MÓZES ÖTÖDIK KÖNYVE A TÖRVÉNY SUMMÁJA

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34.

 1. Ti az Úrnak, a ti Isteneteknek fiai vagytok; ne + vagdaljátok meg magatokat, se szemeitek között ne csináljatok kopaszságot, a halottért,
  2 Móz. 4,22., 3 Móz. 19,27., 3 Móz. 19,28.
 2. Mert szent népe vagy te az Úrnak, a te Istenednek, és az Úr választott téged, hogy légy néki tulajdon népe minden nép közül, a melyek a föld színén vannak.
  5 Móz. 4,20., 5 Móz. 7,6.
 3. Semmi útálatosságot meg ne egyél.
 4. Ezek azok az állatok, a melyeket megehettek: az ökör, juh, kecske,
  3 Móz. 11,2., 3 Móz. 11,3.
 5. Szarvas, őz, bival, vadkecske, zerge, vad bika és jávor.
 6. És mindazt az állatot, a melynek hasadt a körme és egészen ketté hasadt körme van, és kérődző az állatok között, megehetitek.
 7. De a kérődzők és hasadt körműek közül ne egyétek meg ezeket: a tevét, a nyulat és hörcsököt, mert kérődznek ugyan, de körmük nem hasadt; tisztátalanok legyenek ezek néktek.
  3 Móz. 11,4.
 8. És a disznót, mert hasadt ugyan a körme, de nem kérődzik; tisztátalan legyen ez néktek. Ezeknek húsából ne egyetek, holttestöket se illessétek.
 9. Ezeket ehetitek meg mindazokból, melyek vízben élnek: a minek úszó szárnya és pikkelye van, mind megegyétek;
  3 Móz. 11,9.
 10. Valaminek pedig nincsen úszó szárnya és pikkelye, meg ne egyétek; tisztátalan az néktek.
 11. Minden tiszta madarat megehettek.
 12. Ezek pedig, a melyeket meg ne egyetek közülök: a sas, a saskeselyű és a halászó sas.
 13. A keselyű, a héja és a sólyom az ő nemével.
 14. Minden holló az ő nemével.
 15. A strucz, a bagoly, a kakuk és a karvaly az ő nemével.
 16. A kuvik, a fülesbagoly és a bölömbika.
 17. A pelikán, a gém és a hattyú.
 18. Az eszterág és a szarka az ő nemével; a büdösbanka és a denevér.
 19. Minden szárnyas féreg is tisztátalan legyen néktek; meg ne egyétek.
 20. Minden tiszta szárnyast megehettek.
 21. Semmi holttestet meg ne egyetek; a jövevénynek, a ki a te kapuidon belől van, adjad azt, hogy egye meg azt, vagy add el az idegennek, mert szent népe vagy te az Úrnak, a te Istenednek. Ne főzd a + gödölyét az ő anyja tejében.
  5 Móz. 14,2., 2 Móz. 23,19., 2 Móz. 34,26., 4 Móz. 22,28.
 22. Esztendőről esztendőre tizedet végy a te magodnak minden terméséből, a mely a te meződön terem.
  3 Móz. 27,30.
 23. És egyed az Úrnak, a te Istenednek színe előtt azon, a helyen, a melyet kiválaszt, hogy ott lakozzék az ő neve, gabonádnak, mustodnak, olajodnak tizedét, a te barmaidnak és juhaidnak első fajzását; hogy tanuljad félni az Urat, a te Istenedet minden időben.
  5 Móz. 12,17., 5 Móz. 12,18.
 24. Ha pedig hosszabb néked az út, hogysem oda vihetnéd azokat, mivelhogy távol esik tőled az a hely, a melyet az Úr, a te Istened választ, hogy oda helyezze az ő nevét, téged pedig megáldott az Úr, a te Istened:
 25. Akkor add el pénzen, és kösd a kezedbe a pénzt, és menj el arra a helyre, a melyet kiválaszt az Úr, a te Istened;
 26. És adjad a pénzt mind azért, a mit kíván a te lelked: ökrökért, juhokért, borért és vidámító italért és mindenért, a mit megáhít néked a te lelked, és egyél ott az Úrnak, a te Istenednek színe előtt, és örvendezzél te és + a te házadnak népe.
  Mát. 21,12., 5 Móz. 12,17., 5 Móz. 12,18.
 27. A lévitát pedig, a ki a te kapuidon belől van, ne hagyd el, mert nincsen néki része, sem öröksége veled.
  4 Móz. 18,20., 4 Móz. 18,24.
 28. A harmadik esztendő végén vidd ki annak az esztendő termésének minden tizedét, és rakd le a te kapuidba.
 29. És eljön a lévita (a kinek nincsen része és öröksége te veled), és a jövevény, árva és özvegy, a kik a te kapuidon belől vannak, és esznek és megelégesznek, hogy megáldjon téged az Úr, a te Istened a te kezednek minden munkájában, a melyet végzesz.
  5 Móz. 28,1., Péld. 11,10., Péld. 11,24., Péld. 11,26., Malak. 3,10.

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34.


Vissza