Elektronikus könyvtári értelmező szótár


# WAIS # (Wide Area Information Service)

# WAN # (Wide-Area Network) # WAV # (Waveform Audio) # Web-site # # WMF # (Windows Metafile Format) # World-Wide Web # (WWW, W3, Web) # WORM # (Write Once, Read Many) # WYSIWYG # (What You See Is What You Get)