Bohár András: Antropológiai és etikai vázlatok
Címlap
A Könyv impresszuma


BEVEZETÉS

Mi történik velünk?

A megértés művészeteANTROPOLÓGIAI ÉS ETIKAI ALAPKÉRDÉSEK

Mindennapi cselekedeteink és világra nyitottságunk

Erkölcsi meghatározottságunk dimenziói


Exkurzus:
A TOVÁBBKÉRDEZÉS LEHETÔSÉGE: A MELANKÓLIÁTÓL A TRADÍCIÓIGEGYSÉG

A Földanya metaforája

Nem juthat hozzá közel a tekintet

A létszomj kioltása

Az út örök és tétlen

A természetes élet feléEMBER ÉS KOZMOSZ

Van mindennek kezdete

Az út fel és le ugyanaz

Mi a jó, és miképpen?

A módszerről (először)

Az ideális állam lehetőségei

Középen a boldogság

Szabadság és/vagy szükségszerűség

Szép, érzéki, boldog

Az Egy, amely túl van a Szellemen

Lehet többféle erkölcsISTEN ÉS EMBER

Az új középkor felé

Egy életút tanulságai

A természetes erkölcsi törvény

Napfivér és Holdnővér

Egyedül Istennel

Az önmagán túlmutató ember


Exkurzus:
A SZKEPSZIS ESZTÉTIKÁJAAZ UNIVERZÁLIS EMBER

Egydimenzióban

A dinamikus ember

A világok sokasága

Realitás és utópia

Vallás és hivatás

Reneszánsz struktúra

Az ember méltóságáról

Szép és teljes életAZ INDIVIDUUM SORSA

Az ésszerű cselekedet

Ideiglenes etika - A módszerről (másodszor)

Természet és ember

A személyes Isten

Tapasztalat és józan szkepszis

Szabadság kötelesség felelősség

Változatok az azonosságra

Család, társadalom, állam

Stádiumok

Kordiagnózis: az elidegenedett ember

Kultúrkritika és költészet

Sors és sorstalanság


Exkurzus:
SZELLEM, ÁLOMÉS A HUSZADIK SZÁZAD...

Az alapszituáció

Rendszerelméleti megfontolások

Én, Te, Az

Föld és világ

Nyelvjátékaink

Egy igazságos világrend felé

A világ helyzete 1992-benFelhasznált és ajánlott irodalomA könyvben közölt elektrografikák:

Máté Gyula:
Nyomat

Bátai Sándor:
Üzenet

Herendi Péter:
Önarckép

Dárdai Zsuzsa:
Elektroaura

Bohár András:
Plótinosz álma

Zsubori Ervin:
Máté evangéliuma

Lévay Jenő:
Átváltozások

Tenke István:
Az ember

Haász Ágnes:
Ami mögötte van

Szombathy Bálint:
Telefoto


Ez a digitális könyv a
Magyar Elektronikus Könyvtár
számára készült
a szerző saját kérésére.

Digitalizálás és Webprogramozás:
Ambrus Attila József
(alex@nostromo.jpte.hu)

Dátum:
2000. 11. 01.

Bohár András:
Antropológiai és etikai vázlatok
(Keraban Kiadó, 1993.
ISBN 963 8146 05 2)