ÉSAIÁS PRÓFÉTA KÖNYVE

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66.

 1. És most, oh Jákób, így szól az Úr, a te Teremtőd, és a te alkotód, Izráel: Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy!
 2. Mikor vizen mégy át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok el nem borítnak, ha tűzben jársz, nem égsz meg, és a láng meg nem perzsel téged.
  2 Móz. 14,29., Zsolt. 66,12., Zsolt. 124,4., Zsolt. 124,5., Dán. 3,19., Dán. 3,27.
 3. Mert én vagyok az Úr, a te Istened, Izráelnek Szentje, a te megtartód, adtam váltságodba Égyiptomot, Kúst és Sebát helyetted.
 4. Mivel kedves vagy az én szemeimben, becses vagy és én szeretlek: embereket adok helyetted, és népeket a te életedért:
  2 Móz. 19,5., 5 Móz. 7,6., 5 Móz. 7,8.
 5. Ne félj, mert én veled vagyok, napkeletről meghozom magodat, és napnyugotról egybegyűjtelek.
  Ésa. 44,2.
 6. Mondom északnak: add meg; és délnek: ne tartsd vissza, hozd meg az én fiaimat messzünnen, és leányimat a földnek végéről,
 7. Mindent, a ki csak az én nevemről neveztetik, a kit dicsőségemre teremtettem, a kit alkottam és készítettem!
 8. Hozd ki a vak népet, a melynek szemei vannak, és a süketeket, a kiknek füleik vannak!
  Ésa. 42,18., Ésa. 42,19.
 9. Minden népek gyűljenek egybe, és seregeljenek össze a népségek: ki hirdethet közülök ilyet? Vagy a régieket tudassák velünk, állítsák elő tanuikat, hogy igazuk legyen, hogy ezek hallván, ezt mondják: Igaz.
  Ésa. 41,22., Ésa. 41,25.
 10. Ti vagytok az én tanuim, így szól az Úr; és szolgám a kit elválasztottam, hogy megtudjátok és higyjetek nékem és megértsétek, hogy én vagyok az, előttem Isten nem alkottatott, és utánam nem lesz!
  Ésa. 41,4., Ésa. 42,1., Ésa. 41,27.
 11. Én, én vagyok az Úr, és rajtam kivül nincsen szabadító!
 12. Én hirdettem, és megtartottam, és megjelentettem, és nem volt idegen isten köztetek, és ti vagytok az én tanuim, így szól az Úr, hogy én Isten vagyok.
  Ésa. 41,26., Ésa. 41,27.
 13. Mostantól fogva is én az leszek, és nincs, a ki az én kezemből kimentsen; cselekszem, és ki változtatja azt meg?
  Ésa. 14,27., Jób. 9,12.
 14. Így szól az Úr, a ti megváltótok, Izráel Szentje. Ti értetek küldöttem el Bábelbe, és leszállítom mindnyájokat, mint menekülőket a Káldeusokkal együtt vídámságuk hajóiba.
  Jer. 29,10., 2 Krón. 36,22., 2 Krón. 36,23., Ésa. 13,3., Ésa. 13,17.
 15. Én az Úr vagyok, szent Istenetek, Izráelnek teremtője, királyotok.
 16. Így szól az Úr, a ki a tengeren utat csinál, és a hatalmas vizeken ösvényt,
  2 Móz. 14,22., 2 Móz. 14,29., Józs. 3,16.
 17. A ki kihozott szekeret és lovat, sereget és vitézt; együtt hevernek ottan, nem kelnek föl, kialudtak, mint gyertyabél elhamvadának!
  2 Móz. 15,2., 2 Móz. 15,10.
 18. Ne emlékezzetek a régiekről, és az előbbiekről ne gondolkodjatok!
 19. Ímé, újat cselekszem; most készül, avagy nem tudjátok még? Igen, a pusztában utat szerzek, és a kietlenben folyóvizeket.
  Ésa. 41,18.
 20. Dicsőítni fog engem a mező vada, a sakálok és struczok, hogy vizet szereztem a pusztában; a kietlenben folyóvizeket, hogy választott népemnek inni adjak.
 21. A nép, a melyet magamnak alkoték, hirdesse dicséretemet!
 22. És még sem engem hívtál segítségül Jákób, hanem megfáradtál én bennem Izráel!
 23. Nem adtad nékem égőáldozatul bárányaidat, és áldozataiddal nem dicsőítettél engem; nem terheltelek ételáldozattal, és tömjénnel nem fárasztottalak.
 24. Nem vettél pénzen nékem jóillatú nádat, és áldozataid kövérével jól nem tartottál, csak bűneiddel terhelél, vétkeiddel fárasztál engemet.
 25. Én, én vagyok, a ki eltörlöm álnokságaidat enmagamért, és bűneidről nem emlékezem meg!
  Ezék. 36,22., Ezék. 36,23., Ésa. 48,9., Ésa. 48,11., Zsolt. 115,1., Zsolt. 115,2., 5 Móz. 32,26., 5 Móz. 32,27.
 26. Juttasd eszembe, no pereljünk együtt, beszéld el, hogy igaznak találtassál!
 27. Az első atyád vétkezett, és tanítóid elpártoltak tőlem!
  Róm. 3,4., Ésa. 51,2.
 28. Ezért én is megfertőztettem a szent fejedelmeket, és veszedelemre adám Jákóbot, és gyalázatra Izráelt!

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66.


Vissza