V

vacuum cooling vákuumhűtés
vacuum seeder vákuumos vetőgép
variance analysis varianciaanalízis
vegetable crops zöldségfélék
vegetable growing zöldségtermesztés
vegetable growing for processing zöldségtermesztés ipari feldolgozásra
vegetable marrow spárgatök
vegetable oyster bakszakáll
vegetable paprika étkezési paprika
vegetable pepper étkezési paprika
vegetables for processing ipari feldolgozásra termesztett zöldségféle
veinal tipburn üvegesedés (fejessaláta)
ventilation szellőztetés
viability életképesség
viable seed életképes vetőmag
vine szár
vitality életképesség
vlies fátyolfólia