HÓSEÁS PRÓFÉTA KÖNYVE

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

 1. Jertek, térjünk vissza az Úrhoz, mert ő szaggatott meg és ő gyógyít meg minket; megsebesített, de bekötöz minket!
 2. Megelevenít minket két nap mulva, a harmadik napon feltámaszt minket, hogy éljünk az ő színe előtt.
  Ésa. 26,19.
 3. Ismerjük hát el, törekedjünk megismerni az Urat. Az ő kijövetele bizonyos, mint a hajnal, és eljő hozzánk, mint az eső, mint a késői eső, a mely megáztatja a földet.
 4. Mit cselekedjem veled Efraim? Mit cselekedjem veled Júda? Hiszen szeretetetek olyan, mint a reggeli felhő és mint a korán múló harmat.
 5. Azért vertem meg a próféták által és megölöm őket az én számnak beszédivel. Bizony, a te ítéleteid olyanok, mint a kelő nap.
 6. Mert szeretetet kivánok én és nem áldozatot: az Istennek ismeretét inkább, mintsem égőáldozatokat.
  Ésa. 1,12., Ésa. 1,17., Ámós. 5,21., Ámós. 5,24.
 7. De ők, mint Ádám, áthágták a szövetséget; ott cselekedtek hűtlenül ellenem.
  1 Móz. 3,6., Hós. 5,10., Hós. 8,1.
 8. Gileád a gonosztevők városa, vérrel van bemocskolva.
 9. És miképen tolvajok leselkednek, úgy tesz a papok szövetkezete; gyilkolnak a sikemi úton; bizony, gonosz dolgokat cselekesznek.
 10. Rettenetes dolgokat látok Izráel házában. Ott van Efráim paráználkodása; meg van fertőztetve Izráel.
 11. Júda! a te számodra is készített aratást, mikor fordítok az én népemnek fogságán.

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.


Vissza