JÓB KÖNYVE

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42.

 1. Felele pedig a Témánból való Elifáz, és monda:
 2. Az Istennek használ-é az ember? Sőt önmagának használ az okos!
 3. Gyönyörűségére van-é az a Mindenhatónak, ha te igaz vagy; avagy nyereség-é, hogy feddhetetlenül jársz?
 4. A te isteni félelmedért fedd-é téged, és azért perel-é veled?
 5. Avagy nem sok-é a te gonoszságod, és nem véghetetlen-é a te hamisságod?
  Jób. 7,21.
 6. Hiszen zálogot vettél a te atyádfiától méltatlanul, és a szegényeket mezítelenekké tetted.
 7. Az eltikkadtnak vizet sem adtál inni, és az éhezőtől megtagadtad a kenyeret.
  Jób. 31,19., Mát. 25,42., Mát. 25,45.
 8. A ki hatalmas volt, azé vala az ország, és a ki nagytekintélyű volt, az lakik vala rajta.
 9. Az özvegyeket üres kézzel bocsátottad el, és az árváknak karjai + eltörettek.
  Jób. 31,17., Jób. 31,18., Jób. 31,21.
 10. Azért vett körül téged a veszedelem, és rettegtet téged hirtelen való rettegés;
 11. Avagy a setétség, hogy ne láthass, és a vizek árja, a mely elborít!
  Zsolt. 18,17., Zsolt. 69,15.
 12. Hát nem olyan magas-é Isten, mint az egek? És lásd, a csillagok is ott fent mily igen magasak!
 13. És mégis azt mondod: Mit tud az Isten; megítélheti-é, a mi a homály mögött van?
 14. Sűrű felhők leplezik el őt és nem lát, és az ég körületén jár.
 15. Az ősvilág ösvényét követed-é, a melyen az álnok emberek jártak;
  1 Móz. 6,5., 1 Móz. 6,7.
 16. A kik időnap előtt ragadtattak el, és alapjokat elmosta a víz?!
 17. A kik azt mondják vala Istennek: Távozzál el tőlünk! És mit cselekedék velök a Mindenható?
  Jób. 21,14.
 18. Ő pedig megtöltötte házaikat jóval. De az istentelenek tanácsa távol legyen tőlem.
 19. Látják ezt az igazak és örülnek rajta, az ártatlan pedig csúfolja őket:
  Zsolt. 107,42.
 20. Valósággal kigyomláltatott a mi ellenségünk, és az ő maradékjokat tűz emészti meg!
  Zsolt. 37,17., Zsolt. 18,20.
 21. Bízd csak azért magadat ő reá és légy békességben: ezekből jó származik reád.
 22. Végy csak oktatást az ő szájából, és vésd szívedbe az ő beszédeit!
  Zsolt. 119,72.
 23. Ha megtérsz a Mindenhatóhoz, megépíttetel, és az álnokságot távol űzöd a te sátorodtól.
 24. Vesd a porba a nemes érczet, és a patakok kavicsába az ofiri aranyat:
 25. És akkor a Mindenható lesz a te nemes érczed és a te ragyogó ezüstöd.
 26. Bizony akkor a Mindenhatóban gyönyörködöl, és a te arczodat Istenhez emeled.
 27. Hozzá könyörögsz és meghallgat téged, és lefizeted fogadásaidat.
 28. Mihelyt valamit elgondolsz, sikerül az néked, és a te utaidon világosság fénylik.
  Zsolt. 37,6., Zsolt. 92,11.
 29. Hogyha megaláznak, felmagasztalásnak mondod azt, és ő az alázatost megtartja.
  Péld. 29,23.
 30. Megszabadítja a nem ártatlant is, és pedig a te kezeidnek tisztaságáért szabadul meg az.
  Jer. 5,1.

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42.


Vissza