HÓSEÁS PRÓFÉTA KÖNYVE

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

 1. Ne örvendezz Izráel oly vígan, mint a pogányok; mert paráználkodással elszakadtál a te Istenedtől, és szeretted a bűnbért minden búzaszérűn.
  Hós. 2,4., Hós. 2,11.
 2. Szérű és sajtó nem tartja el őket; hiányozni fog abból a must.
  Hós. 2,8., Hós. 2,11.
 3. Nem maradnak az Úr földén, hanem Égyiptomba tér vissza Efraim; Assiriában tisztátalant esznek.
  Hós. 8,13.
 4. Nem áldoznak az Úrnak borral; és nem lesznek kedvesek előtte. Áldozataik olyanok lesznek, mint a gyásztornak kenyere; mindnyájan, a kik abból esznek, megfertéztetnek, mert kenyerök csak étvágyuknak szolgál; nem jut be az Úr házába.
 5. Mit cselekesztek majd az ünnepnek napján, az Úr ünnepnapján?
 6. Mert ímé elbujdosnak a pusztulás miatt; Égyiptom gyűjti be, Móf temeti el őket. Ezüst kincsöket a csalán örökli; tövis lesz + sátoraikban.
  Hós. 9,3., Hós. 8,13., Ámós. 3,4., Hós. 10,8.
 7. Elérkeztek a számadásnak napjai; elérkeztek a megtorlásnak napjai; megtudja majd Izráel! Bolond a próféta, őrült a léleknek embere a te vétked sokasága miatt és mert akkora a gyűlölség.
 8. Efraim szétnéz az én Istenem mellett. A prófétának minden útaira háló vettetett; gyűlölség van Istenének házában.
  Hós. 4,12.
 9. Mélyen elfajultak, mint Gibea napjaiban; de megemlékezik álnokságaikról, és megbünteti az ő gonoszságokat.
  Hós. 10,9., Bir. 19,22., Bir. 19,25.
 10. Mint szőlőfürtöket a pusztában, úgy találtam Izráelt; mint a fügefa első termésének zsengéjét, úgy néztem a ti atyáitokat; de bementek Baál-Peorhoz + és a gyalázatosnak adták magokat, és útálatossá váltak, mint a mit szerettek.
  5 Móz. 32,10., 4 Móz. 25,3., Zsolt. 106,28.
 11. Efraim! Elszáll dicsőségök, mint a madár! Nem lesz szülés, sem terhesség, sem fogamzás!
  Hós. 10,3., Hós. 10,6., Hós. 10,7.
 12. Mert még ha felnevelnék is fiaikat, mégis gyermektelenekké teszem őket; sőt még nékik is jaj, ha elfordulok tőlök.
 13. Efraim, a mint néztem, mint Tírus van plántálva a mezőben; de Efraimnak mégis az öldöklőhöz kell kihoznia az ő fiait.
  Jer. 21,13., Jer. 17,3.
 14. Adj nékik oh Uram! Mit adj? Adj nékik meddő méhet és kiszáradt emlőket.
 15. Minden gonoszságuk Gilgálban van, mert ott gyűlöltem meg őket. Cselekedeteik gonoszsága miatt kiűzöm őket házamból; + nem szeretem őket többé; fejedelmeik mindnyájan pártütők.
  Hós. 4,15., Hós. 12,11., Hós. 9,3., Hós. 9,6.
 16. Meg van verve Efraim, gyökerök elszáradt! Nem teremnek gyümölcsöt. Még ha nemzenének is, megölöm méhöknek szerelmes magzatit.
  Hós. 9,11., Hós. 9,12.
 17. Elveti őket az én Istenem, mert nem hallgattak reá, és bujdosókká lesznek a pogányok között.
  Hós. 9,3., Hós. 9,6.

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.


Vissza