O

off-flavour rossz íz, mellékíz
off-season idényen kívüli (primőr vagy kései)
okra okra, bámia, hölgyujj
once-over tomato harvester egymenetes paradicsom betakarítógép
one-ear type (corn) egycsövű (kukorica)
onion vöröshagyma
onion set dughagyma
orach laboda
organic manure szervestrágya
organic residues szerves maradványok
ornamental corn díszkukorica
outdoor crop szabadföldi kultúra
outer scale (onion) hagyma külső buroklevele
overhead irrigation permetező öntözés
overmature túlérett
overwintered átteleltetett
overwintering áttelelés, áttelelő
oyster mushroom laskagomba

O