JÓB KÖNYVE

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42.

 1. Akkor felele a sukhi Bildád, és monda:
 2. Meddig szólasz még efféléket, és lesz a te szádnak beszéde sebes szél?
 3. Elforgatja-é Isten az ítéletet, avagy a Mindenható elforgatja-é az igazságot?
  2 Krón. 19,7., Siral. 1,18.
 4. Ha a te fiaid vétkeztek ellene, úgy az ő gonoszságuk miatt vetette el őket.
  Jób. 1,18., Jób. 1,19.
 5. De ha te az Istent buzgón keresed, és a Mindenhatóhoz bocsánatért könyörögsz;
  Jób. 22,23.
 6. Ha tiszta és becsületes vagy, akkor legott felserken éretted, és békességessé teszi a te igazságodnak hajlékát.
 7. És ha előbbi állapotod szegényes volt, ez utáni állapotod boldog lesz nagyon.
 8. Mert kérdezd meg csak az azelőtti nemzedéket, és készülj csak fel az ő atyáikról való tudakozódásra!
  5 Móz. 4,32., 5 Móz. 32,7.
 9. Mert mi csak tegnapiak vagyunk és semmit nem tudunk, mert a mi napjaink csak árnyék e földön.
  Jób. 7,7., Zsolt. 39,13.
 10. Nem tanítanak-é meg azok téged? Nem mondják-é meg néked, és nem beszélik-é meg szívök szerint néked?!
 11. Felnövekedik-é a káka mocsár nélkül, felnyúlik-é a sás víz nélkül?
 12. Még gyenge korában, ha fel nem szakasztják is, minden fűnél elébb elszárad.
 13. Ilyenek az ösvényeik mindazoknak, a kik Istenről elfeledkeznek, és a képmutatónak reménysége is elvész.
  Zsolt. 129,5., Zsolt. 129,6., Jób. 11,20.
 14. Mivel szétfoszol bizakodása, és bizodalma olyan lesz, mint a pókháló.
  Ésa. 59,6.
 15. Házára támaszkodik, és nem áll meg; kapaszkodik belé, és nem marad meg.
 16. Bő nedvességű ez a napfényen is, és ágazata túlnő a kertjén.
  Zsolt. 1,2., Zsolt. 1,3.
 17. Gyökerei átfonódnak a kőhalmon; átfúródnak a szikla-rétegen.
 18. Ámha kiirtják helyéről, megtagadja ez őt: Nem láttalak!
 19. Ímé ez az ő pályájának öröme! És más hajt ki a porból.
 20. Ímé az Isten nem veti meg az ártatlant, de a gonoszoknak sem ád előmenetelt.
 21. Még betölti szádat nevetéssel, és ajakidat vigassággal.
 22. Gyűlölőid szégyenbe öltöznek, és a gonoszok sátora megsemmisül.

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42.


Vissza