JÓB KÖNYVE

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42.

 1. Kihúzhatod-é a leviáthánt horoggal, leszoríthatod-é a nyelvét kötéllel?
 2. Húzhatsz-é gúzst az orrába, az állát szigonynyal átfurhatod-é?
 3. Vajjon járul-é elődbe sok könyörgéssel, avagy szól-é hozzád sima beszédekkel?
 4. Vajjon frigyet köt-é veled, hogy fogadd őt örökös szolgádul?
 5. Játszhatol-é vele, miként egy madárral; gyermekeid kedvéért megkötözheted-é?
 6. Alkudozhatnak-é felette a társak, vagy a kalmárok közt feloszthatják-é azt?
 7. Tele rakhatod-é nyársakkal a bőrét, avagy szigonynyal a fejét?
 8. Vesd rá a kezedet, de megemlékezzél, hogy a harczot nem ismételed.
 9. Ímé, az ő reménykedése csalárd; puszta látása is halálra ijeszt!
 10. Nincs oly merész, a ki őt felverje. Ki hát az, a ki velem szállna szembe?
 11. Ki adott nékem elébb, hogy azt visszafizessem? A mi az ég alatt van, mind az enyém!
 12. Nem hallgathatom el testének részeit, erejének mivoltát, alkotásának szépségét.
 13. Ki takarhatja fel ruhája felszínét; két sor foga közé kicsoda hatol be?
 14. Ki nyitotta fel orczájának ajtait? Fogainak sorai körül rémület lakik!
 15. Büszkesége a csatornás pajzsok, összetartva mintegy szorító pecséttel.
 16. Egyik szorosan a másikhoz lapul, hogy közéje levegő sem megy.
 17. Egyik a másikhoz tapad, egymást tartják, egymástól elszakadhatatlanok.
 18. Tüsszentése fényt sugároz ki, és szemei, mint a hajnal szempillái.
 19. A szájából szövétnekek jőnek ki, és tüzes szikrák omlanak ki.
 20. Orrlyukaiból gőz lövel elő, mint a forró fazékból és üstből.
 21. Lehellete meggyujtja a holt szenet, és szájából láng lövel elő.
 22. Nyakszirtjén az erő tanyáz, előtte félelem ugrándozik.
 23. Testének részei egymáshoz tapadtak; kemény önmagában és nem izeg-mozog.
 24. Szíve kemény, mint a kő, oly kemény, mint az alsó malomkő.
 25. Hogyha felkél, hősök is remegnek; ijedtökben veszteg állnak.
 26. Ha éri is a fegyver, nem áll meg benne, legyen bár dárda, kopja vagy kelevéz.
 27. Annyiba veszi a vasat, mint a pozdorját, az aczélt, mint a korhadt fát.
 28. A nyíl vesszője el nem űzi őt, a parittyakövek pozdorjává változnak rajta.
 29. Pozdorjának tartja a buzogányütést is, és kineveti a bárd suhogását.
 30. Alatta éles cserepek vannak; mint szeges borona hentereg az iszap felett.
 31. Felkavarja a mély vizet, mint a fazekat, a tengert olyanná teszi, mint a festékedény.
 32. Maga után világos ösvényt hagy, azt hinné valaki, a tenger megőszült.
 33. Nincs e földön hozzá hasonló, a mely úgy teremtetett, hogy ne rettegjen.
 34. Lenéz minden nagy állatot, ő a király minden ragadozó felett.

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42.


Vissza