MÓZES ÖTÖDIK KÖNYVE A TÖRVÉNY SUMMÁJA

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34.

 1. Akinek szeméremteste zúzott vagy megcsonkított, ne menjen be az Úrnak községébe.
 2. A fattyú se menjen be az Úrnak községébe; még tizedízig se menjen be az Úrnak községébe.
 3. Az Ammoniták és Moábiták se menjenek be az Úrnak községébe; még tizedízig se menjenek be az Úrnak községébe, soha örökké.
  1 Móz. 19,36., 1 Móz. 19,38., Nehem. 13,1., Nehem. 13,2.
 4. Azért, mert nem jöttek előtökbe kenyérrel és vízzel az úton, mikor kijöttetek Égyiptomból; és mivelhogy felbérlette ellened Bálámot, a Beór fiát, a mesopotámiabeli Péthorból valót, hogy megátkozzon téged.
  4 Móz. 22,5., 4 Móz. 22,7.
 5. De az Úr, a te Istened nem akarta meghallgatni Bálámot; hanem fordította az Úr, a te Istened az átkot néked áldásodra, mivelhogy szeretett téged az Úr, a te Istened.
  4 Móz. 22,12., 4 Móz. 22,32., 4 Móz. 23,8., 4 Móz. 23,10., 4 Móz. 23,22., 4 Móz. 23,24.
 6. Ne keresd az ő békességöket és az ő javokat teljes életedben, soha.
 7. Ne útáld az Edomitát; mert atyádfia az; ne útáld az égyiptombelit, mert jövevény voltál az ő földén.
  1 Móz. 25,25., 1 Móz. 25,26.
 8. Az olyan fiak, a kik harmadízen születnek nékik, bemehetnek az Úrnak községébe.
 9. Ha táborba szállsz a te ellenséged ellen: őrizkedjél minden gonosztól.
  Luk. 3,14.
 10. Ha volna valaki közötted, a ki nem volna tiszta valami éjszakai véletlenség miatt: menjen ki a táborból, és ne menjen vissza a táborba;
  3 Móz. 15,1., 3 Móz. 15,10.
 11. És mikor eljő az estve, mossa meg magát vízzel, és a nap lementével menjen be a táborba.
 12. A táboron kívül valami helyed is legyen, hogy kimehess oda.
 13. És legyen ásócskád a fegyvered mellett, hogy mikor leülsz kivül, gödröt áss azzal és ha felkelsz, betakarhassad azt, a mi elment tőled;
 14. Mert az Úr, a te Istened, a te táborodban jár, hogy megszabadítson téged, és elődbe vesse a te ellenségedet: legyen azért a te táborod szent, hogy ne lásson te közted valami rútságot, és el ne forduljon tőled.
  5 Móz. 20,1., 3 Móz. 26,12.
 15. Ne add ki a szolgát az ő urának, a ki az ő urától hozzád menekült.
 16. Veled lakjék, te közötted, azon a helyen, a melyet választ valamelyikben a te városaid közül, a hol néki tetszik: ne nyomorgasd őt.
  2 Móz. 22,21.
 17. Ne legyen felavatott paráznanő Izráel leányai közűl; se felavatott paráznaférfi ne legyen Izráel fiai közül.
  1 Móz. 38,21., Hós. 4,13., Hós. 4,14.
 18. Ne vidd be a paráznanő bérét és az eb-bért az Úrnak, a te Istenednek házába akárminémű fogadás fejében; mert mind a kettőt útálja az Úr, a te Istened.
 19. A te atyádfiától ne végy kamatot: se pénznek kamatját, se eleségnek kamatját, se semmi egyébnek kamatját, a mit kamatra szokás adni.
  2 Móz. 22,25., 3 Móz. 25,35., 3 Móz. 25,37., Nehem. 5,10., Zsolt. 15,1., Zsolt. 15,5.
 20. Az idegentől vehetsz kamatot, de a te atyádfiától ne végy kamatot, hogy megáldjon téged az Úr, a te Istened mindenben, a mire kinyujtod kezedet, azon a földön, a melyre bemégy, hogy bírjad azt.
 21. Ha fogadással ígérsz valamit az Úrnak, a te Istenednek: ne halogasd annak megadását; mert bizony megkeresi azt rajtad az Úr, a te Istened, és bűnül tulajdoníttatik az néked.
  4 Móz. 30,2., 4 Móz. 30,15., Zsolt. 50,14.
 22. Ha pedig nem teszesz fogadást, bűn sem tulajdoníttatik néked.
 23. Ügyelj arra, a mi ajkaidon kijön, és úgy teljesítsd, a mit száddal ígérsz, mint mikor szabad akaratból teszesz fogadást az Úrnak, a te Istenednek.
  Préd. 5,4., Préd. 5,6.
 24. Ha bemégy a te felebarátodnak szőlőjébe, egyél szőlőt kívánságod szerint jóllakásodig, de edényedbe ne rakj.
 25. Ha bemégy a te felebarátod vetésébe, kezeddel szaggass kalászokat, de sarlóval ne vágj be a te felebarátod vetésébe.
  Mát. 12,1.

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34.


Vissza