BÖLCS SALAMONNAK PÉLDABESZÉDEI

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.

 1. Bölcseség megépítette az ő házát, annak hét oszlopát kivágván.
 2. Megölte vágnivalóit, kitöltötte borát, asztalát is elkészítette.
 3. Elbocsátá az ő leányit, hivogat a város magas helyeinek tetein.
  Péld. 8,1., Péld. 8,2.
 4. Ki tudatlan? térjen ide; az értelem nélkül valónak ezt mondja:
 5. Jőjjetek, éljetek az én étkemmel, és igyatok a borból, melyet töltöttem.
 6. Hagyjátok el a bolondokat, hogy éljetek, járjatok az eszességnek útán.
 7. A ki tanítja a csúfolót, nyer magának szidalmat: és a ki feddi a latrot, szégyenére lesz.
  Péld. 14,7., Mát. 7,6.
 8. Ne fedd meg a csúfolót, hogy ne gyűlöljön téged; fedd meg a bölcset, és szeret téged.
  Zsolt. 141,5.
 9. Adj a bölcsnek, és még bölcsebb lesz; tanítsd az igazat, és öregbíti a tanulságot.
 10. A bölcseségnek kezdete az Úrnak félelme; és a Szentnek ismerete az eszesség.
  Jób. 28,28.
 11. Mert én általam sokasulnak meg a te napjaid, és meghosszabbítják néked életednek esztendeit.
  Péld. 3,18., Péld. 10,27.
 12. Ha bölcs vagy, bölcs vagy te magadnak; ha pedig csúfoló vagy, magad vallod kárát.
 13. Balgaság asszony fecsegő, bolond és semmit nem tud.
  Péld. 7,11., Péld. 7,18.
 14. És leült az ő házának ajtajába, székre a városnak magas helyein,
  Péld. 7,12.
 15. Hogy hívja az útonjárókat, a kik egyenesen mennek útjokon.
 16. Ki együgyű? térjen ide, és valaki esztelen, annak ezt mondja:
 17. A lopott víz édes, és a titkon való étel gyönyörűséges!
 18. És az nem tudja, hogy ott élet nélkül valók vannak; és a pokol mélyébe esnek az ő hivatalosai!

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.


Vissza