KRÓNIKA I. KÖNYVE

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29.

 1. Ezek a Dávid fiai, a kik Hebronban születének néki: elsőszülötte vala Amnon, a Jezréelből való Ahinoámtól; második vala Dániel, a Kármelből való Abigailtól.
  2 Sám. 3,2.
 2. Harmadik Absolon, a ki Maakának, a Gessurbeli Talmai király leányának volt a fia; negyedik Adónia, Haggittól való.
  2 Sám. 15,13., 2 Sám. 16,22., 2 Sám. 18,15.
 3. Ötödik Sefátia, Abitáltól való; hatodik Jitreám, az ő feleségétől, Eglától való.
 4. E hat fia születék néki Hebronban, a hol hét esztendeig és hat hónapig uralkodott; Jeruzsálemben pedig harminczhárom esztendeig uralkodék.
  2 Sám. 5,4., 2 Sám. 5,5.
 5. Jeruzsálemben pedig ezek születének néki: Simea, Sóbáb, Nátán és Salamon, négyen, Bathsuától, az Ammiel leányától.
  2 Sám. 5,14.
 6. És Ibhár, Elisáma és Elifélet.
 7. Nógah, Néfeg és Jáfia.
 8. És Elisáma, Eljada és Elifélet, kilenczen.
 9. Mindezek a Dávid fiai, az ő ágyastársainak fiain kivül; és ezeknek a huga, Támár.
  2 Sám. 13,14.
 10. Salamonnak pedig fia volt Roboám; ennek fia Abija, ennek fia Asa, ennek fia Josafát.
  1 Kir. 11,43., 1 Kir. 12,17., 1 Kir. 12,19.
 11. Ennek fia Jórám, ennek fia Akházia, ennek fia Joás.
  2 Kir. 8,16., 2 Kir. 8,18.
 12. Ennek fia Amásia, ennek fia Azária; ennek fia Jótám.
  2 Kir. 14,1., 2 Kir. 14,3.
 13. Ennek fia Akház, ennek + fia Ezékiás, ennek fia Manasse.
  2 Kir. 16,1., 2 Kir. 16,5., 2 Kir. 18,1., 2 Kir. 18,9., 2 Kir. 20,6., 2 Kir. 21,1., 2 Kir. 21,16.
 14. Ennek fia Amon, ennek fia Jósiás.
 15. Jósiásnak pedig fiai: elsőszülötte Johanán, második Jójákim, harmadik Sédékiás, Sallum negyedik.
 16. Jójákim fiai: az ő fia Jékoniás, ennek fia Sédékiás.
  2 Kir. 24,17., 2 Kir. 25,7., 2 Kir. 25,9.
 17. Jékóniásnak fiai: Assir, ennek fia Saálthiel.
  2 Kir. 24,15.
 18. És Málkirám, Pedája, Sénasár, Jékámia, Hosáma és Nédábia.
 19. Pedája fiai: Zerubábel és Simei. Zerubábel fiai: Mesullám, Hanánia; és az ő hugok vala Selómit.
  Ezsdr. 2,2., Ezsdr. 3,8.
 20. És Hásuba, Ohel, Berekia, Hasádia és Jusáb-Hésed, ezek öten.
 21. Hanánia fiai: Pelátia és Jésaia; és Refája fiai és Arnám fiai, Obádia fiai, Sekánia fiai.
 22. És Sekánia fiai: Semája. Semája fiai: Hattus, Jigeál, Báriah, Neárja és Sáfát, ezek hatan.
 23. Neárja fiai: Eljohénai, Ezékiás és Azrikám, ezek hárman.
 24. Eljohénai fiai: Hódajéva, Eliásib, Pelája, Akkub, Johanán, Delája és Anáni; ezek heten.

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29.


Vissza