JÓB KÖNYVE

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42.

 1. Felele erre Jób, és monda:
 2. Bizonyára ti magatok vagytok a nép, és veletek kihal a bölcseség!
 3. Nékem is van annyi eszem, mint néktek, és nem vagyok alábbvaló nálatok, és ki ne tudna ilyenféléket?
  Jób. 13,2.
 4. Kikaczagják a saját barátai azt, mint engem, a ki Istenhez kiált és meghallgatja őt. Kikaczagják az igazat, az ártatlant!
  Péld. 14,2.
 5. A szerencsétlen megvetni való, gondolja, a ki boldog; ez vár azokra, a kiknek lábok roskadoz.
  Zsolt. 38,17.
 6. A kóborlók sátrai csendesek és bátorságban vannak, a kik ingerlik az Istent, és a ki kezében hordja Istenét.
  Zsolt. 73,3., Zsolt. 73,12.
 7. Egyébiránt kérdezd meg csak a barmokat, majd megtanítanak, és az égnek madarait, azok megmondják néked.
 8. Avagy beszélj a földdel és az megtanít téged, a tengernek halai is elbeszélik néked.
 9. Mindezek közül melyik nem tudja, hogy az Úrnak keze cselekszi ezt?
 10. A kinek kezében van minden élő állatnak élete, és minden egyes embernek a lelke.
 11. Nemde nem a fül próbálja-é meg a szót, és az íny kóstolja meg az ételt?
 12. A vén emberekben van-é a bölcseség, és az értelem a hosszú életben-é?
  Jób. 15,9., Jób. 15,10., Jób. 33,7., Jób. 33,8.
 13. Ő nála van a bölcseség és hatalom, övé a tanács és az értelem.
 14. Ímé, a mit leront, nem az épül föl az; ha valakire rázárja az ajtót, nem nyílik föl az.
  Jel. 3,7.
 15. Ímé, ha a vizeket elfogja, kiszáradnak; ha kibocsátja őket, felforgatják a földet.
 16. Ő nála van az erő és okosság; övé az eltévelyedett és a ki tévelygésre visz.
  Jób. 9,4.
 17. A tanácsadókat fogságra viszi, és a birákat megbolondítja.
  Ésa. 19,11., Ésa. 19,12., 1 Kor. 1,19.
 18. A királyok bilincseit feloldja, és övet köt derekukra.
  Dán. 2,21., Dán. 4,30., Dán. 4,33.
 19. A papokat fogságra viszi, és a hatalmasokat megbuktatja.
 20. Az ékesen szólótól eltávolítja a beszédet és a vénektől elveszi a tanácsot.
  Jób. 12,17.
 21. Szégyent zúdít az előkelőkre, és a hatalmasok övét megtágítja.
 22. Feltárja a sötétségből a mélységes titkokat, és a halálnak árnyékát is világosságra hozza.
  Dán. 2,22., 1 Kor. 4,5.
 23. Nemzeteket növel fel, azután elveszíti őket; nemzeteket terjeszt ki messzire, azután elűzi őket.
  Zsolt. 107,38.
 24. Elveszi eszöket a föld népe vezetőinek, és úttalan pusztában bujdostatja őket.
  Jób. 12,19., Zsolt. 107,40.
 25. És világtalan setétben tapogatóznak, és tántorognak, mint a részeg.
  Jób. 5,13., Jób. 5,14.

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42.


Vissza