BÖLCS SALAMONNAK PÉLDABESZÉDEI

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.

 1. Az embernél vannak az elme gondolatjai; de az Úrtól van a nyelv felelete.
  Péld. 19,21., Jer. 10,23.
 2. Minden útai tiszták az embernek a maga szemei előtt; de a ki a lelkeket vizsgálja, az Úr az!
  Péld. 21,2.
 3. Bízzad az Úrra a te dolgaidat; és a te gondolatid véghez mennek.
  Zsolt. 37,5., 1 Pét. 5,7.
 4. Mindent teremtett az Úr az ő maga czéljára; az istentelent is a büntetésnek napjára.
  Jób. 21,30., Róm. 2,6., Róm. 2,11.
 5. Útálatos az Úrnak minden, a ki elméjében felfuvalkodott, kezemet adom rá, hogy nem marad büntetetlen.
  Péld. 6,16., Péld. 6,17.
 6. Könyörületességgel és igazsággal töröltetik el a bűn; és az Úrnak félelme által távozhatunk el a gonosztól.
  Dán. 4,24.
 7. Mikor jóakarattal van az Úr valakinek útaihoz, még annak ellenségeit is jóakaróivá teszi.
 8. Jobb a kevés igazsággal, mint a gazdag jövedelem hamissággal.
  Péld. 15,16., 1 Tim. 6,6.
 9. Az embernek elméje gondolja meg az ő útát; de az Úr igazgatja annak járását.
  Péld. 16,1., Péld. 19,21.
 10. Jósige van a király ajkain; az ítéletben ne szóljon hamisságot az ő szája.
  Péld. 16,12., Péld. 31,9.
 11. Az Úré az igaz mérték és mérőserpenyő, az ő műve minden mérőkő.
  5 Móz. 25,13.
 12. Útálatos legyen a királyoknál istentelenséget cselekedni; mert igazsággal erősíttetik meg a királyiszék.
 13. Kedvesek a királyoknak az igaz beszédek; és az + igazmondót szereti a király.
  Péld. 16,10., Zsolt. 101,6.
 14. A királynak felgerjedt haragja olyan, mint a halál követe; de a bölcs férfiú leszállítja azt.
 15. A királynak vidám orczájában élet van, jóakaratja olyan, mint a tavaszi eső fellege.
  Péld. 19,12.
 16. Szerzeni bölcseséget, oh menynyivel jobb az aranynál; és szerzeni eszességet, kivánatosb az ezüstnél!
  Péld. 3,13., Péld. 3,15., Zsolt. 119,72.
 17. Az igazak országútja eltávozás a gonosztól; megtartja magát az, a ki megőrzi az ő útát.
 18. A megromlás előtt kevélység jár, és az eset előtt felfuvalkodottság.
 19. Jobb alázatos lélekkel lenni a szelídekkel, mint zsákmányon osztozni a kevélyekkel.
  Ésa. 57,15.
 20. A ki figyelmez az igére, jót nyer; és a ki bízik az Úrban, oh mely boldog az!
  Jer. 17,7., Jer. 17,8.
 21. A ki elméjében bölcs, hívatik értelmesnek; a beszédnek pedig édessége neveli a tudományt.
 22. Életnek kútfeje az értelem annak, a ki bírja azt; de a bolondok fenyítéke bolondságuk.
  Péld. 13,14.
 23. A bölcsnek elméje értelmesen igazgatja az ő száját, és az ő ajkain öregbíti a tudományt.
 24. Lépesméz a gyönyörűséges beszédek; édesek a léleknek, és meggyógyítói a tetemeknek.
 25. Van oly út, mely igaz az ember szeme előtt, de vége a halálnak úta.
  Péld. 14,12.
 26. A munkálkodó lelke magának munkálkodik; mert az ő szája kényszeríti őt.
 27. A haszontalan ember gonoszt ás ki, és az ő ajkain mintegy égő tűz van;
  Péld. 12,17., Jak. 3,6.
 28. A gonosz ember versengést szerez, és a susárló elválasztja a jó barátokat.
 29. Az erőszakos ember elhiteti az ő felebarátját, és nem jó úton viszi őt.
 30. A ki behúnyja szemeit, azért teszi, hogy álnokságot gondoljon; a ki összeszorítja ajkait, már véghez vitte a gonoszságot.
 31. Igen szép ékes korona a vénség, az igazságnak útában találtatik.
 32. Jobb a hosszútűrő az erősnél; és a ki uralkodik a maga indulatján, annál, a ki várost vesz meg.
  Péld. 15,18.
 33. Az ember kebelében vetnek sorsot; de az Úrtól van annak minden ítélete.

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.


Vissza