Cigány szójegyzék


Készült A Pallas Nagy Lexikona alapján:

"Cigányok. (Külön melléklet a Nagy Lexikon IV. kötetének
360--364. lapján levő Cigánynyelv és Cigányok cikkhez.
Három képmelléklettel)" (I--XLVIII. lap): A Pallas Nagy
Lexikona. IV. kötet. Bp., 1893. [a 364. és a 365. lap között]

"V. Magyar-cigány szógyüjtemény" (XLIII--XLVIII)


magyar cigány


ablak bloko
ablak felyasztra
abroncs cserko
acél apszin
acél kasztiri
ács ácso
ács toveraszlo
ad del
adó potyinipe
adós duzsno
adósság duzsnipe
adósság unzsilipe
ág krenga
ágas krengaszlyi
agg phuro
aggodalom briga
ágy páto
ágy vodro
ajak ust
ajak vust
ajándék davipé
ajándék dibé
ajtó udar
ajtó vudar
akar kamel
akarat kamipen
akaszt umblavel
akasztófa manusvári
akasztófa umblado kast
alacsony cigno
áll terdel
áll torgyol
állít sztarel
alma phabaj
álmos lindro
álom szunnó
álom szuno
alszik szovel
altat szovlyarel
alvás szovipen
angyal angyelo
anya daj
anyós szasuj
apa dad
após szaszro
arany szomnakaj
arany szonako
aranyos szomnakuno
arc csam
árnyék ucsal
árnyék usalyin
árok handako
árul biknel
árva csoro
ás khandel
aszal sutyarel
asztal kafidi
asztal meszalyi
asztal skamind
átkos ármajaszlo
átkoz kusel
atyafiság paralipe
avas rincsédo
bab fuszoj
bab graho
babrál misilel
bagoly vulyo
baj buhaja
baj dos
bajos dosalo
bajusz csora
bajusz musztáca
bal sztungo
balra pesztungo
balta tover
bámul mucijel
bánat briga
bánat brigogyi
bánatos brigaszlo
bánt bantel
bánt bontujel
bárány bakriso
barát mal
barát pinzsárdo
barátság malipen
barna meláno
bátor tromako
becsül patyivel
becsület patyivipen
becsületes csacso
béka dzsamba
béka zsampa
béke pácsa
béke szmirno
bél goj
bél porra
bemázol makhel
béna bango
béna lang
beretva muragyi
beretvál muntel
beretvál murel
beszél rakerel
beszél vakerel
beteg naszválo
betegség naszvályipen
bicska suri
bilincs szasztra
birka bakro
birkózik usarel
biró biroj
biró csibalo
biró mujaló
bitófa manusvári
bitófa unblagyi
bizalom patyiben
bizik patyel
bolha pusum
bolond dinilo
bolondság dilyipe
bor mol
borda pasavro
borít saravel
bors piperi
bőr morti
bunda posztin
buza gib
buza giv
büz khan
cékla ciklya
cérna thav
cigány rom
cigánynő romni
cipő cipőve
comb ger
comb pulpa
cukor gudlo
csábít dilyarel
csal chochavel
csalás chochalyipen
csaló chovalyo
csavar boldel
csecs csucsi
csend pácsa
csepp pityi
cserél paravel
csiga buvero
csikó khuro
csillag cserhen
csillag cserkhan
csinál kerel
csizma csisma
csizma tyirha
csók csum
csók csumi
csókol csumidel
csomag kalávo
csont kokálo
csorog pityal
csunya csorero
dagad suvlyol
dagaszt furmuntel
dal gilyi
dal zsilye
dalol gilyabel
dalol kichivel
darab kotor
dél mizméri
dél pladno
dér bruma
derül uszol
deszka pal
deszka phal
deszka szkundura
dicsér asarel
dij pocsin
dij potyin
dinnye charbuszo
dinnye dudum
dió akhor
disznó balo
dobál sudel
dohány duháno
dohányoz duhanopel
dohányoz pijel
dolgozik butyikerel
dolog butyi
domb bar
domb plaj
dög murdál
döglött murdalo
dörgöl morel
dörgöl murel
drága kucs
drágaság kucsipe
drágul kucsajvel
drót szirma
dühös cholyariko
dül mujaldel
eb dzsikel
eb dzsiuklo
ebéd ebido
ébred zsangágyol
ébredés zsangajipen
ébreszt zsangável
ecet sut
ecetes suklo
edény piri
édes gudlo
édes gulo
édesget guglyarel
édesít guglyarel
ég csero
ég nebo
ég phabol
ég thabel
ég tharel
egér kermuszo
egér misa
egér musa
egér musó
égés phabaripen
egészség szasztipen
egészséges szaszto
éget phabarel
éget thabarel
éget tharavel
egyenes vorto
egyezik tomnijel
együgyü blindo
együgyü dinilo
éhes bokhalo
éhség bokh
éj rat
éj ratti
éj ratyi
éjjeli rattuno
éjjeli ratyuno
él dzsivel
elad bikinel
elaltat szovlyarel
elás chunavel
elbolondít dilyarel
elcsal thavel
elcsap tradel
elejt perável
elér reszel
élet dzsivipen
elfelejt biszterel
elfojt taszavel
elhajt tradel
elhal merel
elhitet patyavel
elhuz cirdel
elismer pinzsarel
ellát dikhel
előad prevakerel
előrelát predikhel
elővesz anglelel
elrejt garuvel
elrejt gheravel
elrejt niszepel
elrémül darel
elszalad nasel
eltesz alakhel
eltesz rikhel
elüt malavel
elvesz lél
elvesz thinel
elvisel phiravel
ember manus
emberség manusipén
ének ghili
ének zsilye
énekel giliabel
énekel kichivel
éneklés giliben
éneklés kichepen
epe cholyi
epe velyino
erdő bes
erdő ves
érez hatyarel
érkezik reszel
erő zor
erős zoralo
esik perel
eskü szolál
eskü szovel
eső brisind
ész godi
ész gogyi
eszik chal
étel chaben
év bers
evés chaben
ezüst rup
fa kast
fagy páho
fagyás páhopen
faggyu khani
faggyu khóji
fáj dukhal
fájdalom dukh
fájlal dukhavel
fájós dukhaszlo
fakad pháragyel
fal duvara
falat buká
falatozik bukárel
falu gau
falu gav
falusi gavudno
falusi gavuno
fárad kinyol
fáradt khino
fáradt kino
fark póri
farkas ruv
fás kastálo
fázás silavipe
fazék piri
fazekas piraszlo
fázik silajvel
fehér parno
fehérit parnyárel
fej pisel
fej sero
fej soro
fej thudzsel
fejlés putripe
fejlődik putérgyol
fejsze tover
fekete kalo
feketedik kályol
feketít kályarel
fekszik csivel
fekszik paslyol
fektet paslyárel
fél darel
fél trasal
felad opredel
felakaszt umblável
felakaszt urmluvel
felbont opreputrel
feled bisztrel
felel phenel
félelem dar
félelmes darako
felemel oprevazdel
feleség romni
feleséges romnedino
felismer predzsanel
felkel dzsangel
felkel ustyel
felkelés ustipen
felmegy opredzsál
felmegy uglel
felold phutravel
felráz oprekinel
feltalál arakhel
feltartóztat likaravel
féltés darajipe
feltör oprephangel
felvág cindel
felvág csinel
fémlik sztrafinel
féreg germo
féreg kirmo
férfí murs
férfias mursno
fest makhel
fésü ghangli
fésü kánglyi
fésül chulável
fésül ghandel
fészek kujbo
fi..g [fing] ril
fiatal ternechar
fiatal terno
fiatalság ternipen
finom szano
fitestvér phral
fitestvér pral
fiu csavo
fiu raklo
fizet pocsinel
fizet potyinel
fizetés pocsinipé
fodros kreco
fog dand
fogas dandaszlyo
fogdos lel
foghagyma szir
fogy nacsel
fojt taszável
folt kotor
foltoz kotorsel
foly nasel
foly thavdel
folyó len
fon katel
fon khuvel
fonal tav
fonnyad sutyel
fonnyadt sutlyo
forgat boldel
forr tavel
forró táto
föld phu
föld phuv
főz tavel
phurdel
portel
fut prasztel
futás prasztipen
csar
drab
fül kan
fül khan
füst thuv
füstöl thuvel
füstöl thuvkerel
füstös thuvaszlo
füves csareko
gabona gib
gabona giv
gabona gyiv
ganaj gonoi
ganaj gunuj
gaz csar
gazdag bárvalo
gazdagít bárvarel
gazdagság bárvalyipé
geny phumb
geny pumb
genyes phumbálo
gerely bust
gólya csángaszlyi
gomb kocsák
gond trás
gondol leperel
gonosz mizech
gonoszság manusvári
gonoszság mizichipé
gödör gere
gömbölyü oblo
görbe bango
görbít bangárel
gőz thuv
gunár gunári
gúnyol praszel
gyakori szigáko
gyakorol szityoi
gyaláz praszel
gyalázatos praszályo
gyalog phujatar
gyapju posom
gyarapodás bárvalyipé
gyarapodik bárvalyol
gyász briga
gyász brigogyi
gyáva blindo
gyenge kovlo
gyep csár
gyeplő szalavari
gyermek csavo
gyertya momeli
gyertya momelyi
gyík supurla
gyilkol mudarel
gyilkol murdarel
gyógyít szásztyarel
gyógyítás szásztyaripen
gyógyszer drab
gyógyszer trab
gyógyul szasztyol
gyomor per
gyomor rinza
gyors szigalo
gyors szikalo
gyors sziko
gyökér drab
gyökér tarab
gyökér vuna
gyöngy minriklo
gyöngy mirkia
gyötör licsarel
gyujt phabarel
gyulad jagdel
gyür dunavel
gyürü angrusztyi
gyürü anguszterin
hab szpuma
habos szpumaszlo
habzik szpumárel
hág chágijel
hagy mekel
hagy mukel
hagyma purum
haj bál
háj csiken
hajas bálaszlo
hajít sudel
hajlik bangyol
hajlít bangárel
hajlít pangerel
hajnal fenzrile
hajnalodik disziola
hajnalodik gyeszkergyol
hajó beró
hajó chajova
hajt tradel
hajtó traditoro
hal macso
hal maso
halál meribé
halál meriben
halaszt mukel
hall asunel
hall hunel
hall szunel
hallás asunipé
hallás hunyipé
hallás szunyiben
hallgat asel
halmoz ladável
halott muláno
halott muló
hám chámo
hamar szigo
hamar sziko
hámoz csolel
hamu usár
hang duma
hangya kir
harag chólyi
haragos chólyariko
haragos rusto
haragszik rusel
harang harángi
harang klopoto
harap dindálel
harapás dindályipé
harcos kuribnaszkero
harisnya patavo
has per
has porr
hasad pharagyol
hasadás pharajipé
hasbél bukó
hasít pharável
hasított pharavdo
hát dumo
hatalom zor
határ puntanerha
határkő puntanerha
ház ker
ház khér
házasodik romnyelel
hazudik chochavel
hazugság chochánipé
hegedü hegedive
hegedü lavuta
hegedül basavel
hegy bar
hegy goter
hegy nákri
hely stello
hely than
here pelo
hervad sutyol
hervadt puráno
hervadt sutlyo
hét kurko
hevít tatyarel
hiány dos
hiba dos
híd phurd
híd purt
hideg silálo
hideg főn.[év] sil
hideglelés silyalipen
hím murs
hisz patyel
hit patyiben
hiv akharel
hízik thulyol
hiv
jiv
viv
hold cson
hold csumut
hólyag bukó
hólyag puknyi
homlok csikat
hord piravel
hordó durulyi
hordoz piravel
hosszu dur
hosszu lungo
hoz ánel
hőség tátipen
hugy muter
hugyos muterdo
hugyos mutralo
hugyozik mutrel
hull perel
hullám pleme
hullat peravel
hurka kurlobas
hurut chász
hús mas
hús masz
húsos maszálo
húz cirdel
húz csivel
húz tradel
hűl sudrol
hűlés sudráripé
hűs sudró
hűs szudró
hűséges csacso
hűtelen bicsacso
idegen sztrejmászo
idő ciro
idő csiro
idő kora
idő vreme
idős phuro
ifjodik ternyol
ifju ternechar
ifju terno
igaz csacso
igazgat lacsarel
igazít lacsarel
igazság csacsipé
igazságos csacso
igazságtalan bicsacso
igér sinável
igéret sinájipé
ijed darel
ijed tarel
ijedés daripé
ijedtség dar
ijedtség tar
ijedtség tras
ijeszt daravel
ijeszt trasel
iker dongo
ima rugyipé
imádkozik rugyijel
inda ran
indít miskijel
indul miskijel
ing gad
ing gat
ingyen jive
integet acharel
irás lil
irigy duzsmáno
irigyel duzsijel
irigyel duzsivel
ismer dzsanel
ismer prindzarel
ismerős prindzsárdo
isten del
isten devel
isten devla
istenes devleszkero
iszik pijel
ital piben
itat pijavel
itél kriszisel
itélet kriszima
ittas mato
ivás piben
ivópohár dzam
izlik csályol
izzad kamlel
izzad mudusel
izzadó kamló
izzadó kamnó
jajveszéklés roviben
jár phirel
jár pirel
járás phiripen
jászol jászla
játék kheliben
játszik khelel
javít lasarel
javítás lasaripé
jég paho
jegy jegyo
jegyző dikhindo
csacso
lacso
misto
jókedvü losano
jóslás drábaripé
jóslónő drábaritóri
jósol drábarel
józan trezo
jön ável
jövés avipen
juh bakro
k..va [kurva] lubni
k..va [kurva] lubnyi
kábít dilyárel
kacag aszel
kakas basno
kalács marikli
kalap sztágyi
kalapács csokano
kalapács varia
kalapos sztagyászlo
kalitka koceto
kályha bov
kan murs
kanál roj
kanca grajni
kanca graszni
kantár szalavári
kantár vojda
kap lel
kapar randel
kapca patavo
káposzta armin
káposzta ermo
káposzta sáh
kapu duvar
kapu udar
kapu vudar
kar mujszi
kar muszi
kár paguba
karácsony krecsuno
karcsu szano
kard charo
kard khanro
karika veriga
karó cilo
karó kilo
káromkodás kusipé
káromkodik kusel
káros pagubaszlo
karperec koró
kártya lila
kártya lilya
kártyavetés lilekosudipé
kása puszáto
kasza farkia
katona inkeszto
katona lukeszto
kecske buszni
kecske busznyi
kecskebak buzno
kedves misto
keh keh
keh phurd
kehes phurdino
kék vuneto
kemence bov
kemény chorno
kemény korno
ken makhel
kender kilca
kendő dichlo
kendő diklo
kénkő kandini
kénkő kandinyi
kenyér manro
kenyér maro
kép moszura
kér mangel
kérdés phucsipen
kérdez phucsavel
kérdez phucsel
kerek oblo
kerék aszan
kerék rota
keres rodel
kérés mangipen
kereset rodipé
kereszt trusul
keresztel boldel
kéret mangável
kéretlen bimanglo
kérő mangitoro
kert bar
kés csuri
kés csurin
kés suri
keserü kerko
késő zebejimo
készít kerel
kétséges csipatyal
kevély barimakho
kevés cerro
kevés chanri
kevés khandi
kéz haszt
kéz vaszt
kiabál krisel
kiabálás krisko
kiabálás kriso
kiált csingárdel
kibocsát avrimukel
kibont avriputrel
kicsi cigno
kicsi khurdo
kiesik avriperel
kifordít avriboldel
kigyó szap
kihúz nikel
kimegy nikel
kimegy niklavel
kinevet praszel
kínos mucsaszlo
kínoz mucsarel
király kraj
király takhar
király thagar
kis cigno
kis tigno
kiszabadít prekerel
kitünő bur
kóborgás szaphiripé
kóborog szadzsal
kocsi urdon
kocsi vurdon
kocsis vurdonengo
kolbász goj
koldul mangel
koldus mangatoro
koma kirvo
kondor kreco
kopasz kuslo
kopasz pako
kopaszság kuslyipé
kopaszul kusavel
koplal bokhajvel
korbács csugnyi
korcsma kircsima
korpa selye
korsó khoro
kos bakro
kova kramina
kovácspöröly csokánosz
bar
köhög chaszel
köhög kaszel
köhögés kaszajipé
köldök bor
köldök navugori
köldök pol
köny apsza
könyez apszarel
könnyü loko
könnyüség lakipé
könyv lil
köp csandel
köröm ungya
köröm vungya
körtve ambrol
köszörükő aszán
köt bandel
köt kuvel
köt ligrel
köt phandel
kötél selo
kövér thulo
kövérség thulipé
közelít pasarel
község gau
község gav
kukac kerme
kukac kirmo
kulcs klidi
kulcs klidin
kulcs klija
kurjant csingardel
kurjant krisel
kurjantás krisko
kurjantás kriso
kurjantás kurla
kurta szkurto
kút chaning
kút char
kút hánig
kútkáva kunara
kutya csuklo
kutya dzsiukel
kutya dzsukel
küld bicsavel
láb pinro
láb punro
lábsark khur
lábszár churuj
lágy kovlo
lágyít kovlyarel
lágyság kovlyipé
lágyul kovlyol
lakás bes
lakik besel
lakodalom biav
lakodalom bijav
lánc dzsazsir
lánc lánco
láng pára
lángol paradel
lány csaj
lány rakli
lárma csingar
lármáz csingardel
lassan loko
lát dikhel
látás dikhepé
látszik dicsol
leég telephabol
leereszt telemukel
lefejt phutravel
lefejt phutrel
légy makhé
légy maki
lel arakhel
lélek gogyi
lélek gyi
liszt áro
graj
grasz
graszt
lomb pajtrin
lomb patrin
lop csorel
lopás csoripen
lovagol kliszel
lovas grasztáno
lök pizdel
lúd papin
lúg lesijé
lyuk cher
lyuk guva
lyuk khar
lyuk kher
lyukas chevardo
lyukaszt chevarel
macska madzska
macska murcska
macska musza
madár csiriklo
madár csirkulo
madzag dóri
mag szumburo
magas ucso
magas vucso
magasság ucsipen
magasság vucsipen
máj buko
malac baliso
malom ászav
malom pisalo
malom vasziáv
marad acsel
marad asel
maradás acsipé
maradás asipé
maradék asilyipé
marha guruvnyi
marok burnek
marok burnyik
márt bolel
mártás bolipé
megállít torgyarel
megcsip csurundel
megdögöl murdarel
megég phabol
megfeledkezik bisztrel
megfúl taszagyel
megfúl taszel
meghagy mukel
meghal merel
meghoz ánel
meghült setralo
megijed trasel
megjár phirel
megjő avel
megkap lel
megkér mangel
megkeres rodel
megköt phandel
megküld bisalel
megmond phenel
megnéz dikhel
megnyír munravel
megnyit putrel
megnyom pizdel
megold putrel
megolvas ginel
megöl mudarel
megőrül dilyavel
megrak ladavel
megretten darel
megretten trasel
megrug malavel
megsegít azsutel
megsért kusel
megsirat rovlyarel
megsüt pekel
megszagol szungal
megszed kidel
megszeret kamel
megszúr puszavel
megtesz kerel
megüt marel
megvasal szasztrisol
megver marel
megy dzsal
megy phirel
megy pirel
meggyilkol murdarel
méh beruli
méh birilyi
méh burli
meleg tato
melegség tatipen
mell kolin
mell kolyin
mély chor
mély khor
meny bóri
menyegző biav
menyegző bijav
menny cseri
menny csero
mennydörgés csereszkorobár
méreg cholyi
méreg zor
merész tromano
mérges cholyariko
mérges solyariko
merít pherel
mese paramisza
mész varro
mészárol marel
mészárol murdel
messze dur
méz avgin
mezítelen nango
mező csar
mező mal
mirigy phugnyi
mocskos melalo
molnár aszavári
mond penel
mond phenel
mos tovel
mosás tovipé
mosolyog ászel
mosónő tovibnaszkeri
mosónő tovitóri
mulat mulatel
mulat pel
mulik nacsol
munka buti
munka butyi
mutat szikel
muzsikál basavel
nád papura
nagy baro
nagyatya papus
nagybátya gakko
nagybátya kak
nagyít bararel
nagyság baripé
nap divesz
nap gyesz
nap kham
naponta diveszuno
nátha troszna
nedves kindo
nedvesedik thingyóvel
nedvesít thingyarel
nehéz pharo
nehezít phararel
nehézség pharáripé
néma lalóro
némber csuvlyi
némber dzsuvli
nemzet nyamipe
nemzet nyamo
nemzetség nyamipe
nemzetség nyamo
név nav
nevet aszel
nevetés aszaibé
nevetség praszaibé
néz dikhel
gadzsi
manusja
romni
romnyi
nő (ige) parvajgyol
nőtestvér phen
nyak kor
nyak kurlo
nyak men
nyakszirt kori
nyakszirt korin
nyál sungár
nyál szálye
nyalakodik csárel
nyár linaj
nyár nilaj
nyel nakhavel
nyél pori
nyelv csib
nyelves csibálo
nyereg zen
nyers jivando
nyes sinel
nyilás puteripé
nyir muravel
nyit pharavel
nyit pirel
nyit putrel
nyitott pharavdo
nyitott phirdo
nyúl sosoj
nyulik lundzsol
nyúz kusel
nyű kirmo
nyüves kirmaszlo
odu chiv
odvas kerno
odvasodik kernyol
okád sedél
okos gogyávér
okosodik gogyájvel
oktat szityárel
ól kotéco
ól sztejnya
olaj uléj
old putrel
oldal pásávro
oldal rik
olló kát
ólom arcsics
ólom molyiv
olt mudárel
olvad bilel
olvas ginel
olvasás ginipé
olvaszt bilável
óra császo
óra kora
orgona rugá
orr nák
orr nákt
orsó káklyi
ország théw
orvosol szátyárel
orvosság dráb
ostoba dilo
ostobság dilyipé
ostor csugnyi
ótvar phugnyi
öblít chálável
öblös bulyho
ököl dumuk
ökör guruv
öl marel
öl mudarel
öl (kebel) kolin
öldös mudarel
ölés mariben
ölés mudaripe
öltözet urávipé
öltözik rivel
öltözik urel
öltöztet urável
önt csorlel
önt sórel
öntés soripé
őr garda
ördög beng
öreg phuro
öregít phurarel
öregszik phurol
őriz arakhel
őriz gardel
őrizkedik rikhel
őrködik arakhel
őröl pisel
őrült dilo
örvend losaniovel
összefér nakel
összefut násel
öv práti
özvegy phivlo
özvegyasszony phivlyi
pad pádo
padlás pódo
padló motosz
pajtás mál
pálca kopál
pálca ráv
pálca róvlyi
pálinka rátyija
pálinka rátyije
panasz mila
panasz pánászo
pántlika dóri
pántlika pántlika
pap radzsaj
pap rásáj
papné radzsani
papné rasani
pár ámál
parányi cigno
parányi tigno
paraszt gadzsio
parázs zsáro
párna périna
part pláj
paszuly foszuj
patkó petálo
patkol petálojel
pecsenye pecsije
pecsenye pekiben
pelyhes porászlo
penész mucsédo
pénz lóvé
pénzes lóvászlo
per chámo
pesel mutrel
pipa csupni
pipa lyulyává
pipa tyuvalyi
piros lólo
piroslik lólyol
piszkol melyovel
piszkos melálo
piszkos meláloj
piszok mel
pléh punlija
pofoz pálmasinel
pogácsa bokolyi
pogácsa enghéri
pogácsa mariklyi
pohár tachtai
pohár thatáj
pók pizsáno
pokrócz colo
pólyáz pátyárel
por pósi
por práho
poros práhászlo
posztó pochtan
posztó posztávó
posztó than
pöffed phutyol
prém gulyéro
prém posztin
próbál zimável
prüsszen csikdel
prüsszentés csik
puha kóvlo
puhít kóvlyárel
puhul kóvlyol
pusztít romujel
pusztítás romupé
putri kolyiba
pünkösd ruszalye
ráad peledel
ráakad árákhel
rááll pelesztétorgyol
rab phanglo
ráfizet oprépotyinel
rág csámbel
ragad ásztárgyol
ragyog sztrafinel
rák kara
rák karabin
rák ráká
rák vindini
rakódik ládável
ránc korco
rándul cirgyol
ránt cirdel
rég dolmul
régi phuro
régi puráno
régiség purányipé
rejt gárável
remeg izdrál
rémít dárável
rémül darel
rend patyivipé
repeszt pangel
repeszt phárável
repül phakhel
repül urál
repül urjel
rész rik
részeg máto
részegedik matyovel
részegít matyarel
részegség matyipé
reszel morel
reszelő rin
reszket izdrál
reszket radzinel
reszketés radzinipe
rét rito
retten dárel
réz chárkomá
rezes chárkomászlo
róka chulpe
róka resuno
rongy trenca
rossz mizech
rothad kernyol
rövid szkurto
rug málável
rug sudel
ruha gada
rüh gero
s..g [segg] bul
sajt cirál
sajt királ
sánta láng
sapka sipka
sár csik
sárga gálbéno
sark khur
sátor cerchá
sátor csator
sátor katuna
savanyu sukló
savanyu sutló
seb phugnyi
seb phuszaibé
sebez phugnyászrel
segít azsutel
segítség azsutipé
selyem kes
selyem phanri
selyem phar
seper silávél
seper sulável
seprő drodije
seprő moturá
serke likh
serpenyő tigájá
sertés bálo
siet szigyárél
sietség szigyáripé
siket kasuko
simit rávnel
sir rovel
sirás rovipé
sirat róvlyárel
lón
sógor sógoro
sóhajt gyihlel
sors étreji
sós londó
sovány kislo
sötét tameto
sötét tamlo
sötét tunyeriko
sötétedik tamlyovel
sötétít tamlyarel
sötétség tamlipen
suhanc murs
suly phar
suly pháripé
suta sztungo
sült péko
sürget szigyárávél
sűrü dészo
süt pékel
sz.r [szar] khul
sz.rik [szarik] chijel
sz.rik [szarik] chivel
sz.rik [szarik] hivel
szabad piro
szabad szlobodoj
szag szung
szagol szungel
száj muj
szájas mujászlo
szakad singyel
szakál dzsór
szakálas dzsóraszlo
szalad násel
szalad prasztel
szalag bando
szalag dori
száll urál
szalma phusz
szalma pusz
szalma szulumá
szalonna thulomász
szám gen
szám gin
szamár kar
szamár kher
szamár mágára
számol genel
szándék gindo
szándékozik leperel
szár rán
szárad sukjovel
szárad sutyol
száraz suko
szárít sukjavel
szarka kekerátká
szárny phak
szárny pháká
szárnyas phákászlo
szarv singa
szarvas singászlo
szed kidel
szeder chamutyiré
szeder dud
szeg kárfin
szegény csoro
szegénység csorripé
szégyen ladz
szégyen lázsávo
szégyenkedik ladzsel
szégyentelen bilázsávéhko
szék szkamin
szekér urdon
szekér vurdon
szekrény csandi
szél bálvál
szél barval
szeles bálvályászló
széles bulho
szélesség bulyhipé
szelid blindo
szem ják
szem jákh
személy dzseno
személy zseno
szemérem ladzs
szemöldök pov
szemöldök princsenyi
szempilla cimplyá
szén ángár
széna khász
szent szunto
szenny mél
szennyes mélálo
szennyes melyalo
szép sukár
szerelem kamavipen
szerelem kámipé
szerencse bacht
szerencsés bachtálo
szerencsétlen bibachtálo
szeret kámel
szeretet kámipé
szerető pirano
szerez rodel
szid kusel
szij morcsi
szilva pruná
szilva szliva
szita szitó
szita usán
szitál usánel
sziv dzi
sziv gogyi
sziv jilo
sziv vogyi
szó áláv
szó lav
szó vorbá
szokás sziklyipé
szokik sziklyol
szokik szityol
szoknya cochá
szoknya cohá
szolga pleiszkérdo
szolga szlugá
szólít álávdel
szólít dumadel
szomj trus
szomjas trusalo
szomjazik trusalyovel
szomorít trisztoszárel
szomszéd pásuno
szomszéd szomszido
szomuru trisztó
szopik csucsipel
szorongat kikidel
szoros kikidino
szorul kikigyol
szőllő drághá
szőllő drákh
szőllőkert rez
szőnyeg paszterni
szőr dzsar
szőrös bálászlyo
szösz kilcá
szövet phar
szúr puszável
szurok ricij
szük tánk
szül árákhágyol
szül bojel
szülés bojipé
születés árákhájimo
szür thályik
szürke szuro
szürke szurro
tág bulho
tajték szpum
takar dzsakel
takar sárável
takar ucsarel
taknyos limálo
taknyosság limályipé
takony lim
tál csáro
talál árákhel
talál rakhel
talp tálpá
tánc khelipé
táncol khelel
tanít sziklyarel
tanítás sziklyaripe
tanul sziklyovel
tanulás sziklyovipen
tanya szélási
tányér csaro
tányér téjeri
tapasztal ávrizsánél
táplál parvarel
tapló jászká
tárgy árti
tarisznya tresztá
társ mál
társaság málipé
tart arakhel
tart likrél
tart terel
tartomány dizs
tartozás unzsulipé
taszít pizdel
tavasz prolityé
tavasz távászi
távol dur
távolság duripé
tehén guruvnyi
teher phar
teher pháripé
tej thud
tejes thudályi
teker boldél
tekint dikhel
teknő báláji
tél jevend
tél jivend
temetés prahojipé
temető práhométhán
templom ghangheri
templom khángeri
tenger devrual
tenger morosz
tenyér pálmá
tép singrel
térd csáng
térdel csangádel
terhel phárárel
terhes pháro
test trupo
testvér phral
testvér prál
testvérség prálipé
tesz kerel
tészta chumér
tetet kerável
tétlen bikerdo
tetszik csájol
tett keripé
tettes kerdo
tetü csuv
tetü dzsuv
tetves zsuválo
tiszít kanaszkerel
tiszít uzsárel
tiszta uzso
tisztaság uzsipé
tiszteleg parikerel
tisztítás koszipen
tisztítás uzsáripé
tojás ánro
tojás jaro
toll póor
toll por
toll pór
toll porr
tolvaj csór
tolvajkodik csórel
torok ghani
torok kirlo
torok kurlo
torok tar
tök dudum
tölt phardel
tölt pharel
töpörtő zévélye
tör phangel
tör phangerel
törés phangipé
törik phagyol
törvény kriszi
tövis kánro
tövis karo
tövises kánrászlo
trágya gono
tréfál phéreszákerel
tud astel
tud dzsanel
turkál chunável
turó ciral
turó királ
sziv
szuv
tükör glindá
tűr dunavel
türelem dunájipé
tüske kanro
tüske karo
tűz jág
tűz jak
tüzel jágkerel
tüzesít jágarel
tyúk kahni
tyúk khájnyi
udvar ávlina
ugat básol
ugatás básipé
ugrik hutyel
ugrik usztyel
uj nevo
uj nyévo
ujj anguszto
ujjas nájéngo
ujság nevipen
ujság nyévipé
unatkozik ruciszarel
undorít grecoszarel
úr ráj
uras rájkáno
uri rájkáno
urnő rajni
urnő ranyi
uszik plemel
ut drom
utas dromengro
utca vuliczá
ül besel
ültet besável
ünnep patragyi
ünnep szírbotáre
üres csucso
üres súso
ürít susárel
ürül csucsel
ürül súsol
üt akel
üt csalavel
üt dabarel
üt kurel
üt málável
ütés dab
üveg glázsá
űz tradel
vád puripé
vág csinel
vág sinel
vágás csinipé
vágás sinipé
vágott csindó
vágott sindo
vaj csil
vaj khil
vak koro
vak korro
vakar chandzsel
vakar rándel
vakság korripé
választ áloszárel
vár ázsukárle
vári lak diz
varju csávká
varju korako
város fóro
város forosz
varr szivel
varr szuvel
varrás szuvipé
vas szaszter
vas szásztri
vásár foro
vásárlás kinipé
vásárol kinel
vastag thulo
veder brágyi
vég ágor
vég nakri
vékony száno
vékonyít szájárel
vékonyul szájel
vén phuro
vénség phuripe
ver marel
vér rat
verekedik csingarel
veres lólo
verés maripé
véres rátválo
vesz kinel
vesz lel
veszekedik csingarel
veszt chászárel
vet vicserel
vétek dos
vétel kinipé
vezet ligrel
vezet tradel
viasz mom
viaszos momászlo
vigyáz amintyilel
vigyáz gardel
világ lime
világ lume
villa furka
villa [evőeszköz] phoszágyi
villám csereszkrojak
villám malnosz
virág lulugyi
viselős khabni
viselős khámnyi
viselős phari
visz ligrel
viszket chandzsel
viszket khandzovel
viz páni
viz pányi
vizes pájaszló
vizi pájeko
von cirdel
dzsamutro
völgy char
zab zsóv
zajog csingárkerel
zálog szimágyi
zenél lavutel
zenész lávutá
zöld zéléno
zuz licsárel
zuz phangarel
zsák góno
zseb poszotyi
zsidó biboldo
zsir csiken
zsiros csikenálo
zsiros kilavdo
zsiros thulo

cigány magyar


acharel integet
acsel marad
acsipé maradás
ácso ács
ágor vég
akel üt
akharel hiv
akhor dió
alakhel eltesz
áláv szó
álávdel szólít
áloszárel választ
ámál pár
ambrol körtve
amintyilel vigyáz
ánel hoz
ánel meghoz
ángár szén
anglelel elővesz
angrusztyi gyürü
anguszterin gyürü
anguszto ujj
angyelo angyal
ánro tojás
apsza köny
apszarel könyez
apszin acél
árákhágyol szül
árákhájimo születés
arakhel feltalál
arakhel lel
arakhel őriz
arakhel őrködik
arakhel tart
árákhel ráakad
árákhel talál
arcsics ólom
ármajaszlo átkos
armin káposzta
áro liszt
árti tárgy
asarel dicsér
asel hallgat
asel marad
asilyipé maradék
asipé maradás
astel tud
asunel hall
asunipé hallás
aszaibé nevetés
aszan kerék
aszán köszörükő
ászav malom
aszavári molnár
aszel kacag
aszel nevet
ászel mosolyog
ásztárgyol ragad
avel megjő
ável jön
avgin méz
avipen jövés
ávlina udvar
avriboldel kifordít
avrimukel kibocsát
avriperel kiesik
avriputrel kibont
ávrizsánél tapasztal
ázsukárle vár
azsutel megsegít
azsutel segít
azsutipé segítség
bacht szerencse
bachtálo szerencsés
bakriso bárány
bakro birka
bakro juh
bakro kos
bál haj
báláji teknő
bálaszlo hajas
bálászlyo szőrös
baliso malac
balo disznó
bálo sertés
bálvál szél
bálvályászló szeles
bandel köt
bando szalag
bangárel görbít
bangárel hajlít
bango béna
bango görbe
bangyol hajlik
bantel bánt
bar domb
bar hegy
bar kert
bar
bararel nagyít
barimakho kevély
baripé nagyság
baro nagy
barval szél
bárvalo gazdag
bárvalyipé gazdagság
bárvalyipé gyarapodás
bárvalyol gyarapodik
bárvarel gazdagít
basavel hegedül
basavel muzsikál
básipé ugatás
basno kakas
básol ugat
beng ördög
beró hajó
bers év
beruli méh
bes erdő
bes lakás
besável ültet
besel lakik
besel ül
biav lakodalom
biav menyegző
bibachtálo szerencsétlen
biboldo zsidó
bicsacso hűtelen
bicsacso igazságtalan
bicsavel küld
bijav lakodalom
bijav menyegző
bikerdo tétlen
bikinel elad
biknel árul
bilável olvaszt
bilázsávéhko szégyentelen
bilel olvad
bimanglo kéretlen
birilyi méh
biroj biró
bisalel megküld
biszterel elfelejt
bisztrel feled
bisztrel megfeledkezik
blindo együgyü
blindo gyáva
blindo szelid
bloko ablak
bojel szül
bojipé szülés
bokh éhség
bokhajvel koplal
bokhalo éhes
bokolyi pogácsa
boldel csavar
boldel forgat
boldel keresztel
boldél teker
bolel márt
bolipé mártás
bontujel bánt
bor köldök
bóri meny
bov kályha
bov kemence
brágyi veder
briga aggodalom
briga bánat
briga gyász
brigaszlo bánatos
brigogyi bánat
brigogyi gyász
brisind eső
bruma dér
buhaja baj
buká falat
bukárel falatozik
buko máj
bukó hasbél
bukó hólyag
bul s . . g [segg]
bulho széles
bulho tág
bulyhipé szélesség
bulyho öblös
bur kitünő
burli méh
burnek marok
burnyik marok
bust gerely
buszni kecske
busznyi kecske
buti munka
butyi dolog
butyi munka
butyikerel dolgozik
buvero csiga
buzno kecskebak
cerchá sátor
cerro kevés
chaben étel
chaben evés
chágijel hág
chajova hajó
chal eszik
chálável öblít
chámo hám
chámo per
chamutyiré szeder
chandzsel vakar
chandzsel viszket
chaning kút
chanri kevés
char kút
char völgy
charbuszo dinnye
chárkomá réz
chárkomászlo rezes
charo kard
chász hurut
chászárel veszt
chaszel köhög
cher lyuk
chevardo lyukas
chevarel lyukaszt
chijel sz . rik [szarik]
chiv odu
chivel sz . rik [szarik]
chochalyipen csalás
chochánipé hazugság
chochavel csal
chochavel hazudik
cholyariko dühös
cholyariko mérges
chólyariko haragos
cholyi epe
cholyi méreg
chólyi harag
chor mély
chorno kemény
chovalyo csaló
chulável fésül
chulpe róka
chumér tészta
chunavel elás
chunável turkál
churuj lábszár
cigno alacsony
cigno kicsi
cigno kis
cigno parányi
ciklya cékla
cilo karó
cimplyá szempilla
cindel felvág
cipőve cipő
ciral turó
cirál sajt
cirdel elhuz
cirdel húz
cirdel ránt
cirdel von
cirgyol rándul
ciro idő
cochá szoknya
cohá szoknya
colo pokrócz
csacsipé igazság
csacso becsületes
csacso hűséges
csacso igaz
csacso igazságos
csacso
csaj lány
csájol tetszik
csalavel üt
csályol izlik
csam arc
csámbel rág
csandel köp
csandi szekrény
csáng térd
csangádel térdel
csángaszlyi gólya
csar
csar gaz
csar mező
csár gyep
csareko füves
csárel nyalakodik
csaro tányér
csáro tál
császo óra
csator sátor
csávká varju
csavo fiu
csavo gyermek
csereszkorobár mennydörgés
csereszkrojak villám
cserhen csillag
cseri menny
cserkhan csillag
cserko abroncs
csero ég
csero menny
csib nyelv
csibalo biró
csibálo nyelves
csik prüsszentés
csik sár
csikat homlok
csikdel prüsszen
csiken háj
csiken zsir
csikenálo zsiros
csil vaj
csindó vágott
csinel felvág
csinel vág
csingar lárma
csingardel kurjant
csingardel lármáz
csingárdel kiált
csingarel verekedik
csingarel veszekedik
csingárkerel zajog
csinipé vágás
csipatyal kétséges
csiriklo madár
csirkulo madár
csiro idő
csisma csizma
csivel fekszik
csivel húz
csokano kalapács
csokánosz kovácspöröly
csolel hámoz
cson hold
csór tolvaj
csora bajusz
csorel lop
csórel tolvajkodik
csorero csunya
csoripen lopás
csorlel önt
csoro árva
csoro szegény
csorripé szegénység
csucsel ürül
csucsi csecs
csucsipel szopik
csucso üres
csugnyi korbács
csugnyi ostor
csuklo kutya
csum csók
csumi csók
csumidel csókol
csumut hold
csupni pipa
csuri kés
csurin kés
csurundel megcsip
csuv tetü
csuvlyi némber
dab ütés
dabarel üt
dad apa
daj anya
dand fog
dandaszlyo fogas
dar félelem
dar ijedtség
darajipe féltés
darako félelmes
daravel ijeszt
dárável rémít
darel elrémül
darel fél
darel ijed
darel megretten
darel rémül
dárel retten
daripé ijedés
davipé ajándék
del ad
del isten
dészo sűrü
devel isten
devla isten
devleszkero istenes
devrual tenger
dibé ajándék
dichlo kendő
dicsol látszik
dikhel ellát
dikhel lát
dikhel megnéz
dikhel néz
dikhel tekint
dikhepé látás
dikhindo jegyző
diklo kendő
dilo ostoba
dilo őrült
dilyarel csábít
dilyarel elbolondít
dilyárel kábít
dilyavel megőrül
dilyipe bolondság
dilyipé ostobság
dindálel harap
dindályipé harapás
dinilo bolond
dinilo együgyü
disziola hajnalodik
divesz nap
diveszuno naponta
diz vári lak
dizs tartomány
dolmul rég
dongo iker
dori szalag
dóri madzag
dóri pántlika
dos baj
dos hiány
dos hiba
dos vétek
dosalo bajos
drab
drab gyógyszer
drab gyökér
dráb orvosság
drábarel jósol
drábaripé jóslás
drábaritóri jóslónő
drághá szőllő
drákh szőllő
drodije seprő
drom ut
dromengro utas
dud szeder
dudum dinnye
dudum tök
duháno dohány
duhanopel dohányoz
dukh fájdalom
dukhal fáj
dukhaszlo fájós
dukhavel fájlal
duma hang
dumadel szólít
dumo hát
dumuk ököl
dunájipé türelem
dunavel gyür
dunavel tűr
dur hosszu
dur messze
dur távol
duripé távolság
durulyi hordó
duvar kapu
duvara fal
duzsijel irigyel
duzsivel irigyel
duzsmáno irigy
duzsnipe adósság
duzsno adós
dzam ivópohár
dzi sziv
dzsakel takar
dzsal megy
dzsamba béka
dzsamutro
dzsanel ismer
dzsanel tud
dzsangel felkel
dzsar szőr
dzsazsir lánc
dzseno személy
dzsikel eb
dzsiukel kutya
dzsiuklo eb
dzsivel él
dzsivipen élet
dzsór szakál
dzsóraszlo szakálas
dzsukel kutya
dzsuv tetü
dzsuvli némber
ebido ebéd
enghéri pogácsa
ermo káposzta
étreji sors
farkia kasza
felyasztra ablak
fenzrile hajnal
foro vásár
fóro város
forosz város
foszuj paszuly
furka villa
furmuntel dagaszt
fuszoj bab
gad ing
gada ruha
gadzsi
gadzsio paraszt
gakko nagybátya
gálbéno sárga
gárável rejt
garda őr
gardel őriz
gardel vigyáz
garuvel elrejt
gat ing
gau falu
gau község
gav falu
gav község
gavudno falusi
gavuno falusi
gen szám
genel számol
ger comb
gere gödör
germo féreg
gero rüh
ghandel fésül
ghangheri templom
ghangli fésü
ghani torok
gheravel elrejt
ghili ének
gib buza
gib gabona
giliabel énekel
giliben éneklés
gilyabel dalol
gilyi dal
gin szám
gindo szándék
ginel megolvas
ginel olvas
ginipé olvasás
giv buza
giv gabona
glázsá üveg
glindá tükör
godi ész
gogyájvel okosodik
gogyávér okos
gogyi ész
gogyi lélek
gogyi sziv
goj bél
goj kolbász
gono trágya
góno zsák
gonoi ganaj
goter hegy
graho bab
graj
grajni kanca
grasz
graszni kanca
graszt
grasztáno lovas
grecoszarel undorít
gudlo cukor
gudlo édes
guglyarel édesget
guglyarel édesít
gulo édes
gulyéro prém
gunári gunár
gunuj ganaj
guruv ökör
guruvnyi marha
guruvnyi tehén
guva lyuk
gyesz nap
gyeszkergyol hajnalodik
gyi lélek
gyihlel sóhajt
gyiv gabona
handako árok
hánig kút
harángi harang
haszt kéz
hatyarel érez
hegedive hegedü
hiv
hivel sz . rik [szarik]
hunel hall
hunyipé hallás
hutyel ugrik
inkeszto katona
izdrál remeg
izdrál reszket
jág tűz
jágarel tüzesít
jagdel gyulad
jágkerel tüzel
jak tűz
ják szem
jákh szem
jaro tojás
jászká tapló
jászla jászol
jegyo jegy
jevend tél
jilo sziv
jiv
jivando nyers
jive ingyen
jivend tél
kafidi asztal
kahni tyúk
kak nagybátya
káklyi orsó
kalávo csomag
kalo fekete
kályarel feketít
kályol feketedik
kamavipen szerelem
kamel akar
kamel megszeret
kámel szeret
kámipé szerelem
kámipé szeretet
kamipen akarat
kamlel izzad
kamló izzadó
kamnó izzadó
kan fül
kanaszkerel tiszít
kandini kénkő
kandinyi kénkő
kánglyi fésü
kánrászlo tövises
kanro tüske
kánro tövis
kar szamár
kara rák
karabin rák
kárfin szeg
karo tövis
karo tüske
kast fa
kastálo fás
kasuko siket
kaszajipé köhögés
kaszel köhög
kasztiri acél
kát olló
katel fon
katuna sátor
keh keh
kekerátká szarka
ker ház
kerável tetet
kerdo tettes
kerel csinál
kerel készít
kerel megtesz
kerel tesz
keripé tett
kerko keserü
kerme kukac
kermuszo egér
kerno odvas
kernyol odvasodik
kernyol rothad
kes selyem
khabni viselős
khájnyi tyúk
kham nap
khámnyi viselős
khan büz
khan fül
khandel ás
khandi kevés
khandzovel viszket
khángeri templom
khani faggyu
khanro kard
khar lyuk
khász széna
khelel játszik
khelel táncol
kheliben játék
khelipé tánc
kher lyuk
kher szamár
khér ház
khil vaj
khino fáradt
khóji faggyu
khor mély
khoro korsó
khul sz . r [szar]
khur lábsark
khur sark
khurdo kicsi
khuro csikó
khuvel fon
kichepen éneklés
kichivel dalol
kichivel énekel
kidel megszed
kidel szed
kikidel szorongat
kikidino szoros
kikigyol szorul
kilavdo zsiros
kilca kender
kilcá szösz
kilo karó
kindo nedves
kinel vásárol
kinel vesz
kinipé vásárlás
kinipé vétel
kino fáradt
kinyol fárad
kir hangya
királ sajt
királ turó
kircsima korcsma
kirlo torok
kirmaszlo nyüves
kirmo féreg
kirmo kukac
kirmo nyű
kirvo koma
kislo sovány
klidi kulcs
klidin kulcs
klija kulcs
kliszel lovagol
klopoto harang
koceto kalitka
kocsák gomb
kokálo csont
kolin mell
kolin öl (kebel)
kolyiba putri
kolyin mell
kopál pálca
kor nyak
kora idő
kora óra
korako varju
korco ránc
kori nyakszirt
korin nyakszirt
korno kemény
koro vak
koró karperec
korripé vakság
korro vak
koszipen tisztítás
kotéco ól
kotor darab
kotor folt
kotorsel foltoz
kovlo gyenge
kovlo lágy
kóvlo puha
kovlyarel lágyít
kóvlyárel puhít
kovlyipé lágyság
kovlyol lágyul
kóvlyol puhul
kraj király
kramina kova
kreco fodros
kreco kondor
krecsuno karácsony
krenga ág
krengaszlyi ágas
krisel kiabál
krisel kurjant
krisko kiabálás
krisko kurjantás
kriso kiabálás
kriso kurjantás
kriszi törvény
kriszima itélet
kriszisel itél
kucs drága
kucsajvel drágul
kucsipe drágaság
kujbo fészek
kunara kútkáva
kurel üt
kuribnaszkero harcos
kurko hét
kurla kurjantás
kurlo nyak
kurlo torok
kurlobas hurka
kusavel kopaszul
kusel átkoz
kusel káromkodik
kusel megsért
kusel nyúz
kusel szid
kusipé káromkodás
kuslo kopasz
kuslyipé kopaszság
kuvel köt
lacsarel igazgat
lacsarel igazít
lacso
ladavel megrak
ladável halmoz
ládável rakódik
ladz szégyen
ladzs szemérem
ladzsel szégyenkedik
lakipé könnyüség
lalóro néma
lánco lánc
lang béna
láng sánta
lasarel javít
lasaripé javítás
lav szó
lavuta hegedü
lávutá zenész
lavutel zenél
lázsávo szégyen
lel fogdos
lel kap
lel megkap
lel vesz
lél elvesz
len folyó
leperel gondol
leperel szándékozik
lesijé lúg
licsarel gyötör
licsárel zuz
ligrel köt
ligrel vezet
ligrel visz
likaravel feltartóztat
likh serke
likrél tart
lil irás
lil könyv
lila kártya
lilekosudipé kártyavetés
lilya kártya
lim takony
limálo taknyos
limályipé taknyosság
lime világ
linaj nyár
lindro álmos
loko könnyü
loko lassan
lólo piros
lólo veres
lólyol piroslik
lón
londó sós
losaniovel örvend
losano jókedvü
lóvászlo pénzes
lóvé pénz
lubni k . . va [kurva]
lubnyi k . . va [kurva]
lukeszto katona
lulugyi virág
lume világ
lundzsol nyulik
lungo hosszu
lyulyává pipa
macso hal
madzska macska
mágára szamár
makhé légy
makhel bemázol
makhel fest
makhel ken
maki légy
mal barát
mal mező
mál pajtás
mál társ
malavel elüt
malavel megrug
málável rug
málável üt
málipé társaság
malipen barátság
malnosz villám
mangatoro koldus
mangável kéret
mangel kér
mangel koldul
mangel megkér
mangipen kérés
mangitoro kérő
manro kenyér
manus ember
manusipén emberség
manusja
manusvári akasztófa
manusvári bitófa
manusvári gonoszság
marel megüt
marel megver
marel mészárol
marel öl
marel ver
mariben ölés
marikli kalács
mariklyi pogácsa
maripé verés
maro kenyér
mas hús
maso hal
masz hús
maszálo húsos
mato ittas
máto részeg
matyarel részegít
matyipé részegség
matyovel részegedik
mekel hagy
mel piszok
mél szenny
melalo mocskos
melálo piszkos
mélálo szennyes
meláloj piszkos
meláno barna
melyalo szennyes
melyovel piszkol
men nyak
merel elhal
merel meghal
meribé halál
meriben halál
meszalyi asztal
mila panasz
minriklo gyöngy
mirkia gyöngy
misa egér
misilel babrál
miskijel indít
miskijel indul
misto
misto kedves
mizech gonosz
mizech rossz
mizichipé gonoszság
mizméri dél
mol bor
molyiv ólom
mom viasz
momászlo viaszos
momeli gyertya
momelyi gyertya
morcsi szij
morel dörgöl
morel reszel
morosz tenger
morti bőr
moszura kép
motosz padló
moturá seprő
mucijel bámul
mucsarel kínoz
mucsaszlo kínos
mucsédo penész
mudarel gyilkol
mudarel megöl
mudarel öl
mudarel öldös
mudárel olt
mudaripe ölés
mudusel izzad
muj száj
mujaldel dül
mujaló biró
mujászlo szájas
mujszi kar
mukel hagy
mukel halaszt
mukel meghagy
muláno halott
mulatel mulat
muló halott
munravel megnyír
muntel beretvál
muragyi beretva
muravel nyir
murcska macska
murdál dög
murdalo döglött
murdarel gyilkol
murdarel megdögöl
murdarel meggyilkol
murdel mészárol
murel beretvál
murel dörgöl
murs férfí
murs hím
murs kan
murs suhanc
mursno férfias
musa egér
musó egér
musza macska
muszi kar
musztáca bajusz
muter hugy
muterdo hugyos
mutralo hugyos
mutrel hugyozik
mutrel pesel
nacsel fogy
nacsol mulik
nájéngo ujjas
nák orr
nakel összefér
nakhavel nyel
nakri vég
nákri hegy
nákt orr
nango mezítelen
nasel elszalad
nasel foly
násel összefut
násel szalad
naszválo beteg
naszvályipen betegség
nav név
navugori köldök
nebo ég
nevipen ujság
nevo uj
nikel kihúz
nikel kimegy
niklavel kimegy
nilaj nyár
niszepel elrejt
nyamipe nemzet
nyamipe nemzetség
nyamo nemzet
nyamo nemzetség
nyévipé ujság
nyévo uj
oblo gömbölyü
oblo kerek
opredel felad
opredzsál felmegy
oprekinel felráz
oprephangel feltör
oprépotyinel ráfizet
opreputrel felbont
oprevazdel felemel
pácsa béke
pácsa csend
pádo pad
paguba kár
pagubaszlo káros
paho jég
páho fagy
páhopen fagyás
pájaszló vizes
pájeko vizi
pajtrin lomb
pako kopasz
pal deszka
pálmá tenyér
pálmasinel pofoz
pánászo panasz
pangel repeszt
pangerel hajlít
páni viz
pántlika pántlika
pányi viz
papin lúd
papura nád
papus nagyatya
pára láng
paradel lángol
paralipe atyafiság
paramisza mese
paravel cserél
parikerel tiszteleg
parno fehér
parnyárel fehérit
parvajgyol nő (ige)
parvarel táplál
pasarel közelít
pasavro borda
pásávro oldal
paslyárel fektet
paslyol fekszik
pásuno szomszéd
paszterni szőnyeg
patavo harisnya
patavo kapca
páto ágy
patragyi ünnep
patrin lomb
pátyárel pólyáz
patyavel elhitet
patyel bizik
patyel hisz
patyiben bizalom
patyiben hit
patyivel becsül
patyivipé rend
patyivipen becsület
pecsije pecsenye
pekel megsüt
pékel süt
pekiben pecsenye
péko sült
pel mulat
peledel ráad
pelesztétorgyol rááll
pelo here
penel mond
per gyomor
per has
peravel hullat
perável elejt
perel esik
perel hull
périna párna
pesztungo balra
petálo patkó
petálojel patkol
phabaj alma
phabarel éget
phabarel gyujt
phabaripen égés
phabol ég
phabol megég
phagyol törik
phak szárny
pháká szárny
phákászlo szárnyas
phakhel repül
phal deszka
phandel köt
phandel megköt
phangarel zuz
phangel tör
phangerel tör
phangipé törés
phanglo rab
phanri selyem
phar selyem
phar suly
phar szövet
phar teher
pháragyel fakad
pharagyol hasad
pharajipé hasadás
phararel nehezít
phárárel terhel
pharáripé nehézség
pharavdo hasított
pharavdo nyitott
pharavel nyit
pharável hasít
phárável repeszt
phardel tölt
pharel tölt
phari viselős
pháripé suly
pháripé teher
pharo nehéz
pháro terhes
phen nőtestvér
phenel felel
phenel megmond
phenel mond
pherel merít
phéreszákerel tréfál
phiravel elvisel
phirdo nyitott
phirel jár
phirel megjár
phirel megy
phiripen járás
phivlo özvegy
phivlyi özvegyasszony
phoszágyi villa [evőeszköz]
phral fitestvér
phral testvér
phu föld
phucsavel kérdez
phucsel kérdez
phucsipen kérdés
phugnyászrel sebez
phugnyi mirigy
phugnyi ótvar
phugnyi seb
phujatar gyalog
phumb geny
phumbálo genyes
phurarel öregít
phurd híd
phurd keh
phurdel
phurdino kehes
phuripe vénség
phuro agg
phuro idős
phuro öreg
phuro régi
phuro vén
phurol öregszik
phusz szalma
phuszaibé seb
phutravel felold
phutravel lefejt
phutrel lefejt
phutyol pöffed
phuv föld
piben ital
piben ivás
pijavel itat
pijel dohányoz
pijel iszik
pinro láb
pinzsárdo barát
pinzsarel elismer
piperi bors
pirano szerető
piraszlo fazekas
piravel hord
piravel hordoz
pirel jár
pirel megy
pirel nyit
piri edény
piri fazék
piro szabad
pisalo malom
pisel fej
pisel őröl
pityal csorog
pityi csepp
pizdel lök
pizdel megnyom
pizdel taszít
pizsáno pók
pladno dél
plaj domb
pláj part
pleiszkérdo szolga
pleme hullám
plemel uszik
pochtan posztó
pocsin dij
pocsinel fizet
pocsinipé fizetés
pódo padlás
pol köldök
póor toll
por toll
pór toll
porászlo pelyhes
pori nyél
póri fark
porr has
porr toll
porra bél
portel
pósi por
posom gyapju
poszotyi zseb
posztávó posztó
posztin bunda
posztin prém
potyin dij
potyinel fizet
potyinipe adó
pov szemöldök
práhászlo poros
práho por
prahojipé temetés
práhométhán temető
pral fitestvér
prál testvér
prálipé testvérség
praszaibé nevetség
praszályo gyalázatos
praszel gúnyol
praszel gyaláz
praszel kinevet
prasztel fut
prasztel szalad
prasztipen futás
práti öv
predikhel előrelát
predzsanel felismer
prekerel kiszabadít
prevakerel előad
princsenyi szemöldök
prindzarel ismer
prindzsárdo ismerős
prolityé tavasz
pruná szilva
puknyi hólyag
pulpa comb
pumb geny
punlija pléh
punro láb
puntanerha határ
puntanerha határkő
puráno hervadt
puráno régi
purányipé régiség
puripé vád
purt híd
purum hagyma
pusum bolha
pusz szalma
puszáto kása
puszavel megszúr
puszável szúr
putérgyol fejlődik
puteripé nyilás
putrel megnyit
putrel megold
putrel nyit
putrel old
putripe fejlés
radzinel reszket
radzinipe reszketés
radzsaj pap
radzsani papné
ráj úr
rájkáno uras
rájkáno uri
rajni urnő
ráká rák
rakerel beszél
rakhel talál
rakli lány
raklo fiu
ran inda
rán szár
randel kapar
rándel vakar
ranyi urnő
rásáj pap
rasani papné
rat éj
rat vér
ratti éj
rattuno éjjeli
rátválo véres
ratyi éj
rátyija pálinka
rátyije pálinka
ratyuno éjjeli
ráv pálca
rávnel simit
resuno róka
reszel elér
reszel érkezik
rez szőllőkert
ricij szurok
rik oldal
rik rész
rikhel eltesz
rikhel őrizkedik
ril fi . . g [fing]
rin reszelő
rincsédo avas
rinza gyomor
rito rét
rivel öltözik
rodel keres
rodel megkeres
rodel szerez
rodipé kereset
roj kanál
rom cigány
romnedino feleséges
romni cigánynő
romni feleség
romni
romnyelel házasodik
romnyi
romujel pusztít
romupé pusztítás
rota kerék
rovel sir
roviben jajveszéklés
rovipé sirás
rovlyarel megsirat
róvlyárel sirat
róvlyi pálca
ruciszarel unatkozik
rugá orgona
rugyijel imádkozik
rugyipé ima
rup ezüst
rusel haragszik
rusto haragos
ruszalye pünkösd
ruv farkas
sáh káposzta
saravel borít
sárável takar
sedél okád
selo kötél
selye korpa
sero fej
setralo meghült
sil hideg főn.[év]
silajvel fázik
silálo hideg
silávél seper
silavipe fázás
silyalipen hideglelés
sinájipé igéret
sinável igér
sindo vágott
sinel nyes
sinel vág
singa szarv
singászlo szarvas
singrel tép
singyel szakad
sinipé vágás
sipka sapka
skamind asztal
sógoro sógor
solyariko mérges
sórel önt
soripé öntés
soro fej
sosoj nyúl
stello hely
sudel dobál
sudel hajít
sudel rug
sudráripé hűlés
sudró hűs
sudrol hűl
sukár szép
sukjavel szárít
sukjovel szárad
suklo ecetes
sukló savanyu
suko száraz
sulável seper
sungár nyál
supurla gyík
suri bicska
suri kés
susárel ürít
súso üres
súsol ürül
sut ecet
sutló savanyu
sutlyo fonnyadt
sutlyo hervadt
sutyarel aszal
sutyel fonnyad
sutyol hervad
sutyol szárad
suvlyol dagad
szadzsal kóborog
szájárel vékonyít
szájel vékonyul
szalavari gyeplő
szalavári kantár
szálye nyál
szano finom
szano karcsu
száno vékony
szap kigyó
szaphiripé kóborgás
szasuj anyós
szaszro após
szaszter vas
szasztipen egészség
szaszto egészséges
szasztra bilincs
szásztri vas
szasztrisol megvasal
szásztyarel gyógyít
szásztyaripen gyógyítás
szasztyol gyógyul
szátyárel orvosol
szélási tanya
szigáko gyakori
szigalo gyors
szigo hamar
szigyárávél sürget
szigyárél siet
szigyáripé sietség
szikalo gyors
szikel mutat
sziklyarel tanít
sziklyaripe tanítás
sziklyipé szokás
sziklyol szokik
sziklyovel tanul
sziklyovipen tanulás
sziko gyors
sziko hamar
szimágyi zálog
szir foghagyma
szírbotáre ünnep
szirma drót
szitó szita
szityárel oktat
szityoi gyakorol
szityol szokik
sziv
szivel varr
szkamin szék
szkundura deszka
szkurto kurta
szkurto rövid
szliva szilva
szlobodoj szabad
szlugá szolga
szmirno béke
szolál eskü
szomnakaj arany
szomnakuno aranyos
szomszido szomszéd
szonako arany
szovel alszik
szovel eskü
szovipen alvás
szovlyarel altat
szovlyarel elaltat
szpum tajték
szpuma hab
szpumárel habzik
szpumaszlo habos
sztagyászlo kalapos
sztágyi kalap
sztarel állít
sztejnya ól
sztrafinel fémlik
sztrafinel ragyog
sztrejmászo idegen
sztungo bal
sztungo suta
szudró hűs
szulumá szalma
szumburo mag
szunel hall
szung szag
szungal megszagol
szungel szagol
szunnó álom
szuno álom
szunto szent
szunyiben hallás
szuro szürke
szurro szürke
szuv
szuvel varr
szuvipé varrás
tachtai pohár
takhar király
tálpá talp
tameto sötét
tamlipen sötétség
tamlo sötét
tamlyarel sötétít
tamlyovel sötétedik
tánk szük
tar ijedtség
tar torok
tarab gyökér
tarel ijed
taszagyel megfúl
taszavel elfojt
taszável fojt
taszel megfúl
tatipen melegség
tátipen hőség
tato meleg
táto forró
tatyarel hevít
tav fonal
távászi tavasz
tavel forr
tavel főz
téjeri tányér
telemukel leereszt
telephabol leég
terdel áll
terel tart
ternechar fiatal
ternechar ifju
ternipen fiatalság
terno fiatal
terno ifju
ternyol ifjodik
thabarel éget
thabel ég
thagar király
thályik szür
than hely
than posztó
tharavel éget
tharel ég
thatáj pohár
thav cérna
thavdel foly
thavel elcsal
théw ország
thinel elvesz
thingyarel nedvesít
thingyóvel nedvesedik
thud tej
thudályi tejes
thudzsel fej
thulipé kövérség
thulo kövér
thulo vastag
thulo zsiros
thulomász szalonna
thulyol hízik
thuv füst
thuv gőz
thuvaszlo füstös
thuvel füstöl
thuvkerel füstöl
tigájá serpenyő
tigno kis
tigno parányi
tomnijel egyezik
torgyarel megállít
torgyol áll
tovel mos
tover balta
tover fejsze
toveraszlo ács
tovibnaszkeri mosónő
tovipé mosás
tovitóri mosónő
trab gyógyszer
tradel elcsap
tradel elhajt
tradel hajt
tradel húz
tradel űz
tradel vezet
traditoro hajtó
tras ijedtség
trás gond
trasal fél
trasel ijeszt
trasel megijed
trasel megretten
trenca rongy
tresztá tarisznya
trezo józan
trisztó szomuru
trisztoszárel szomorít
tromako bátor
tromano merész
troszna nátha
trupo test
trus szomj
trusalo szomjas
trusalyovel szomjazik
trusul kereszt
tunyeriko sötét
tyirha csizma
tyuvalyi pipa
ucsal árnyék
ucsarel takar
ucsipen magasság
ucso magas
udar ajtó
udar kapu
uglel felmegy
uléj olaj
umblado kast akasztófa
umblavel akaszt
umblável felakaszt
unblagyi bitófa
ungya köröm
unzsilipe adósság
unzsulipé tartozás
urál repül
urál száll
urável öltöztet
urávipé öltözet
urdon kocsi
urdon szekér
urel öltözik
urjel repül
urmluvel felakaszt
usalyin árnyék
usán szita
usánel szitál
usár hamu
usarel birkózik
ust ajak
ustipen felkelés
ustyel felkel
uszol derül
usztyel ugrik
uzsárel tiszít
uzsáripé tisztítás
uzsipé tisztaság
uzso tiszta
vakerel beszél
varia kalapács
varro mész
vasziáv malom
vaszt kéz
velyino epe
veriga karika
ves erdő
vicserel vet
vindini rák
viv
vodro ágy
vogyi sziv
vojda kantár
vorbá szó
vorto egyenes
vreme idő
vucsipen magasság
vucso magas
vudar ajtó
vudar kapu
vuliczá utca
vulyo bagoly
vuna gyökér
vuneto kék
vungya köröm
vurdon kocsi
vurdon szekér
vurdonengo kocsis
vust ajak
zebejimo késő
zéléno zöld
zen nyereg
zévélye töpörtő
zimável próbál
zor erő
zor hatalom
zor méreg
zoralo erős
zsampa béka
zsangágyol ébred
zsangajipen ébredés
zsangável ébreszt
zsáro parázs
zseno személy
zsilye dal
zsilye ének
zsóv zab
zsuválo tetves