BÖLCS SALAMONNAK PÉLDABESZÉDEI

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.

 1. A bölcs asszony építi a maga házát; a bolond pedig önkezével rontja el azt.
  Péld. 31,10., Péld. 31,31.
 2. A ki igazán jár, féli az Urat; a ki pedig elfordult az ő útaiban, megútálja őt.
  Jób. 12,4.
 3. A bolondnak szájában van kevélységnek pálczája; a bölcseknek pedig beszéde megtartja őket.
 4. Mikor nincsenek ökrök: tiszta a jászol; a gabonának bősége pedig az ökörnek erejétől van.
 5. A hűséges tanú nem hazud; a hamis tanú pedig hazugságot bocsát szájából.
  Péld. 22,16., 2 Móz. 23,1.
 6. A csúfoló keresi a bölcseséget, és nincs; a tudomány pedig az eszesnek könnyű.
 7. Menj el a bolond férfiú elől; és nem ismerted meg a tudománynak beszédét.
  Péld. 9,7., Péld. 23,9.
 8. Az eszesnek bölcsesége az ő útának megértése; a bolondoknak pedig bolondsága csalás.
 9. A bolondokat megcsúfolja a bűnért való áldozat; az igazak között pedig jóakarat van.
 10. A szív tudja az ő lelke keserűségét; és az ő örömében az idegen nem részes.
 11. Az istenteleneknek háza elvész; de az igazaknak sátora megvirágzik.
 12. Van olyan út, mely helyesnek látszik az ember előtt, és vége a halálra menő út.
  Péld. 16,25.
 13. Nevetés közben is fáj a szív; és végre az öröm fordul szomorúságra.
  Luk. 6,25.
 14. Az ő útaiból elégszik meg az elfordult elméjű; önmagából pedig jó férfiú.
  Péld. 1,31., Péld. 1,32.
 15. Az együgyű hisz minden dolognak; az eszes pedig a maga járására vigyáz.
 16. A bölcs félvén, eltávozik a gonosztól; a bolond pedig dühöngő és elbizakodott.
  Zsolt. 17,4., Zsolt. 119,120.
 17. A hirtelen haragú bolondságot cselekszik, és a cselszövő férfi gyűlölséges lesz.
 18. Bírják az esztelenek a bolondságot örökség szerint; az eszesek pedig fonják a tudománynak koszorúját.
  Péld. 14,24.
 19. Meghajtják magokat a gonoszok a jók előtt, és a hamisak az igaznak kapujánál.
  Zsolt. 18,45., Jób. 20,10.
 20. Még az ő felebarátjánál is útálatos a szegény; a gazdagnak pedig sok a barátja.
  Péld. 19,7.
 21. A ki megútálja az ő felebarátját, vétkezik; a ki pedig a szegényekkel kegyelmességet cselekszik, + boldog az!
  Jób. 31,16., Jób. 31,20., Mát. 25,34., Mát. 25,40.
 22. Nemde tévelyegnek, a kik gonoszt szereznek? kegyelmesség pedig és igazság a jó szerzőknek.
  Luk. 6,38.
 23. Minden munkából nyereség lesz; de az ajkaknak beszédéből csak szűkölködés.
 24. A bölcseknek ékességök az ő gazdagságuk; a tudatlanok bolondsága pedig csak bolondság.
 25. Lelkeket szabadít meg az igaz bizonyság; hazugságokat szól pedig az álnok.
 26. Az Úrnak félelmében erős a bizodalom, és az ő fiainak lesz menedéke.
  Péld. 18,10.
 27. Az Úrnak félelme az életnek kútfeje, a halál tőrének eltávoztatására.
  Péld. 13,14.
 28. A nép sokasága a király dicsősége; a nép elfogyása pedig az uralkodó romlása.
 29. A haragra késedelmes bővelkedik értelemmel; a ki pedig elméjében hirtelenkedő, bolondságot szerez az.
 30. A szelíd szív a testnek élete; az irígység pedig a csontoknak rothadása.
 31. A ki elnyomja a szegényt, gyalázattal illeti annak teremtőjét; az pedig tiszteli, + a ki könyörül a szűkölködőn.
  Péld. 17,5., Mát. 10,40., Mát. 25,40., Zsid. 6,10.
 32. Az ő nyavalyájába ejti magát az istentelen; az igaznak pedig halála idején is reménysége van.
  Zsolt. 5,7., Zsolt. 34,20.
 33. Az eszesnek elméjében nyugszik a bölcseség; a mi pedig a tudatlanokban van, magát hamar megismerheti.
  Péld. 13,16., Péld. 29,11.
 34. Az igazság felmagasztalja a nemzetet; a bűn pedig gyalázatára van a népeknek.
 35. A királynak jóakaratja van az eszes szolgához; haragja pedig a megszégyenítőhöz.

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.


Vissza