BÖLCS SALAMONNAK PÉLDABESZÉDEI

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.

 1. Jobb a száraz falat, melylyel van csendesség; mint a levágott barmokkal teljes ház, melyben háborúság van.
  Péld. 15,17.
 2. Az értelmes szolga uralkodik a gyalázatos fiún, és az atyafiak között az örökségnek részét veszi.
 3. Az olvasztótégely az ezüst számára van, és a kemencze az aranyéra; a szívek vizsgálója pedig az Úr.
  Jer. 17,10.
 4. A gonosztevő hallgat az álnok beszédekre, a csalárd hallgat a gonosz nyelvre.
 5. A ki megcsúfolja a szegényt, gyalázattal illeti annak Teremtőjét; a ki gyönyörködik másnak nyomorúságában, büntetlen + nem lészen!
  Péld. 14,31., Péld. 24,17., Péld. 24,18.
 6. A véneknek ékessége az unokák, és a fiaknak ékessége az atyák.
 7. Nem illik a bolondnak az ékes beszéd, még kevésbbé a tisztességesnek a hazug beszéd.
 8. Drága kő az ajándék elfogadójának szemei előtt; mindenütt, a hova csak fordul, okosan cselekszik.
 9. Elfedezi a vétket, a ki keresi a szeretetet; a ki pedig ismétlen előhoz egy dolgot, elszakasztja egymástól a barátságosokat is.
  Péld. 19,11.
 10. Foganatosb a dorgálás az eszesnél, mint ha megvernéd a bolondot százszor is.
  Zsolt. 141,5.
 11. Csak ellenkezést keres a gonosz, végre kegyetlen követ bocsáttatik ellene.
 12. Találjon valakire a fiától megfosztott medve, csak ne a bolond az ő bolondságában.
 13. A ki fizet gonoszt a jóért, nem távozik el a gonosz annak házától.
  Róm. 12,17.
 14. Mint a ki árvizet szabadít el, olyan a háborúság kezdete; azért minekelőtte kihatna, hagyd el a versengést.
  Péld. 20,3.
 15. A ki igaznak mondja a bűnöst, és kárhoztatja az igazat, útálatos az Úrnak egyaránt mind a kettő.
  Péld. 24,24., Ésa. 5,22., Ésa. 5,23.
 16. Miért van a vétel ára a bolondnak kezében a bölcseség megszerzésére, holott nincsen néki elméje?
 17. Minden időben szeret, a ki igaz barát, és testvérül születik + a nyomorúság idejére.
  Péld. 18,24., Luk. 10,36., Luk. 10,37.
 18. Értelmetlen ember az, a ki kezét adja, fogadván kezességet barátja előtt.
 19. Szereti a gonoszt, a ki szereti a háborúságot; a ki magasbítja kapuját, romlást keres.
 20. Az elfordult szívű ember nem nyerhet jót, és a ki az ő nyelvével gonosz, esik nyomorúságba.
 21. A ki szül bolondot, szüli ő magának bánatra; és nem örvendez a bolondnak atyja.
  Péld. 17,25.
 22. A vidám elme jó orvosságul szolgál; a szomorú lélek pedig megszáraztja a csontokat.
  Péld. 15,13., Péld. 15,15.
 23. A kebelből kivett ajándékot az istentelen elveszi, a törvény útának elfordítására.
  Péld. 17,15., 5 Móz. 16,19.
 24. Az eszesnek orczájából kitetszik a bölcseség; a bolondnak pedig szemei országolnak a földnek végéig.
 25. Búsulása az ő atyjának a bolond fiú, és az ő szülőjének keserűsége.
  Péld. 17,21., Péld. 10,1., Péld. 15,20., Péld. 19,13., Péld. 19,26.
 26. Még megbirságolni is az igazat nem jó, a tisztességest megverni igazságáért.
 27. A ki megtartóztatja beszédét, az tudós ember, és a ki higgadt lelkű, az értelmes férfiú.
  Jak. 1,19.
 28. Még a bolond is, amikor hallgat, bölcsnek ítéltetik; mikor ajkait bezárja, eszesnek.
  Jób. 18,5.

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.


Vissza