BÖLCS SALAMONNAK PÉLDABESZÉDEI

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.

 1. Avagy a bölcsesség nem kiált-é, és az értelem nem bocsátja-é ki az ő szavát?
  Péld. 1,20., Péld. 1,21.
 2. A magas helyeknek tetein az úton, sok ösvény összetalálkozásánál áll meg.
 3. A kapuk mellett a városnak bemenetelin, az ajtók bemenetelinél zeng.
 4. Tinéktek kiáltok, férfiak; és az én szóm az emberek fiaihoz van!
 5. Értsétek meg ti együgyűek az eszességet, és ti balgatagok vegyétek eszetekbe az értelmet.
 6. Halljátok meg; mert jeles dolgokat szólok és az én számnak felnyitása igazság.
 7. Mert igazságot mond ki az én ínyem, és útálat az én ajkaimnak a gonoszság.
 8. Igaz én számnak minden beszéde, semmi sincs ezekben hamis, vagy elfordult dolog.
 9. Mind egyenesek az értelmesnek, és igazak azoknak, kik megnyerték a tudományt.
 10. Vegyétek az én tanításomat, és nem a pénzt; és a tudományt inkább, mint a választott aranyat.
 11. Mert jobb a bölcseség a drágagyöngyöknél; és semmi gyönyörűségek ehhez egyenlők nem lehetnek.
  Péld. 3,14., Péld. 3,16., Jób. 28,15., Jób. 28,19.
 12. Én bölcsesség lakozom az eszességben, és a megfontolás tudományát megnyerem.
 13. Az Úrnak félelme a gonosznak gyűlölése; a kevélységet és felfuvalkodást és a gonosz útat, és az álnok szájat gyűlölöm.
  Jób. 28,28.
 14. Enyém a tanács és a valóság, én vagyok az eszesség, enyém az erő.
 15. Én általam uralkodnak a királyok, és az uralkodók végeznek igazságot.
 16. Én általam viselnek a fejedelmek fejedelemséget, és a nemesek, a földnek minden birái.
 17. Én az engem szeretőket szeretem, és a kik engem szorgalmasan keresnek, megtalálnak.
  Péld. 8,12.
 18. Gazdagság és tisztesség van nálam, megmaradandó jó és igazság.
  Péld. 3,16.
 19. Jobb az én gyümölcsöm a tiszta aranynál és színaranynál, és az én hasznom a válogatott ezüstnél.
 20. Az igazságnak útán járok, és az igazság ösvényének közepén.
 21. Hogy az engem szeretőknek valami valóságost adjak örökségül, és erszényeiket megtöltsem.
  Péld. 8,18.
 22. Az Úr az ő útának kezdetéül szerzett engem; az ő munkái előtt régen.
  1 Móz. 1,1.
 23. Örök időktől fogva felkenettem, kezdettől, a föld kezdetétől fogva.
 24. Még mikor semmi mélységek nem voltak, születtem vala; még mikor semmmi források, vízzel teljesek nem voltak.
  Péld. 8,22., Péld. 8,23.
 25. Minekelőtte a hegyek leülepedtek volna, a halmoknak előtte születtem.
 26. Mikor még nem csinálta vala a földet és a mezőket, és a világ porának kezdetét.
  Jób. 28,20., Jób. 28,27.
 27. Mikor készíté az eget, ott valék; mikor felveté a mélységek színén a kerekséget;
 28. Mikor megerősíté a felhőket ott fenn, mikor erősekké lőnek a mélységeknek forrásai;
 29. Mikor felveté a tengernek határit, hogy a vizek át ne hágják az ő parancsolatját, mikor megállapítá e földnek fundamentomait:
  Zsolt. 104,9.
 30. Mellette valék mint kézmíves, és gyönyörűsége valék mindennap, játszva ő előtte minden időben.
  Péld. 8,22.
 31. Játszva az ő földének kerekségén, és gyönyörűségemet lelve az emberek fiaiban.
 32. És most fiaim, hallgassatok engemet, és boldogok, a kik az én útaimat megtartják.
  Zsolt. 119,1., Zsolt. 119,2.
 33. Hallgassátok a tudományt és legyetek bölcsek, és magatokat el ne vonjátok!
 34. Boldog ember, a ki hallgat engem, az + én ajtóm előtt virrasztván minden nap, az én ajtóim félfáit őrizvén.
  Péld. 8,11., Péld. 8,18., Zsolt. 84,11.
 35. Mert a ki megnyer engem, nyert életet, és szerzett az Úrtól jóakaratot.
  Péld. 3,16., Péld. 3,18.
 36. De a ki vétkezik ellenem, erőszakot cselekszik az ő lelkén; minden, valaki engem gyűlöl, szereti a halált!
  Péld. 3,35.

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.


Vissza