BÖLCS SALAMONNAK PÉLDABESZÉDEI

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.

 1. Fiam! ha kezes lettél a te barátodért, és kezedet adván, kötelezted magadat másért:
 2. Szádnak beszédei által estél tőrbe, megfogattattál a te szádnak beszédivel.
 3. Ezt míveld azért fiam, és mentsd ki magadat, mert a te felebarátodnak kezébe jutottál; eredj, alázd meg magadat, és kényszerítsd felebarátodat.
 4. Még álmot se engedj szemeidnek, se szunnyadást szemöldökidnek,
 5. Szabadítsd ki magadat, mint a zerge a vadász kezéből, és mint a madár a madarásznak kezéből.
 6. Eredj a hangyához, te rest, nézd meg az ő útait, és légy bölcs!
 7. A kinek nincs vezére, igazgatója, vagy ura,
 8. Nyárban szerzi meg az ő kenyerét, aratáskor gyűjti eledelét.
 9. Oh te rest, meddig fekszel? mikor kelsz fel a te álmodból?
 10. Még egy kis álom, még egy kis szunnyadás, még egy kis kéz-összefonás, hogy pihenjek;
  Péld. 24,33., Péld. 24,34., Préd. 4,5., Préd. 4,6.
 11. Így jő el, mint az útonjáró, a te szegénységed, és a te szűkölködésed, mint a paizsos férfiú!
  Péld. 24,34.
 12. Haszontalan ember, hamis férfiú, a ki álnok szájjal jár,
 13. A ki hunyorgat szemeivel; lábaival is szól, és ujjaival jelt ád.
  Zsolt. 35,19.
 14. Álnokság van az ő szívében, gonoszt forral minden időben, háborúságot indít.
 15. Annakokáért hirtelen eljő az ő nyomorúsága, gyorsan megrontatik, s nem lesz gyógyulása.
 16. E hat dolgot gyűlöli az Úr, és hét dolog útálat az ő lelkének:
 17. A kevély szemek, a hazug nyelv, és az ártatlan vért ontó kezek,
 18. Az álnok gondolatokat forraló elme, a gonoszra sietséggel futó lábak,
 19. A hazugságlehelő hamis tanú, és a ki szerez háborúságokat az atyafiak között!
 20. Őrizd meg, fiam, atyád parancsolatját, és anyád tanítását el ne hagyd.
  Péld. 1,8.
 21. Kösd azokat szívedre mindenkor, fűzd a nyakadba.
  Péld. 3,3., Péld. 3,23., Péld. 3,24.
 22. Valahová mégysz, vezérel téged, mikor aluszol, őriz téged, mikor felserkensz, beszélget te veled.
 23. Mert szövétnek a parancsolat, és a tudomány világosság és életnek úta a tanító-feddések.
  Zsolt. 19,9.
 24. Hogy a gonosz asszonytól téged megőrizzenek, az idegen asszony nyelvének hizelkedésétől.
 25. Ne kivánd az ő szépségét szivedben, és meg ne fogjon téged szemöldökeivel;
  Mát. 5,28.
 26. Mert a parázna asszony miatt jut az ember egy darab kenyérre, és más férfi felesége drága életet vadász!
 27. Vehet-é valaki tüzet az ő kebelébe, hogy ruhái meg ne égnének?
 28. Vagy járhat-é valaki elevenszénen, hogy lábai meg ne égnének?
 29. Így van, valaki bemegy felebarátjának feleségéhez, nem marad büntetlen, valaki illeti azt!
  Jób. 31,11., Jób. 31,12.
 30. Nem útálják meg a lopót, ha lop az ő kivánságának betöltésére, mikor éhezik;
 31. És ha rajta kapatik, hétannyit kell adnia, az ő házának minden marháját érette adhatja;
  2 Móz. 22,1., 2 Móz. 22,4.
 32. A ki pedig asszonynyal paráználkodik, bolond; a ki magát el akarja veszteni, az cselekszi ezt!
  2 Sám. 13,13.
 33. Vereséget és gyalázatot nyer, és az ő gyalázatja el nem töröltetik.
 34. Mert a féltékenység a férfiú haragja, és nem cselekszik kegyelmességgel a bosszúállásnak napján.
 35. Nem gondol semmi váltsággal, nem nyugszik meg rajta, még ha nagy sok ajándékot adsz is néki.

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.


Vissza