Noel Langley:

Edgar Cayce a reinkarnációrólEdgar Cayce (1877-1945) különleges paranormális képességgel megáldott ember volt, sokak szerint a XX. század legnagyobb látnoka. Úgynevezett "alvó" állapotában képes volt betegségeket diagnosztizálni, igen gyakran olyan emberekét is, akikkel sohasem találkozott, és azután előírta az orvosi kezelést. Orvosi képzettsége nem volt, mégis emberek ezreit gyógyította meg, akik előzőleg sikertelenül próbálkoztak a hagyományos gyógymódokkal.

Cayce alig hagyott hátra írott műveket. Úgynevezett "igazlátásai" (angolul: Reading) szövegét azonban az e célra alakult Association for Research and Enlightenment (Szövetség a Kutatásért és a Felvilágosodásért) munkatársai, köztük Cayce gyermekei rendkívüli alapossággal rendszerezték, és ezek nyomán számos könyv jelent meg. Az Édesvíz Kiadó komoly adósságot törleszt e kötet megjelentetésével - Edgar Cayce "élet-igazlátásai" kivételes figyelemre tarthatnak igényt. A kötet eredeti amerikai kiadását Hugh Lynn Cayce, az A. R. E. igazgatója szerkesztette.

A könyv különlegessége, hogy megtudhatjuk belőle, mikor, miért és milyen körülmények között töröltetett ki a Biblia szövegéből a reinkarnációra vonatkozó rengeteg utalás, amelyek eredetileg benne voltak, és mióta ellenzik a keresztény egyházak a lélek halhatatlanságának ezt az értelmezését.

* * *

Az első öt fejezet fordítója:
Miklós Katalin

A továbbiaké:
Révbíró Tamás

 


Tartalomjegyzék:

ELŐSZÓ
Ki volt Edgar Cayce?

ELSŐ FEJEZET
"ÉLTEM MÁR MÁSKOR IS?"

A vadon szava
A kisfiú, aki emlékezett

MÁSODIK FEJEZET
"HA ÉLTEM MÁR KORÁBBAN IS, MIÉRT NEM EMLÉKSZEM RÁ?"

HARMADIK FEJEZET
AZ EMBER TUDATALATTIJA HALHATATLAN

A szabad akarat erősebb a sorsnál

NEGYEDIK FEJEZET
A FIZIKAI ÉS AZ ÉRZELMI KARMA

Az erény jutalma és a bűn  ára
A mongoloid gyerek története
Félelem a gyerekszüléstől
Az álszentség és önteltség vétke
A végső krédó
"Engedjétek hozzám jőni a gyermekeket"

ÖTÖDIK FEJEZET
A FÉLELEM SZEREPE AZ ÉRZELMI KARMÁBAN

A zöldségesverem

HATODIK FEJEZET
HIVATÁS-KARMA

A Panteon freskói
A hírszerző tiszt

HETEDIK FEJEZET
IGAZLÁTÁS GYEREKEKNEK
Aki orvos volt, és orvos lesz
A gyermeki lélek tisztasága
A balesetre hajlamos gyermek
Háromszoros adósság
Hívságos hírnév
A Mester emléke
Gondoskodás a gyermekekről
Gyermekek a háborúban
Az udvari bolond
A tenger hívó szava
A harag gyümölcsei

NYOLCADIK FEJEZET
EMBER - AZ IDEGEN A FÖLDÖN

Minden bolygón ugyanaz a törvény uralkodik
A bolygók hatásai
Az asztrológiai hatások
A lélek védettsége a halállal szemben

KILENCEDIK FEJEZET
EDGAR CAYCE HITVALLÁSA

Krisztus, a Hírnök; Jézus, az Ember
Aki bűn nélkül való
Constantinus kereszténysége
Voltaire
A niceai zsinat (Kr. u. 325)
Órigenész
Püthagorasz és Platón

TIZEDIK FEJEZET
ELUTASÍTJA-E A BIBLIA A REINKARNÁCIÓT?

TIZENEGYEDIK FEJEZET
MIÉRT NINCS A REINKARNÁCIÓ A BIBLIÁBAN?
A REINKARNÁCIÓ REJTETT TÖRTÉNETE

A monofizita doktrína
A khalkedóni dekrétum, Kr. u. 451.
Anthimus
Agapetus pápa
Silverius pápa
Prokópiosz titkos története
Theodora arcképe
Justinianus arcképe
Az V. ökumenikus zsinat
A Hárompontos rendelet

TIZENKETTEDIK FEJEZET
A SALEMI BOSZORKÁNYPEREK:
A PURITÁN ETIKA AZ AMERIKAI PSZICHÉBEN

A boszorkányúsztatás esete
A vétek visszaszáll
A jó barátok
"Afféle szadduceus"

TIZENHARMADIK FEJEZET
BRIDEY MURPHY NYOMÁBAN - ÉS AMI UTÁNA KÖVETKEZETT

TIZENNEGYEDIK FEJEZET
DR. IAN STEVENSON MUNKÁJA

Reinkarnáció a fagyos északon

TIZENÖTÖDIK FEJEZET
A KEGYELEM TÖRVÉNYE
Egy megszabadult lélek fölösleges szorongásai

TIZENHATODIK FEJEZET
CSOPORTOS KARMA

Fort Dearborn túlélői

TIZENHETEDIK FEJEZET
A REINKARNÁCIÓVAL KAPCSOLATOS MAI ÁLLÁSPONT

1. A közvélemény
2. Az egyházak

TIZENNYOLCADIK FEJEZET
REINKARNÁCIÓ A JÖVŐBEN

TIZENKILENCEDIK FEJEZET
KÖVETKEZTETÉS

FÜGGELÉK
AZ ORIGENÉSZ ELLENI TIZENÖT EGYHÁZI ÁTOK