SALAMON ÉNEKEK ÉNEKE

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

 1. Énekek éneke, mely Salamoné.
 2. Csókoljon meg engem az ő szájának csókjaival; mert a te szerelmeid jobbak a bornál.
  Én. 4,10.
 3. A te drága kenetid jók illatozásra; a te neved kiöntött drága kenet; azért szeretnek téged a leányok.
 4. Vonj engemet te uánad, hadd fussunk! Bevitt engem a király az ő ágyasházába; örvendezünk + és vígadunk te benned, előszámláljuk a te szerelmeidet, melyek jobbak a bornál, méltán szeretnek téged.
  Ján. 6,44., 1 Pét. 1,8.
 5. Fekete vagyok, de szép, Jeruzsálem leányai; mint Kédár sátrai és Salamon szőnyegei.
 6. Ne nézzetek engem, hogy én fekete vagyok, hogy a nap lesütött engem; az én anyámnak fiai ellenem megharagudtak, a szőlőknek őrizőjévé tettek engem, - a magam szőlőjét nem őriztem.
 7. Mondd meg nékem, te, a kit az én lelkem szeret, hol legeltetsz, hol deleltetsz délben; mert miért legyek én olyan, mint a ki elfátyolozza magát, társaid nyájainál?
 8. Mivelhogy nem tudod, oh asszonyok között legszebb! jőjj ki a nyájnak nyomdokain, és őrizd a te kecskéidet a pásztoroknak sátorai körül.
 9. A Faraó szekereiben való paripákhoz hasonlítlak téged, én mátkám.
 10. Szépek a te orczáid a halántékra való lánczokban, a te nyakad a gyöngysorokban.
 11. Arany lánczokat csinálunk néked, ezüstből csinált gyöngyökkel.
 12. Mikor a király az ő asztalánál ül, nárdusnak jóillatja származik én tőlem.
 13. Olyan az én szerelmesem nékem, mint egy kötés mirha, mely az én kebeleim között hál.
 14. Mint az Engedi szőlőiben a cziprusfürt, olyan nékem az én szerelmesem.
 15. Ímé, szép vagy én mátkám, ímé, szép vagy, a te szemeid olyanok, mint a galambok.
  Én. 4,1., Én. 5,12.
 16. Ímé, te is szép vagy én szerelmesem, gyönyörűséges, és a mi nyoszolyánk zöldellő.
 17. A mi házainknak gerendái czédrusfák, és a mi mennyezetünk cziprusfa.

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.


Vissza