JÓB KÖNYVE

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42.

 1. Miután ez a három ember megszünt vala felelni Jóbnak, mivel ő igaz vala önmaga előtt:
 2. Haragra gerjede Elihu, a Barakeél fia, a ki Búztól való vala, a Rám nemzetségéből. Jób ellen gerjedt föl haragja, mivel az igazabbnak tartotta magát Istennél.
 3. De felgerjedt haragja az ő három barátja ellen is, mivelhogy nem találják vala el a feleletet, mégis kárhoztatják vala Jóbot.
  Jób. 13,4., Jób. 15,4., Jób. 15,10.
 4. Elihu azonban várakozott a Jóbbal való beszéddel, mert amazok öregebbek valának ő nála.
 5. De mikor látta Elihu, hogy nincs felelet a három férfiú szájában, akkor gerjede föl az ő haragja.
 6. És felele a Búztól való Elihu, Barakeél fia, és monda: Napjaimra nézve én még csekély vagyok, ti pedig élemedett emberek, azért tartózkodtam és féltem tudatni veletek véleményemet.
 7. Gondoltam: Hadd szóljanak a napok; és hadd hirdessen bölcseséget az évek sokasága!
  Jób. 12,12., Jób. 12,13.
 8. Pedig a lélek az az emberben és a Mindenható lehellése, a mi értelmet ad néki!
  Jób. 38,36., Dán. 1,17.
 9. Nem a nagyok a bölcsek, és nem a vének értik az ítéletet.
  Jób. 12,12., Jób. 12,13.
 10. Azt mondom azért: Hallgass reám, hadd tudassam én is véleményemet!
 11. Ímé, én végig vártam beszédeiteket, figyeltem, a míg okoskodtatok, a míg szavakat keresgéltetek.
 12. Igen ügyeltem reátok és ímé, Jóbot egyikőtök sem czáfolá meg, sem beszédére meg nem felelt.
  Jób. 15,9., Jób. 15,10.
 13. Ne mondjátok azt: Bölcseségre találtunk, Isten győzheti meg őt és nem ember!
 14. Mivel én ellenem nem intézett beszédet, nem is a ti beszédeitekkel válaszolok hát néki.
 15. Megzavarodának és nem feleltek többé; kifogyott belőlök a szó.
 16. Vártam, de nem szóltak, csak álltak és nem feleltek többé.
 17. Hadd feleljek hát én is magamért, hadd tudassam én is véleményemet!
 18. Mert tele vagyok beszéddel; unszolgat engem a bennem levő lélek.
 19. Ímé, bensőm olyan, mint az új bor, a melynek nyílása nincsen; miként az új tömlők, csaknem szétszakad.
 20. Szólok tehát, hogy levegőhöz jussak; felnyitom ajkaimat, és felelek.
 21. Nem leszek személyválogató senki iránt; nem hizelkedem egy embernek sem;
 22. Mert én hizelkedni nem tudok; könnyen elszólíthatna engem a teremtőm!
  Jób. 17,4.

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42.


Vissza