HÓSEÁS PRÓFÉTA KÖNYVE

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

  1. Halljátok meg ezt, ti papok! Figyeljetek, Izráel háza! Hallgassatok ide, királynak háza; hiszen reátok vonatkozik az ítélet, mert tőrré lettetek Miczpának, és kiterített hálóvá a Táboron.
  2. Szertelen a hitehagyottak öldöklése, de én mindnyájok fenyítéke leszek.
  3. Jól ismerem én Efraimot, és Izráel nincs elrejtve előlem; hiszen most is paráználkodol Efraim! megfertőztetett az Izráel.
    Hós. 6,10.
  4. Nem engedik őket az ő cselekedeteik megtérni az ő Istenökhöz, mert paráznaság lelke van közöttük, és nem ismerik az Urat.
  5. Izráel ellen az ő büszkesége tesz tanúbizonyságot, Izráel és Efraim bűneik miatt vesznek el; velök együtt Júda is elvész.
    Hós. 7,10., Ámós. 4,2., Ámós. 8,7.
  6. Juhaikkal és ökreikkel mennek keresni az Urat, de nem találják; eltávozott az ő tőlük.
    Ésa. 1,13., Ésa. 1,15.
  7. Hűtlenül cselekedtek az Úr ellen, mert idegen fiakat nemzettek; most azért megemészti őket az újhold, örökségeikkel egyben.
    2 Kir. 15,29., 2 Kir. 17,6.
  8. Fújjátok meg a kürtöt Gibeában, a tárogatót Rámában; rivalgjatok Beth-Avenben: Utánad Benjámin.
    Bir. 5,14.
  9. Efraim pusztává lesz a büntetés napján; Izráel törzsei ellen kijelentettem a változhatatlan + ítéletet.
    2 Kir. 15,29., 2 Kir. 17,6., Ámós. 2,6., Ámós. 3,11., Ámós. 4,1., Ámós. 4,3., Ámós. 5,1., Ámós. 5,3.
  10. Júda fejedelmei olyanok, mint a határrontók; kiontom rájok az én haragomat, mint a vizet.
    2 Kir. 17,19.
  11. Efraim el van nyomva, összetörve az ítélettől, mert tetszett néki követni az emberi rendelést!
    1 Kir. 12,26., 1 Kir. 12,33.
  12. Én pedig olyanná lettem Efraimnak, mint a moly, és a Júda házának, mint a rothadás.
  13. Látta ugyan Efraim a maga betegségét, Júda is a maga sebét, és Efraim Assiriához folyamodott és küldött Járéb királyhoz; de az nem tud titeket meggyógyítani, és nem veszi le rólatok a sebet.
    2 Kir. 15,19., 2 Kir. 15,20., Hós. 7,11.
  14. Mert olyan leszek Efraimnak, mint az oroszlán, és Júda házának, mint az oroszlán-kölyök. Én, én szaggatom szét; elmegyek, felkapom, és nem lesz, a ki megszabadítsa!
  15. Elmegyek, visszatérek helyemre, mígnem megismerik, hogy vétkeztek, és keresni fogják az én orczámat. Nyomorúságukban keresnek majd engem!

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.


Vissza