BÖLCS SALAMONNAK PÉLDABESZÉDEI

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.

 1. Halljátok meg, fiaim, atyátok erkölcsi tanítását, és figyelmezzetek az értelemnek megtudására.
 2. Mert jó tanulságot adok néktek; az én tudományomat el ne hagyjátok.
 3. Mert én atyámnak fia voltam, gyenge és egyetlenegy az én anyám előtt.
 4. Tehát tanított engem, és mondá nékem: tartsa meg az én beszédemet a te elméd, hogy megtartván az én parancsolatimat, élj;
  1 Krón. 28,9.
 5. Szerezz bölcseséget, szerezz eszességet; ne felejtkezzél el, se el ne hajolj az én számnak beszéditől.
 6. Ne hagyd el azt, és megtart téged; szeresd azt, és megőriz téged.
 7. A bölcseség kezdete ez: szerezz bölcseséget, és minden keresményedből szerezz értelmet.
  Péld. 9,10.
 8. Magasztald fel azt, és felmagasztal téged; tiszteltté tesz téged, ha hozzád öleled azt.
  2 Krón. 7,17., 2 Krón. 7,18.
 9. Ád a te fejednek kedvességnek koszorúját; igen szép ékes koronát ád néked.
  Péld. 1,9.
 10. Hallgasd, fiam, és vedd be az én beszédimet; így sokasulnak meg néked a te életednek esztendei.
  Péld. 3,11., Péld. 3,16., Péld. 3,18.
 11. Bölcseségnek útára tanítottalak téged, vezettelek téged az igazságnak ösvényin.
 12. Mikor jársz, semmi nem szorítja meg a te járásodat; és ha futsz, nem ütközöl meg.
 13. Ragaszkodjál az erkölcsi tanításhoz, ne hagyd el; őrizd meg azt, mert az a te életed.
 14. A hitetleneknek útjára ne menj, se ne járj a gonoszok ösvényén.
  Zsolt. 1,1., Zsolt. 1,4.
 15. Hagyd el, át ne menj rajta; térj el tőle, és menj tovább.
 16. Mert nem alhatnak azok, ha gonoszt nem cselekesznek: és kimegy szemükből az álom, ha mást romlásra nem juttatnak.
 17. Mert az istentelenségnek étkét eszik, és az erőszaktételnek borát iszszák.
  Péld. 1,11., Péld. 1,16., Péld. 1,31.
 18. Az igazak ösvénye pedig olyan, mint a hajnal világossága, mely minél tovább halad, annál világosabb lesz, a teljes délig.
  Jób. 29,3., Zsolt. 37,6.
 19. Az istentelenek útja pedig olyan, mint a homály, nem tudják miben ütköznek meg.
  Ésa. 59,10., Ésa. 59,12.
 20. Fiam, az én szavaimra figyelmezz, az én beszédimre hajtsad füledet.
 21. Ne távozzanak el a te szemeidtől, tartsd meg ezeket a te elmédben.
 22. Mert életök ezek azoknak, a kik megnyerik, és egész testöknek egészség.
  Péld. 3,18., Zsolt. 19,8.
 23. Minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki minden élet.
  Mát. 15,19.
 24. Vesd el tőled a száj hamisságát, és az ajkak álnokságát távoztasd el magadtól.
  Zsolt. 34,13., Zsolt. 34,15.
 25. A te szemeid előre nézzenek, és szemöldökid egyenest magad elé irányuljanak.
  Zsolt. 101,6.
 26. Egyengesd el lábaid ösvényit, s minden te útaid állhatatosak legyenek.
 27. Ne térj jobbra, se balra, fordítsd el a te lábadat a gonosztól.
  5 Móz. 5,32.

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.


Vissza