Elektronikus könyvtári értelmező szótár


Ez az értelmező szótár az elektronikus dokumentumok és számítógépes információforrások könyvtári használata során előforduló leggyakoribb angol szavakat és rövidítéseket definiálja, valamint - ahol lehet - megadja a javasolt magyar megfelelőt vagy írásmódot. A meghatározások nem tudományos igényűek és nem törekednek teljességre. Néhány egyszerű mondatban próbáltuk megmagyarázni az egyes fogalmak jelentését úgy, hogy az a témában járatlanoknak is érthető legyen. A szócikkekben - ahol lehetett - már a javasolt magyar terminológiát használtuk.

A szótárban nem szerepelnek cég-, szolgáltatás- és termék-nevek, és a számítógépes szakkifejezésekből is csak a leggyakoribbak és a jelenleg divatosak kerültek bele.

Ha egy szócikk címe a magyarázó szövegben is előfordul, akkor azt egy ~ karakterrel jelöltük. A => pedig a "lásd még" jele, hivatkozás egy másik szócikkre.

Az angol szavaknál - a nyelvet nem ismerőknek - a kiejtést is megpróbáltuk visszaadni, de fonetikai jelek hiányában ez csak megközelítőleg lehetséges, a valóban helyes kiejtéshez egy angol szótár használata ajánlott. A (?) azt jelzi, hogy a helyes kiejtésnek még utána kell nézni, a szótár következő verzióiban ezek a részek pontosításra kerülnek.

A magyar megfelelőknél gyakran több szó is meg van adva, ezek sorrendje egyben prioritást is jelez: az első szó a javasolt magyar kifejezés, de a többi is használatos és szükség esetén (például szinonimaként) szintén elfogadható. A (?) jel itt azt jelzi, hogy az illető szóhasználat bizonytalan, nem annyira elterjedt, vagy nem szerencsés, de egyelőre nincs jobb. Remélhetőleg ez a szótár is segít majd abban, hogy az alternatívák száma csökkenjen és mindenhol kikristályosodjon egy vagy két általánosan elfogadott magyar szakkifejezés.

A szótár nem végleges, minden segítséget, javítási vagy bővítési ötletet örömmel veszünk. Különösen nagy segítség, ha valaki készen megírt (saját) szócikkeket küld. Ez eddig beérkezett megjegyzések, kiegészítések írói közül a szerkesztő külön is szeretne köszönetet mondani Prejczer Paulának, Szegedi Gábornak, Tapolcai Ágnesnek és különösen Válas Györgynek, akiknek a javaslatai - kisebb-nagyobb kompromisszumokkal - már szerepelnek ebben a verzióban.Drótos László (szerkesztő)
kondrot@gold.uni-miskolc.hu


Módosítva: 1997.09.16. 1.0 verzió


[abstract] [account] [anonymous FTP] [ASCII] [ASCII file] [AU] [AUP] [authority file] [AVI]


[baud] [binary file] [bitmap] [bookmark] [Boolean operators] [browser]
[cache] [caddy] [CCL] [CD-Audio] [CD-I] [CD-R] [CD-ROM] [CD-ROM drive] [client] [CMC] [consumer online services] [CORDS] [cyberspace]
[DAT] [database] [descriptor] [dial-up] [digital library] [digitizing] [disc/disk] [dithering] [DOI] [domain] [downloading] [DPI] [DTP] [duplicate detection] [DVD]
[EDI] [e-mail] [e-journal] [electronic library] [end-user] [Ethernet]
[FAQ] [FDDI] [file] [file transfer] [firewall] [freeware] [FTP] [full-text]
[gateway] [GIF] [gopher] [GUI]
[help desk] [heuristic] [homepage] [host] [HTML] [HTTP] [HUNMARC] [hypermedia] [hypertext]
[incoming directory] [index file] [information broker] [information (super)highway] [integrated library system] [intelligent (search) agent] [interactive] [interface] [Internet] [intranet] [IP address] [ISBD(ER)] [ISDN] [ISO 8859] [ISO 9660] [IT]
[Java] [joker character] [JPEG] [juke-box]
[Kermit] [keyword] [KWIC]
[LAN] [Latin-2 codepage] [link] [listserver] [log file] [login, logon] [logout, logoff]
[mailbox] [MAN] [MARC] [mailing list] [MIDI] [MIME] [modem] [mouse] [MOV] [MPC] [MPEG] [multimedia] [multisession CD]
[netiquette] [network] [NC] [newsgroup] [node]
[OCR] [off-line] [online/on-line] [OPAC] [optical disc] [OSI]
[password] [PBS] [PCX] [PDF] [PGP] [Photo CD] [PICS] [PICT] [PNG] [pixel] [port number] [PostScript] [PPP] [prefix] [prompt] [protocol] [proximity operators] [proxy server] [public domain]
[raster graphics] [record] [realtime audio/video] [relevance ranking] [remote access] [reply] [RFC] [RTF]
[scanner] [screen capture] [script file] [SDI] [search engine] [server] [set] [SGML] [shareware] [SLIP] [SQL] [stop-list] [suffix]
[TCP/IP] [TEI] [telnet] [terminal emulation] [TeX] [thesaurus] [TIFF] [timeout] [trackball] [true color] [truncation]
[Unicode] [uploading] [URL] [user] [user interface] [username] [USMARC] [UUENCODE/UUDECODE]
[vector graphics] [viewer] [virtual library] [virtual reality] [VRML] [VT-100 emulation]
[WAIS] [WAN] [WAV] [Web-site] [WMF] [World-Wide Web] [WORM] [WYSIWYG]
[X.25] [X.400]
[Z39.50] [Z39.58] [Zmodem]