike
atomcsend -» nuclear test ban
atomcsend egyezmény -» nuclear test ban
atomelmélet -» atomic theory
atomenergia -» atomic energy
atomenergia -» atomic power
atomenergia -» nuclear energy
atomenergia -» nuclear power
atomerőmű -» nuclear power plant
atomerőmű -» nuclear power station
atomerővel hajtott -» nuclear-powered
atomfegyver -» nuclear weapon
atomháború -» atomic warfare
atomháború -» nuclear war
atomháború -» nuclear warfare
atomhajtású -» atomic
atomhajtású -» nuclear-powered
atomhajtóműves rakéta -» atom rocket
atomhatalom -» nuclear power
atomhő -» atomic heat
atomizál -» to atomize
atomizmus -» atomic theory
atomkorszak -» atomic age
atomkörsugár -» atomic radius
atomkutatás -» nuclear research
atomlövedék -» atomic projectile
atommag -» atomic kernel
atommag -» atomic nucleus
atommag -» nucleus, nuclei
atommag perdülete -» nuclear spin
atommaghasadás -» atomic fission
atommaghasadás -» nuclear fission
atommaghasítás -» atomic fission
atommagkutatás -» nuclear research
atommáglya -» atomic pile
atommeghajtású -» atomic
atomokra vonatkozó -» atomic
atomreaktor -» nuclear reactor
atomrendszám -» atomic number
atomrobbanás után lehulló szennyező anyag -» fallback
atomrobbanásnál visszamaradó sugárzás -» fall-out radiation
atomrombolás -» atom smashing
atomromboló -» atom booster
atomsugár -» atomic beam
atomsugár -» atomic radius
atomsugárzás -» atomic radiation
atomsúly -» atomic weight
atomszám -» atomic number
atomszerkezet -» atomic structure
atomtömeg -» atomic mass
atonális -» atonal
atonalitás -» atonality
átöblít -» to leach
átölel -» to caress
átölel -» to clasp
átölel -» to cuddle
átölel -» to embrace
átölel -» to press
átölel -» to twine
átölel -» to wreathe
átölel vkit -» to take sy round the waist
átölel vkit -» to wreathe one's arms round sy
átölel vkit -» to wreathe one's arms about sy
átölelés -» caress
átöleli a derekát vkinek -» to put one's arm round sy's waist
átöltözik -» to change
átöltözik -» to change one's clothes
átömleszt -» to perfuse
átömleszt -» to transfuse
átömlesztés -» perfusion
átömlesztés -» transfusion
átönt -» to transfuse
átöntés -» decantation
átöntés -» decanting
átöntés -» transfusion
átörökít -» to transmit
átörökölhető volta vminek -» inheritableness
átörökölhetőség -» inheritableness
átörökölt bujakór -» congenital syphilis
átpárologtatás -» pervaporation
átpártol -» to change sides
átpártol -» to come over
átpártol -» to desert
átpártol -» to go over
átpártol -» to turn over
átpártol az ellenséghez -» to go over to the enemy
átpasszol vmit vkire -» to shrug sg off onto sy
átpaszíroz -» to cream
átpaszíroz -» to pass through
átrág -» to bite through
átrágja magát egy könyvön -» to plough through a book
átrágja magát egy könyvön -» to wade through a book
átrajzol -» to trace
átrak -» to shift
átrak -» to take over
átrak -» to tranship
átrak -» to trans-ship
átrak -» to transship
átrakás -» shifting
átrakó állomás -» transfer station
átrakodás másik járműre -» transhipment
átrakodás másik járműre -» trans-shipment
átrakodás másik járműre -» transshipment
átrakóhajó -» lighter
átrakóvágány -» side-track
átráz -» have sy on
átrendez -» to realign
átrendez -» to rearrange
átrendez -» to redistribute
átrendezés -» realignment
átrendezés -» rearrangement
átrendezés -» redistribution
átrendeződés -» realignment
átrepül -» to hop
átrium -» atrium, atria
atrocitás -» atrocity
atrocitás -» atrociousness
átrohan -» to tear across
atropin -» atropine
átrostál -» to riddle
átrostál -» to sift
átruház -» to alien
átruház -» to alienate
átruház -» to assign
átruház -» to confer
átruház -» to consign
átruház -» to convey
átruház -» to demise
átruház -» to devolve
átruház -» to grant
átruház -» to hand over
átruház -» to make over
átruház -» to release
átruház -» to transfer
átruházás -» assignment
átruházás -» conveyance
átruházás -» delegation
átruházás -» demise
átruházás -» devolution
átruházás -» grant
átruházás -» livery
átruházás -» transfer
átruházás -» transference
átruházási okirat -» grant
átruházható -» negotiable
átruházható -» transferable
átruházhatóság -» negotiability
átruházó -» transferor
átruházó okirat -» deed of transfer
átsajtolás -» extrusion
átsegít -» to bring through
átsegít -» to get sy through
átsegít -» to pull through
átsegít vkit vmin -» to see sy through
átsiklik -» to skate over
átsiklik -» to slur
átsiklik vmi felett -» to skim over sg
átsiklik vmin -» to pass
átsiklik vmin -» to pass over
átsiklik vmin -» to slur over sg
átskáláz -» to normalize
átsuhan vmin -» to pass over
átszakítás -» bursting
átszakítja a célszalagot -» to breast the tape
átszalad -» to run over
átszalad -» to run through
átszalad vkihez -» to pop over to sy
átszalad vkihez -» to pop round to sy
átszáll -» to change
átszáll -» to transfer
átszáll vkire -» to vest in sy
átszáll vmi felé -» to change trains for swhere
átszállás -» change
átszállás -» transfer
átszállás nélkül -» through
átszállás! -» all change!
átszállít -» to carry over
átszállít -» to ferry
átszállít -» to ferry across
átszállít -» to take over
átszállít -» to transfer
átszállít -» to tranship
átszállít -» to trans-ship
átszállít -» to transship
átszállítás -» transfer
átszállítás másik járműre -» transhipment
átszállítás másik járműre -» trans-shipment
átszállítás másik járműre -» transshipment
átszámolás -» telling
átszámolás -» telling over
átszed -» to reset, reset
átszel -» to intercept
átszel -» to knife
átszel -» to run across
átszelés -» traversing
átszeli a tengert -» to knife through the seas
átszellemít -» to dematerialize
átszellemít -» to spiritualize
átszellemít -» to transfigure
átszellemül -» to dematerialize
átszellőzés -» through ventilation
átszervez -» to reshuffle
átszervez -» to shake up
átszervezés -» realignment
átszervezés -» reshuffle
átszervezés -» shake-up
átszerveződés -» realignment
átszitál -» to garble
átszitál -» to riddle
átszivárgás -» infiltration
átszivárgás -» percolation
átszivárgás -» permeation
átszivárgás -» seepage
átszivárog -» to percolate
átszivárog -» to seep
átszivárog -» to silt
átszivárog -» to strain
átszorít -» to strop
átszőtt -» shot
átszúr -» to needle
átszúr -» to pierce
átszúr -» to pin
átszúr -» to preen
átszúr -» to prod
átszúr -» to stab
átszúr -» to stake
átszúrás -» transfixion
átszúródik -» to pierce
átszűr -» to filter
átszűr -» to percolate
átszűr -» to strain
átszűrés -» percolation
átszűrődés -» percolation
átszűrődés -» permeation
átszűrődik -» to filter through
átszűrődik -» to leach
átszűrődik -» to ooze
átszűrődik -» to percolate
átszűrődik -» to seep
átszűrődik -» to sift
átszűrődik -» to strain
áttanulmányozás -» survey
attasé -» attaché
áttaszít -» to put through
áttekint -» to review
áttekint -» to survey
áttekint -» to take stock of sg
áttekint -» to take stock of
áttekint -» to traverse
áttekintés -» outline
áttekintés -» résumé
áttekintés -» review
áttekintés -» summary
áttekintés -» survey
áttekintés -» synopsis, synopses
áttekintés -» traversing
áttekinthetőség -» perspicuity
áttelepít -» to relocate
áttelepít -» to resettle
áttelepít -» to transplant
áttelepítés -» relocation
áttelepítés -» resettlement
áttelepítés -» transplantation
áttérés -» changeover
áttérés -» switch
átterjed -» to spread over
áttért ember -» proselyte
áttervez -» to redesign
áttervez -» to retrofit
áttervezés -» retrofit
áttesz -» to transpose
áttétel -» transcription
áttétel -» transmission
áttétel -» transposal
áttétel -» transcript
áttételi -» translational
áttetsző -» clear
áttetsző -» filmy
áttetsző -» gauzy
áttetsző -» limpid
áttetsző -» sheer
áttetsző -» translucent
áttetsző -» transparent
áttetsző -» white
áttetsző festék -» glaze
áttetsző festékkel bevon -» to glaze
áttetszőség -» transparency
áttevés -» transposal
attika-csatorna -» trough-gutter
attikai só -» attic salt
áttocsog a sáron -» to splodge through the mud
áttol -» to put through
áttol -» to shunt
attól -» therefrom
attól -» thereon
áttol -» to traverse
attól a perctől kezdve, hogy az üzenetet megkapta -» as of the moment he received the message
attól az időtől fogva -» from that time
attól az időtől kezdve -» from that time
attól az időtől kezdve -» thenceforth
attól az időtől kezdve -» thenceforward
attól félve hogy -» for fear of
attól félve, hogy tesz vmit -» in dread of doing sg
attól fogva -» from that time
attól fogva -» thenceforth
attól fogva -» thenceforward
attól kezdve -» from that time
attól kezdve -» thereafter
attól reszket, hogy megbetegszik -» to dread falling ill
attól reszket, hogy megbetegszik -» to dread to fall ill
attól reszketve, hogy tesz vmit -» in dread of doing sg
attól retteg, hogy megbetegszik -» to dread falling ill
attól retteg, hogy megbetegszik -» to dread to fall ill
attól tartok, hogy igen -» I fear so
attól tartva hogy tesz vmit -» in dread of doing sg
áttolakszik -» to push through
áttolakszik a tömegen -» to push one's way through the crowd
áttolás -» traversing
áttölt -» to decant
áttölt -» to transfuse
áttöltés -» decantation
áttöltés -» decanting
áttöltés -» transfusion
áttör -» to breach
áttör -» to break through
áttör -» to pass through
áttör -» to rupture
áttör -» to splinter through
áttörés -» breach
áttörés -» breakthrough
áttöri az ellenséges vonalat -» to make a breach in the enemy's lines
áttörőgép -» pulper
áttöröl -» to do over
áttört gótikus -» tracery
áttört ötvösmunka -» filigree
attrakció -» feature
attrakció -» stunt
áttűnés -» dissolve
áttüzesedett csapágy -» burned bearing
átugorható -» to bear skipping
átugorja a könyv unalmas részeit -» to skip the dull parts of the book
átugorja a patakot -» to skip a brook
átugorja a patakot -» to skip over a brook
átugrál -» to skip
átugrál -» to skip across
átugrál -» to skip over
átugrás -» skip
átugrik -» to clear
átugrik -» to hop
átugrik -» to jump
átugrik -» to leap, leapt
átugrik -» to leap
átugrik -» to skip
átugrik -» to skip across
átugrik -» to skip over
átugrik a patak fölött -» to skip a brook
átugrik a patak fölött -» to skip over a brook
átugrik vhova -» to hop over to swhere
átugrik vkit a szamárlétrán -» to be promoted over sy's head
átugrik vmin -» to over
átugrik vmit -» to vault
átúszás -» dissolve
átúszik -» to dissolve
átúszik -» to swim, swam, swum
átúsztat a folyón -» to swim one's horse across the river
átutal -» to appropriate
átutal -» to assign
átutal -» to remit
átutal -» to transfer
átutalás -» transfer
átutazás -» passage
átutazás -» transit
átutazó -» through passenger
átutazó -» transit
átutazóban -» in transit
átutazóvízum -» transit visa
átültet -» to graft
átültet -» to replant
átültet -» to transplant
átültetendő szerv -» transplant
átültetés -» graft
átültetés -» replantation
átültetés -» transplantation
átültetésre alkalmas bőr tárolására szolgáló hely -» skin bank
átültetett növény -» transplant
átültetett növények -» replantation
átültetett szerv -» reject
átültetett szerv -» transplant
átültetett szövet -» graft
átültetett testszövet -» graft
átüt -» to punch
átüt -» to show through
átütés -» flashback
átütéses másolat -» carbon
átütő erejét vesztett golyó -» spent ball
átütő erejét vesztett golyó -» spent bullet
átütő erejű -» smashing
átütő siker -» reverberating success
átütő tű -» pricker
átvág -» to cut across
átvág -» have sy on
átvág -» to intersect
átvág -» to nick sy for sg
átvág -» to take a short cut
átvág vkit, mint szart a palánkon -» to shit on sy
átvágás -» burn
átvágás -» cut-off
átvágás -» cutoff
átvágás -» intersection
átvágás -» short cut
átvágás -» through cut
átvágás -» traverse
átvágó út -» by-pass
átvágódik -» to pancake
átvállal -» to take over
átvállalás -» takeover
átvállalja a kötelezettségeket -» to take over the liabilities
átvállalja a tartozásokat -» to take over the liabilities
átválogat -» to pick over
átvált -» to convert
átvált -» to switch over
átvált vmibe -» to change to sg
átvált vmire -» to change to sg
átváltás -» conversion
átváltási árfolyam -» exchange
átváltási árfolyam -» exchange rate
átváltási árfolyam -» rate of exchange
átváltható -» convertible
átváltható vmire -» to exchange for sg
átváltó -» commutator
átváltókar -» shifter
átváltóvezeték -» jumper
átváltozás -» conversion
átváltozás -» transformation
átváltozás -» transmutation
átváltozás -» turning
átváltozik -» to transform
átváltozik vezérré -» to go to queen
átváltozik vezérré -» to queen
átváltozik vmivé -» to change to sg
átváltoztat -» to change
átváltoztat -» to convert
átváltoztat -» to metamorphose
átváltoztat -» to transmute
átváltoztat -» to transmogrify
átváltoztat -» to transfigure
átváltoztat (büntetést) -» to commute
átváltoztatás -» conversion
átváltoztatás -» transmutation
átváltoztatás -» transfiguration
átváltoztatható -» commutable
átváltoztatható -» transformable
átvarázsol -» to metamorphose
átvarázsol -» to transmogrify
átvehető -» receivable
átver -» to dish
átver -» to gag
átver -» have sy on
átver -» to nick sy for sg
átver -» to shaft
átver -» to stiff
átverés -» burn
átverés -» ramp
átvergődik -» to get through
átvergődik -» to plough through
átvergődik -» to wade
átvergődik a tömegen -» to push one's way through the crowd
átvesz -» to be in receipt of
átvesz -» to receive
átvesz -» to take from
átvesz -» to take over
átvészel -» to ride out a storm
átvészel -» to weather
átveszi a hatalmat -» to assume authority
átveszi a hatalmat -» to assume power
átveszi a hatalmat -» to take command
átveszi a parancsnokságon -» to assume command
átveszi a parancsnokságot -» to take command
átveszi a szolgálatát vkinek -» to take over from sy
átveszi a vezetést -» to take the lead
átveszi az irányítást -» to take charge
átveszi az őrséget -» to take over the watch
átveszi az ügyek irányítását -» to assume the direction of affairs
átveszi az ügyek vezetését -» to assume the direction of affairs
átveszi az üzletet -» to take over a business
átveszi az üzleti ügyek intézését -» to take over a business
átveszi hivatalát -» to take up one's duties
átveszi vminek a vezetését -» to take over the management of sg
átvétel -» acceptance
átvétel -» borrowing
átvétel -» receipt
átvétel -» receiving
átvétel -» reception
átvétel -» takeover
átvételi vizsgálat -» acceptance test
átvételkor -» on receipt of
átvevő -» recipient
átvevő kártya -» card of re-entry
átvezet -» to see across
átvezetés -» transition
átvezető szigetelő -» busing
átvilágítás -» sparks
átvillan (gondolat) -» to flit
átvirrasztott éjszakán át -» in the night watches
átvirrasztott éjszakán át -» in the watches of the night
átvisz -» to carry forward
átvisz -» to carry over
átvisz -» to get over
átvisz -» to take over
átvisz -» to transfer
átvisz -» to transmit
átvisz -» to transfuse
átvisz (összeget) -» to bring forward
átvisz egy szót -» to carry on a word
átvitel -» balance to next account
átvitel -» carried forward
átvitel -» carry-over
átvitel -» transfer
átvitel -» transference
átvitel -» transposition
átvitel -» transmitting
átvitelez -» to bring forward
átviteli -» translational
átvitt -» figurative
átvitt értelem -» transferred sense
átvitt értelemben -» in a figurative sense
átvivő -» transmitting
átvizsgál -» to audit
átvizsgál -» to check
átvizsgál -» to comb
átvizsgál -» to go over
átvizsgál -» to go through
átvizsgál -» to look over
átvizsgál -» to look through
átvizsgál -» to review
átvizsgál -» to revise
átvizsgál -» to verify
átvizsgálás -» boarding
átvizsgálás -» check
átvizsgálás -» revision
átvizsgálást végző hajó -» boarding ship
átvizsgáló tiszt -» boarding officer
átvonul -» to adjourn
atya -» father
atyafiság -» cousinhood
atyafiság -» kinship
atyafiságpártolás -» nepotism
atyafiság-pártoló -» nepotistic
atyai -» fatherly
atyai -» parental
atyai -» paternal
atyai intelmek -» grandfatherly advice
atyai módon -» fatherly
atyai tanácsok -» grandfatherly advice
atyailag -» fatherly
átzsilipel -» to lock
augur -» augur
augusztus -» august
augusztus elseje -» wattle day
aukció -» auction
aura -» aura, aurae
aura -» effluvium
Ausztrália -» Australia
Ausztráliába -» down under
Ausztráliába lógott -» he bolted to Australia
Ausztráliába szökött -» he bolted to Australia
Ausztráliában -» down under
ausztráliai -» Australian
ausztráliai angol -» Australian English
ausztráliai angolság -» Australian
ausztráliai ember -» Australian
ausztráliai katona -» digger
ausztráliai kontinens belseje -» red centre
ausztráliai legyezős galamb -» fan-tail
ausztráliai nyelv -» Australian
Ausztria -» Austria
autentikus -» authentic
autó -» automobile
autó- -» automotive
autó -» can
autó -» car
autó -» motor-car
autóbusszal -» by bus
autóbusz -» bus
autóbusz -» coach
autóbusz -» motor-bus
autóbusz -» omnibus
autóbusz emelete -» top-deck
autóbuszjárat -» bus service
autóbuszjegy -» transportation
autóbuszkalauz -» bus-conductor
autóbuszon -» aboard
autóbuszon megy -» to ride in a bus
autóbuszon utazik -» to ride in a bus
autóbuszváróhely -» bus shelter
autóduda -» horn
autóduda hangja -» honk
autóemelő kocsi -» wrecking lorry
autogejzír -» geyser
autogénvágás -» torch cutting
autogram -» autograph
autógumi -» tire
autógumi -» tyre
autógyár képviseletében versenyez -» to race for a firm
autóipar -» automotive industry
autójavító -» repair shop
autójavító -» repairer
autójavító -» repairman, repairmen
autók részére járhatatlan út -» road unfit for motor traffic
autokláv -» autoclave
autokláv kezelésben részesül -» to autoklave
autoklávban kezel -» to autoklave
autókölcsönző -» rent-a-car
autokrata rendszer híve -» caesarist
autókürt -» hooter
autókürt -» klaxon
autókürt -» klaxon-horn
automata -» automatic
automata -» automaton, automata
automata büfé -» automat
automata büfé -» vending machine
automata étterem -» automat
automata fegyver -» automatic weapon
automata sebességváltás -» automatic shift change
automata sebességváltó -» automatic gear-change
automata sebességváltó -» automatic transmission shift
automata sebváltó -» automatic gear-change
automataérme -» slot coin
automatafegyver -» recoil loader
automatikus -» automatic
automatikus -» self-service
automatikus indító -» self-starter
automatikus ivókút -» drinking-fountain
automatikusan -» automatically
automatizál -» to automate
automatizálás -» automation
autómentő -» breakdown truck
autómentő -» tow truck
autómentő -» wrecker
autómentő osztag -» break-down gang
autómérnök -» automotive engineer
automobil- -» automotive
autómosó -» car wash
autón -» by road
autón megy -» to go by car
autón szállít -» to motor
autón visz -» to motor
autonóm -» autonomous
autonómia -» autonomy
autonómia -» home rule
autonomista -» communalist
autópálya -» expressway
autópálya -» freeway
autópálya -» highway
autópálya -» motorway
autópálya -» thruway
autópálya gyűrű -» ring-road
autópályagyűrű -» beltway
autópálya-gyűrű -» ring-road
autoptikus -» autopsic
autoptikus -» autopsical
autóra kéredzkedik -» to thumb a ride
autóra kéredzkedik -» to thumb it
autós -» motorist
autósiskola -» driving school
autóskesztyű -» gauntlet
autósszemüveg -» preserves
autóstoppal utazik -» to hitch a ride
autóstoppal utazik -» to hitchhike
autóstoppol -» to thumb
autóstoppot kér -» to thumb a lift
autóstoppot kér -» to thumb a ride
autószállító -» car-carrier
autószállító -» car-transporter
autószerelő -» car mechanic
autószerelő -» motor mechanic
autoszifon -» siphon
autoszifon -» siphon-bottle
autót bekurbliz -» to crank up a motor car
autót kézzel beindít -» to crank up a motor car
autót tart -» to run a car
autót vesz -» to set up a car
autótaxi -» hackney-carriage
autótaxi -» taxi
autotípiai klisé -» photogravure
autotípiai klisékészítés -» photogravure
autotípiai klisékészítő -» photogravurist
autóút -» highway
autóút -» motor vehicles only
autóút -» through route
autóútra megy -» to go for a run in the car
autóútra megy -» have a run in the car
autóval -» by car
autóval feltekeredik vmire -» to wrap one's car around sg
autóval kapcsolatos -» automotive
autóval nekimegy vminek -» to wrap one's car around sg
autóval tekereg a városban -» to buzz
autóversenyen vesz részt -» to motor
autóvezetői vizsga -» driving test
autóvezetőt megállít -» to gong a driver
autózás -» drive
autózás -» motoring
autózgat -» to tootle along
autózik -» to motor
autózik egyet -» to go for a spin
autózni megy -» to go for a run in the car
autózni megy -» have a run in the car
avantgárd -» farout
avantgard -» farout
avantgardista művész -» vanguard artist
avarmező -» moorland
avas -» rank
avas -» rusty
avas vaj -» high butter
avasodni hagy -» to wind
avatás -» crabbing
avatási nap -» commencement
avatatlan -» uninitiated
avégből, hogy -» to the end that
aviatika -» flying
aviatikus -» aviator
avizó -» advice note
avizó -» letter of advice
avizó hajó -» dispatch
avulás -» ageing
avulás -» aging
avuló -» aging
avval áltatja magát, hogy -» to conceit oneself that
axiális -» axial
axióma -» axiom
axiomatikus -» axiomatic
axiomatikus -» axiomatical
az -» it
az -» that
az -» that one
az -» which
az 1648-as csonka parlament -» rump parliament
az a célja, hogy -» to be out to
az a felfogása, hogy -» to be of the opinion that
az a furcsa, hogy -» funny enough
az a gyanúja hogy -» have an idea that
az a gyanúja, hogy -» have an idea that
az a gyanúm, hogy -» I have a hunch that
az a gyanúm, hogy -» I have a shrewd idea that
az a hír járja -» according to hearsay
az a hír járja, hogy -» word came that
az a hólyag! -» that bligher!
az a jópofa Smith -» the scream of a fellow smith
az a kívánságom, hogy így legyen -» I wish it to be done
az a kívánságom, hogy így legyen -» I wish for it to be done
az a különös, hogy -» funny enough
az a szándéka, hogy -» to be out to
az a szándéka, hogy -» to start out to
az a szóbeszéd járja -» according to hearsay
az a terve, hogy -» to start out to
az a történet járja, hogy -» there is a story that
az ágyat nyomja -» to be confined to bed
az ajtó belülről zárható -» the door bolts on the inside
az ajtó felpattant -» the door sprang open
az ajtó kicsapódott -» the door sprang open
az ajtó kivágódott -» the door sprang open
az akarathoz erő is kell -» willing and wishing are not the same
az, aki -» the one who
az aki lök -» putter
az akkori igazgató -» the then director
az akusztika a hang tudománya -» acoustics is the science of sound
az alább idézett szakasz -» the passage quoted below
az alábbi ábrán látható -» seen in the figure below
az alábbi levelet kaptam -» I received the following letter
az alábbi tények -» the facts mentioned below
az alábbi tények -» the facts referred to below
az alábbiakban idézett szakasz -» the passage quoted below
az alakulat megbomlott -» the ranks were broken
az alant idézett szakasz -» the passage quoted below
az alattunk levő lakók -» the tenants below
az alattunk levő lakók -» the tenants of the flat below
az állandó zaj felborzolja az idegeimet -» the constant noise frays my nerves
az állandó zaj kikészíti az idegeimet -» the constant noise frays my nerves
az állandó zaj tönkreteszi az idegeimet -» the constant noise frays my nerves
az állásról a miniszter dönt -» the post is in the gift of the minister
az állítás nem fedi a tényeket -» the statement does not square with the facts
az, ami -» what
az, amit -» what
az angol alsóház -» the grand inquest of the nation
az anyag és a bér -» the material and the making
az anyag és a munkabér -» the material and the making
az árak esnek -» prices are coming down
az árak esnek -» prices are sinking
az árak felszöktek -» prices are up
az árak igen alacsonyak -» prices are cut very fine
az árak igen le vannak szállítva -» prices are cut very fine
az árak magasak -» prices are up
az árak zuhanásszerűen estek -» prices have come down with a run
az áram átüt a szikraközön -» the current sparks the gap
az arckép a közelébe sem jön az eredetinek -» the portrait does not come near the original
az arckép meg sem közelíti az eredetit -» the portrait does not come near the original
az asszony az úr a háznál -» the grey mare is the better horse
az asszony tartja kezében a gyeplőt -» the grey mare is the better horse
az asszony viseli a kalapot -» the grey mare is the better horse
az asszony viseli a nadrágot -» the grey mare is the better horse
az átlag -» run
az átlagos -» run
az autó billent egyet, amikor átmentünk az árkon -» the car gave a cant as we crossed the ditch
az az átkozott büszkeségük -» that pride of theirs
az az érzésem, hogy -» I have a fancy that
az az érzésem, hogy -» I have a hunch that
az az érzésem, hogy -» I sort of feel that
az az érzésem, hogy ismered őt -» I rather think you know him
az az ötlete támad, hogy -» to hit upon the idea of sg
az ebédet egy csésze kávéval fejezte be -» he topped off the dinner with a cup of coffee
az eddigiek során hallottuk -» we have heard in the foregoing
az egész -» all
az egész -» the lot
az egész -» tote
az egész -» whole
az egész áldott nap -» the livelong day
az egész banda -» the whole gang
az egész cókmók -» the whole kit and boiling
az egész csak merő kitalálás -» these tales are pure fiction
az egész csak tiszta kitalálás -» these tales are pure fiction
az egész család influenzás volt -» the whole house was down with flue
az egész család megbetegedett influenzában -» the whole house was down with flue
az egész csomó -» the whole blessed lot
az egész egy darabban -» all in one piece
az egész egy darabból -» all in one piece
az egész együttvéve -» in the aggregate
az egész fronton -» along the whole line
az egész ház influenzás volt -» the whole house was down with flue
az egész házban -» through the house
az egész história -» the whole hypothec
az egész mindenség -» the whole shebang
az egész miskulancia -» the whole hypothec
az egész ország forrongott az elégedetlenségtől -» the whole country was seething with discontent
az egész pereputty -» the whole hypothec
az egész rakás -» the whole blessed lot
az egész személyi állomány -» all ranks
az egész természet életre kel -» all nature wakes
az egész természet felébred -» all nature wakes
az egész vacak csomó -» the whole blessed lot
az egész vacak rakás -» the whole blessed lot
az egész világon ismerik a nevét -» to be famous all the world over
az egész vonalon -» along the whole line
az egészen más -» that makes all the difference
az égi hatalmak -» the powers above
az ego -» the ego
az egyenlítő alatt -» at the equator
az egyes szám -» unit
az egyik éppen olyan, mint a másik -» there is not a shadow of difference between them
az egyik éppen olyan rossz, mint a másik -» one is as bad as the other
az egyik legjobb cég -» one of the best firms going
az egyik tizenkilenc, a másik egy híján húsz -» one is as bad as the other
az egyik tizenkilenc, a másik egy híján húsz -» there is not a shadow of difference between them
az éjjeliőr lefülelte a betörőt -» the night watchman collared the burglar
az éjjeliőr nyakon csípte a betörőt -» the night watchman collared the burglar
az éjszaka csendjében -» in the still of the night
az éjszaka közeledett -» evening was drawing on
az éjszaka semmit nem aludtam -» I slept none last night
az élet árnyoldala -» the seamy side of life
az élet gondjai -» worries of life
az élet nem csak örömökből áll -» life isn't roses all the way
az élet nem fenékig tejfel -» life isn't roses all the way
az élet viszontagságai -» the ups and downs of life
az életben nincs megállás -» there is no standing still
az életébe kerül -» it costs him his life
az életével lakol -» it costs him his head
az életnél is többre becsüljük a szabadságot -» we prize liberty more than life
az elevenek és holtak -» the quick and the dead
az elhunyt -» the departed
az elhunyt hozzátartozói -» the bereaved
az elhunytak -» the dead
az elhunytak -» the departed
az elképzelésem a következő -» the idea is this
az elköltözöttek -» the dead
az ellenérdekű fél -» the other side
az elmúlt évben -» last year
az elmúlt hat év -» these last six years
az élő emberek -» the living
az előadás folyik -» the show is on
az előadás pontosan nyolckor kezdődik -» the curtain rises at eight sharp
az élők -» the living
az első kör lefutása után -» after the first lap
az első kör lefutása után -» the first lap being completed
az első kör lefutása után -» the first lap being covered
az első kör lefutása után -» the first lap being done
az ember -» one
az ember -» people
az ember haja szála égnek áll tőle -» it's enough to make your hair stand on end
az ember lába alatt -» under feet
az ember, mint olyan -» man as such
az ember néha téved -» one cannot always be right
az ember szeme láttára -» before one's very eyes
az ember szeme láttára -» under one's very eyes
az emberek kezdik kiismerni őt -» people are beginning to get on to him
az én -» the ego
az én hasznom a te károd -» my gain is your loss
az én hatáskörömbe -» in my sphere of action
az én hatáskörömben -» in my sphere of action
az én hibám, hogy lekésett a vonatról -» it is through me that he lost his train
az én koromban -» at my time of day
az én koromban -» at my time of life
az én könyvem -» my book
az én órám szerint nyolc óra van -» it is eight by my watch
az én rovásomra nevetnek -» they laugh at my expense
az én vétkem -» mea culpa
az építészet, mint olyan -» architecture proper
az érdeklődés középpontja -» the observed of all observers
az erdő lángok martaléka lett -» the flames ate up the forest
az eredmény null-null -» there was no score
az erődítmény oldalát mocsár határolja -» the fort flanks on a swamp
az erősebb joga -» might against right
az erősebb nem -» the sterner sex
az erősebb nem -» the stronger sex
az értelem az ember sajátja -» reason is man's peculiar
az értelem az ember tulajdona -» reason is man's peculiar
az érvényesülés művészete -» the art of getting on
az események gyorsan követik egymást -» the events tread on each other's heels
az események sodrába kerül -» to get into the swim
az események sodrása -» swim
az esetek nagy többségében -» nine times out of ten
az est fénypontja -» high light of the performance
az est fénypontja -» high spot of the performance
az étel ehetetlen moslék volt -» the food was inedible muck
az idegeim teljesen felmondták a szolgálatot -» my nerves are frayed off
az idegeim tönkrementek -» my nerves are frayed off
az idegeire megy vkinek -» to get on one's nerves
az idény éppen véget ért -» the season was just over
az idő lejárt! -» time's up!
az idő pénz -» time is money
az igaz, hogy csak egyszer látott -» true he only saw me once
az igaz szerelem szenvedéssel jár -» the course of true love never did run smooth
az igazat megvallva -» truth to say
az igazat megvallva -» truth to tell
az igazgatót kapcsolták -» I got through to the manager
az igazi ember -» he is the very man
az igazi tartós értékeket nem könnyű megszerezni -» the best fish swim near the bottom
az igazság éppen az ellenkező oldalon van -» the boot is on the other leg
az igazság éppen az ellenkező oldalon van -» the boot is on the wrong leg
az ige testté lőn -» the word was made flesh
az ilyen érzelmek csak becsületedre válnak -» such sentiments are entirely honourable to you
az ilyesmit nem nézik el -» that sort of thing won't get by
az ilyesmit nem nyelik le -» that sort of thing won't get by
az impassz sikerül -» the finesse wins
az ingnek rövid az ujja -» the shirt is short in the arms
az intézkedést váratlan események követték -» the measure was attended by unexpected events
az iparág emelkedő exportra rendezkedett be -» the industry geared itself to bigger export
az isten háta mögött -» behind the beyond
az isten is táncosnőnek teremtette -» she ought to have been a dancer
az isten szerelmére -» for god's sake
az isten szerelmére! -» for god's sake!
az isten szerelmére! -» for goodness' sake!
az isten szerelmére! -» for godness' sake!
az isten szerelmére! -» for heaven's sake!
az isten szerelmére! -» for mercy's sake!
az isten szerelmére! -» for pity's sake!
az isten szerelmére! -» for the love of god!
az istenért! -» for god's sake!
az istenért! -» for goodness' sake!
az istenért! -» for godness' sake!
az istenért! -» for heaven's sake!
az istenért! -» for mercy's sake!
az istenit! -» shit!
az istókját! -» dammit!
az ital tette tönkre -» drink was his destruction
az ital vitte sírba -» drink was his destruction
az italcechet a tulaj fizeti -» the drinks are on the house
az italok a vendéglős költségére mennek -» the drinks are on the house
az jutott eszembe -» it came about my mind
az jutott eszembe, hogy -» the idea came across my mind that
az nagy hiba volt részedről -» that was very wrong of you
az nagyon helytelen volt részedről -» that was very wrong of you
az okmányon a te aláírásod szerepel -» the document bears your signature
az olvasóhoz -» a word to the reader
az olvasóteremben levő könyvek nem kölcsönözhetők -» books must not be taken out of the reading room
az olvasóteremből könyveket kivinni tilos -» books must not be taken out of the reading room
az óra hibásan üt -» the clock is off the beat
az óra nem üt egyenletesen -» the clock is off the beat
az óra rosszul üt -» the clock is off the beat
az órám nem pontos -» my watch is wrong
az orra előtt -» under his nose
az ország belsejébe utazik -» to travel up the country
az ország legeldugottabb helyein -» in the deepest recesses of the country
az ország legtávolabbi zugaiban -» in the deepest recesses of the country
az ott -» that one
az ott -» yon
az ő erőssége -» his greatest asset
az ő helyében -» in his place
az ő lelkén száradjon -» his guilt be on his own head
az ő szava nem sokat számít -» his word doesn't go for much
az ön kézirata nem közölhető -» your manuscript is unavailable
az ön kéziratát nem használhatjuk -» your manuscript is unavailable
az ön sajátkezű aláírásával és pecsétjével -» under your hand a seal
az önök részéről -» at your end
az ördög vigye el! -» odd rabbit him!
az ördög vigye el! -» rabbit him!
az ördög vigyen el, ha -» I'll be blowed if
az ördögbe is! -» by the holy poker!
az ördögbe! -» blimey!
az összes -» all
az ösvény hirtelen megszakadt -» the path terminated abruptly
az ösvény lefelé visz -» the path tends downwards
az öt óra nem tudom hány perckor induló vonat -» the five something train
az ötszázas számig -» to the number of 500
az pénzügyi terv katasztrofálisan összeomlott -» the financial scheme crashed disastrously
az szezon éppen véget ért -» the season was just over
az tiszta sületlenség -» that's all tripe
az új fű gyorsan bújik -» the young grass is fast springing up
az új fű szépen mutatkozik -» the young grass is fast springing up
az újgazdagok -» the newly rich
az úr 1256-ik évében -» in the year of grace 1526
az Úr fölkentje -» the Lord's anointed
az út járható -» road clear
az út járhatóbbá válik -» the road grows easier
az utasok közül háromról nincs hír -» three of the passengers are unaccounted for
az utca embere -» man in the street
az utca másik oldalán lakik -» he lives across the street
az utcákat rója -» to run the streets
az utcán -» in the street
az utolsó csepp vérükig harcoltak -» they fought to the bitter end
az utolsó cseppig kiürít -» to drink up
az utolsó, de nem a legkevésbé fontos -» last but not least
az utolsó emberig elestek -» killed to a man
az utolsó emberig megölték őket -» killed to a man
az utolsó hét napban -» for the last week
az utolsó ítélet -» the great inquest
az utolsó ítélet -» the last inquest
az ügy érdekében -» for the sake of the cause
az ügy jó úton halad -» the matter is in quite good shape
az ügy még függőben van -» the matter is still in abeyance
az ülések felborultak -» seats crashed over
az ülések feldőltek -» seats crashed over
az ütéstől felbukfencezett -» the blow sent him spinning
az üzlet az üzlet -» exchange is no robbery
az üzlet pang -» trade is slack
az van -» it is
az volt az érzésem, hogy -» I had a feeling that
azáltal -» thereby
ázás -» soak
azaz -» i.e.
azaz -» namely
azaz -» say
azaz -» that is
azaz -» viz.
azaz -» to wit
azbeszt -» asbestos
azbeszt -» fossil cork
azbeszt -» salamander
azbeszt -» salamander wool
azelőtt -» before
azelőtt -» previously
azelőtt londoni lakos -» late of London
azelőtt nem csinált vmit -» he didn't used to do sg
azelőtt nem csinált vmit -» he used not to do sg
azelőtt nem csinált vmit -» he usedn't to do sg
azelőtt nem csinált vmit -» he usen't to do sg
azelőtt sokat bridzseztünk -» we used to play bridge
azelőtt szerettem -» I used to like it
azelőtti -» late
azelőtti -» quondam
azeotróp -» azeotropic
azeotróp elegy -» azeotrope
azért -» thence
azért -» thereupon
azért -» wherefore
azért, hogy -» in order to
azért, hogy -» that
azért, hogy -» to the end that
azért ne harapd le a fejemet! -» don't bite my head off!
azon -» thereon
azon a ponton -» there
azon a véleményen van, hogy -» to be of the opinion that
azon az alapon, hogy -» on the understanding that
azon az áron, hogy -» at the expense of sg
azon célból -» to the effect
azon célból, hogy -» in order to
azon célból, hogy -» purposely
azon célból hogy -» so as to
azon célból, hogy -» to the end that
azon célból... hogy -» so that
azon eshetőség alapján, hogy -» on the chance that
azon kilátás alapján, hogy -» on the chance that
azon melegében -» on the spot
azon nyomban -» on the spot
azon nyomban -» on the instant
azon nyomban -» straight away
azon nyomban -» straight off
azon nyomban -» then and there
azon nyomban -» there and then
azon tűnődik -» to wonder
azon tűnődöm, kire emlékeztet -» I wonder whom it is she reminds me of
azon van, hogy megtegyen vmit -» to be on the point of doing sg
azon van, hogy megtegyen vmit -» to tend to do sg
azonban -» after all
azonban -» at the same time
azonban -» but
azonban -» however
azonban -» nevertheless
azonban -» only
azonfelül -» additionally
azonfelül -» by the same token
azonfelül -» moreover
azonfelül -» over and above
azonfelül -» together with
azonkívül -» besides
azonkívül -» furthermore
azonkívül -» moreover
azonkívül -» thereto
azonkívül -» too
azonkívül -» withal
azonkívül hogy -» except that
azonkívül, hogy -» except that
azonkívül nem is vagyok biztos abban, hogy -» again I am not sure that
azonmód porosan -» covered with dust as he was
azonnal -» anon
azonnal -» at a moment's notice
azonnal -» forthwith
azonnal -» forthright
azonnal -» immediately
azonnal -» in a moment
azonnal -» in a trice
azonnal -» instanter
azonnal -» instantly
azonnal -» like smoke
azonnal -» now
azonnal -» off the bat
azonnal -» on the spot
azonnal -» out of hand
azonnal -» outright
azonnal -» presently
azonnal -» promptly
azonnal -» pronto
azonnal -» right
azonnal -» right away
azonnal -» right now
azonnal -» right off
azonnal -» right off the bat
azonnal -» right on end
azonnal -» straight
azonnal -» straight away
azonnal -» straight off
azonnal -» straightaway
azonnal -» straight on end
azonnal -» thereupon
azonnal -» with all speed
azonnal -» with dispatch
azonnal behívható követelés -» money at call
azonnal cselekvő -» quick to act
azonnal el fog készülni -» not ready just yet
azonnal hat -» to produce an instantaneous effect
azonnal kész lesz -» not ready just yet
azonnal megcsinál vmit -» to do sg out of hand
azonnal megy -» to go express
azonnal szállítható áru -» spot goods
azonnal válaszol vkinek -» to answer sy pat
azonnal visszavág -» to be smart at repartee
azonnali -» immediate
azonnali -» instant
azonnali -» instantaneous
azonnali -» present
azonnali -» prompt
azonnali -» spot
azonnali -» sudden
azonnali hatás -» instantaneous effect
azonnali vétel és eladás -» spot purchase and sale
azonnaliság -» immediacy
azonos -» equal
azonos -» equal to
azonos -» identical
azonos -» same
azonos állásponton vkivel -» in common with sy
azonos álláspontra helyezkednek -» to take a common stand
azonos célt követ -» to converge
azonos csoportba tartozó -» co-ordinate
azonos értékű -» equivalent
azonos hangzású -» univocal
azonos helyzetben vkivel -» in common with sy
azonos irányt követ -» to converge
azonos jellege van vmivel -» to osculate
azonos körülmények között -» other things being equal
azonos központú -» concentric
azonos központú -» concentrical
azonos lejtésű -» isoclinic
azonos magasságú vmivel -» to be level with sg
azonos mennyiség -» equal
azonos nézeten lévő -» coincident
azonos nézetű -» unanimous
azonos osztályba tartozó -» co-ordinate
azonos számértékű kockák -» doublets
azonos színvonalú vmivel -» to be level with sg
azonos tartalmú -» of the same tenor
azonos tulajdonsága van vmivel -» to osculate
azonosít -» to identify
azonosít -» to refer
azonosítás -» identification
azonosítatlan repülő tárgy -» unidentified flying object
azonosíthatatlan -» unidentifiable
azonosítja magát vmivel -» to identify oneself with sg
azonosító kártya -» nametag
azonosnak tekint -» to identify
azonosság -» identity
azonosság -» oneness
azonosság -» sameness
azonosságot megállapít -» to identify
azonosságot vállal vmivel -» to identify oneself with sg
azóta -» since then
azóta -» thence
azóta nem láttam -» that's the last I saw of him
ázottan -» soggily
Ázsia -» Asia
ázsiai -» Asian
ázsiai -» Asiatic
ázsiai bennszülött -» wog
ázsiai pálmafajta -» nipa
ázsió -» exchange premium
ázsió -» premium on exchange
ázsió -» premium, premia
azsúrozott kézimunka -» drawn work
azt -» it
azt -» which
azt a látszatot szeretné kelteni, hogy -» to go through the motions of sg
azt állítja hogy -» to claim that
azt állítja, hogy -» he will have it that
azt beszélik -» rumour has it
azt beszélik, hogy -» I have heard tell
azt beszélik, hogy -» I have heard it said
azt beszélik, hogy -» there's some talk of
azt hallottam, hogy -» it has come to my ear that
azt hiszed, nekem mindent be lehet mesélni? -» do you think I was born yesterday?
azt hiszem -» I reckon so
azt hiszem -» I think so
azt hiszem, hogy ismered őt -» I rather think you know him
azt hiszem igen -» I think so
azt hiszem, így jó lesz -» that ought to do
azt hiszem, nem -» I think not
azt hiszi, hogy körülötte forog a világ -» to be all over oneself
azt hiszi magáról, hogy ő a világ közepe -» to think no end of oneself
azt jelzi -» to be indicative of sg
azt kell hinnem, hogy -» I am inclined to think that
azt már nem! -» none of that!
azt mesélik -» there is a story afloat
azt mondhatni -» as it were
azt mondják -» people say
azt mondják, hogy -» it is said that
azt mondják róla -» he is supposed to
azt mondtam neki, hogy forduljon a titkárhoz -» I referred him to the secretary
azt nem lehet csak úgy fáradság nélkül elérni -» there is no royal road to sg
azt nem lehet csak úgy könnyen elérni -» there is no royal road to sg
azt nem lehet csak úgy könnyen megcsinálni -» there's no royal road to it
azt nem lehet csak úgy könnyen elérni -» there's no royal road to it
azt nem lehet csak úgy vesződség nélkül elérni -» there is no royal road to sg
azt nem lehet fáradság nélkül megcsinálni -» there's no royal road to it
azt nem lehet vesződség nélkül megcsinálni -» there's no royal road to it
azt olvassa, ami éppen a kezébe kerül -» to be a desultory reader
azt rebesgetik -» rumour has it
azt rebesgetik, hogy -» there is a whisper that
azt sem tudja, hol áll a feje -» to get into a flap
azt sem tudja, hova legyen a nagy hálálkodásban -» to be effusive in one's thanks
azt sem tudja, hova legyen a nagy hálálkodásban -» to be effusive in one's gratitude
azt sem tudja, hova legyen -» to jump out of one's skin
azt sem tudja, mihez kezdjen -» to be at a loss what to do
azt tehet vkivel, amit akar -» have sy by the leg
azt tervezik, hogy -» there's a plan afoot
azt ugyan lesheted! -» don't you think you may get it!
azt ugyan lesheted! -» don't you wish you may get it!
aztán -» in the sequel
aztán -» then
aztán -» whereabout
áztat -» to bathe
áztat -» to lave
áztat -» to leach
áztat -» to soak
áztat -» to steep
áztat -» to wash
áztat vmit -» to put sg in soak
áztatás -» dipping
áztatás -» soak
áztatás -» steep
áztatófolyadék -» steep
áztatólé -» soak
azték -» Aztecan
azték nyelv -» Aztec
azték személy -» Aztec
azurit -» blue copper ore
azután -» after
azután -» afterwards
azután -» item
azután -» next
azután -» then
azután -» thereafter
azután hónapokig -» for months after
azutáni -» subsequent
azzal a céllal, hogy -» in order to
azzal a feltétellel, hogy -» on the understanding that
azzal a kikötéssel, hogy -» on the stipulation that
azzal a szándékkal -» to the effect
azzal az eredménnyel -» to the effect
azzal az ürüggyel hogy -» with the ostensible object of
azzal az ürüggyel hogy -» with the ostensible purpose of