HÓSEÁS PRÓFÉTA KÖNYVE

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

 1. Szádhoz a kürtöt! Mint a sas, úgy jön az Úr házára! Mert megszegték az én frigyemet, és vétkeztek + az én törvényem ellen!
  5 Móz. 28,49., Hós. 6,7.
 2. Kiáltnak hozzám: Én Istenem! mi, az Izráel, ismerünk tégedet!
  Hós. 5,15., Hós. 14,3., Hós. 14,4.
 3. Megvetette Izráel a jót, kergesse hát az ellenség.
  Hós. 4,1., Hós. 4,6.
 4. Királyt emeltek ők; de nem én általam; fejedelmet választottak, de tudtomon kivül. Ezüstjökből és aranyukból bálványokat formáltak; csak azért, hogy semmivé legyen.
  2 Kir. 15,13., 2 Kir. 17,22.
 5. Megútálta a te borjúdat, oh Samaria! Haragom felgerjedt ellenök. Meddig nem lehetnek még tiszták?
 6. Mert ez is Izráelből való! kézműves csinálta azt, és nem Isten az. Bizony forgácscsá lesz Samaria borjúja!
 7. Mert szelet vetnek és vihart aratnak. Nem indul szárba; termése nem ad lisztet, ha adna is, idegenek nyelik be azt.
  Hós. 10,13.
 8. Elnyeletett Izráel! Olyan immár a népek közt, mint az edény, a melyen nincs gyönyörűség.
  Jer. 22,28., Jer. 48,38.
 9. Mert ők Assiriához folyamodnak; Efraim magában bolygó vadszamár; szeretőket bérelnek.
  Hós. 5,13., Hós. 7,11.
 10. De ha bérelnek is a pogányok közt, most összegyűjtöm őket, és kezdenek majd lefogyni a fejedelmek királyának terhétől.
  2 Kir. 15,19., 2 Kir. 15,20., 2 Kir. 17,3.
 11. Mivel megszaporította Efraim az oltárokat a bűnre, bűnre vezették őt az oltárok.
  Hós. 10,1.
 12. Ha tízezer törvényt írnék is elébe; idegennek tekintenék azokat.
 13. Nékem szánt áldozatképen húst vágnak és esznek; az Úr nem tekint azokra kedvesen. Immár megemlékezik az ő álnokságukról, és megbünteti az ő vétkeiket; Égyiptomba fognak ők + visszatérni.
  Hós. 6,6., Ámós. 5,21., Ámós. 5,22., Hós. 9,3., Hós. 9,6.
 14. Most Izráel elfeledkezett az ő alkotójáról és palotákat épített; Júda megerősített városokat szaporított. De én tüzet bocsátok városaira, és az emészti meg az ő erősségeit.

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.


Vissza