JÓB KÖNYVE

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42.

 1. Felele pedig Jób, és monda:
 2. Még most is keserű az én beszédem; súlyosabb rajtam a csapás, ha panaszkodom.
 3. Oh ha tudnám, hogy megtalálom őt, elmennék szinte az ő székéig.
 4. Elébe terjeszteném ügyemet, számat megtölteném mentő erősségekkel.
 5. Hadd tudnám meg, mely szavakkal felelne nékem; hadd érteném meg, mit szólana hozzám.
 6. Vajjon erejének nagy volta szerint perelne-é velem? Nem; csak figyelmezne reám!
 7. Ott egy igaz perelne ő vele; azért megszabadulhatnék birámtól örökre!
 8. Ámde kelet felé megyek és nincsen ő, nyugot felé és nem veszem őt észre.
 9. Bal kéz felől cselekszik, de meg nem foghatom; jobb kéz felől rejtőzködik és nem láthatom.
 10. De ő jól tudja az én utamat. Ha megvizsgálna engem, úgy kerülnék ki, mint az arany.
 11. Lábam az ő nyomdokát követte; utát megőriztem és nem hajoltam el.
  Zsolt. 119,106., 2 Sám. 22,21., 2 Sám. 22,25.
 12. Az ő ajakinak parancsolatától sem tértem el; szájának beszédeit többre becsültem, mint életem táplálékát.
 13. Ő azonban megmarad egy mellett. Kicsoda téríthetné el őt? És a mit megkiván lelke, azt meg is teszi.
  Zsolt. 115,3.
 14. Bizony végbe viszi, a mi felőlem elrendeltetett, és ilyen még sok van ő nála.
 15. Azért rettegek az ő színe előtt, és ha csak rá gondolok is, félek tőle.
 16. Mert Isten félemlítette meg az én szívemet, a Mindenható rettentett meg engem.
  Jób. 7,14.
 17. Miért is nem pusztultam el e sötétség előtt, vagy miért nem takarta el előlem e homályt?!
  Jób. 30,23.

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42.


Vissza