JÓB KÖNYVE

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42.

 1. Felele pedig a sukhi Bildád, és monda:
 2. Mikor akartok a beszédnek véget vetni? Értsétek meg a dolgot, azután szóljunk.
 3. Miért állíttatunk barmoknak, és miért vagyunk tisztátalanok a ti szemeitekben?
 4. Te éretted, a ki szaggatja lelkét haragjában, vajjon elhagyattatik-é a föld, és felszakasztatik-é a kőszikla helyéről?
 5. Sőt inkább a gonoszok világa kialuszik, és nem fénylik az ő tüzöknek szikrája.
  Zsolt. 37,2., Zsolt. 37,9.
 6. A világosság elsötétedik az ő sátorában, szövetnéke kialszik felette.
  Péld. 13,9.
 7. Erős léptei aprókká lesznek, saját tanácsa rontja meg őt.
  Zsolt. 7,16.
 8. Mert lábaival hálóba bonyolódik, és ó-verem felett jár.
 9. A sarka tőrbe akad, és kelepcze fogja meg őt.
 10. Hurok rejtetett el a földbe ellene, és zsineg az ő szokott ösvényén.
 11. Mindenfelől félelmek rettentik őt, és üldözik őt léptennyomon.
  Jób. 15,21.
 12. Éhség emészti fel az ő erejét, és nyomorúság leselkedik oldala mellett.
  Jób. 20,21.
 13. Megemészti testének izmait, megemészti izmait a halál zsengéje.
 14. Eltünik sátorából az ő bátorsága, és a félelmek királyához folyamodik ő.
  Jób. 11,20., Péld. 10,28.
 15. Az lakik sátorában, a ki nem az övé, és hajlékára kénkövet szórnak.
  1 Móz. 19,24.
 16. Alant elszáradnak gyökerei, és felülről levágatik az ága.
 17. Emlékezete elvész a földről, még az utczákon sem marad fel a neve.
  Jób. 18,14., Péld. 2,22.
 18. A világosságról a sötétségbe taszítják, a föld kerekségéről elüldözik őt.
 19. Sem fia, sem unokája nem lesz az ő népében, és semmi maradéka az ő tanyáján.
 20. Az ő pusztulásától megborzadnak, a kik következnek és rettegés fogja el a most élő embereket.
 21. Ilyenek az álnok embernek hajlékai, és ilyen annak lakóhelye, a ki nem tiszteli Istent.

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42.


Vissza