BÖLCS SALAMONNAK PÉLDABESZÉDEI

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.

 1. Salamon bölcs mondásai. A bölcs fiú örvendezteti az ő atyját; a bolond fiú pedig szomorúsága az ő anyjának.
  Péld. 15,20.
 2. Nem használnak a gonoszság kincsei; az igazság pedig + megszabadít a halálból.
  Péld. 13,11., Péld. 21,6., Péld. 10,27.
 3. Az Úr nem hagyja éhezni az igaznak lelkét; az istenteleneknek kivánságát pedig elveti.
  Zsolt. 37,25., Zsolt. 37,26.
 4. Szegénynyé lesz, a ki cselekszik rest kézzel; a gyors munkások keze pedig meggazdagít.
 5. Gyűjt nyárban az eszes fiú; álomba merül az aratás idején a megszégyenítő fiú.
 6. Áldások vannak az igaznak fején; az istentelenek szája pedig erőszaktételt fed be.
 7. Az igaznak emlékezete áldott; a hamisaknak neve pedig megrothad.
  Zsolt. 112,6.
 8. A bölcs elméjű beveszi a parancsolatokat; a bolond ajkú pedig elveszti magát.
 9. A ki tökéletességben jár, bátorsággal jár; a ki pedig elferdíti az ő útát, kiismertetik.
 10. A ki szemmel hunyorgat, bántást szerez; és a bolond ajkú elesik.
 11. Életnek kútfeje az igaznak szája; az istenteleneknek szája pedig erőszaktételt fedez el.
  Péld. 13,14.
 12. A gyűlölség szerez versengést; minden vétket pedig elfedez a szeretet.
  1 Pét. 4,8., 1 Kor. 13,4., 1 Kor. 13,7.
 13. Az eszesek ajkain bölcseség találtatik; a vessző pedig a bolond hátának való.
  Péld. 26,3.
 14. A bölcsek tudományt rejtegetnek; a bolondnak szája pedig közeli romlás.
  Péld. 10,8., Péld. 18,7.
 15. A gazdagnak marhája az ő megerősített városa; szűkölködőknek romlása az ő szegénységök.
  Péld. 18,11., Zsolt. 49,7.
 16. Az igaznak keresménye életre, az istentelennek jövedelme bűnre van.
 17. A bölcseség megőrizőnek útja életre van; a fenyítéket elhagyó pedig tévelyeg.
 18. A ki elfedezi a gyűlölséget, hazug ajkú az; és a ki szól gyalázatot, bolond az.
 19. A sok beszédben elmaradhatatlan a vétek; a ki pedig megtartóztatja ajkait, az értelmes.
  Préd. 5,3.
 20. Választott ezüst az igaznak nyelve; a gonosznak elméje kevés érő.
  Zsolt. 141,5.
 21. Az igaznak ajkai sokakat legeltetnek; a bolondok pedig esztelenségökben halnak meg.
  Péld. 11,3., Péld. 13,6.
 22. Az Úrnak áldása, az gazdagít meg, és azzal semmi nem szerez bántást.
 23. Miképen játék a bolondnak bűnt cselekedni, azonképen az eszes férfiúnak bölcsen cselekedni.
  Péld. 11,23., Zsolt. 37,30., Zsolt. 37,31.
 24. A mitől retteg az istentelen, az esik ő rajta; a mit pedig kivánnak az igazak, meg lesz.
  Zsolt. 145,19.
 25. A mint a forgószél ráfuvall, már oda van az istentelen; az igaznak pedig örökké való fundamentoma van.
 26. Minémű az eczet a fogaknak és a füst a szemeknek, olyan a rest azoknak, a kik azt elküldötték.
 27. Az Úrnak félelme hosszabbítja meg a napokat; az istenteleneknek pedig esztendeik + megrövidülnek.
  Péld. 9,11., Jób. 15,32., Jób. 15,34., Zsolt. 55,24.
 28. Az igazaknak reménysége öröm; az istenteleneknek várakozása pedig elvész.
  Jób. 18,14.
 29. Erősség a tökéletesnek az Úrnak úta: de romlás a hamisság cselekedőinek.
 30. Az igaz soha meg nem mozdul; de az istentelenek nem lakják a földet.
  Zsolt. 37,22.
 31. Az igaznak szája bőségesen szól bölcsességet; a gonoszság nyelve pedig kivágatik.
 32. Az igaznak ajkai azt tudják, a mi kedves; az istenteleneknek szája pedig a gonoszságot.
  Róm. 2,6., Róm. 2,11.

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.


Vissza