BÖLCS SALAMONNAK PÉLDABESZÉDEI

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.

 1. A jó ember jóakaratot nyer az Úrtól; de a gonosz embert kárhoztatja ő.
 2. Nem erősül meg ember az istentelenséggel; az igazaknak pedig gyökerök + ki nem mozdul.
  Jób. 18,5., Jób. 18,20., Jób. 8,16., Jób. 8,17.
 3. A derék asszony koronája az ő férjének; de mint az ő csontjaiban való rothadás, olyan a megszégyenítő.
  Péld. 31,10., Péld. 31,29.
 4. Az igazaknak gondolatjaik igazak; az istentelenek tanácsa csalás.
 5. Az istenteleneknek beszédei leselkednek a vér után; az igazaknak pedig szája megszabadítja azokat.
  Péld. 1,11.
 6. Leomlanak az istentelenek, és oda lesznek; az igazak háza pedig megáll.
 7. Az ő értelme szerint dicsértetik a férfiú; de az elfordult elméjű útálatos lesz.
 8. Jobb, a kit kevésre tartanak, és szolgája van, mint a ki magát felmagasztalja, és szűk kenyerű.
  1 Sám. 18,23.
 9. Az igaz az ő barmának érzését is ismeri, az istentelenek szíve pedig kegyetlen.
  5 Móz. 25,4.
 10. A ki míveli az ő földét, megelégedik eledellel; a ki pedig követ hiábavalókat, bolond az.
  Péld. 28,19.
 11. Kivánja az istentelen a gonoszok prédáját; de az igaznak gyökere ád gyümölcsöt.
 12. Az ajkaknak vétkében gonosz tőr van, de kimenekedik a nyomorúságból az igaz.
  Zsolt. 41,7., Zsolt. 52,4.
 13. Az ő szájának gyümölcséből elégedik meg a férfi jóval; és az ő cselekedetének fizetését veszi az ember önmagának.
  Péld. 13,3., Zsolt. 34,13., Zsolt. 34,16.
 14. A bolondnak úta helyes az ő szeme előtt, de a ki tanácscsal él, bölcs az.
 15. A bolondnak haragja azon napon megismertetik; elfedezi pedig a szidalmat az eszes ember.
 16. A ki igazán szól, megjelenti az igazságot, a hamis bizonyság pedig az álnokságot.
  Péld. 14,5.
 17. Van olyan, a ki beszél hasonlókat a tőrszúrásokhoz; de a bölcseknek nyelve orvosság.
  Péld. 12,12., Zsolt. 52,4.
 18. Az igazmondó ajak megáll mind örökké; a hazugságnak pedig nyelve egy szempillantásig.
 19. Álnokság van a gonosz gondolóknak szívében; a békességnek tanácsosiban pedig vígasság.
  Péld. 12,5.
 20. Nem vettetik az igaz semmi bántásba; az istentelenek pedig teljesek nyavalyával.
 21. Útálatosok az Úrnál a csalárd beszédek; a kik pedig cselekesznek hűségesen, kedvesek ő nála.
 22. Az eszes ember elfedezi a tudományt; a bolondok elméje pedig kiáltja a bolondságot.
  Péld. 15,2.
 23. A gyorsaknak keze uralkodik; a rest pedig adófizető lesz.
  Péld. 19,15.
 24. A férfiúnak elméjében való gyötrelem megalázza azt; a jó szó pedig megvidámítja azt.
 25. Útba igazítja az ő felebarátját az igaz; de az istentelenek útja eltévelyíti őket.
 26. Nem süti meg a rest, amit vadászásával fogott; de drága marhája az embernek serénysége.
  Péld. 19,15.
 27. Az igazságnak útjában van élet; és az ő ösvényének úta halhatatlanság.

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.


Vissza