JÓB KÖNYVE

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42.

 1. Majd felele az Úr Jóbnak a forgószélből és monda:
  Jób. 40,1.
 2. Ki az, a ki elhomályosítja az örök rendet tudatlan beszéddel?
 3. Nosza övezd fel, mint férfiú derekadat, én majd kérdezlek, te meg taníts engem!
  Jób. 31,37.
 4. Hol voltál, mikor a földnek alapot vetettem? Mondd meg, ha tudsz valami okosat!
  Péld. 8,27., Péld. 8,29.
 5. Ki határozta meg mértékeit, ugyan tudod-é; avagy ki húzta el felette a mérő zsinórt?
 6. Mire bocsátották le oszlopait, avagy ki vetette fel szegeletkövét;
  Zsolt. 104,5.
 7. Mikor együtt örvendezének a hajnalcsillagok, és Istennek minden fiai vigadozának?
  Zsolt. 148,3.
 8. És kicsoda zárta el ajtókkal a tengert, a mikor előtünt, az anyaméhből kijött;
  Jób. 38,10., Jób. 38,11., Zsolt. 33,7.
 9. Mikor ruházatává a felhőt tevém, takarójául pedig a sürű homályt?
 10. Mikor reávontam törvényemet, zárat és ajtókat veték eléje:
 11. És azt mondám: Eddig jőjj és ne tovább; ez itt ellene áll kevély habjaidnak!
  Zsolt. 104,9.
 12. Parancsoltál-é a reggelnek, a mióta megvagy? Kimutattad-é a hajnalnak a helyét?
 13. Hogy belefogózzék a földnek széleibe, és lerázassanak a gonoszok róla.
 14. Hogy átváltozzék mint a megpecsételt agyag, és előálljon, mint egy ruhában.
 15. Hogy a gonoszoktól elvétessék világosságuk, és a fölemelt + kar összetöressék?
  Jób. 21,17., Jób. 21,19., Zsolt. 10,15.
 16. Eljutottál-é a tenger forrásáig, bejártad-é a mélységnek fenekét?
 17. Megnyíltak-é néked a halálnak kapui; a halál árnyékának kapuit láttad-é?
 18. Áttekintetted-é a föld szélességét, mondd meg, ha mindezt jól tudod?
 19. Melyik út visz oda, hol a világosság lakik, és a sötétségnek hol van a helye?
 20. Hogy visszavinnéd azt az ő határába, és hogy megismernéd lakása útjait.
 21. Tudod te ezt, hiszen már akkor megszülettél; napjaidnak száma nagy!
 22. Eljutottál-é a hónak tárházához; vagy a jégesőnek tárházát láttad-é?
 23. A mit fentartottam a szükség idejére, a harcz és háború napjára?
  Józs. 10,11.
 24. Melyik út visz oda, a hol szétoszlik a világosság, és szétterjed a keleti szél a földön?
 25. Ki hasított nyílást a záporesőnek, és a mennydörgő villámnak útat?
 26. Hogy aláessék az ember nélkül való földre, a pusztaságra, holott senki sincsen;
  Zsolt. 104,13., Zsolt. 104,16.
 27. Hogy megitasson pusztát, sivatagot, és hogy sarjaszszon zsenge pázsitot?
 28. Van-é atyja az esőnek, és ki szülte a harmat cseppjeit?
 29. Kinek méhéből jött elő a jég, és az ég daráját kicsoda szülte?
 30. Miként rejtőznek el a vizek mintegy kő alá, és mint zárul be a mély vizek színe?
 31. Összekötheted-é a fiastyúk szálait; a kaszáscsillag köteleit megoldhatod-é?
  Jób. 9,10.
 32. A hajnalcsillagot előhozhatod-é az ő idejében, avagy a gönczölszekeret forgathatod-é fiával együtt?
 33. Ismered-é az ég törvényeit, vagy te határozod-é meg uralmát a földön?
  Jer. 31,35., Jer. 31,36.
 34. Felemelheted-é szavadat a felhőig, hogy a vizeknek bősége beborítson téged?
 35. Kibocsáthatod-é a villámokat, hogy elmenjenek, vagy mondják-é néked: Itt vagyunk?
 36. Ki helyezett bölcseséget a setét felhőkbe, vagy a tüneményeknek ki adott értelmet?
  Jób. 32,8., Jób. 32,9.
 37. Ki számlálta meg a bárányfelhőket bölcseséggel, és ki üríti ki az égnek tömlőit;
 38. Mikor a por híg sárrá változik, és a göröngyök összetapadnak?

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42.


Vissza