I
ic  im in ir

iceberg lettuce jégsaláta
illumination megvilágítás
immature éretlen
immature green még növekvő, éretlen
immobilization of nutrients tápanyagok lekötése
inbred line beltenyésztett törzs
inbreeding beltenyésztés
incubation period átszövetési időszak
indeterminate growth folytonos növekedés
individual selection egyedkiválogatás
industrial potato ipari burgonya
inheritance öröklődés
inoculate beoltani
inoculation beoltás, csírázás
inoculation cabinet oltófülke
insect control rovarok elleni védelem
insect damage rovarkártétel
insect pests rovarkártevők
insecticide rovarölőszer
integrated pest control integrált növényvédelem
intercropping köztestermesztés
intermediate type átmeneti típus
Irish potato burgonya
iron vas
irradiation besugárzás
irrigation öntözés

ic im in ir
I