JÓB KÖNYVE

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42.

 1. Felele a Naamából való Czófár, és monda:
 2. A sok beszédre ne legyen-é felelet? Avagy a csácsogó embernek legyen-é igaza?
 3. Fecsegéseid elnémítják az embereket, és csúfolódol is és ne legyen, a ki megszégyenítsen?!
 4. Azt mondod: Értelmes az én beszédem, tiszta vagyok a te szemeid előtt.
  Jób. 10,7., Jób. 10,14.
 5. De vajha szólalna meg maga az Isten, és nyitná meg ajkait te ellened!
 6. És jelentené meg néked a bölcsességnek titkait, hogy kétszerte többet ér az az okoskodásnál, és tudnád meg, hogy az Isten még el is engedett néked a te bűneidből.
 7. Az Isten mélységét elérheted-é, avagy a Mindenhatónak tökéletességére eljuthatsz-é?
 8. Magasabb az égnél: mit teszel tehát? Mélyebb az alvilágnál; hogy ismerheted meg?
 9. Hosszabb annak mértéke a földnél, és szélesebb a tengernél.
 10. Ha megtapos, elzár és ítéletet tart: ki akadályozhatja meg?
 11. Mert ő jól ismeri a csalárd embereket, látja az álnokságot, még ha nem figyelmez is arra!
  Zsolt. 10,14.
 12. És értelmessé teheti a bolond embert is, és emberré szülheti a vadszamár csikóját is.
 13. Ha te a te szívedet felkészítenéd, és kezedet felé terjesztenéd;
 14. Ha a hamisságot, a mely a te kezedben van, távol tartanád magadtól, és nem lakoznék a te hajlékodban gonoszság;
  Zsolt. 101,7.
 15. Akkor a te arczodat fölemelhetnéd szégyen nélkül, erős lennél és nem félnél;
  1 Ján. 3,21.
 16. Sőt a nyomorúságról is elfelejtkeznél, és mint lefutott vizekről, úgy emlékeznél arról.
 17. Ragyogóbban kelne időd a déli fénynél, és az éjféli sötétség is olyan lenne, mint a kora reggel.
  Zsolt. 37,6.
 18. Akkor bíznál, mert volna reménységed; és ha széttekintenél, biztonságban aludnál.
 19. Ha lefeküdnél, senki föl nem rettentene, sőt sokan hizelegnének néked.
  Zsolt. 3,6., Zsolt. 3,7.
 20. De a gonoszok szemei elepednek, menedékök eltünik előlök, és reménységök: a lélek kilehellése!
  Jób. 18,5., Jób. 18,21.

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42.


Vissza