HÓSEÁS PRÓFÉTA KÖNYVE

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

 1. Széllel táplálkozik Efraim és fut a keleti szél után. Mindennap szaporítja a hazugságot és a sanyargatást, és frigyet szereznek az Assirussal és Égyiptomba visznek olajat.
  Hós. 5,13., Hós. 7,11., Hós. 8,7., Hós. 8,9., Hós. 8,10., 2 Kir. 15,19., 2 Kir. 15,20.
 2. Pere van az Úrnak a Júdával is, és megbünteti Jákóbot az ő útai szerint. Cselekedetei szerint fizet meg néki.
  Hós. 5,10., Hós. 5,13., Hós. 8,14.
 3. Anyja méhében sarkon fogta bátyját, és mikor erős volt, küzdött + az Istennel.
  1 Móz. 25,26., 1 Móz. 32,24., 1 Móz. 32,28.
 4. Küzdött az angyallal és legyőzte; sírt és könyörgött néki. Béthelben találta meg őt, és ott beszélt + velünk.
  1 Móz. 32,24., 1 Móz. 32,28., 1 Móz. 28,11., 1 Móz. 28,15., 1 Móz. 35,7., 1 Móz. 35,15.
 5. Bizony az Úr, a seregeknek Istene; az Úr az ő neve.
 6. Térj hát vissza a te Istenedhez; őrizd meg az irgalmasságot és az ítéletet, és bízzál szüntelen a te Istenedben.
 7. Kanaánita ő! Hamis mértékek vannak kezében; szeret mást megcsalni.
  Ámós. 8,5., Ámós. 8,6.
 8. És Efraim ugyan ezt mondja: Bizony meggazdagodtam; vagyont szerzettem magamnak. Semmi szerzeményemben nem találnak rajtam álnokságot, a mely bűn volna!
  Ámós. 6,13.
 9. De én vagyok az Úr, a te Istened Égyiptom földétől kezdve. Újra sátorok lakójává teszlek téged; mint az ünneplés napjain.
  Hós. 13,4., 2 Móz. 3,13., 2 Móz. 3,14.
 10. Mert én szólottam a prófétákhoz; én sokasítottam meg a látásokat, és én szólottam hasonlatokban a próféták által.
 11. Ha Gileád a gonoszság városa, bizony semmivé lesznek! Gilgálban ökrökkel áldoznak; de oltáraik is olyanokká lesznek, mint a kőrakások a mező barázdáin.
  Hós. 5,6.
 12. Jákób Aram földére bujdosott, és egy asszonyért szolgált az Izráel, és egy asszonyért pásztorkodott.
  1 Móz. 27,43., 1 Móz. 28,10., 1 Móz. 29,15., 1 Móz. 29,18.
 13. És próféta által hozta fel az Úr Izráelt Égyiptomból, és próféta által tartatott meg.
  2 Móz. 3,10., 5 Móz. 29,5.
 14. Gonoszul ingerelte Efraim az Istent; de rajta szárasztja a sok vért, és gyalázatosságát megfizeti néki az ő Ura.

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.


Vissza