D
dec dep di do dr du

damping-off palántadőlés
decay rothadni
deep ploughing mélyszántás
deep-frozen vegetables mélyhűtött zöldségfélék
defects of quality minőségi hibák
deficiency (of moisture, nutrients) hiány (víz, tápanyag)
deficiency disease hiánybetegség
defoliate lelevelezni
degree-hour method hőegység-számítási módszer
dent corn lófogú kukorica
depth of sowing vetésmélység
depth of topsoil a művelt talajréteg vastagsága
desilk (corn) bajuszt eltávolít (kukorica)
detasselling címer eltávolítása (kukorica)
deterioration romlás, értékcsökkenés
determinate growth determinált növekedés
develop seedstalks magszárat fejleszt
diallel cross diallél keresztezés
dibble ültetőfa
dicing kockázás, kockára vágás
dill kapor
dioecious kétlaki
direct covers váznélküli fólia
direct seeding helyrevetés
disc harrow tárcsás borona
disc plow tárcsás eke
disease betegség
disk cultivator tárcsás kultivátor
disking tárcsázás
dock francia sóska
dominant gene effect domináns génhatás
dormancy nyugalmi állapot
double-span frame hollandágy
downy mildew peronoszpóra
dragging simítózás
drainage vízelvezetés
drainage ditch vízelvezető árok
drainpipe alagcső
driller; vetőgép
drilling sorba vetés
drought szárazság
dry bean szárazbab
dry matter szárazanyag
dry scale (onion) hagyma száraz buroklevele
dry tipburn levélszél barnulás
dung istállótrágya
dusting porozás
Dutch (type) glasshouse holland típusú (gördíthető) üvegház
Dutch lights hollandágy
dwarf bean bokorbab

dec dep di do dr du
D