JÓB KÖNYVE

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42.

 1. Tovább is felele Elihu, és monda:
 2. Azt gondolod-é igaznak, ha így szólsz: Az én igazságom nagyobb, mint Istené?
 3. Hogyha ezt mondod: Mi hasznod belőle? Mivel várhatok többet, mintha vétkezném?
 4. Én megadom rá néked a feleletet, és barátaidnak te veled együtt.
 5. Tekints az égre és lásd meg; és nézd meg a fellegeket, milyen magasan vannak feletted!
 6. Hogyha vétkezel, mit tehetsz ellene; ha megsokasítod bűneidet, mit ártasz néki?
 7. Ha igaz vagy, mit adsz néki, avagy mit kap a te kezedből?
 8. Az olyan embernek árt a te gonoszságod, mint te vagy, és igazságod az ilyen ember fiának használ.
 9. A sok erőszak miatt kiáltoznak; jajgatnak a hatalmasok karja miatt;
 10. De egy sem mondja: Hol van Isten, az én teremtőm, a ki hálaénekre indít éjszaka;
 11. A ki többre tanít minket a mezei vadaknál, és bölcsebbekké tesz az ég madarainál?
 12. Akkor azután kiálthatnak, de ő nem felel a gonoszok kevélysége miatt;
  Jób. 27,8., Jób. 27,9.
 13. Mert a hiábavalóságot Isten meg nem hallgatja, a Mindenható arra nem tekint.
 14. Hátha még azt mondod: Te nem látod őt; az ügy előtte van és te reá vársz!
 15. Most pedig, mivel nem büntet haragja, és nem figyelmez a nagy álnokságra:
 16. Azért tátja fel Jób hívságra a száját, és szaporítja a szót értelem nélkül.

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42.


Vissza